08-02-09

Palestina- Israël: intriest.... hopeloos.

schrobsdorff_w173_h_m Angelika Schrobsdorff

Dit is Israël vandaag:

http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/mediatheek/1.4667...

Voor wie Duits geen hindernis is, hij kijke en luistere naar de podcast van Sternstunde Philosophie waarin Angelika Schrobsdorff haar ervaringen vertelt. Zij leefde oorspronkelijk in Duitsland, emigreerde naar Bulgarije, keerde naar Duitsland terug, huwde in 71 Claude Lanzmann, de regisseur van de indringende reeks reportages 'Shoah' waarin hij joodse overlevenden van W.O. II hun verhaal laat doen. Ze leeft met Lanzmann in Parijs,trekt later naar München en besluit in 1983 in Israël te gaan leven. Ze leefde er tot 2006 en geeft een (vernietigend) portret over hoe het er aan toe gaat. Ze besluit in 2006 terug te keren naar Berlijn....

Deze vrouw brengt in Sternstunde Philosophie (als podcast te downloaden: abo-link: http://feeds.sf.tv/podcast/sternstundephilosophie ) een indringend beeld van de situatie in Israël en Gaza, een land dat ze niet meer herkent met de huidige politiek ten opzichte van de Palestijnen.

Hoe kunnen mensen die zelf ooit offer waren datzelfde anderen nu aandoen? 

(Angelika Schrobsdorff: Sternstunde Philosophie uitzending van 1 februari 2008, op Sat 3 uitgezonden op 8 februari -maar dus ook te zien via podcast, vandaar dat er hier naar verwezen wordt )

Prachtig sobere interviewstijl wat we hier in Vlaanderen missen.

Absolute aanrader, graag reacties.

 

15:11 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: filosofie, gaza, israel, joden, palestijnen |  Facebook |

06-02-09

Filosofie ad aeternam....

 

trappenhuis_escherSchitterende site die hier op blogbedenkingen niet mag ontbreken. Ontzettend veel (190.000) filosofische artikels, essays, studies verzameld. Grote denkers van vroeger en nu. Hoofdzakelijk Engelstalige teksten. Een site om bij je favorieten te zetten en vaak te bezoeken.

http://philpapers.org/

(met dank aan Knack die ernaar verwees in zijn jongste 'Sterren in de blogosfeer', Knack 2009, nr6)

19:20 Gepost door doeterniettoe in Filosofie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: filosofie |  Facebook |

28-10-08

De zin van het leven...

 

Je kan broeden rond de zin van het leven, dan zoek je met je verstand (je ratio) die zin en dan raak je niet verder: voor elk argument pro vindt het verstand wel een contra-argument ... Tenzij je bij zulke vraag de ratio laat voor wat ze is, niet denkt, gewoon om je heen kijkt, puur waarneemt en ja dat gebeurt via je eigen ogen, dat wel, maar dan ligt de zin overal voor het rapen. Kijken zonder dat ikje erbij te betrekken, gewoon wakker rondkijken en dat alleen.

We zijn het bewustzijn van de kosmos, de kosmos die zichzelf ontdekt, ziet. Dat beseffen schudt wakker en maakt je high.

 

Vinkenoog, de communicator nog altijd, verwoordt dat op zijn manier in volgend recent interview voor ATV:

 

Mooi is de scène in bovenstaand filmpje waarin de interviewer vraagt of hij met het ouder worden niet vaker aan de dood denkt. Enthoesiast roept hij uit: “ Ik ben zo benieuwd, zo nieuwsgierig maar ik wil best blijven wachten want het gordijn kan open voor een waanzinnige regenboog, het kan wit-zwart niks zijn, the void, de boeddhisten leren leven met de leegte, want wat doen wij? Wij vullen de leegte met woorden en boeken en onze aanwezigheid maar in de eeuwigheid zijn we zandkorrels natuurlijk. Maar in die zandkorrels zit ook het heelal, het heelal zit overal in elk woord in elke gedachte. Alles wat leeft is een geest die zich door moet zetten.

