23-05-08

Nationalisme verdeelt.


Een voorbeeld ver van huis:

 

Zuid-Afrika : Migranten daar vrezen voor hun leven: ook zij kunnen van de regering sociale woningen krijgen en alleen al daarom worden zij door hun autochtone medeburgers vervolgd. Tienduizenden emigreren...

 

Minder algemeen gesteld voelt dit nog schrijnender aan. Neem het concrete voorbeeld in volgende filmpje: Een tachtigjarige inwijkeling die al lang in Zuid-Afrika legaal woont werd onlangs uit zijn huis gelicht ‘door mensen in een zwarte auto’. Huis en bezittingen plots kwijt. Zijn schamele kleren vond men daarna terug in de ‘bush’… De nieuwe bewoners van het huis durven zich nog niet tijdens klaarlichte dag vertonen maar hebben wel al een satellietsschotel geplaatst. Mooi  voorbeeld van sectair denken, dit keer niet wit-zwart maar inlander- inwijkeling, autochtoon-allochtoon.  

 

Hoe het zou moeten toont de Dalai Lama die zich duidelijk niet anti-chinees opstelt, hij vraagt in het begin van zijn toespraak aandacht en solidariteit voor de talrijke slachtoffers bij de aardbeving in China, een land dat hij ook de Olympische spelen gunt en hoegenaamd niet wil boycotten. Hij verlangt dat de Tibetanen minstens voor een aantal dagen hun acties onderbreken als teken van solidariteit met hun Chinese broers en zusters . 

Wat de Tibetaanse zaak  betreft zeg ik (=Daila Lama) steeds opnieuw dat het hier om een rechtvaardige zaak een morele zaak handelt en daarom ervaar ik dat zij die de Tibetaanse zaak steunen niet  pro-Tibetaans anti-Chinees ingesteld zijn maar staan voor rechtvaardigheid  en morele principes. Deze grote samenkomst getuigt van uw betrokkenheid met de Tibetaans leed,  alstublief breidt uw betrokkenheid uit naar elk leed, mensen die lijden onder inbreuken tegen mensenrechten, mensen in Darfur, het enorme lijden daar al twee jaar en ook in Birma nu door de cycloon. 

Dat zegt de Dalai Lama in het eerste You Tube filmpje rond die toespraak.

Hier de link van het eerste deel: http://nl.youtube.com/watch?v=3PJj_2i49fA

 
Hij gelooft dat men in de eenentwintigste eeuw zijn toevlucht moet nemen tot dialoog, empathie in de anderen en niet tot bruut geweld en bloedvergieten.

 

 


 

Hij gelooft dat onze betrokkenheid niet moet beperkt blijven tot een bepaald volk maar dat we ons moeten inleven, empatisch moeten zijn met alle leed overal.

En dan nog een ander punt stelt hij:

“The 20th century was the century of bloodshed. I say the 21st century should be one of dialogue"Deep in our minds should be the interest of others. That is very, very important. In that way we can genuinely build a peaceful world."

 

De twintigste eeuw was een eeuw van bloedvergieten. Ik zzeg dat de eenentwintigste er een zou moeten zijn van dialoog. Elk probleem oplossen via dialoog, niet door geweld te gebruiken.  Dat is zeer belangrijk. Verschillen in mening, andere opinies zijn er altijd. Dus zulke verschillen moet je oplossen door dialoog door gesprek en ook zeer belangrijk daarin is de belangen van de andere mee in de geest te houden. Daardoor kunnen we een oprechte vredevolle wereld opbouwen. Dat is zeer belangrijk. 

 

Dan nog iets: veel mensen raken geïnteresseerd in de Tibetaanse zaak omdat wij strikte geweldloosheid toepassen. Omdat je daar in geïnteresseerd bent zou je in je dagdagelijkse leven geweldloosheid moeten toepassen. Als je een onenigheid hebt thuis of in uw gemeenschap denk eraan: geweldloosheid. De idee van geweldloosheid zou moeten behoren tot je dagelijkse leven zodat als je de tibetaanse zaak verdedigt en je dat ook toepast in je dagelijks leven dan ziet dat er juist uit, niet?

 

Volgend fragment toont aan dat de Dalai Lama zich niet wil afscheiden van China (‘we respect and support the five star red flag’ ) en je de Tibetaanse vlag niet mag zien als een separatistisch teken als anti-Chinees (Here you  see many Tibetan flags here. I want to make clear that is not to be considered something against China. This is not a separatist movement ):
http://nl.youtube.com/watch?v=NpaSR0f7_HE

 

 En dan de reactie vanuit China op de Dalai Lama in Berlijn:

Qin Gang, de zegsman van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken (vermeld door  ‘China’s Daily’ ):

“Duitsland  zou niet mogen toelaten dat Dalai secessionistische activiteiten leidt op haar grondgebied en geen verkeerd signaal zenden naar de Dalai-bende, omwille van de gezonde groei Chinees-Duitse relaties.   

 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2008-05/20/content_669...

Je weet hoe je hierop best reageert, de  Dalai Lama zei het nog in zijn toespraak in Berlijn: geweldloos, via dialoog. De Dalai Lama zit daar juist: reageer met begrip, empathie, tracht  in te komen waarom iemand zo spreekt,  Zelf zegt hij duidelijk niet separatisch te willen zijn, zich niet van China te willen afscheiden... Vijandbeelden brengen mensen nooit naar mekaar, wel overleg, inleving,  empathie. De reden waarom het Westen De Dalai Lama zo uitgebreid ontvangt is misschien niet altijd zuiver op de graat, al laat De Dalai Lama zich niet achter een Westerse kar spannen. Het Boeddhisme poogt de realiteit te vatten en niet te handelen vanuit een vastliggende idee, dat integenstelling tot vele politici die hun ikje willen bevestigd zien.

