06-08-11

Vlamingen verdeeld door N-VA: wie arm is, wordt armer; wie rijk is, rijker

Waaarom denkt NVA alleen maar aan eigen electoraal gewin?  Is ze zo oppositie-geil?
Wil ze kost wat kost de oppositie in ? Om daarna des te sterker te kunnen terugkeren?
Wouter Van Besien toonde aan in De Standaard dat de NVA met haar 'non' absoluut niet sociaal is:

 

Vlamingen verdeeld door N-VA: wie arm is, wordt armer; wie rijk is, rijker

De staatshervorming is zeker een grote bekommernis van N-VA-voorzitter Bart De Wever in zijn harde afwijzing van de nota Di Rupo. Een aantal voorstellen zijn voor hem stevig taboe: federale kieskring, samenvallende verkiezingen, de autonome rol voor Brussel,… Wat mij veel meer opvalt in de kritiek, is de agressieve aanval op de herverdeling en de asociale visie op belastingen en rechtvaardigheid.

De reactie van de N-VA daarop, is zeer verhelderend en ligt volledig in de lijn van het keiharde interview dat Bart DeWever onlangs gaf in Trends (30 juni).

De N-VA streeft onomwonden naar belastingsverlagingen voor de hogere middenklasse en de nog rijkeren en wil dat de aankomende besparingsronde door het minder begoede deel van de burgers wordt gedragen. Want laat ons er geen doekjes om winden: als er 22 miljard moet bespaard worden, dan zal dat altijd ten koste van iemand zijn.

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten

“Di Rupo doet rijke Belg pijn,” kopte deze krant op 5 juli. Een terechte analyse: de belastingsverhogingen die de nota Di Rupo voorziet, richten zich in hoofdzaak op de rijkere Belg: een extra (tijdelijke) belasting voor wie, naast zijn eigen woning, een vermogen van minstens 1,25 miljoen euro bezit; een forse belasting op wie aandelen koopt en verkoopt binnen het jaar (speculatie dus want voor wie een aandeel langer dan 1 jaar houdt, is de belasting maar half zo groot); optrekken van de taks op beursverrichtingen; verhoging van de lasten op de grootste en meest vervuilende bedrijfswagens. Fenomenen die ik allemaal niet meteen associeer met ‘de werkende middenklasse’

Di Rupo wil ook de banken zelf rechtvaardiger doen bijdragen. Terecht, de begrotingscrisis van de overheden in Europa, ook in België, is een uitloper van een economische crisis die de financiële wereld zelf heeft veroorzaakt.

Intellectueel oneerlijk

Het beeld dat de nota Di Rupo de rijkeren aanpakt eerder dan de middenklasse, past echter niet in het kraam van N-VA, die zich dubbel plooit om te ‘bewijzen’ dat de nota Di Rupo vooral de middenklasse treft. De berekening die N-VA daarvoor gebruikt in haar nota van 7 juli is intellectueel oneerlijk.

Niet alleen bevat die tabel bedragen die uit de lucht gegrepen zijn, omdat de nota Di Rupo te vaag is om precieze berekeningen toe te laten. Bovendien stelt N-VA het voor alsof het ‘gemiddeld gezin’ volop getroffen wordt door de belasting op vermogens boven 1,25 miljoen euro, door de extra belasting van de grootste bedrijfswagens, door de speculantentaks, enzovoort. Zij leven blijkbaar in een ander Vlaanderen dan ik.

Tegelijk doet de nota Di Rupo enkele aanzetten om de lage lonen en laagste uitkeringen iets omhoog te trekken: optrekken van de belastingsvrije som voor lage en middenlonen levert deze werknemers 250 euro extra per jaar op en het optrekken van de minimumpensioen tot 1150 euro. Voor Groen! vallen deze voorstellen te mager uit. Voor N-VA daarentegen zijn ze no-passaran, zoals blijkt uit het Trends interview. De Wever verzet zich onomwonden tegen het welvaartsvast maken van uitkeringen.

Welke alternatieven?

Zijn de alternatieve oplossingen die N-VA voorstelt dan zoveel beter voor ‘de werkende middenklasse’?

Oplossing 1 van N-VA: de automatische index afschaffen. Slachtoffer: de werknemer (ook die uit de middenklasse).

Oplossing 2: 15 miljard besparen in de sociale zekerheid (dixit De Wever in Trends). Slachtoffer: gezien het immense volume zeker niet alleen de laagste uitkeringen, maar ook de gemiddelde gepensioneerde.

Oplossing 3: nog veel forser dan Di Rupo wil De Wever snijden in de gezondheidszorg: 0 procent groei in plaats van de 2 procent van de formateur. Ook hier zal, gezien het volume van de besparing, de (gemiddelde) patiënt betalen.

N-VA zégt dus de werkende middenklasse te willen ontzien, maar verzet zich met hand en tand tegen een nota die vooral de rijkere burgers extra belast en doet zelf alternatieve voorstellen die de middenklasse frontaal treffen. Conclusie: eigenlijk wil N-VA niet zozeer de werkende middenklasse ontzien, maar vooral het rijkste deel van de Vlamingen.

Frauderen mag

Komt daar nog bovenop: de aanpak van fraude. In de tabellen van N-VA worden extra opbrengsten uit fraudebestrijding beschouwd als extra belastingen, en dus te vermijden. Daar kan je maar één ding uit besluiten: N-VA vindt dat frauderen rustig moet kunnen. Ik ben het daar zeer grondig mee oneens.

Strijd tegen fraude is een zuiver onderdeel van de rechtvaardigheidsagenda. Het is oneerlijk dat de ene Vlaming zijn belastingen wel betaalt en de andere niet. Iedereen gelijk voor de wet.

