04-07-10

TV als denktank of als propagandamachine: Chomsky geïnterviewd.

Chomsky hier geïnterviewd door het Israëlische Channel 2 News. Een interview dat in Jordanië moest gebeuren. Chomsky was nl.  de toegang tot Israël ontzegd,  toegang die noodzakelijk was om een afgesproken redevoering te kunnen houden aan de Univ van  Rammalah. Zie een vorig blogje:

Chomsky weer geweerd - Israël stelt de wetten

 

In volgend interview wordt hij ondervraagd dooe een Israëlische journaliste. Interessant interview waaruit vooral blijkt dat nieuwslezers (vaak?) spreekbuizen zijn voor officiële standpunten rond feiten. En die officiële standpunten worden niet in vraag gesteld. Wel die andere standpunten, hier die van Chomsky. Dat maakt echt denken onmogelijk.

Het gevecht in een medium, hier tv: zullen we het medium gebruiken als denktank of als propagandamachine? Jammer genoeg zelden die eerste mogelijkheid.

 

 

 

 

 

 

09:30 Gepost door doeterniettoe in Media | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, israel, chomsky |  Facebook |

23-12-09

Een media-kerstwens...

Media kunnen een gemeenschap maken of breken, hier een voorstel.

Het belang van radio en tv-stations kan nauwelijks overschat worden. Politici weten zulks maar al te goed. Het eerste wat men doet bij een omwenteling is het radio of tv-station bezetten en lamleggen en dan van daaruit beginnen uitzenden.

Het lijkt wel dat eenzelfde fenomeen zich hier in België, weliswaar geruisloos, heeft voorgedaan. Het resultaat is evenwel hetzelfde. Men heeft dit minuscule landje steeds verder opgedeeld volgens taal zodat wat we allemaal gemeenschappelijk hebben buiten taal niet aan bod kan komen. Alle politieke partijen (behalve het communistische PvdA) zijn opgedeeld volgens taalgebied. Zelfs SPA en PS, Groen en Ecolo... politieke partijen die juist mensen niet wil opdelen volgens afkomst of culturele verschillen. Partijen die opkomen voor gelijkheid en broederlijkheid.

Het krasse is je moet hier in Vlaanderen of Wallonië haast beginnen denken dat de taal die je spreekt het belangrijkste is. Taal wordt niet drager van inhoud,maar wordt de inhoud van het debat zelf!! Hier niet: arbeiders aller landen verenig u, maar: Vlamingen overal verenig je. Eenzelfde retoriek krijg je bij Franstalige media.

Die gang van zaken is inherent aan onze politiek opdeling. Onze media profileren zich uitsluitend in de taal van het eigen volk (Vlamingen -Walen) en halen daar ook hun gelden. Er is een minister van media in de Vlaamse regering en er is er een in de Franstalige regering, maar er is er geen in de federale regering. Wiens brood men eet diens woord men spreekt...

Het kan ook anders. Arte toont aan dat twee verschillende culturen (de Franstalige en Duitstalige) een gemeenschappelijke zender kunnen oprichten en uitbouwen.

De Chinese televisie heeft een televisiekanaal in het Engels en een in het Frans, beide geven ook Chinese taallessen; Rusland heeft een Engelstalige zender, Japan, Iran, Z-Korea ook...

Het gekke is dat dit land met zijn drie talen, een culturele schatkamer dus, die rijkdom mediaal haast niet verzilvert. Geen taalcursussen op de Vlaamse of Franstalige omroep en dat terwijl men toch inburgering verlangt en ettelijke cursussen daarvoor inricht.

Volgend idee kan tegen haast geen meerkost worden verwezenlijkt en zo zou je verzilveren wat juist de waarde van dit land kan zijn: zijn interculturaliteit. België is uniek door zijn ligging, lijkt me dus best daar gebruik van te maken.

Voorstel en poll:

Waarom geen TV-kanaal oprichten dat het beste van onze drie culturele gemeenschappen samenbrengt en die programma's ondertitelt in de andere landstalen.

