23-12-09

Een media-kerstwens...

Media kunnen een gemeenschap maken of breken, hier een voorstel.

Het belang van radio en tv-stations kan nauwelijks overschat worden. Politici weten zulks maar al te goed. Het eerste wat men doet bij een omwenteling is het radio of tv-station bezetten en lamleggen en dan van daaruit beginnen uitzenden.

Het lijkt wel dat eenzelfde fenomeen zich hier in België, weliswaar geruisloos, heeft voorgedaan. Het resultaat is evenwel hetzelfde. Men heeft dit minuscule landje steeds verder opgedeeld volgens taal zodat wat we allemaal gemeenschappelijk hebben buiten taal niet aan bod kan komen. Alle politieke partijen (behalve het communistische PvdA) zijn opgedeeld volgens taalgebied. Zelfs SPA en PS, Groen en Ecolo... politieke partijen die juist mensen niet wil opdelen volgens afkomst of culturele verschillen. Partijen die opkomen voor gelijkheid en broederlijkheid.

Het krasse is je moet hier in Vlaanderen of Wallonië haast beginnen denken dat de taal die je spreekt het belangrijkste is. Taal wordt niet drager van inhoud,maar wordt de inhoud van het debat zelf!! Hier niet: arbeiders aller landen verenig u, maar: Vlamingen overal verenig je. Eenzelfde retoriek krijg je bij Franstalige media.

Die gang van zaken is inherent aan onze politiek opdeling. Onze media profileren zich uitsluitend in de taal van het eigen volk (Vlamingen -Walen) en halen daar ook hun gelden. Er is een minister van media in de Vlaamse regering en er is er een in de Franstalige regering, maar er is er geen in de federale regering. Wiens brood men eet diens woord men spreekt...

Het kan ook anders. Arte toont aan dat twee verschillende culturen (de Franstalige en Duitstalige) een gemeenschappelijke zender kunnen oprichten en uitbouwen.

De Chinese televisie heeft een televisiekanaal in het Engels en een in het Frans, beide geven ook Chinese taallessen; Rusland heeft een Engelstalige zender, Japan, Iran, Z-Korea ook...

Het gekke is dat dit land met zijn drie talen, een culturele schatkamer dus, die rijkdom mediaal haast niet verzilvert. Geen taalcursussen op de Vlaamse of Franstalige omroep en dat terwijl men toch inburgering verlangt en ettelijke cursussen daarvoor inricht.

Volgend idee kan tegen haast geen meerkost worden verwezenlijkt en zo zou je verzilveren wat juist de waarde van dit land kan zijn: zijn interculturaliteit. België is uniek door zijn ligging, lijkt me dus best daar gebruik van te maken.

Voorstel en poll:

Waarom geen TV-kanaal oprichten dat het beste van onze drie culturele gemeenschappen samenbrengt en die programma's ondertitelt in de andere landstalen.

We zijn de hoofdstad van Europa we zouden er ons dan ook best naar gedragen.

 

TV Brussel geeft al een mooi voorbeeld hoe het kan. Via Teletekst ondertitelt het zijn programma's :  ondertiteling voor doven : 888 (ook handig voor anderstaligen die spelenderwijs Nederlands willen leren: ze roepen de geschreven tekst op ) Franstalige ondertiteling: 889. Subtitling: 887 (voor Engelstaligen)

http://www.tvbrussel.be/kijk-nu-online

Zo maak je van een regionale zender Brussel een internationale ontmoetingsplaats.

 

Wie Explorer gebruikt als browser kan de poll  invullen door naar volgend adres te surfen:   http://www.99polls.com/poll_106025

 

Uiteraard mag eenieder die ook achter deze wens staat dit logje verder verspreiden of de poll op zijn log embedden.

08:15 Gepost door doeterniettoe in Media | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, politiek, belgie |  Facebook |

28-08-08

Godsdienst en politiek, realiteit en fictie….

 

Blair heeft zich bekeerd tot het katholicisme, dat is een feit…

 

 

Blair over religie:

 

 

En nu hij tot het katholicisme behoort is het begin van volgende film die zich in 2010 speelt haast geen fictie meer. De film begint met Blair in de biechtstoel : Forgive me father for I have sinned.... Hij vlucht echter de biechtstoel uit.


Schitterend stuk, knap geacteerd, de moeite!! :

 

Hier de volledige film via Google video...

http://video.google.nl/videoplay?docid=1634304235607525007&q=Tony+Blair%22+duration%3Along&total=204&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0

 

 

10:10 Gepost door doeterniettoe in Levensbeschouwing | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geloof, politiek |  Facebook |

11-03-08

14 definiërende kenmerken van het fascisme...