 

 

10:56 Gepost door doeterniettoe in Filosofie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leven, vinkenoog, filosofie |  Facebook |

12-06-08

"Wees voor jezelf een licht"

"Be a light to yourself" daarmee beklemtoont volgende spreker, een Indische filosoof  dat je zelf moet onderzoeken ipv van goeroes of idolen NA TE VOLGEN. Zoek het zelf uit, je hebt je instrumenten om te leren bij de hand: je ogen, je brein, al je zintuigen, je liefde en zie de verbanden want dat is trouwens de essentie van het woord religie verbanden leggen, 'religare '

Verbanden leggen wil niet zeggen je afscheiden van de anderen maar de werkelijkheid leren zien zonder vooroordeel, zonder vastgeroeste oordelen, de wereld rond jou, die jij tenslotte bent. Want zijn wij niet allen gewoon bewustgeworden kosmos?

Dat uitzingen deze fase van de kosmos die we bewust kunnen  uitzingen is maar pas werkelijke religie,  verbanden zien, je verbondenheid met de rest van de kosmos, met eenieder.

Godsdiensten hebben veel te lang mensen verdeeld, het wordt tijd de mogelijkheden tot ontplooiing te laten primeren en ons als mensheid niet langer bezig te houden met  zaken die ons verdelen, zaken waaruit zgz. zou blijken dat wij zoveel beter zijn dan die 'anderen'. Dat is navelstaarderij, dat steeds weer opduikende ego en juist het omgekeerde van echte 'religie' in de brede allesverbindende zin van het woord.

 

Hier een video die je niet klakkeloos mag aanvaarden.Hij heeft wel als bedoeling een aanzet te zijn tot zelf nadenken....


 
 
Wikipedia over Krishnamurti:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Krishnamurti

 

21:49 Gepost door doeterniettoe in Filosofie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: krishnamurti, onderwijs, filosofie, godsdienst |  Facebook |

15-04-08

Van God los….

Stijn Meuris zingt in ‘Van God los’ :

van god los
laat nu toch die god los
er is niemand in de kosmos
't is zonde van de tijd
van god los
laat die god los
er is niets of niemand in de kosmos
't is zonde van de tijd, de tijd...

Gisteren nog zei ie in “Weerwolf” (Canvas,vrt) dat hij synthese betracht, alle losse daden, liedjes, daden van hem graag  in een geheel wou zien. Geen onbegrijpelijk verlangen, integendeel er valt goed in te komen. Een richting, een zin moet je vinden ook al geloof je niet in een god.  Alleen , wie in een bepaalde God gelooft heeft dat als vanzelfsprekendheid  (ook al is dat een illusie) en iemand willen losrukken uit dat geloof is niet noodzakelijk een verrijking voor die persoon, noch voor de wereld. Hij of zij blijft misschien hopeloos achter, niet in staat die (in casu zo je wil  illusoire) synthese weer te vinden. 

Het heeft geen zin iemand te bekeren noch tot een godsdienst, noch tot het atheïsme.

Belangrijk is de mechanismen te doorgronden waarmee religies, levensbeschouwingen vaak  werken: het steeds afzetten tegen de andere. Een vorm van ik-zucht, egogerichtheid is vele overtuigingen niet vreemd: ik weet het best….weeral.

 

Belangrijk is dat kosmisch gevoel, die samenhang, die verbondenheid tussen alle levende wezens, ook al zien ze die werkelijkheid vanuit andere toekomstperspectieven.

Als jij in een ‘materiële’ hemel gelooft met rijstpaplepels om het even karikaturaal te maken, wil dat toch niet zeggen dat je wat deze wereld betreft niet goed  kan samenwerken met eenieder die dat niet gelooft.  Er valt veel gemeenschappelijks te verwezenlijken. Het moet, de planeet moet zachter aangepakt worden zoniet maken we er met ons 7 miljard nog een erger zootje van.  

 Er zijn er grote variaties binnen geloofsbelevingen, zelfs binnen dezelfde godsdienst en ook binnen het atheïsme. Tja dat hoeft geen hinderpaal te zijn tot een gemeenschappelijke kosmische verbondenheid. Wie er een god achterziet die de kosmos maakte, hij doet maar. We kunnen allen samern gefascineerd naar dit alles toekijken, god of niet.

