06-08-11

Vlamingen verdeeld door N-VA: wie arm is, wordt armer; wie rijk is, rijker

Waaarom denkt NVA alleen maar aan eigen electoraal gewin?  Is ze zo oppositie-geil?
Wil ze kost wat kost de oppositie in ? Om daarna des te sterker te kunnen terugkeren?
Wouter Van Besien toonde aan in De Standaard dat de NVA met haar 'non' absoluut niet sociaal is:

 

Vlamingen verdeeld door N-VA: wie arm is, wordt armer; wie rijk is, rijker

De staatshervorming is zeker een grote bekommernis van N-VA-voorzitter Bart De Wever in zijn harde afwijzing van de nota Di Rupo. Een aantal voorstellen zijn voor hem stevig taboe: federale kieskring, samenvallende verkiezingen, de autonome rol voor Brussel,… Wat mij veel meer opvalt in de kritiek, is de agressieve aanval op de herverdeling en de asociale visie op belastingen en rechtvaardigheid.

De reactie van de N-VA daarop, is zeer verhelderend en ligt volledig in de lijn van het keiharde interview dat Bart DeWever onlangs gaf in Trends (30 juni).

De N-VA streeft onomwonden naar belastingsverlagingen voor de hogere middenklasse en de nog rijkeren en wil dat de aankomende besparingsronde door het minder begoede deel van de burgers wordt gedragen. Want laat ons er geen doekjes om winden: als er 22 miljard moet bespaard worden, dan zal dat altijd ten koste van iemand zijn.

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten

“Di Rupo doet rijke Belg pijn,” kopte deze krant op 5 juli. Een terechte analyse: de belastingsverhogingen die de nota Di Rupo voorziet, richten zich in hoofdzaak op de rijkere Belg: een extra (tijdelijke) belasting voor wie, naast zijn eigen woning, een vermogen van minstens 1,25 miljoen euro bezit; een forse belasting op wie aandelen koopt en verkoopt binnen het jaar (speculatie dus want voor wie een aandeel langer dan 1 jaar houdt, is de belasting maar half zo groot); optrekken van de taks op beursverrichtingen; verhoging van de lasten op de grootste en meest vervuilende bedrijfswagens. Fenomenen die ik allemaal niet meteen associeer met ‘de werkende middenklasse’

Di Rupo wil ook de banken zelf rechtvaardiger doen bijdragen. Terecht, de begrotingscrisis van de overheden in Europa, ook in België, is een uitloper van een economische crisis die de financiële wereld zelf heeft veroorzaakt.

Intellectueel oneerlijk

Het beeld dat de nota Di Rupo de rijkeren aanpakt eerder dan de middenklasse, past echter niet in het kraam van N-VA, die zich dubbel plooit om te ‘bewijzen’ dat de nota Di Rupo vooral de middenklasse treft. De berekening die N-VA daarvoor gebruikt in haar nota van 7 juli is intellectueel oneerlijk.

Niet alleen bevat die tabel bedragen die uit de lucht gegrepen zijn, omdat de nota Di Rupo te vaag is om precieze berekeningen toe te laten. Bovendien stelt N-VA het voor alsof het ‘gemiddeld gezin’ volop getroffen wordt door de belasting op vermogens boven 1,25 miljoen euro, door de extra belasting van de grootste bedrijfswagens, door de speculantentaks, enzovoort. Zij leven blijkbaar in een ander Vlaanderen dan ik.

Tegelijk doet de nota Di Rupo enkele aanzetten om de lage lonen en laagste uitkeringen iets omhoog te trekken: optrekken van de belastingsvrije som voor lage en middenlonen levert deze werknemers 250 euro extra per jaar op en het optrekken van de minimumpensioen tot 1150 euro. Voor Groen! vallen deze voorstellen te mager uit. Voor N-VA daarentegen zijn ze no-passaran, zoals blijkt uit het Trends interview. De Wever verzet zich onomwonden tegen het welvaartsvast maken van uitkeringen.

Welke alternatieven?

Zijn de alternatieve oplossingen die N-VA voorstelt dan zoveel beter voor ‘de werkende middenklasse’?

Oplossing 1 van N-VA: de automatische index afschaffen. Slachtoffer: de werknemer (ook die uit de middenklasse).