Fascisme steekt steeds weer de kop op omdat het zo makkelijk is: het drijft op zelfverheerlijking, de eigen partij, de eigen staat, het eigen volk  daar zweert men bij en voor al het vreemde voelt men verachting en afschuw. Tot wat dat geleid heeft in 40-45 lijkt men soms te vergeten.

Hier – vertaald – de 14 definiërende kenmerken van het fascisme zoals je ze kan vinden op de site http://www.rense.com

14 definiërende kenmerken van het fascisme
door Dr. Lawrence Britt 
Bron: Free Inquiry.co 

 Dr Lawrence Britt heeft de fascistische regimes van Hitler (Duitsland), Mussolini (Italië), Franco (Spanje), Soeharto (Indonesië) en verscheidene Latijns-Amerikaanse regimes onderzocht. Britt vond bij elk 14 definiërende kenmerken die ze alle gemeenschappelijk hadden. 

1. Krachtige en doorgedreven Nationalisme - fascistische regimes neigen constant gebruik te maken van patriottische motto's, slogans, symbolen, liederen en andere parafernalia.Vlaggen worden overal gezien, vlagsymbolen op kleding en in het openbaar.

 

2.  Minachting voor de erkenning van de rechten van de mens - Vanwege de angst voor vijanden en de behoefte aan veiligheid zijn mensen in fascistische regimes ervan overtuigd dat de rechten van de mens kunnen worden genegeerd in bepaalde noodgevallen.  De mensen kijken vaak de andere kant op of keuren zelfs goed : folteringen, standrechtelijke executies, moorden, lange opsluiten van gevangenen, enz.

 

3. Identificatie van vijanden /zwarte schapen als een eenmakende factor - De mensen worden samengebracht in een eenmakende  patriottische buitennissigheid rond de noodzaak de gepercipieerde dreiging of de gemeenschappelijke vijand te elimineren: ras, etnische of religieuze minderheden; liberalen, communisten, socialisten, terroristen, enz.

 

4. Overheersing  van de militaire macht - Zelfs wanneer er wijdverbreide binnenlandse problemen zijn, krijgen de militairen een onevenredig bedrag van de overheidsfinanciering en de binnenlandse agenda is verwaarloosd. Soldaten en militaire dienst worden verheerlijkt.  

 

5. Ongebreideld  Sexisme - De regeringen van de fascistische landen hebben de neiging bijna uitsluitend door mannen te worden gedomineerd. Onder fascistische regimes worden de traditionele rolpatronen strakker. Echtscheiding, abortus en homoseksualiteit worden onderdrukt en de staat wordt voorgesteld als de ultieme hoeder van het gezin.

 

6. Gecontroleerde  Massamedia - Soms worden de media  rechtstreeks gecontroleerd door de regering, maar in andere gevallen worden de media  indirect gecontroleerd door de regelgeving van die overheid of door  sympatiserende  media-zegsmannen en leidinggevenden. Censuur, vooral in oorlogstijd  komt vaak voor.

 

7. Obsessie met de nationale veiligheid - Angst wordt door de regering gebruikt als een motiverend instrument over de massa.

 

8. Religie en regering zijn met mekaar verweven - regeringen in fascistische landen neigen gebruik te maken van de meest voorkomende godsdienst in de natie als een instrument om de publieke opinie te manipuleren. Religieuze retoriek en de terminologie is veel voorkomend bij de regeringsleiders , zelfs wanneer de grote principes van de religie haaks staan op het beleid van de regering of hun acties.

 
9. De macht van de ondernemingen  wordt beschermd - De industriële en zakelijke aristocratie van een fascistisch land zijn vaak degenen die de regeringsleiders aan de macht brengen, zij  creëren een wederzijds lucratieve  business/overheidsrelatie  en geven de elite macht.

 

10. De macht van de arbeider wordt onderdrukt - Omdat georganiseerde arbeidersmacht de enige echte dreiging is voor een fascistische regering, worden vakbonden ofwel volledig weggewerkt, of zwaar onderdrukt.

 

11. Minachting voor de intellectuelen en de Kunsten - Fascistische landen neigen een open vijandigheid voor hoger onderwijs en de academische wereld aan te moedigen en te tolereren . Het is niet ongebruikelijk voor hoogleraren en andere academici te worden gecensureerd of zelfs gearresteerd. Vrije meningsuiting in de Kunsten  en Letteren wordt openlijk aangevallen.