 

Wil je verder komen dan dat steeds afzetten en  van je overtuiging als de  enige ware overtuiging te propageren moeten we af van dat welles – nietes spel. Zien wat we gemeenschappelijk hebben, wat ons bindt, dat bouwt op. Het is de hoogste tijd!

 

Religie komt oorspronkelijk van religere wat etimologisch kan betekenen: “ met zorg gekozen” terug lezen, de kosmos terug bekijken met bewuste ogen.  Men heeft ooit beweerd dat er ook een verband is met religare, bijenvoegen, verbanden leggen (nog terug te vinden in het franse relier), verbinden, een relatie hebben. .

Religie in de oorspronkelijke betekenis toont je een verband tussen de dingen. Daarvoor moet je niet in een God gaan geloven. Als Stijn Meuris de hemel inkijkt en gefascineerd is door de ontelbare zonnen en melkwegen die hij verder weet dan zijn gezichtsveld dan deel ik dat gevoel volledig mee met hem. Je wordt daar high van en nog wel zonder drugs!!! Daar heb je geen geloof voor nodig, noem het een kosmisch gevoel, een gevoel dat je kleine (zeer tijdelijke) ik overstijgt. 

 
 

De mensheid moet komen tot een gezamelijke band een gezamelijke opdracht, een ‘menselijk’verbond, om even in oudbijbelse taal te spreken, ook zonder dat je er een god aan te pas moet brengen maar evengoed hoef je hem niet  uit te sluiten… 

 

Niemand kan ontkennen dat wij het bewustzijn van de kosmos zijn.  Door ons heeft de kosmos een zeker bewustzijn ontwikkeld, dat bewustzijn is het resultaat van een ontzettend lange evolutie. (Dat laatste, die evolutie, daar hoef je zelfs niet in te geloven om te kunnen samenwerken aan het voor ons leefbaar houden van deze planeet). Dat bewustzijn moet zich verder kunnen ontwikkelen, de oorspronkelijke destructieve overlevingsdriften moeten worden gesublimeerd, overstegen, willen we als soort overleven; Dat vraagt een gezamelijke aanpak, en die moet dagdagelijks gebeuren via communicatie, samenwerking.

 

Akkoord?

19:17 Gepost door doeterniettoe in Levensbeschouwing | Permalink | Commentaren (0) | Tags: godsdienst, atheisme, stijn meuris, filosofie |  Facebook |

14-10-07

Slogananalyse : ‘Leef zoals je wil’ (Delhaize)

Reeds geruime tijd staat op het Delhaize kasticket de slogan ‘Leef zoals je wil’, blijkbaar een slogan die de verkoop stimuleert want op gepaste tijden roept men hem om, tussen de muzak door…

 

Deze slogan is eigenlijk een verder uitbouwen van de idee De klant is koning > een koning leeft zoals hij wil > vandaar: leef zoals je wil.  Dat geeft evenwel een volkomen verkeerd basisgevoel. Men wil uitdrukken ‘hier in Delhaize  heb je een ruime keuze, hier kan je kopen zoals jij het wenst. Doe maar. Hier kan je je wensen bevredigen.’ Dit gevoel stimuleert aankopen ad libitum,  consumerisme (je bent dan ook in een warenhuis waar elke daad gericht is op aankopen!) terwijl we intussen weten  dat we niet verder ongeremd ons individualisme op de wereld  mogen loslaten willen we zelf als soort op deze aardkloot nog verder standhouden. Dat is de wetenschap die spreekt, evenwel ons koopgedrag grijpt gretig verder, ook al ben je wetenschapper. Theorie en praktijk. We moeten minderen, gericht aankopen- liefst producten dicht bij huis-, minder benzine verbruiken e.d.m.  Slogans die zulke ideeën verspreiden zal je nooit vinden in de supermarkt vermits die het consumerisme inperken en juist vanuit commercieel supermarket-standpunt contraproductief is….