Oplossing 2: 15 miljard besparen in de sociale zekerheid (dixit De Wever in Trends). Slachtoffer: gezien het immense volume zeker niet alleen de laagste uitkeringen, maar ook de gemiddelde gepensioneerde.

Oplossing 3: nog veel forser dan Di Rupo wil De Wever snijden in de gezondheidszorg: 0 procent groei in plaats van de 2 procent van de formateur. Ook hier zal, gezien het volume van de besparing, de (gemiddelde) patiënt betalen.

N-VA zégt dus de werkende middenklasse te willen ontzien, maar verzet zich met hand en tand tegen een nota die vooral de rijkere burgers extra belast en doet zelf alternatieve voorstellen die de middenklasse frontaal treffen. Conclusie: eigenlijk wil N-VA niet zozeer de werkende middenklasse ontzien, maar vooral het rijkste deel van de Vlamingen.

Frauderen mag

Komt daar nog bovenop: de aanpak van fraude. In de tabellen van N-VA worden extra opbrengsten uit fraudebestrijding beschouwd als extra belastingen, en dus te vermijden. Daar kan je maar één ding uit besluiten: N-VA vindt dat frauderen rustig moet kunnen. Ik ben het daar zeer grondig mee oneens.

Strijd tegen fraude is een zuiver onderdeel van de rechtvaardigheidsagenda. Het is oneerlijk dat de ene Vlaming zijn belastingen wel betaalt en de andere niet. Iedereen gelijk voor de wet.

Verdeeld Vlaanderen

Ik voel me niet geroepen om de nota Di Rupo te verdedigen, want ook Groen! heeft forse kritiek, onder meer op de hoofdstukken Pensioenen, Werk en Gezondheidszorg. Maar de nota Di Rupo gaat wel uit van een streven naar herverdeling, iedereen kansen geven op een succesvol leven en doet een poging de harde besparingsoefening billijk te verdelen.

De Wever stelt daar een verhaal vol kromme waarheden tegenover om de Vlaming bang te maken en de budgettaire inspanning af te wentelen op de midden- en lagere klassen. Met zijn communautair programma verdeelt De Wever de Vlamingen en de Franstaligen. Met zijn sociaaleconomisch programma verdeelt hij de Vlamingen.

Wouter Van Besien

Wouter Van Besien is voorzitter van Groen!

 

17:01 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij, Politiek | Permalink | Commentaren (3) | Tags: belgië, nva, groen, wouter van besien |  Facebook |

06-07-10

Handelen naargelang het je uitkomt.

Een voorbeeld zie volgend fragment uit het VRT-journaal van 5juli (met een terzake doende verwijzing naar een vroegere uitspraak van betreffende minister):

Twee ministers nemen even ontslag....

 

 

Kritiek spuien wanneer het je uitkomt. Maar dan later wel hetzelfde doen wat je eerder verwierp wanneer het je uitkomt. Eerlijke politiek bij NVA ? Tja, wel daar de mond vol van hebben maar in daden? Evenmin.

Vele partijen zijn in datzelfde bedje ziek. Ook zij die mond vol hebben van 'eerlijke politiek'....

 

Zie uitstekend artikel van Ivan De Vadder: Pleidooi voor een eerlijke politiek.

(interessant zijn ook de commentaren onderaan)

 

 

 

11:20 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgie, nva |  Facebook |

14-06-10

uitslag verkiezingen: sprakeloos

sprakeloos

Is Vlaanderen zó rechts?

Bart De Wever vraagt, eist excuses van Phara. Hij kwam eens wat minder positief in beeld....  Rechts blijft intussen  klagen van een linkse vrt.  Ook al is het voor een stuk dankzij overloper Bracke en 'De slimste Mens', vrt programma's, dat men deze score haalt. Vrees dat dat een grote rol heeft gespeeld.

Lees De Standaard 14/06/10: De Wever wil excuses van Phara

Voor de betreffende uitzending van Phara, waar NVA eens niet scoorde, en waarin een argumentatie werd uiteengezet zie het  logje van 8/6/10.

Lijkt me een faire uitzending waar 'specialist' NVA toch zijn woordje mocht doen..VRT gaat nu toch niet nóg vlaamser worden?

19:33 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgie, vlaanderen, nva |  Facebook |

08-06-10

Bart de Wever is sympathiek en dan?

Is dat voldoende om als gedweeë schapen hem politiek te volgen? Hij is sympathiek, hij zal het wel weten, ik ken hem van 'de slimste mens' enz...

