16-11-09

Leren van het verleden voor de toekomst?

anthropocene-562x316

Het anthropoceen [of mensgericht] geologisch tijdvak wordt (mogelijks) gekenmerkt door de ineenstorting van de ingebouwde veerkrachtige natuurlijke systemen, wat betekent dat de mens een grote verantwoordelijkheid draagt voor verdere ecologische verloedering of herstel.

 

 

Sheikh Yamani zei ooit dat het steentijdperk niet eindigde omdat men zonder stenen zat. De Homo Sapiens ging over op een nieuwe technologie omdat die voor hem gunstiger was. Hetzelfde gebeurt nu met de olie: het is niet omdat er nog olie in de grond zit dat we er nog kwistig moeten mee omgaan, immers we vergiftigen onze omgeving met een overmatige hoeveelheid CO².

Stenen van 55 miljoen jaar terug vertellen ons wat er gebeurde, moest gebeuren. Een tijd met overmatige CO² die het leven op aarde grondig verstoorde. Toen kon er niks tegen worden gedaan, nu tenminste als we ons bewustzijn gebruiken kan het wel: Onze economie kan zo worden omgevormd dat de te maken overgang kan gebeuren.

Een economie die dezelfde ondertitel kan dragen als Schumacher's klassieker 'Small is Beautiful'. A Study of Economics as if People Mattered.

Bryan Lovell, geoloog, besluit zijn artikel The Proof in the Puddingstone met volgende bedenking (hier verkort weergegeven): Velen denken dat wij geologen eerder onthecht naar dit hele gebeuren kijken, het is al vroeger gebeurd en nog erger. Waarop Lovell reageert: ik voel me niet luchthartig en onthecht. Ik behoor tot een grote tribale familie en ik heb kleinkinderen, wij creëren zelf die nieuwe extreme opwarming! Ik zou niet graag hebben dat men dit tijdvak later zou kunnen benoemen (in de veronderstelling dat er over benoemen nog sprake kan zijn...) als het 'Anthropoceen' (tijdvak van de mens)

En dit is de situatie van het ogenblik, 'the state of things'....:

 

 

 

08:45 Gepost door doeterniettoe in Milieu | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bryan lovell, ecologie, milieu |  Facebook |

13-11-09

De klimaatverandering staat in de stenen geschreven....

climate-change1

 

 

De bevolkingstoename (van 1,5 naar haast 7 miljard in 110 jaar!) en ons ongelimiteerd gebruik van grondstoffen veroorzaakt torenhoge problemen die we liefst niet willen zien, liever business as usual, hier in het Westen leven we toch in het frivoliteiten tijdperk. Liever ontspannen met een budgetflight naar een exotisch oord (en een chemical trail achterlaten) dan ernstig de problematiek aan te pakken. Volgende generaties zullen het ons kwalijk nemen, maar dan hebben we het nu toch gehad. En wat geeft die ene vlucht. Het vliegtuig vliegt toch...

 

Times Online publiceerde in haar Science bijlage Eureka twee verontrustende artikels (waarvan hier het eerste), verontrustend tenminste als we niet globaal tegen die opwarming gaan handelen.

In “ Challenged by Carbon: The Oil Industry and Climate Change” toont men hoe inzichtrijk de nieuwste geologische studies zijn: kennis van de bodemlagen geeft inzicht in klimaatveranderingen vroeger. De situatie van het vroegere klimaat ligt opgeborgen in ijslagen en rotsen. Die kunnen nu met een veel grotere preciesheid worden onderzocht: opgedeeld in tienduizend jaar i.p.v. miljoenen jaren vroeger.

 

Dat geeft een bijzonder belangrijk inzicht in de huidige situatie. We lopen gevaar de opwarming van 55 miljoen jaar terug te herhalen, een opwarming die de aarde zowat 100.000 jaar grondig verstoorde. Lang dus voordat de homo-sapiens zelf begonnen vuurtjes te maken en CO2 produceerde. Nu echter, nu we op de 'scene' van het kosmische toneel verschenen zijn, hebben we geen excuus, we zijn hier en we zijn ons bewust van ons gedrag (ook bij het aansteken van je open haard om de gezelligheid....). We kunnen deze situatie aan alleen via ons bewustzijn. We moeten ons bewust zijn van de implicaties van ons collectief en individueel gedrag en er een antwoord op vinden: o.a. door een energiepolitiek die CO2 uitstoot uitsluit.