 

Leef zoals je wil is een goede slogan (vermits hij werkt) maar wel een die een nefast signaal geeft: doe maar op, leef je individualisme uit; je bent de koning, doe wat je wil e.d.m.

Bij degene die zulke slogans telkens weer hoort, groeit het gevoel hier ben ik iemand, ik kan me hier onbelemmerd ontplooien door te kopen wat ik wil. Ik vermoed niet dat het verkooptechnisch zo gewild is maar bij het shoppen kan je zien wat in anderen hun karretje ligt: Kopen sommigen niet  juist meer om het respect of de afgunst van buur X of Y te op te wekken die hier ook juist aan het shoppen is…. Is dit  vergezocht?

 

We leven in een tijd die zweert bij het  epicurisme: het najagen van het fijnste, het aangenaamste, het overheerlijkste… Evenwel ook hier heeft de term een gedaanteverwisseling ondergaan in de kapitalistische kleedkamer of stripkamer zo je wil. Men heeft de term acceptabel gemaakt voor een wereld van consumerisme. De oorspronkelijke betekenis van epicurisme werd leeggehaald en weer opgevuld  met iets volslagen anders.   Epicurus stond een leven van onthechting voor van het materiële, daarin lag het uiteindelijke geluk. Alan de Botton’s  bespreking van deze filosoof kan je overigens nu ook via Google video bekijken:

 

Er is een nood aan tegengif. Reclameslogans hoor je overal en pogen vaak juist de omgekeerde boodschap te geven dan die die goed is voor de wereld. Grenzeloos en onbeperkt consumeren is schadelijk voor deze planeet (op jaarbasis bekeken zijn we al sinds 6 oktober het kapitaal zelf van de aarde aan het opsoeperen, onze jaarlijks hernieuwbare opbrengsten zijn sinds 6 oktober opgesoupeerd, nu eten we ons kapitaal verder op. -Het is hoogtijd dit probleem aan te pakken, in 1985 consumeerden we evenveel als onze aarde jaarlijks opbracht, in 87 staken we onze aarde op 19 december in de schulden, vorig jaar al op 9 oktober, nu al op 6 oktober!!! Zie  6 oktober is ecological debt day  ) vandaar is er nood aan andere slogans: koop wat goed is voor deze planeet, koop niet te veel, koop geen voeding uit verre streken e.d.m.

Zulke slogans zijn goede slogans omdat ze gericht zijn op het bewaren van onze hulpbronnen, maar soms slecht voor consumptie en dus winstderving voor de aandeelhouders. Er is nog een lange weg af te leggen vooraleer we zulks via de intercom van onze supermarkt zullen horen. Zal dat wel ooit*?

Intussen fungeert dit bescheiden logje als wat  tegengif.

 Verdere lectuur:

Een interessant artikel over consumerisme en de infantilisering van het koopgedrag vind je in  Mo Magazine  Hier nog een artikel rond Barber's boek:De infantiele consument

Wat boeken betreft - het is haast weer boekenbeurs, die intellectuele vorm van consumerisme- nog een boeiende boek:  Dirk Geldof:  we consumeren ons kapot   (titel is een variant op Postman’s boek: Wij amuseren ons kapot)

 -----------------------------

*Ik kan me voorstellen dat de eerste supermarkt die zulke anti-consumptiereclame geeft (aanvankelijk) succes zou kennen bij de bewustgeworden consument. Het zou een nieuwe kick geven daar te shoppen (kicks daar gaat het om bij slogans), de mens zou zich meer bewust worden van zijn eigen gedrag tijdens zijn rondgang door de shoppingkathedraal … De reclame-industrie is steeds op zoek naar opvallende slogans en buitennissige thema’s. Denk aan Benetton bvb die dankzij haar opvallende andere reclame een wereldreputatie veroverde. Is een bewustmakende supermarkt dan niet een gat in de markt, een trend-ombuiger ?

 

23:25 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, epicurus, filosofie, consumerisme, barber |  Facebook |

16-07-07

Waarnemen, de diepte van de oppervlakte.