 

12. Obsessie voor Misdaad en straf - Onder fascistische regimes krijgt de politie haast onbeperkte macht om wetten af te dwingen. De mensen zijn vaak bereid om misbruiken bij de politie over het hoofd te zien en zijn zelfs  bereid  hun burgerlijke vrijheden in te perken in naam van vaderlandsliefde. Er is vaak een nationale politie met een vrijwel onbeperkte macht in fascistische naties.

 

13. Uitgesproken  vriendjespolitiek  en corruptie - fascistische regimes worden haast altijd bestuurd door groepen vrienden en medewerkers die elkaar benoemen in overheidsbetrekkingen en staatsmacht en gezag gebruiken om hun vrienden te beschermen voor verantwoordingsplicht. Het is niet ongewoon in fascistische regimes dat regeringsleiders zich de nationale inkomsten en zelfs kunstschatten toe-eigenen of zelfs ronduit stelen.

 

14. Frauduleuze Verkiezingen - Soms zijn verkiezingen in fascistische naties een complete schijnvertoning. Andere keren worden verkiezingen gemanipuleerd door lastercampagnes tegen of zelfs door moord op kandidaten van de oppositie, door gebruik van de wetgeving om het aantal stemmen en de politieke districtsgrenzen te controleren, en door manipulatie van de media. Fascistische landen maken gebruik van hun rechterlijke macht om te manipuleren en  de verkiezingen te controleren.

 

Uit “ Liberty Forum”

http://www.rense.com/general37/char.htm

 

 

13:34 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (1) | Tags: politiek, fascisme |  Facebook |

03-09-07

Pilger’s nieuwste: “The War on democracy” (2007) met een klik op je pc!!

Over  John_Pilger schrijft de Engelse versie van Wikipedia het volgende: 

“Pilger's career in journalism began in 1958, and he has developed his reputation through both his reporting and the various books and documentary films that he has written or produced. He is best known in Britain for his investigative documentaries, particularly those on Cambodia and East Timor. He has acted as a war correspondent during conflicts in Vietnam, Cambodia, Egypt, India, Bangladesh and Biafra. In all of his work, Pilger has been a prominent and fervent critic of Western foreign policy. He is particularly opposed to many aspects of American foreign policy, which he regards as being driven by a largely imperialist agenda.

He has been the subject of much praise, with respected intellectuals such as Harold Pinter enthusing about his work: "John Pilger is fearless. He unearths, with steely attention to facts, the filthy truth, and tells it as it is . . . I salute him."(Quoted here). He has also been subjected to criticism, with Auberon Waugh in Britain coining the verb 'to pilger' to denote 'to present information in a sensationalist manner to reach a foregone conclusion'. The verb was also added to the 1991 edition of Oxford English Dictionary of New Words ([1]), but revoked in 1994 following complaints by Pilger. [citation needed] Noam Chomsky has claimed that the reason why journalists have invented the terms 'to pilger' and 'pilgerize' is because, when faced with the uncomfortable facts about the consequences of U.S foreign policy that Pilger presents, 'ridicule' is the only response they are capable of.   (uit Wikipedia Engelstalige versie)

Vertaling:

Pilger’s carrière in de journalistiek begon in 1958 en hij verwierf zijn reputatie via zijn reportages, boeken en documentaires. Hij is het best bekend in G.B. voor zijn onderzoeksjournalistiek, vooral die rond Cambodja en Oost Timor. Hij was een oorlogscorrespondent in Vietnam, Cambodja, Egypte, Indië, Bangladesh en Biafra. In heel zijn werk is Pilger een fervente criticus geweest wat betreft de Westerse buitenlandse politiek. Hij stelt zich vooral op tegenover vele aspecten van de Amerikaanse buitenlandse politiek die hij bekijkt als een die vooral gestuwd wordt door een imperialistische agenda.

Hij kreeg veel lof o.a. bij intellectuelen zoals Harold Pinter die enthousiast rond zijn werk schreef: “Pilger kent geen angst.  Hij spit naar boven met een steelse aandacht voor de feiten, de vuile waarheid en vertelt zoals het is… Ik salueer hem. Hij is ook voorwerp geweest van kritiek. Auberon Waugh in Britanië bracht het werkwoord “to pilger” en dat betekent ‘ informatie op een sensationele manier brengen om een voorbije conclusie te trekken’.