We zijn de hoofdstad van Europa we zouden er ons dan ook best naar gedragen.

 

TV Brussel geeft al een mooi voorbeeld hoe het kan. Via Teletekst ondertitelt het zijn programma's :  ondertiteling voor doven : 888 (ook handig voor anderstaligen die spelenderwijs Nederlands willen leren: ze roepen de geschreven tekst op ) Franstalige ondertiteling: 889. Subtitling: 887 (voor Engelstaligen)

http://www.tvbrussel.be/kijk-nu-online

Zo maak je van een regionale zender Brussel een internationale ontmoetingsplaats.

 

Wie Explorer gebruikt als browser kan de poll  invullen door naar volgend adres te surfen:   http://www.99polls.com/poll_106025

 

Uiteraard mag eenieder die ook achter deze wens staat dit logje verder verspreiden of de poll op zijn log embedden.

08:15 Gepost door doeterniettoe in Media | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, politiek, belgie |  Facebook |

09-11-09

Over Media in de VS.

Fox is een veelbekeken Amerikaanse nieuwszender die ongenuanceerd Obama de grond inboort, gewoon omdat Obama een democraat is en zij een republikeinse agenda huldigen. Je kan dus eenvoudig stellen - en zo simplistisch ligt het bij hen – dat zij horen tot de Republikeinse reklamecampagne maar geen nieuwszender zijn. Hun duiding is er niet op gericht iets toe te lichten langs alle kanten, een feit te plaatsen in een juiste context. Zij denken eerst na over de strategie hoe ze een daad of plan van de president negatief kunnen duiden. Dat kan je hun verborgen agenda noemen en daardoor is dit geen nieuwszender maar een propagandakanaal van oerconservatief republikeins Amerika.

 

Zie bvb volgend filmpje uit TerZake: Obama in de clinch met Fox.

 

Niet iedereen vond het een verstandige zet van Obama Fox te weren. Björn Soenens vindt van wel: Obama moet reageren (vrt, TerZake 3/11/09)

In De Standaard denkt professor Geert Bulens er anders over: Pas op met Fox (D.S. 31/10/09)

 

Kijk welk effect Fox' nieuwszender heeft op conservatief Amerika:

sitestat

 

Jon Stewart over Fox in Comedy Central (een kabelzender in de VS, ook te zien in de UK en zelfs tot in Antwerpen op More4 via Astra 28.3° satelliet):

 

The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
For Fox Sake!
www.thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Political HumorHealth Care Crisis

11:16 Gepost door doeterniettoe in Media | Permalink | Commentaren (1) | Tags: media, fox, obama |  Facebook |

30-10-09

Samenwerking tussen cultuurgemeenschappen ?

samenwerken

 

 

 

 

 

Samenwerking tussen cultuurgemeenschappen? Graag. Een goede gelegenheid voor cultuurgemeenschappen om te tonen dat ze niet bekrompen zijn en uit zijn op een win-win situatie.  Arte toont al jaren dat het kan tussen Duitsland en Frankrijk. Een aantal cultuurhuizen in het Brusselse doen het ook, waarom dat dan niet verwelkomen en uitbouwen?

Fadila Lanaan (P.S, franstalige minister van media en cultuur) reikt de hand naar Joke Schauvliege (CD&V, minister van cultuur van de Vlaamse Gemeenschap) en dat valt alleen maar toe te juichen.

De Standaard schreef daarrond volgend artikel: 'In de praktijk werkte Bert Anciaux helemaal niet mee'

Het foyer (Molenbeek) lijkt het initiatief alvast toe te juichen: Fadila Lanaan, Franstalig minister van cultuur, is gewoon betrouwbaar in haar voorstel om met de minister van Vlaamse cultuur samen te werken.