 

Politiek Vlaanderen slaat je met verstomming dat je (soms) naar virtuele werelden zou willen vluchten...

Velen vinden Bart de Wever sympathiek (ik ook), verstandig. Iemand die gewoon zichzelf is gebleven, een gewone jongen van 'bij ons'.

Dat is evenwel geen voldoende reden om op hem te stemmen. Het is van de gekke dat Bart de Wever verwonderd is dat hij verplicht is vandaag een internationale persconferentie te geven rond zijn standpunten. Hij is verwonderd. Schat hij de anderen dan zo slecht in? Weet hij dan niet door extreme standpunten te debiteren rond Brussel (in een precaire financiële tijd), hij een enorm forum krijgt en de markten op stang jaagt. Dat kleine Vlaanderen heeft dan een enorme impact op Europa en vandaar op de wereld...

Door aan Brussel te willen raken davert het even..

 

En daar is Bart over verwonderd.

Hij kan dat overdreven vinden van de wereld, maar tja hij is wel deels verantwoordelijk voor deze heisa door boude uitspraken uit te bazuinen. Een week voor de verkiezingen... is hij bewust politicus of partijman?

Storm in een glas water? Niet echt voor de betrokken groepen. Inclusief denken is noodzakelijk in deze materie door alle partijen, zoniet wordt het hier een puinhoop, een NVA-overwinning ten spijt.

 

 

Interessant was Phara van 7 juni . Bart de Wever was uitgenodigd maar wou niet debateren met Frank Van den Broecke.

Hier dit uiterst interessante debat: http://www.deredactie.be/permalink/1.795788

Lees ook dit uit De Standaard van 7/6 België betaalt voor de onzekerheid.

 

 

 

11:00 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (3) | Tags: belgie, nva |  Facebook |

18-05-10

De dubbele moraal van NVA

't Is maar dat je dit weet:

 

Fragment uit Phara: De politieke erfgenamen van Hugo Schiltz ?

08:01 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nva, siegfried bracke, hugo schiltz |  Facebook |

06-05-10

Onsportieve Bracke....

Geen probleem dat Bracke als fin de carrière in de politiek gaat, wel over de manier waarop. Bracke is de laatste jaren minder op de buis geweest maar had wel stevige touwtjes in handen als hoofdredacteur. Nu hij hoofdredacteur af is kwam hij terug op de buis met een belangrijk politiek programma dat zijn naam droeg en waarin alle paradepaardjes van de Vlaamse politiek optraden (tot vorige week nog...). 

Begin deze week kondigt hij zijn overstap aan: hij wordt NVA-lijsttrekker voor de Kamer in Oost-Vlaanderen en wel al bij de volgende verkiezingen!!! Een knappe marketingstunt van de NVA, resultaat van twee boeiende week-endgesprekken dixit  Bart de Wever.... Van een geschenk gesproken!! Of hoe je de staatsmedia volledig mee inschakelt in je verborgen carrièreopbouw  en ook de Vlaamse politici (die onwetend in je strategie hebben meegelopen) in de hoop op een geweldige prijzenpot nu al op 13 juni!!!!.

 

Het is zoals een werknemer bij een bedrijf die als hij zijn ontslag aanbiedt, meteen het klantenbestand van zijn werkgever meeneemt om even verder een opkomende zaak flink sterker te maken!!!. Let wel het is Bracke's recht in de politiek te gaan en welke partij dan ook te vervoegen, het geeft echter blijk van weinig deontologische scrupules zo vlug aan verkiezingen deel te nemen. . Als journalist moet hij boven partijbelangen staan en een zekere afkoeling van zijn afdruk op de beeldbuis ware netter geweest. Nu maakt hij gebruik van een voordeel dat andere politici niet hebben en dat is onsportief. Dat is zoals een renner die doping neemt en meekoerst terwijl de anderen het zonder doping moeten doen, niet beschikbaar voor hen...

Bracke's mediabekendheid wil hij nog juist niet binnen de maand al electoraal verzilveren. Netjes kan je dat onmogelijk noemen...

 

Interessant is het artikel in De Standaard (5/5/2010) van Geert Buelens: Een nieuw politiek feit.

 

 

 

 

16:47 Gepost door doeterniettoe in Media | Permalink | Commentaren (2) | Tags: bracke, nva, de wever |  Facebook |