Het werkwoord werd toegevoegd aan de editie uit 1991 van de Oxford  Dictionary of New Words maar herroepen in 1994 na klachten van Pilger. Noam Chomsky heeft beweerd dat de reden waarom journalisten de termen ‘to pilger’ en ‘pilgerize’ hebben uitgevonden de volgende is: geconfronteerd met de ongemakkelijke feiten die Pilger aan het licht brengt is ridiculiseren het enige antwoord waartoe ze in staat zijn.  

 

Hier  de film uit 2007 in streaming video nog maar juist online:

 

http://stage6.divx.com/user/croissant2/video/1576261/John...)

In dit boeiend document toont Pilger hoe de V.S. de afgelopen 60 jaar vaak een nefaste politiek heeft gevoerd, niet om democratieën te verdedigen maar  vaak het omgekeerde een politiek om democratieën omver te werpen. Men tolereert maar democratieën zolang die  de Amerikaanse bedrijven gunstig gezind zijn. Als de politiek van de betreffende democratie niet strookt met die van de VS treedt men hardhandig op. Dan is de vrijheid, autonomie van het betreffende land  plots niet belangrijk.  De VS wil (wou?) het imperium blijven, zelfs als daar de democratische principes moeten voor wijken.

 

In “War on Democracy” geeft Pilger vele voorbeelden uit Zuid en Midden- Amerika: Venezuela, Nicaragua, Argentinië, El Salvador.
Een schitterende geschiedenisles die duiding niet schuwt. Duiding moet hier. Waarom mag de waarheid niet gezegd zijn als die zo overduidelijk aanwezig is ?Je moet jezelf niet blind maken voor de waarheid als die niet past in het eigen kraam.

Pilger heeft een film gemaakt die eens te meer aanduidt dat inclusief denken de enige weg is die te gaan valt en niet het eigenbelang van de super-rijken binnen de machtigste staten. Waarom zich met hen identificeren?

09:45 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, chavez, venezuela, el salvador, nicaragua, bolivie, chili |  Facebook |

27-07-07

Wij en hen ! Two Tribes....

 

 

Hier: Lyrics

 

Een clip die niet aan actualiteitswaarde inboet. Andere vijanden ondertussen misschien wel maar doet dat ertoe? Maakt dat een verschil?

Waarom heeft dit eindeloos gevecht eeuwigheidswaarde? Eigen aan deze soort blijkbaar. Om te overleven moeten we dit domme gedoe overstijgen: de agressie in elk van ons herkennen, inzien... en niet naar buiten projecteren. Er zit een terrorist in elk van ons...

Goeden en slechten vind je in sprookjes...

15:45 Gepost door doeterniettoe in Muziek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankie goes to hollywood, politiek |  Facebook |

19-07-07

Realiteit … vlug wegzappen!!

Een les in de geschiedenis en hoe we met wreedheden omgaan….

 

Volgend YouTube filmpje toont de dagelijkse realiteit, een realiteit die wij samen maken:

door regimes te steunen die wat je hier in het filmpje ziet, bewerkstelligen. Waarom kunnen ze dat: doordat wij steeds zeggen ‘wij kunnen er toch niets aan doen’. Wij zetten verstand op nul, kiezen vaak degene met de beste publiciteitscampagne  en doen intussen voort ons best ons te ‘ontspannen’…..

 

Volgend filmpje toont in een clipje van amper 2 minuten een pleiade aan vreselijke feiten andere mensen aangedaan door de VS en haar bondgenoten.  Die bondgenoten blijken dus duidelijk wel eens te verschillen: een vriend vroeger (Osama bvb of Saddam) wordt wel eens een vijand, dan behorend tot  de ‘as van het kwaad’.

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9ynQH63IF0U

 

Volgende daden worden in het filmpje allemaal vermeld:

 

1953: U.S. overthrows Prime Minister Mosaddeq  of Iran.

U.S. installs Shah  Shah as dictator 

(De VS ontzet eerste minister Mossadecq Mossadeq van Iran uit de macht. De VS vestigt de Sjah als dictator. )

 

1954:U.S. overthrows democratically-elected President  Arbenz of Guatemala.

200.000 civilians killed.

(De VS werpt de democratisch verkozen president Arbenz van Guatemala omver. 200.000 burgers gedood)

 

1963: U.S. backs assassination of South Vietnamese President  Diem

 (De VS steunt de moord op de Zuid Vietnamese president Diem )

 

1963-75: American military kills 4 million people in Southeast Asia.