Interessant is het commentaa rvan het artikel dat de reacties (in de Standaard bvb.) op Fadila's uitgestoken hand goed weergeeft

uiteraard volgen op zo’n verklaring van Lanaan de stilaan gebruikelijke hatelijke en ontstellend bekrompen commentaren van sommige Vlamingen die men op de blogs van een aantal kranten kan terug vinden. Wij kunnen van onze kant enkel zeggen dat onze ervaring met minister Lanaan, die Foyer gekend heeft toen ze nog klein meisje was in onze jeugdwerking, gewoon positief is. En dat men ons niet zegge dat ze het product is van het PS-apparaat of van een familiedynastie. Haar ouders waren gewone immigranten uit Molenbeek, maar die geïnvesteerd hebben in de studies van hun kinderen, dochters inbegrepen. In de mate dat politici eerlijk en authentiek zijn, behoort ze ons inziens inderdaad tot die soort. En veel Vlaamse partijen kunnen daar vandaag echt een voorbeeld aan nemen, en dan zwijgen we nog over de familiedynastieën e.d. Er is dus zeker genoeg grond om een ernstige samenwerking te beogen vanuit Vlaanderen. Tenzij Vlaanderen de E.B.E. (Eigen Bekrompenheid Eerst) verkiest. “

 

Ik kan niet anders dan dit commentaar van Johan Leman volmondig bijtreden.

Een vraagje van hieruit : waarom geen gemeenschappelijk platform inrichten om gemeenschappelijke projecten uit te bouwen?

Trouwens het zou mooi zijn als de samenwerking niet tot die twee vrouwelijke ministers beperkt bleef. In Vlaanderen scheidt men ministrieel cultuur (Schauvliege) van media (I. Lieten) Het zou mooi zijn als deze laatste hier ook bij betrokken wordt; cultuur en media liggen in mekaars verlengde en kunnen mekaar bestuiven. En wieweet kunnen deze drie vrouwen zorgen dat er meer culturele kruisbestuiving gebeurt.

Volgend voorstel, dat hier al vaak vermeld is, lijkt toch het overwegen waard: Rtbf en Vrt zouden elk kunnen zorgen voor een inbreng in een op te richten digitale zender. Die zender zou programma's van Vrt en rtbf vertaald (met onderschriften via teletekst) weergeven, vertaald in de andere twee landstalen. Dat zou de talenkennis van onze landgenoten enorm vergroten en ook, mogelijks, begrip voor mekaars standpunt.

Vermits dit makkelijk kan in dit digitale tv-tijdperk en nog wel  zonder enorme meerkost, men kan werken vanuit  bestaande zenders, lijkt dit voorstel het overwegen waard.

Cultureel zou het enorm verrijkend zijn voor de drie taalgebieden.

Wie gelooft dat cultuuruitwisseling verrijkt, moet, lijkt me, achter dit voorstel staan.

Ja? Tegelijk is het een mooie stap naar Europa toe....

00:46 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgie, media, rtbf, vrt, cultuurbeleid |  Facebook |

25-10-09

Weg met het 'taalracisme' en 'taalverzuilend' denken !!!

Friendship

Steeds pogen taalpartijen aan beide kanten van de taalgrens de gemoederen op te hitsen.

Daar kunnen ze stemmen mee halen!

Gelukkig is er voldoende gezond verstand in de betrokken scholen en gemeenten (bij directie, leraars en ouders) om zich niet door de taalgevechten van politiekers te laten beïnvloeden.

Moeskroen: Het Nederlands gaat erop vooruit.

Kraainem: Er zijn voor de kinderen en niet voor de taalperikelen....

 

Doodjammer is het dat alles zo taalverzuild is terwijl werknemers bvb, boven en onder de taalgrens, veel meer gemeen hebben dan dat hen scheidt. Ook is het opvallend dat de Brusselse problematiek bvb, helemaal anders benaderd wordt door de Vlamingen in Brussel dan door hen die buiten Brussel wonen.

 

Kunnen vrt en rtbf niet eens een gezamelijk tv-kanaal oprichten waar beide taalgemeenschappen aan bod komen zoals met Arte gebeurt? Het hoeft niet zoveel te kosten als men gewoon bestaande programma's ondertitelt in de andere landstaal en ze dan programmeert?  Het is er nog niet gewoon omdat er  sedert de opsplitsing in gemeenschappen er  politiek geen winst in zit. Cultureel evenwel zou het een enorme verrrijking zijn!

