03-09-07

Pilger’s nieuwste: “The War on democracy” (2007) met een klik op je pc!!

Over  John_Pilger schrijft de Engelse versie van Wikipedia het volgende: 

“Pilger's career in journalism began in 1958, and he has developed his reputation through both his reporting and the various books and documentary films that he has written or produced. He is best known in Britain for his investigative documentaries, particularly those on Cambodia and East Timor. He has acted as a war correspondent during conflicts in Vietnam, Cambodia, Egypt, India, Bangladesh and Biafra. In all of his work, Pilger has been a prominent and fervent critic of Western foreign policy. He is particularly opposed to many aspects of American foreign policy, which he regards as being driven by a largely imperialist agenda.

He has been the subject of much praise, with respected intellectuals such as Harold Pinter enthusing about his work: "John Pilger is fearless. He unearths, with steely attention to facts, the filthy truth, and tells it as it is . . . I salute him."(Quoted here). He has also been subjected to criticism, with Auberon Waugh in Britain coining the verb 'to pilger' to denote 'to present information in a sensationalist manner to reach a foregone conclusion'. The verb was also added to the 1991 edition of Oxford English Dictionary of New Words ([1]), but revoked in 1994 following complaints by Pilger. [citation needed] Noam Chomsky has claimed that the reason why journalists have invented the terms 'to pilger' and 'pilgerize' is because, when faced with the uncomfortable facts about the consequences of U.S foreign policy that Pilger presents, 'ridicule' is the only response they are capable of.   (uit Wikipedia Engelstalige versie)

Vertaling:

Pilger’s carrière in de journalistiek begon in 1958 en hij verwierf zijn reputatie via zijn reportages, boeken en documentaires. Hij is het best bekend in G.B. voor zijn onderzoeksjournalistiek, vooral die rond Cambodja en Oost Timor. Hij was een oorlogscorrespondent in Vietnam, Cambodja, Egypte, Indië, Bangladesh en Biafra. In heel zijn werk is Pilger een fervente criticus geweest wat betreft de Westerse buitenlandse politiek. Hij stelt zich vooral op tegenover vele aspecten van de Amerikaanse buitenlandse politiek die hij bekijkt als een die vooral gestuwd wordt door een imperialistische agenda.

Hij kreeg veel lof o.a. bij intellectuelen zoals Harold Pinter die enthousiast rond zijn werk schreef: “Pilger kent geen angst.  Hij spit naar boven met een steelse aandacht voor de feiten, de vuile waarheid en vertelt zoals het is… Ik salueer hem. Hij is ook voorwerp geweest van kritiek. Auberon Waugh in Britanië bracht het werkwoord “to pilger” en dat betekent ‘ informatie op een sensationele manier brengen om een voorbije conclusie te trekken’.

Het werkwoord werd toegevoegd aan de editie uit 1991 van de Oxford  Dictionary of New Words maar herroepen in 1994 na klachten van Pilger. Noam Chomsky heeft beweerd dat de reden waarom journalisten de termen ‘to pilger’ en ‘pilgerize’ hebben uitgevonden de volgende is: geconfronteerd met de ongemakkelijke feiten die Pilger aan het licht brengt is ridiculiseren het enige antwoord waartoe ze in staat zijn.  

 

Hier  de film uit 2007 in streaming video nog maar juist online:

 

http://stage6.divx.com/user/croissant2/video/1576261/John...)

In dit boeiend document toont Pilger hoe de V.S. de afgelopen 60 jaar vaak een nefaste politiek heeft gevoerd, niet om democratieën te verdedigen maar  vaak het omgekeerde een politiek om democratieën omver te werpen. Men tolereert maar democratieën zolang die  de Amerikaanse bedrijven gunstig gezind zijn. Als de politiek van de betreffende democratie niet strookt met die van de VS treedt men hardhandig op. Dan is de vrijheid, autonomie van het betreffende land  plots niet belangrijk.  De VS wil (wou?) het imperium blijven, zelfs als daar de democratische principes moeten voor wijken.

 

In “War on Democracy” geeft Pilger vele voorbeelden uit Zuid en Midden- Amerika: Venezuela, Nicaragua, Argentinië, El Salvador.
Een schitterende geschiedenisles die duiding niet schuwt. Duiding moet hier. Waarom mag de waarheid niet gezegd zijn als die zo overduidelijk aanwezig is ?Je moet jezelf niet blind maken voor de waarheid als die niet past in het eigen kraam.

Pilger heeft een film gemaakt die eens te meer aanduidt dat inclusief denken de enige weg is die te gaan valt en niet het eigenbelang van de super-rijken binnen de machtigste staten. Waarom zich met hen identificeren?

09:45 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, chavez, venezuela, el salvador, nicaragua, bolivie, chili |  Facebook |

11-12-06

Bij Pinochet geen “ la historia me absolvera”…..

 

 

 

Pinochet1165772627_extras_ladillos_1_2

 

Pinochet’s  carrière is de afgelopen jaren duidelijk geëindigd in mineur al vond Pinochet dat uiteraard zeer unfair, kwestie van het eigen hachje redden, en ongestoord in de eigen illusie verder kunnen leven. Ook ironisch is zijn sterfdatum, 10 december, de internationale dag van de   mensenrechten  ( ondertekend op 10/12/1948). Van de rechten van de mens heeft Pinochet zich  overigens weinig aangetrokken, getuige de velen die zonder enig recht verdwenen onder zijn regime en de honderdduizenden die zijn land ontvluchtten. Om zijn eigen hachje te redden daarentegen heeft hij een aantal wetten binnen Chili laten goedkeuren die hem voor lange tijd onschendbaarheid garandeerden.

 

Hij is nu dood, heeft nooit vergiffenis gevraagd voor zijn ‘terreurdaden’ tijdens zijn staatsgreep op het democratisch gekozen regime van Allende.en de daaropvolgende dictatuur van hem. Hij wees steeds verontwaardigd af verantwoordelijk te zijn voor het doden van duizenden politieke tegenstanders… Onlangs kwamen nog een aantal financiële malversaties rond hem (17 miljoen dollar glipten richting VS zonder langs de Chileense fiscus te passeren)  aan het licht.

 

Hier een beeld Pinochet:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet (Nl)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet  (Fr)

 

Over Pinochet’s schendingen van de mensenrechten:   http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/aflevering...  over de staatsgreep van Pinochet  in 1973:

http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/aflevering...

 

Vaak vergoelijkt men de daden van Pinochet door te stellen dat het onder zijn regime het Chili  economisch voor de wind ging. Men vergeet daarbij te noteren voor de wind voor de rijkeren, voor de wind ook omdat er ondertussen  geen tegenstand meer kwam vanuit de VS.

 

De situatie nu in Chili en overigens in grote delen van Z-Amerika is er een van hoop. Hoop op verbetering voor de minstbedeelden dankzij een sociale politiek die de heerschappij van de grootgrondbezitters doorbreekt. Men hoopt zelfs uiteindelijk tot een soort verenigd Zuid-Amerika te komen naar model van de E.U.

 

Pinochet’s  eigen hatelijke reactie rond de dood van Allende, (“dat ze hem begraven in Cuba, de Marxist”) en zijn  steeds zelf willen ontsnappen aan de rechtspraak maken dat deze man zal blijven behoren tot de donkerste bladzijden van de twintigste eeuw. Hij gooide de democratie overboord, vestigde een dictatuur die 17 jaar wist stand te houden. Voor economische welvaart voor de rijkste groepen moet desnoods elk mensenrecht wijken.

Rechtspraak geldt voor de anderen, voor de vijand, de dictator zelf staat boven elke rechtspraak.

 

Tot ie sterft.

De geschiedenis spreekt dan recht, de hangende processen wat zal daar mee gebeuren? De doofpot in?  

De tijd, de geschiedenis kan hij niet meer manipuleren, de geschiedenis spreekt hem niet vrij…

 

12:07 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: z-amerika, chili, pinochet |  Facebook |