(Amerikaanse militairen doden 4 miljoen mensen in Zuid Oost Azië)

 

September 11, 1973: U.S. stages coup in Chili. Democratically-elected President   Salvador Allende  assassinated. Dictator Pinochet  installed. 5000 Chileans murdered.

(De VS zetten een staatsgreep op in Chili. De democratisch verkozen president  Salvador Allende vermoord. Dictator Augusto Pinochet aan de macht. 5000 Chilenen vermoord.

 

1977: U.S. backs military rulers of El Salvador. 70.000 Salvadorans and four American nuns killed.

(VS steunt militair gezag in El Salvador. 70.000 Salvadoranen en 4 Amerikaanse nonnen vermoord. )

 

1980: U.S. trains Osama  Bin Laden  and fellow terrorists to kill Soviets. CIA gives them $ 3 billion.

(De VS oefent Osama Bin Laden en collega terroristen in het doden van Sovjets. De CIA geeft hen 3 miljard.)

 

1981: Reagan administration trains and funds “ Contras “ . 30.000 Nicaruagians die.

(De Reagan administratie oefent en steunt de  Contra's. 30.000 Nicaraguanen sterven.)

 

1982: U.S. provides billions in aid to Saddam Hussein for weapons to kill Iranians.

(De VS geeft miljarden hulp aan wapens voor  Saddam  Hussein  om de  Iraniërs te doden.)

 

1983: White House secretly gives Iran weapons to kill Iraqis.

(Het Witte Huis geeft heimelijk wapens aan Iran om Irakezen te doden.)

 

1989: CIA agent  Manuel Noriega  (also serving as President of Panama) disobeys orders from Washington. US invades Panama and removes Noriega. 3000 Panamian civilian casualties.

(CIA agent  Manuel Noriega (eveneens dienend als  president van Panama, al is hij dat nooit bij naam geweest) gehoorzaamt niet aan de bevelen van Washington. De VS vallen Panama binnen en zetten Noriega af) 3000 Panamese burgerslachtoffers )

 

1990: Iraq invades Kuwait with weapons from U.S.

(Invasie van Koeweit door Irak met wapens van de VS.)

 

1991: U.S. enters Iraq. Bush reinstates  dictator of Kuwait.

(De VS valt Irak binnen. Bush brengt de dictators van Koeweit terug aan de macht.)

 

1998: Clinton bombs “weapons factory “ in Sudan. Factory turns out to be making aspirin.

(Clinton bombardeert ‘wapenfabrieken’ in Soedan. Het  blijken fabriken te zijn die aspirines maken.)

 

1991 to present: American planes bomb Iraq on weekly basis. U.N. estimates 500.000 Iraqi children die from bombing and sanctions.

(1991 tot nu: Amerikaanse vliegtuigen bombarderen wekelijks Irak. VN vermoedt dat 500.000 sterven door de bommen en de sancties )

 

2000-01: U.S. gives Taliban-ruled Afghanistan $245 million in “aid”.

(VS geeft  het onder de  Talibanregel levende Afghanistan  245 miljard aan hulp.)

 

Sept.11,2001: Osama bin Laden uses his expert CIA training to murder 3000 people.

(Osama bin Laden gebruikt zijn onder de CIA opgedane expertise om 3000 mensen te vermoorden)

 

 

Uiteraard kan zulk filmpje leiden tot zwart-wit denken, zo slecht zijn alle Amerikanen toch ook niet, andere landen zijn ook geen engeltjes en hebben ook hun beerput, al stinkt het bij de ene al meer dan bij de andere. Punt blijft dat de gemiddelde Amerikaan een vrij vertekend naïef beeld heeft van de wereld en de verkeerde leiders kiest (vaak vooruitgeschoven door de wapenindustrie en die leven dankzij….)

 

 

 

 

Wij dekken onze beerput toe met ‘entertainment’, met What a wonderful Life’ van Satchmo bvb, en leven voort in onze onverschilligheid… want dat is het veiligst, zo gaat ons welvaartsgevoel niet aan het wankelen. Wij zien de akelige realiteit van elders niet, alles wordt (heerlijk )ingebed in ‘entertainment’. Wij zijn de goeden  en het is dan ook niet meer als vanzelfsprekend dat wij het dan ook goed mogen hebben. En ‘elders’ is ‘elders’.  Daar zit die as van het kwaad.

 

Alleen als een ander ons iets aandoet dan zien we het wel. Dat wordt hier in dit filmpje  knap uitgebeeld door uitsluitend daar wel het geschreeuw van slachtoffers en toeschouwers van 9/11 op de klankband te zetten. Al de voorafgaande wantoestanden zijn toegedekt, ingebed in Satchmo’s lied. Noem het hier gerust ’n wiegelied, een om toegedekt verder te slapen….