Miljoenen tekens alom hier op het net… tekens die naar gedachten wijzen. Gedachten zijn tenslotte hersenspinsels die naar de werkelijkheid kunnen verwijzen maar niet voor die werkelijkheid genomen mogen worden. Dat ene (de gedachte) blijft een schim, een afspiegeling. Dat andere is dé werkelijkheid die we met alles wat ons ter beschikking staat pogen te benaderen maar die we onmogelijk in haar totaliteit kunnen vatten. Gedachten blijven afspiegelingen, schaduwen van de werkelijkheid. 

 

Een eerder onopvallend iemand, Eckhart Tolle, duitstalig en Canadees, vertelt zinnige zaken rond waarneming. Zaken die je ook bij bvb. Krishnamurti vindt. Deze laatste heeft zijn naam tegen vermits je vlug hem voor een of andere goeroe kan nemen, wat hij juist niet wil zijn. Zo werkt nu eenmaal ons brein: wat bekend is leidt uiteindelijk tot vooroordelen. Je werkt verder vanuit je gedachten en ziet de werkelijkheid niet meer. Een gevaar ook voor eenieder die volledig 'wired' door het leven stapt.

 

Uiteindelijk speelt  geen rol wie wat vertelt. Onbelangrijk is waar je vindt wat je meer inzicht verschaft, het gaat om de “herkenning”, om het zien van de werkelijkheid zonder dat je iets moet geloven, zonder enige vorm van dogma.

 

Het mooie aan Tolle of Krishnamurti:  je kan hen beluisteren zonder dat je moet geloven, ook hen niet. Er valt bij hen niks te aanvaarden of te geloven, gewoon oplettend naar binnen kijken bij jezelf en zien hoe je gedachten werken en hoe ze vaak tot onontwarbare spinsels verworden.

Dat zien is vaak voldoende om kalmte te vinden. Een kalmte die je overvalt omdat je dat kleine ik even loslaat.

 

 

Hier Tolle:

 

 

 

En dit is de vertaling van dit fragment:

 