11:00 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (1) | Tags: zuid_afrika, tibet, china, nationalisme |  Facebook |

03-05-08

China beweegt…Waarom reageert China gevoeliger op kritiek als de vroegere totalitairen?

De druk wereldwijd (VS, Japan, E.U.) op China om de Tibetaanse culturele autonomie te garanderen maakt indruk op China. Zulke synergieën  van vele staten wereldwijd is  uniek in de annalen van de buitenlandse politiek. Waarom reageert China gevoelig op zulke kritiek terwijl vroeger totalitaire staten gelijkaardige kritiek naast zich neerlegden?

Omwille van de markt. Sedert de Jakobijnen  is het grondprincipe van alle totalitaire staten het isolement, de autarchie. Deng Xiaoping was de eerste Chinese keizer die begrepen had dat die muur rondom eerder tot een gevangenis leek vandaar de vier moderniseringen die hij doorvoerde en die China in het begin van de 21ste eeuw tot een economische grootmacht maakte. Vandaag exporteert China op een dag evenveel als in het gehele jaar 1978 !!! 

“ Om het even of de kat zwart of grijs is, zolang ze muizen vangt is het een goede kat” zo trad Deng het kapitalisme tegemoet. En er worden er aardig wat gevangen.

China gedraagt zich als een grote firma ‘China Inc” niet als een klassieke totalitaire staat zoals Rusland of Iran die zich geen zorgen moeten maken over de meningen van de  rest van de wereld  zolang bij hen de olie rijkelijk vloeit en het Westen er afhankelijk van is. China reageert zoals een Wal-mart of een Lidl die op hun reputatie moeten letten. Ook daarom heeft China westerse PR-firma’s ingehuurd om haar imago op te poetsen.. Stalin en Mao mikten op  autarchie niet op aanzien. De Tibetanen kunnen daar voordeel mee doen tenminste als voldoende aandacht voor hun problematiek blijft ook na de Spelen.

 

Ideeën uit Die Zeit nr19 (30 april 2008): Druck hilft doch (Josef Joffe)

 
Boeiende (zoals altijd) dessous des Cartes rond Tibet  waarin duidelijk te zien is dat  men hun religieuze cultuur tot  iets folkloristisch wil herleiden.  Zie bvb (min8.45) waar je duidelijk ziet hoe elk respect van de Chinezen voor de Tibetaanse cultuur ontbreekt. Het lijkt een spelletje:  Tibetanen pesten...

 

00:52 Gepost door doeterniettoe in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, tibet |  Facebook |

01-05-08

De Olympische Spelen, Tibet en de Dalai Lama….

Een tweetal jaar terug mocht de Dalai Lama niet naar Belgiê komen want dat kon toen mogelijke handelsrelaties met China schaden. De Dalai Lama kwam dan maar niet en niemand kraaide rond de mensenrechten in Tibet, ook al bestond de problematiek toen ook.  

 

Nu de propagandamolen rond de Chinese Olympische Spelen volop begint te draaien voelen een aantal Tibetanen de tijd rijp om aandacht te vragen voor hun problematiek. China reageert buitengewoon heftig ze spreken over ‘ de Dalai Lama en zijn bende’, alsof deze de baas is van een opkruiersbende.

 

En de Dalai Lama sprak vanuit zijn verbanningsoord in Indië. Hij zei dat de Olympische Spelen moeten doorgaan en dat hij daar geen verstoringen van het gebeuren wenst. Ontzettend gematigd voor een 'bendeleider'. China was steeds tegen elke vorm van afscheiding van wat het als zijn territorium beschouwt en dus staan zij afkerig tegen een onafhankelijk Tibet. En wat  blijkt ook de Dalai Lama wenst dat niet, al zijn er wel Tibetanen die dat wensen. De Dalai Lama wenst dat Tibet culturele autonomie heeft dat men daar het Zen Boeddhisme vrij en ongestoord kan beoefenen. Dat is al vaak niet geweest, er is een tendens bij de Chinezen bvb. juist grote lastige werken aan te vangen als bepaalde Boeddhistische rituelen juist plaatsvinden.  Dat sommige westerlingen mee op de kar van de Tibetanen sprongen maar verder gingen in hun eisen dan de Dalai Lama zelf toont hoe de hele problematiek rond Tibet hier ook door het Westen gebruikt wordt om mogelijke aversie tegen China te kunnen luchten. Want tenslotte vergeet niet wij leven nog in de beste der werelden en China heeft een communistische regering....  Kwestie van bij zulke multimediale happening als de fakkelloop ook wat van de mediapropaganda mee te pikken…. De Dalai Lama wordt aldus soms verkeerd gebruikt én door het Westen én door China zelf.

 

Dat de Dalai Lama geen onafhankelijk Tibet nastreeft is begrijpelijk. Het Zen-Boeddhisme propageert juist het loslaten van het ego, het ik. En wat is een staat? Gewoon een uitbreiding van dat ik: ik, mijn familie, mijn wijk, mijn land. De Dalai Lama denkt globaal, zegt steeds opnieuw het ik los te laten en meer globaal vanuit liefde, het hart  te handelen. Zowel China, het Westen als sommige Tibetanen die zich van China willen losscheuren gebruiken hem voor hun doelstellingen.

Gelukkig is de Dalai Lama voldoende alert dat niet te laten gebeuren, liever nog treedt hij af . En intussen is China bereid met hem te spreken.  

 

17:26 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olylmpische spelen, dalai lama, tibet, china |  Facebook |