 

De klimaatverandering vormt een enorme uitdaging voor deze soort. Niet te vergelijken met andere uitdagingen, ze is van een andere orde. Wij denken nooit collectief, het is altijd individu tegen groep of groep tegen een andere groep. Nu we als soort worden uitgedaagd vraagt dat een omdenken en een bijzondere samenwerking (academisch, sociaal, financieel, industrieel, politiek en nationaal). De vraag blijft of deze soort dat zal kunnen. Samenwerking was de waarde van het Kyoto protocol. Kyoto was een eerste poging maar ver onvoldoende. Copenhagen 09 mag niet mislukken. Bedenk dat het probleem zich deze eeuw stelt, het gebeurt NU.

 

Noami Klein twijfelt in 'Met Bush kon de wereld tenminste ruzie maken' (D.S.18/10/09) of de rijke landen zich wel voldoende bewust zijn van hun voortrekkersrol. Obama erkent nu wel het belang van klimaatmaatregelen maar “Kyoto zette duidelijke en bindende doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen voorop. Vandaag willen de Amerikanen dat elk land zelf de reductie bepaalt, om vervolgens een en ander voor te leggen aan een internationaal comité. Op die manier verandert de enige garantie dat de temperatuur van de aarde onder catastrofaal niveau zal blijven in wishful thinking” Obama lijkt een mogelijkheid voor andere landen (Europa bvb) gas terug te nemen. “..de E.U. die tussen de 19 en 35 miljard zou uitgeven om de ontwikkelingslanden te helpen kwam naar Bangkok met een veel kariger aanbod...

 

Bij de olieproductie zelf komt ook veel CO³ in de atmosfeer. Kunnen die oliefirma's worden verplicht de hoeveelheid CO² die bij dit fabricageproces vrij komt ondergronds op te slaan. Zodat zij niet verder nog de zaak vervuilen?

Om hen zover te krijgen vereist dat een diepe overtuiging dat dit echt een probleem is dat om een oplossing schreeuwt. Die diepe overtuiging kan worden verkregen door te willen lezen wat in de rotsen geschreven staat.....

08:30 Gepost door doeterniettoe in Wetenschap | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, petrochemie, ecologie |  Facebook |

20-09-09

Plant een boom...

Iets op tegen?

 

 

10:15 Gepost door doeterniettoe in Milieu | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecologie |  Facebook |

19-09-09

Onze planeet en het winstbejag. We zijn geen heiligen....

What are we doing? What have we done to our planet?.

 

 

Hier de integrale film van Yann Arthus Bertrand : Home (videofilm ) met Engelse onderschriften.

 

Teugelloze graaicultuur moet worden aan banden gelegd willen we overleven en dat kan slechts via strenge regelgeving, strenge straffen voor tomeloze milieu-overtreders en door een globale aanpak.

 

Het is misschien al vijf na 12...

Besef dat we exponentieel groeien en dat enkelingen de hele planeet (en al zijn bewoners) uit kortzichtigheid verwoesten! 'Life on Earth' mag niet uitsluitend bewaard blijven als een filmspoel, een documentaire over hoe het leven ooit was... Een documentaire die door geen levend wezen meer kan worden bekeken....

NBN_A4GIFSCHIP_BLG.MM

 

 

 

 

 

 

Ettelijke gifschepen met radio-actief afval en gifstoffen heeft de maffia de laatste decennia nog illegaal in de Middellandse Zee gedumpt (schepen gewoon doen zinken) en zijn een tijdbom waarven we vaak de ligging zelfs niet kennen.

Zie De Standaard (17/09/09): De Standaard - Spijtoptant maffia getuigt over storten...