Nog voorstanders voor zulk project?

07:30 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgie, media |  Facebook |

02-10-09

Europa heeft een grondwet nodig.

Volgend essay uit De Standaard van 25/09 , Europa heeft een grondwet nodig ,legt in de slotparagraaf de sterkte maar tevens ook de moeilijkheid van dit model bloot. We zijn cultureel erg verschillend en ja dat is onze rijkdom. We leven nu in een tijd van interculturaliteit en dat brengt ook de nodige spraakverwarring met zich mee.

 

Diversiteit is rijkdom schrijft Evita Neefs onze diversiteit is een onmetelijke rijkdom voor Europa.

Taal is een toegangspoort voor cultuur en een lingua franca dringt zich op.

Als we elkaars taal niet kennen kunnen we elkaars cultuurproducten niet appreciëren of media niet lezen. Talenkennis moet maar er is ook nood aan een Europese krant, een Europese televisiezender. Het is via media dat je bindt of scheidt. Kijk maar in dit land. Mensen als Frieda Van Wijck of De Borsu tonen dat interesse voor andere culturen ontstaat als die culturen worden 'opgevoerd' . Vlaanderen doet te veel aan navelstaren en ooit (in de 16de eeuw) was intercultureel handelen onze sterkte......

 

We blijven hier pleiten voor een grotere culturele uitwisseling tussen Noord en Zuid. In dit land heeft men zelfs geen tv-taalcursussen in de andere landstalen op televisie. Ongehoord, onbetamelijk. En dan spreekt men over open grenzen terwijl men zich feitelijk cultureel inkapselt !!!.

Zit daar een doelgerichte politiek achter?

 

 

11:31 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, media |  Facebook |

29-09-09

Eenzijdige berichtgeving over Iran.

strategic-nuclear-arms

Het is opvallend hoe makkelijk nieuwsfeiten door politici naar hun hand worden gezet (om diverse redenen, electorale, amicale of economische redenen) en hoe de pers in hun discours meegaat. Het blijft de hoofddoelstelling van de pers het nodige tegengewicht te geven en ook dat te vragen waarover politici niet willen spreken. Tenminste dan is het duidelijk dat ze zaken verzwijgen, dat hun discours niet het gehele plaatje toont. Moet de pers niet kritisch zijn vooral voor de eigen berichtgeving? Zelfgenoegzaamheid doodt het alert zijn.

Een vb van een vraag die men de laatste dagen nooit stelt is: Kan het niet zijn dat Iran zich bedreigd voelt door de nucleaire uitrusting van Israël ? Israël heeft kernwapens, heeft nooit het non-proliferatiepact getekend (Iran wel ) en stelt zich sterk vijandig op tegen Iran's nucleaire plannen. Bovendien zwijgt als vermoord over haar eigen kernwapens. Meer openheid eisen over de bestaande kernwapens van Israël, daarover wordt niet gesproken in de Westerse pers. Iran blijft provoceren kopt De Standaard.

Een nucleairwapenvrij Midden-Oosten zou een een eerste stap kunnen zijn in de ontwapeningspolitiek die toch Obama voorstelt. Wou Obama tenslotte niet evolueren naar een kernwapenvrije wereld? Als de dreiging van de atoomwapens van Israël wordt weggenomen is de kans veel kleiner dat het tot een verdere nucleaire wapenwedloop komt.

 

Een kernwapenvrij Midden-Oosten kan een eerste stap zijn.

Iran is daar voorstander van maar dát wordt zelden vermeld. Je vraagt je af waarom.

 

Over de Weapons of Mass destruction van Israel hier een vijfdelige documentaire:

 

http://www.youtube.com/watch?v=Xi9E2OSVSgc

11:31 Gepost door doeterniettoe in Media | Permalink | Commentaren (2) | Tags: media, nucleaire bewapening, iran, israel |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende