11-08-10

Tips om uit een eindeloos, vermoeiend debat te raken nl. dat rond de islam...

 

Tom Naegels schreef in De Standaard (4/8/10)een interessant opiniestuk Weg uit de islamimpasse

, het slotgedeelte hiervan staat hieronder in extenso. Het bevat een aantal tips om uit de impasse te raken van een vermoeiend debat dat nooit ergens anders toe leidt dan tot het bevestigen van het eigen gelijk.

 

Weg uit de islamimpasseMisschien is het zinvoller om een uitweg uit de impasse te zoeken. Hoe langer ik dit debat volg, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat de manier waarop het nu verloopt, heilloos is. Het is bezigheidstherapie voor blanke intellectuelen, die op die manier hun eruditie kunnen tonen en zich tegenover elkaar profileren. Tegelijk ben ik er ook steeds meer van overtuigd dat de twee kampen eigenlijk niet zo ver van elkaar staan - en ook niet zo ver van wat dan 'de gematigde moslims' genoemd worden. Ze hebben fundamentele waarden gemeen, ze keuren dezelfde zaken af, ze hopen op dezelfde toekomst - het is de obsessie met de islam die voor het schisma zorgt. Daarom zou het helpen, denk ik, om deze kleine paradigmawijziging door te voeren:

1. Debatteer niet meer over de islam, maar over concrete misstanden.

Neem je eigen universaliteitsclaim serieus. Praat over waarden en mensenrechten, niet over de aard van een geloof. Meisjes laten sterven omdat ze niet gesluierd zijn, is barbaars. Eremoorden zijn barbaars. Besnijdenissen zijn barbaars. Handen afhakken is barbaars. Wie de islam inroept als verschoningsgrond hiervoor, is barbaars. Iedereen is het daarover eens, ook moslims, met uitzondering van de fanatici. Waardoor het ook meteen duidelijk is wie dat zijn.

2. Beperk het debat tot één probleem per keer.

Als je het wilt hebben over de hoofddoek in Vlaamse scholen, heb het dan daarover: de hoofddoek (en enkel die) in Vlaamse scholen (en enkel die). Begin niet tegelijk over de hoofddoek in Turkije, vrouwenbesnijdenissen in Jemen, of de genocide op de joodse stammen in het Medina van de zevende eeuw. Die gewoonte van de 'absolute verbreding' - waarbij werkelijk alles, uit iedere tijd en elk land als bewijs kan worden opgevoerd - doet het debat meer kwaad dan goed.

3. Beperk het debat tot één context per keer.

En dan in het bijzonder de binnenlandse. Dat kan provinciaal klinken, maar dat is het niet. Het is een garantie voor een goed begrip van de problematiek, en voor het vinden van een haalbare oplossing. Wie zich ergert aan de manier waarop Franstalige Belgen in Belgische kranten schrijven over hun landgenoten die Nederlands spreken (en omgekeerd) kan zich voorstellen hoe geloofwaardig het is als een Vlaming of Nederlander, hoe intellectueel ook, het in één opiniestuk heeft over Afghanistan, Soedan, Marokko en het Irak der pre-islamitische tijden.

En ten slotte:

4. Wees toch niet zo apocalyptisch!

Al dat gepraat over massamoorden, angst en apathie: een mens zou bang worden zijn deur nog uit te komen. De conflicten die we vandaag meemaken zijn normaal, beheersbaar en oplosbaar, op voorwaarde dat: zie punten 1, 2, 3 en 4.

 

11:38 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, dialoog, tom naegels |  Facebook |

30-03-08

Fitna….

Met veel omhaal werd maandenlang de film aangekondigd en afgelopen week konden we vaststellen dat Wilders nu voldoende belangstelling had om hem via Liveleak.com openbaar te maken. Intussen is hij daar weggehaald maar vind je hem op You Tube.

Fitna op You Tube; 

Fitna the movie (deel 1): http://nl.youtube.com/watch?v=wxW0cSKUXQE

 Fitna the movie (deel 2) : http://nl.youtube.com/watch?v=o0Vy09wHheM

 
Wat de inhoud betreft is de film een aaneenschakeling van extremistische moslim-uitspraken, die ten dienste staan van Wilders’ doel: bewijzen dat de Islam een verwerpelijke godsdienst is (ergens trekt hij een parallel met het nazisme….). Wilders geeft een zeer gekleurd en ongenuanceerd beeld van de islam en plaatst de koranteksten nooit in een context. Vermits hij de islam als geheel viseert is het niet fair de standpunten van de meer gemodereerde vormen van islam gewoon niet te vermelden. Geen woord over het  soefisme bvb. Uiteindelijk lijkt deze film vooral bedoeld  als een reklamespot voor Wilders  om voldoende aandacht te krijgen…

Een politicus moet een beleid voor zijn burgers mee proberen uit te zoeken, en geen haatgevoelens opwekken.  Beleidsvoorstellen vind je niet in deze film, het blijft bij een collage van wrede beelden. Uitsluitend dat tonen  geeft als reactie bij de argeloze kijker:  laat het uit die willen we niet…  Dat is duidelijk ook de beoogde reactie op de film. “Stop de islamisering” . Men vergeet dan echter dat deze film zo  een kaakslag toedient aan de tienduizenden moslims die dagelijks mee onze maatschappij helpen vormen, een pluriforme maatschappij die elke vorm van extremisme verwerpt. Wilder’s film kan je schikken bij die soort propagandistische films die een ongenuanceerd beeld van de werkelijkheid willen verspreiden waardoor juist extremisme, intolerantie en verzuring toenemen.  Wilders bewijst juist zijn intolerantie in zijn ongenuanceerdheid. Een film die in het verlengde ligt van "Der ewige Jud", die propagandafilm uit de nazitijd...

Waarom geen gelijkaardige film rond de slachtingen die zijn verricht in naam van het Christendom van de middeleeuwen tot nu? En dan "Stop de  christianisering" ?? Dit lijkt een ridicule redenering, nochtans zo doet Wilders hier maar dan met de Islam.

 

Zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn er een aantal politici die stemmen winnen via het opwekken van haatgevoelens tegenover de ‘andere’. Ze stigmatiseren. Dat levert stemmen op, jammer genoeg, en daar is het hen om te doen. Een ongenuanceerd makkelijk beeld dat angst opwekt doet rangen sluiten en wieweet  (hoogstwaarschijnlijk) schaar je je dan wel rond de boodschapper  en stem je voor hem ….

 

Nederland en Vlaanderen of waar ook, wees a.u.b. verstandig én genuanceerd. Zeker in het stemhokje.  Geen extremisme van welke kant ook. Polarisering verzuurt en wie leeft graag in een verzuurde omgeving ?

 

 

Wikipedia over Fitna: http://nl.wikipedia.org/wiki/Fitna_%28film%29

 

 


 

 

11:39 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (5) | Tags: islam, fitna, wilders |  Facebook |

29-10-07

Botsende beschavingen of gewoon ongenuanceerde Amerikaanse politiek?

Een botsing tussen de Westerse wereld en die van de Islam zoals Huntington die schetst, is die er wel? Zijn er botsende beschavingen? Iedereen gelooft erin en juist dat is het probleem of beter wordt het probleem… In deze aflevering  van het oerdegelijke “ Le dessous des cartes.”  toont  Jean Christophe Victor duidelijk aan dat het bestrijden van het terrorisme zoals de VS die aangaat sedert 9/11, (de Islam als nieuwe vijand, nu Rusland is weggevallen als vijandbeeld…) heeft geleid tot méér terrorisme en een onveiligere wereld. Of met andere woorden: Bush en de zijnen hebben die wereld gekregen die ze juist wilden tegengaan. Arabieren en Joden hebben eeuwen samengeleefd, het is juist de scheidingspolitiek en het bekijken van Arabieren binnen Israël als tweede rangsburgers (met concreet minder rechten) dat het samenleven moeilijk maakt.

 

Het tendentieus aanpakken door de VS van het Palestijns-Israëlische probleem heeft de hele situatie nog meer verzuurd en verziekt. De  Arabische bevolking in de eenpartijenlanden in N-Afrika en het Midden Oosten  zitten met leiders die de V.S. volgen (wegens het grote geld en commerciële-militaire belangen) en democratische verkiezingen met meerdere partijen  vrezen. In sommige landen (Algerije bvb)  zijn dan weer religieuze  partijen verboden.

Dat de Arabische bevolking van zijn leiders vervreemd is valt niet te ontkennen en zij wensen  geen Amerikaanse  (niet-Islamitische )inmenging. De bevolkingen in de diverse Arabische landen voelen zich wat de buitenlandse politiek betreft met mekaar verenigd, hun solidariteit ten opzichte van de Palestijnen overschrijdt de plaatselijke verschillen.  Juist het ongenuanceerd steunen vanwege de VS  van de Israëlisch-Zionistische politiek versterkt de tegenstand binnen de Arabische bevolking, versterkt de onderlinge solidariteit en creëert tegelijk de afkeer voor het Westen. Zo creëert men een geschikte kweekgrond voor nieuwe terroristen.

 

 

http://www.dailymotion.com/video/x36tsk_un-choc-des-civilisations_politics

17:19 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huntington, le dessous des cartes, islam, v s |  Facebook |

19-04-06

Door de ogen van de Islam.

 

 

Holland doc brengt een hele week reportages rond verscheidenene aspecten van de islam.

Hier het volledige programma:  http://www.vpro.nl/programma/hollanddoc/artikelen/27957951/

Ook interessant zijn een aantal uitzendingen van de nmo waaruit duidelijk blijkt dat de islam in Europa meer en meer een eigen gezicht krijgt. Een gezicht dat niet klakkeloos alles aanvaard  uit het Westen maar met duidelijk een eigen waardevolle inbreng voor de Westerse samenleving. De reeks onderhandelen over identiteit is bvb leerzaam om de islam beter te leren kennen  en deels  nog altijd oproepbaar: http://nmo.omroep.nl/cgi/nmo/index.php?s=4&id=27 (onderaan de gewenste player aanklikken)

 

 

 

 

18:10 Gepost door doeterniettoe | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam |  Facebook |

03-02-06

Teken, afbeelding en de islam

 

 

 

Bij de islam  wordt  het afbeelden van levende wezens vermeden, zeker in moskeeën. De Godheid wordt niet afgebeeld. Vandaar ook de overdadige abstrahering in moskeeën. Het lijkt me ook zeer logisch dat je de Godheid niet afbeeldt  vermits zowel taal als afbeelding tekens zijn, en dus niet ‘het ding ‘ zelf.  Deze rigide regels hebben wel geleid tot het mooie lijnenspel binnen vele moskeeën en het zeer gestileerde schrift in de Quran

 

Hier de gegevens van de Quran en de Sunnah wat betreft afbeeldingen:

http://muttaqun.com/pictures.html

 

 

Toch begrijp ik de regels op de afbeeldingen niet goed. Bovenstaande site stelt voor afbeeldingen van M.L. King te verwijderen. Ook verregaande standpunten wat betreft kinderspeelgoed (geen met levensechte details,zo mogelijk uit lappenstof -zoals in de tijd van de profeet-, niet leven nabootsend). Tekenen  niet aanmoedigen behalve met opvoedende bedoelingen. Kindertekeningen niet ophangen, ook niet toelaten dat het op school gebeurt.

 

Ik zie  daartegenover op sommige moslimsites afbeeldingen, tekeningen van mensen en dieren. Wanneer kan het, wanneer niet? Het lijkt er sterk op dat er binnen de moslimgemeenschap  grote verschillen zijn wat dat betreft. De NMO heeft zelfs een aantal karikaturen op haar site. Degelijke communicatie tussen moslims onderling en met niet gelovigen lijkt me essentieel om de vervreemding tegen te gaan.

 

Over de Deense karikaturen  hier een  streng moslimstandpunt:

http://www.muradenterprises.org/Muslimshavevoice.html

 

Uiteraard is een verbod voor gelovigen niet bindend voor een niet gelovige. 

Hoever gaat de tolerantie van een gelovige tegenover de levenswijze van een niet-gelovige? En omgekeerd?

 

 

( illustratie  Islamic calligraphy: Mohammed Abu Mustafa )

 

17:03 Gepost door doeterniettoe in Media | Permalink | Commentaren (0) | Tags: semiologie, islam, karikaturen |  Facebook |