 

Intussen doet men voort, ongestraft, op ander vlak. Op dit ogenblik tracht men hier de media om te kopen via dure reclamecampagnes van het nucleair forum. Boven dit blogje staat misschien ook zulke reklame , zeker niet de wens van deze blogger.... het pleidooi van het nucleaire forum meet zich redelijkheid aan maar pleit gewoon om de kernenergiecentrales langer open te houden (of zelfs uit te breiden)! Hun pleidooi heeft als doel langer winst via kernenergie te kunnen genereren voor hun aandeelhouders, hun bekommernis is winst, niet deze planeet. Ze hebben geen antwoord op wat te doen met het kernafval en zadelen de gemeenschap op met een meerkost. (Hun deelname in de afbraakkosten is gelimiteerd!!) Daarover spreken ze niet in hun campagne!!!!

 

Het is bij de mens haast nooit het verstand dat het haalt. Zal men later dit tijdperk 'The Age of the Stupid' noemen? Why didn't we stop climate change when we still had the chance, waarom stopten we niet de klimaatverandering toen we nog de kans hadden?

 

Komen financiële belangen in tegenspraak met mogelijk te genereren winst, dan halen de financiële belangen het. Je vindt wel steeds een excuus waarom je dan zo handelt. Tenslotte ben je ook maar een mens en geen heilige, en je hebt een familie te voeden...

 

En zo begint de aarde steeds meer op de Titanic te gelijken....

 

Alps timelapse from Age of Stupid on Vimeo.

Recent vrt nieuws (journaal van 18/9/09) Video: IJs op en rond de Noordpool smelt steeds sneller weg.

 

In deze tijd van globale communicatie zijn problemen die we niet oplossen of waarvan we de oplossing tegenwerken (om dat we daar voordeel bij hebben) gewilde moordpogingen. Moordpogingen op het welzijn van onze kinderen, ons nageslacht, op de gemeenschap.

 

Pathetisch? Ik meen van niet. Realiteit die we liefst niet zien. We zien de ernst van onze toestand als soort  niet in, we denken te sterk individueel (als ik, mijn familie het maar goed hebben) en vergeten onze gemeenschappelijke voedingsbodem: de aarde.

We leven graag in een 'stationsromannetje'....

Deze planeet, hier, een 'ver van mijn bed show'????

Hoever kan vervreemding gaan?

droomromans

 

 

 

08:45 Gepost door doeterniettoe in Milieu | Permalink | Commentaren (1) | Tags: ecologie, economie, winstbejag |  Facebook |

28-03-08

Solidariteit, zaterdagavond 29 maart 20 uur, geef een teken waar je ook bent…

earthhour

 

 

 

 

 

Maak van Earth Hour een globale gebeurtenis. Dit jaar gaat men globaal. Doof zoveel mogelijk lichten waar je bent morgenavond 29 maart om 20 uur.  Het toont je verbondenheid met de klimaatproblematiek, je verbondenheid met mekaar, je bezorgdheid omwille van deze planeet. Tevens toont het aan dat de mens zich ook positief nog voor iets kan inzetten al is het niks te vroeg…. Hier de website van Earth Hour:: http://www.earthhour.org/

 

 

 

Toegegeven dit wordt hier in Vlaanderen en Nederland geen succes, het kreeg amper aandacht  maar dit teken globaal doen heeft zin.  Het WWF heeft ook juist door zijn globale aanpak impact. De klimaatproblematiek is geen problematiek voor de komkommertijd, maar vraagt levenslang engagement…

 

Morgenavond 20 uur een teken voor de aarde, ook al ben je de enige in je buurt….

Solidariteit met de wereld!

 

Wil je nog vlug een affiche hangen voor je raam, hier kan je ze downloaden:

http://www.earthhour.org/pdfs/WWF0089_EarthHour_A3.pdf

 

14:33 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecologie, klimaatopwarming, wwf, earth hour |  Facebook |

18-02-08

Smog…..

stikstofconcentratieBelgië14uma18.2.08pm10_14Gemiddeld twee maal per jaar in België smogalarm. Gisteren en ook vandaag 18/2/08 )  is het zover, het vorige alarm was in december 07, ongeveer drie maand terug… Twee maal per jaar smogalarm, geldt dat wel nog?

De hoge concentraties fijn stof komen dit keer niet uit het Ruhrgebied, nee die produceren we hier zelf door ons roekeloos – want vaak  roetfilterloos - rijgedrag. 

De website Irceline toont duidelijk de ernst:

Dit zijn de waarnemingen van Maandag 18/2/08 om 14 uur: Borgerhout zit over de tolerantiedrempel van fijn stof (PM10)  bvb, sommige plaatsen zijn zelfs sterk erover.

http://www.irceline.be/~celinair/dutch/homenrl_java.html

Wikipedia over fijn stof, (PM 10 en PM2.5):

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fijn_stof


Zie ook België stikt door diesels:  http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detai...

 

Het meetpunt Kunst-Wetstraat heeft een enorme overschrijding van stikstof (NO2) en deze meting krijgt van ircel de bedenking mee dat het hier niet om een wetenschappelijk correct opgesteld meetpunt gaat voor Brussel centrum vermits dit punt op minder dan 4 meter van de rijweg ligt en dit meetpunt uitsluitend als doel heeft de verdieselijking van het wagenpark te meten…

Bedenk evenwel dat ettelijke woning in België, gewoon door de lintbebouwing die hier schering en inslag is, vaak aan een drukke rijweg liggen en dus dat zulke cijfers voor hen vandaag de realiteit kunnen zijn. Ircel is een schitterende site wat meetresultaten betreft, alleen mag men zich niet daartoe beperken en de feiten  schreeuwen  om  effectieve maatregelen van overheidswege.  Het is te dom om los te lopen dat we alle middelen hebben om de ondergang te meten (en tegen te gaan) maar dat we door gebrek aan politieke moed en voorlichting van jan publiek onvoldoende of halfslachtige maatregelen  zouden treffen.  

Onze planeet is te uniek.

 

Het beeld van de aarde van Urbanus hier  door Jan De Wilde en Sarah Bettens past hierbij als hartversterker...

Zullen we het samen aanpakken? 

 

 
 
 

23:55 Gepost door doeterniettoe in Milieu | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecologie |  Facebook |

09-07-07

Live Earth…. Kwam de boodschap over…?

Hey You  ( official life earth video)

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DeRZL12SFJk

 

Het liedje van Madonna past zeker binnen het thema van Live Earth, de liefde voor onze planeet en de zorg die we er dringend aan moeten besteden of het loopt helemaal verkeerd. Deze soort die de planeet aan het overbevolken is heeft wel een brein maar gebruikt het niet efficiënt. Men denkt aan het eigen ikje en beseft vaak niet dat dat ikje (en dat eigen nageslacht) alleen maar kan overleven als het ook de anderen goed gaat. Een eerste voorwaarde is voldoende lucht en water voor eenieder in een ‘levensvatbaar’ klimaat. Daar moet nu bewust aan gewerkt worden vermits we de natuur doodziek hebben gemaakt, of beter gezegd  nog altijd maken. Het cruciale punt ligt binnen de levensverwachting van de kinderen die nu geboren worden…. Het is geen ver van mijn bedshow. Het is een drama dat te voorzien is en misschien dankzij verstandig handelen kan afgewend worden.

 

Gek is dat veel muziek zo agressief is en diezelfde musici tegelijk propaganda voeren voor de aarde, live earth. Die musici zijn zelf vaak enorm getatoeëerd met allerlei symbolen, op het eerste gezicht: agressief . Niet te rijmen met dit concert lijkt het wel, alhoewel! Zit niet in elk van ons een engel en een duivel of minder dualistisch gezien een opbouwende en vernietigende tendens ? Eros (leven, liefde) en Thanatos (doodsdrift). Is het geen verrijking in te zien dat dit alles in dezelfde persoon zit en is het niet gezond  die destructieve krachten in zichzelf te herkennen en positief om te buigen. De destructieve kracht die al eeuwenlang moeder aarde teistert kan best omgebogen worden en gericht worden tegen alles wat leven op aarde onmogelijk maakt. Geen corruptie, geen tweeslachtigheid van handelen m.a.w. geen  positieve boodschappen verkondigen  en tegelijk ecologisch schadelijk handelen beroepsmatig of wat betreft ontspanning bvb.