 

Zo zien we de realiteit.

Waarom meten met twee maatstaven?

Omdat het het leven makkelijk maakt.

Maar over eerlijkheid praten? Kom nou...

 

 

23:55 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek |  Facebook |

21-03-07

Als je maar in de kijker komt…Yves en Johan bij Debbie en Nancy

Ook al heeft het Vlaams Belang  hier gesneden brood gekregen en er vandaag ook gretig gebruik van gemaakt, toch blijft het feit dat de Vlaamse  politici vooral te onpas (voor henzelf )  in allerlei spelletjes opdagen. Zo Yves Leterme en Johan Van de Lanotte vorige zaterdag in Debby en Nancy.  Wie dit non-event gemist heeft kan het nog bewonderen dankzij de website van De Standaard.  http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMA...

 

Men deed  beiden een baard om en bracht hen naar een onbewoond eiland waar zij tenslotte ‘gered’ werden door J.P. De Decker, in wiens bootje zij uiteindelijk niet instapten…

De vrt had sterk aangedrongen bij Leterme (dixit hemzelf) om mee te doen, en hij was uiteindelijk bezweken.  Als dat zo is ga je je afvragen wat nog de bedoeling is van zulke zender? Louter amusement, kijkcijfers?  Scoren ? Is inhoud bij de vrt wel nog belangrijk? Wie  ’s morgens of ’s namiddags even zapt krijgt bij de vrt louter (zeer goedkoop geproduceerd) amusement : Donna in beeld  (een radioprogramma!) of beelden van toeristische webcamera’s… Goedkope programma’s alleszins, terwijl de informatieve programma’s op deze zender onmogelijke uren krijgen en nooit worden herhaald… Dan doen de ‘collega’s’ van de rtbf het stukken beter….

 

Gast te zijn bij Debby en Nancy was goed om in de kijker te komen, in de hoop zo stemmen te kunnen winnen. Maar is dat ook zo? Win je zo stemmen, of prostitueer je je hier ?

Gelooft de vrt  nog wel in de eigen educatieve opdracht? Gelooft ze die te brengen door zulk programma?  Is dit de politiek toegankelijk maken?  Een programma dat de anti-politiek bevordert.

 

Ook  “Morgen beter” van maandag ll. maakte van de laatste “Debby en Nancy” het hoofdthema. De politicoloog  van dienst vond zulks optreden de politiek onwaardig, wat het ook is.

Spelletjesprogramma’s , sportuitzendingen en nakaarten over sportevents bij de vleet.

Het vrt-nieuws bevat vaak nog haast uitsluitend onderwerpen uit het binnenland. Zelden nog

duiding op de vrt. Veel binnenlandse gebeurtenissen (ongevallen, gerechtszaken)  en sport en haast geen buitenlands nieuws. De vrt is vtm duidelijk achterna gelopen. Was Debby en Nancy niet oorspronkelijk van vtm?  Zelfs cultuurprogramma’s op vrt-televisie zijn nog amper die naam waardig. Een aantal cultuurpausen delen de lakens uit en laten steeds dezelfde figuren heroptreden, kwestie van in de kijker te blijven….  Kan men niet eens schrijvers bijeenbrenen en ze laten spreken over een filosofisch thema bvb? Belachelijk? Nee boeiend, zie maar naar het Duitse Philosophiestunde bvb.  Het kan boeiend zijn eens nieuwe mensen op het scherm te zien, het herkenningseffect nu werkt hier  niet meer wegens oversaturatie…Sommige mensen hebben toch iets te vertellen…

 

Alles is entertainment geworden….

En het dramatische nieuws krijgt amper aandacht…

Ik vermoed omdat men het niet aankan.

Bvb werd gisteren even vermeld: De grote rivieren op aarde drogen uit.  

Het kreeg heel even aandacht. En men ging dadelijk over naar een ander onderwerp.

Stel dat men zegt : de mensheid heeft nog 100 jaar te leven…

Wedden dat men onmiddellijk daarop een liedje van K3 speelt…

Oma’s aan de top, bvb. Yves ?

Want  hoe moet het met het nageslacht?

 

Oppervlakkigheid troef.

Intriest

 

 

22:18 Gepost door doeterniettoe in Media | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, bv, yves leterme, johan van de lanotte |  Facebook |