In elke mens is de dimensie van de diepte, de dimensie van het zijn. Men vindt die door bewust te worden van het huidig moment. Het begint met de vorm die het huidige moment aannneemt dat zijn nl. de waarnemingen, dat wat we waarnemen. Dat betekent dat er plots een oplettendheid ontstaat en terwijl ik spreek kan dat  gebeuren een oplettendheid die ontstaat met dewelke we de dingen rondom zien. We kunnen de dingen aanzien zonder ze vanuit gedachten (gedanklich) te moeten benoemen, wij geloven slechts dat we alleen de dingen kunnen bekijken vanuit gedachten en het is wonderbaar die kunde te kunnen waarnemen: zien. Zoals een kind maar dieper want er is een dieper weten dat niet vanuit concepten, begrippen komt. Een bloem zien of het licht dat door het raam valt, de ruimte als een geheel waarnemen en zo oplettend zij dat we de waarneming toelaten zoals ze is, zonder te menen dat we ze nog moeten interpreteren, benoemen als dit of geen. Horen en zien zijn de twee belangrijkste zintuigen voor de mens. Voor bepaalde dieren zijn andere zintuigen belangrijker. Voor een hond is de reuk het belangrijkste en een hond heeft niet het probleem dat hij het ruiken met gedachten (gedachtelijk) benoemt, een dier is nog sterker met het zijn verbonden dan de mens.  De mens heeft er zich meer en meer van verwijderd al is dat een droom een illusie dat hij zich verwijderd heeft. Daarom heeft een dier of een plant een waardigheid, schept geen wereld van problemen, is niet in staat de planeet te vernietigen, dier en plant leven nog in eenheid met het zijn, ze hebben zich niet van het zijn losgescheurd en hebben niet gezegd dat ben ik en daar zijn de anderen. Natuurlijk heeft ook elk dier zijn grenzen wat betreft vorm heeft een bepaald gedrag dat het niet kan overstijgen. Het dier is nog meer in het zijn, men zou kunnen zeggen aan God, maar de mens heeft zich verloren in de objecten. Eeuwenlang meer en meer heeft de mens zich in objecten verloren. Objecten zijn evengoed de voorwerpen van deze wereld waarmee hij zich identificeert als de gedachten. Elke gedachte is een object, een vorm, een bewustzijnsvorm, elke gedachte, zij ontstaat en de mens identificeert zich met dat alles, alles  trekt zijn aandacht, het bewustzijn ‘an sich’, hij loopt het ene ding na,  het  andere ding. Met elke gedachte identificeert hij zich met elke emotie, overal zit er een ‘zelf’ in. Het zelf, hij verliest zich ‘zelf’ in de wereld van de objecten, in de wereld van de dingen. De gedachten dat zijn allemaal dingen. Hij is vergeten waaruit het hele leven komt, de bron van het leven zelf: het zijn, dat in elke mens nog onveranderd aanwezig is. De eerste stap terug is ons bewuster te zijn van de waarnemingen, zintuiglijke waarnemingen Veel dichter dan ideeën-concepten. We leren kijken zonder te benoemen. We kunnen iets in de hand nemen een stuk fruit, appel, sinaasappel; We houden het in de hand, voelen het, zien het, ruiken het, laten het toe te zijn zoals het is zonder erover na te denken of het ergens in het verhaal dat ik ben in te schakelen of te zeggen  mijn appel is beter dan de jouwe, of te zeggen jullie appel heb ik vorig jaar ook eens gehad of wat de gedachten ook willen zeggen de appel ziet er juist uit zoals de schilder zo en zo ook eens heeft geschilderd. Of: ik zou zulke appelboom in mijn tuin willen hebben die zulke appels produceert. Wat de gedachten ook willen  zeggen die ergens met mijn verhaal te maken hebben, die iets meer ervan wil. Of een bloem te zien en te zeggen: die wil ik hebben en dan moet men ze plukken. Nu heb ik ze en een uur later is ze dood. Alleen te zien en de geluiden te beluisteren in het dagelijks leven. En van onze eenvoudige handelingen bewust worden zodat we niet van het huidig moment een moment naar een doel maken. Elke stap trap omhoog, trap naar beneden, de deur geopend, deur wordt gesloten. Een kop thee maken, water opgieten, zintuiglijke waarnemingen, oplettend genoeg zijn om te kunnen waarnemen en daardoor ontstaat een diepte, dat brengt je in de stilte. Dan ontstaat een stilte, ontstaat niet, je merkt dat ze er al is. Meer en meer leven we dan dat we aan  het huidige moment oplettendheid schenken en ons verhaal opzijschuiven. Wat we erover willen weten zullen we nog wel genoeg weten, we schuiven ons verhaal opzij. Wanneer ik bvb. Chauffeur ben en ik kom van ergens en rij naar ergens toe, dat is mijn verhaal ik kom bvb. van thuis en rij naar het kantoor, dat is verleden en dat is toekomst en dan in deze stroom waarin de meeste mensen getrokken worden, je moet ginds geraken. Het huidig ogenblik is er nooit, slechts als middel naar een doel en plots te zeggen: “ogenblikje, ik ben nu aan een verkeerslicht en plots te ontwaken en te zien het licht van het verkeersteken: het is rood. En dan met men rood niet meer benoemen, je ziet rood en dan ziet men een boom. Voor het verhaalzoekende ik is dat zonder betekenis: dat lost toch niet mijn probleem als ik een boom bekijk. En precies dat zal je dieper laten gaan als daar waar je problemen zijn. Diepere dimensie, wie daar komt dan zal ook het leven aan de oppervlakte er anders uitzien. Ook daar zullen de dingen zich veel lichter ontvouwen, op de oppervlakte van je leven als je in de diepte gaat.

 

Over Eckhart Tolle:  http://de.wikipedia.org/wiki/Eckhart_Tolle

(Duits)

http://en.wikipedia.org/wiki/Eckhart_Tolle (Eng)

 

12:30 Gepost door doeterniettoe in Filosofie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eckardt tolle, filosofie, waarnemen |  Facebook |