De ecologische voetdruk van dit concert moest neutraal zijn, daarom gaat men een aantal bomen planten …. Tja dat is een begin, zoals thuis een spaarlamp indraaien.  De goedkope vluchten bvb moeten ook dringend worden aangepakt,  alle vluchten overigens. De chemical trail die een vlucht achterlaat moet zeker geneutraliseerd worden en elk vervuilend spoor kerosine in het zwerk moet belast worden. Geld  dat dan gebruikt moet worden om CO2 reducerende maatregelen te nemen. Een vlucht mag niet langer nog  méér vervuiling in de lucht brengen.

 

Overigens elke vervuilende daad moet door de vervuiler gedragen worden. Hij moet ze neutraliseren. Electrabel bvb begint langzaamaan terug kernenergie te propageren als proper alternatief maar vergeet de volledige kost van de kernenergie te berekenen. Een deel van de kostprijs (o.a. die van de afbraak en van het vervuilende langdurige stralingseffect) wordt op de gemeenschap afgewenteld en is niet vervat in de kostprijs van een Kilowat/uur  Het afbreken van een centrale kost enkele miljarden (oude Belgische franks) méér, kosten die afgewenteld worden op de gemeenschap en niet meegerekend zijn in de kostprijs van de electriciteit.)

 

Belangrijk is dat hier niet een actie gebeurt maar een levenswijze op poten wordt gezet die geen mode kan zijn van enkele jaren maar die het mogelijk maakt VERDER TE LEVEN op een planeet met 7 miljard mensen!! Een planeet waar eenieder een plaatsje verdient. Respect voor moeder aarde.  Ecologie staat niet tegenover economie. Dat is oud 19de eeuws winstdenken. Als ecologisch het leven onmogelijk wordt is er gewoonweg geen economie meer, dan verdwijnt alle leven! Weg homo sapiens, excuus homo stupido. Want wij hebben het verstand en het inzicht. Wij kunnen weten wat we doen, maar spelen te graag struisvogel, of kijken liever  naar de buren. Doen die wel genoeg?

Steeds betere economische groeicijfers produceren is oneconomisch denken: het brengt gewoon de algehele destructie van onze leefomgeving dichterbij.

 

We moeten leren ombouwen, het principe de vervuiler betaalt is niet meer dan een elementair grondbeginsel. Dat is een punt waar eenieder het eens over moet zijn, tenminste eenieder die vervuilt en dat zijn voor het grootste deel de rijkste landen. Wie dit principe niet volgt kan je geen beschaafd land noemen!

Ombouwen, veranderen, niet later maar vandaag beginnen, plannen (niet te lang, geen getalm) en uitvoeren. Nederland is er reeds mee bezig. Hoe de dijken verhogen zodat de Rijn niet jaarlijks zal overstromen e.d.m.

Europa moet meer macht krijgen. Geen partij of  land kan dit alleen verwezenlijken dit moet gebeuren op een zo groot mogelijke schaal. Dit gebeurt hier dus best Europees. Het kan ons verenigen, terug meer samenbrengen en dat is noodzakelijk willen we overleven.

We willen een aarde nalaten waarop onze kinderen nog levenskansen hebben.

Dat vereist een gezamelijke aanpak voor de rest van ons leven.

 

Niet verdwaasd blijven zitten achter de buis, een gemeenschappelijk aanpak is vereist: zo weinig mogelijk vervuilen dus. Neem politiek eventueel onpopulaire maatregelen maar zorg dat de mensen voldoende voorgelicht worden hoe die middelen besteed worden, zodat men dit accepteert  Televisie is een medium dat ons kan voorlichten, een medium dat een mentaliteitsverandering kan dragen. Nu kan het nog.

 

Het moet, er is geen alternatief.