Verdeeld Vlaanderen

Ik voel me niet geroepen om de nota Di Rupo te verdedigen, want ook Groen! heeft forse kritiek, onder meer op de hoofdstukken Pensioenen, Werk en Gezondheidszorg. Maar de nota Di Rupo gaat wel uit van een streven naar herverdeling, iedereen kansen geven op een succesvol leven en doet een poging de harde besparingsoefening billijk te verdelen.

De Wever stelt daar een verhaal vol kromme waarheden tegenover om de Vlaming bang te maken en de budgettaire inspanning af te wentelen op de midden- en lagere klassen. Met zijn communautair programma verdeelt De Wever de Vlamingen en de Franstaligen. Met zijn sociaaleconomisch programma verdeelt hij de Vlamingen.

Wouter Van Besien

Wouter Van Besien is voorzitter van Groen!

 

17:01 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij, Politiek | Permalink | Commentaren (3) | Tags: belgië, nva, groen, wouter van besien |  Facebook |

31-03-11

Partijen niet in functie van een land maar in functie van de volgende verkiezingen...

Partijen dienen om een land een regering te geven die dan kan regeren... Maar hier in België kan dat niet en wel omdat de partijen hier lijken te dienen om zichzelf in stand te houden en zich te willen versterken. Partijen hier  beseffen dat regeren moeilijker en electoraal minder lonend is dan aan de kant blijven staan en kritiek op het beleid te spuien.

NVA blijft  Calimero spelen (want electoraal lonend ).. Alle partijen willen NVA graag meetrekken in het regeerbad zodat zij niet gaan lopen met electorale winsten...  Zijn  er nog staatsmannen? En de ene^partij wil een federale kieskring en een andere niet, men kijkt steeds naar het mogelijke eigen gewin en niet naar hoe uit de impasse te raken.

Het wereldrecord regeringsvormen is gebroken en nog geen regering in zicht...

 

23:51 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgië |  Facebook |

12-08-10

België, augustus 2010: een stand van zaken

Vrt spreekt over de cruciale week voor de regeringsvorming

 

Ter herinnering volgend fragment uit een artikel van de PvdA: Biedt Di Rupo sociale zekerheid als zoenoffer aan De Wever?

 

 

Met een doorgedreven splitsing van de bevoegdheden wil de N-VA uitdrukkelijk een rechtser beleid voeren en tegemoetkomen aan de vragen van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. Ze brengt niets goeds voor de werkende mensen van het noorden van het land: verzwakte vakbonden, opgedreven verlenging van de loopbaan, beperking van werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ze verergert de situatie in Wallonië door het verlies van inkomsten van de sociale zekerheid, de loonsverlaging en de afbraak van de sociale rechten als gevolg van een verscherpte concurrentie met Vlaanderen.

Ze leidt tot onontwarbare kluwens in Brussel, waar het plan van N-VA om het Brussels Gewest te laten besturen door een medebeheer van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap tot een eindeloze reeks conflicten zal leiden. Want hoe kun je zonder zware conflicten een stad besturen als de kinderen, de zieken, de gepensioneerden er andere rechten hebben naargelang ze een ‘Vlaams’ dan wel een ‘Franstalig’ etiket dragenOeWzeze?

Het N-VA-project waar ook CD&V zich achter schaart, is nationalistisch en neoliberaal. Het kan alleen gestopt als de georganiseerde werkende bevolking één blijft. En als links over de taalgrens heen overlegt en zich niet meer laat meeslepen door de logica van een Vlaams front tegen een Franstalig front of vice versa. Het is nog niet te laat, maar wel… hoog tijd.

 

14:29 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgië, sociale zekerheid |  Facebook |

06-07-10

Handelen naargelang het je uitkomt.

Een voorbeeld zie volgend fragment uit het VRT-journaal van 5juli (met een terzake doende verwijzing naar een vroegere uitspraak van betreffende minister):

Twee ministers nemen even ontslag....

 

 

Kritiek spuien wanneer het je uitkomt. Maar dan later wel hetzelfde doen wat je eerder verwierp wanneer het je uitkomt. Eerlijke politiek bij NVA ? Tja, wel daar de mond vol van hebben maar in daden? Evenmin.

Vele partijen zijn in datzelfde bedje ziek. Ook zij die mond vol hebben van 'eerlijke politiek'....

 

Zie uitstekend artikel van Ivan De Vadder: Pleidooi voor een eerlijke politiek.

(interessant zijn ook de commentaren onderaan)

 

 

 

11:20 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgie, nva |  Facebook |

22-06-10

Van partijmannen tot staatsmannen? Laten we bidden?

Is dit het punt waar in België partijbonzen het kortzichtige partijbelang omruilen voor staatsbelang m.a.w oog hebben niet alleen voor de eigen kiezer maar voor alle kiezers ook die van andere taalgemeenschappen?

Je zou zeggen spijts je 'ongelovig' zijn : laten we ervoor bidden...

Intussen verkent deze blogger de virtuele imvu-realiteit, en die sleept hem mee. Niet verwacht. Zo ongelooflijk mooi uitgewerkt in 3D én creatief onmetelijk. Kan een verrijking zijn, zelfs voor de realiteit. Zo esthetisch! Aanrader: imvu http://www.imvu.com

Gek, heeft nog geen aparte Wikipedia bladzijde in het Nederlands, wel is er een Engelse Wikibladzijde rond Imvu.

 

 

Mensen zijn geen vast identiteiten, prinses Maxima zei het al, en op imvu voel je dat nog meer. Je daden sleep je mee waar je ook bent. En van daaruit bouw je een identiteit.

Ook dat inzicht is nuttig voor partijbonzen, hun daden nu kunnen de verdere loop van dit land bepalen. Wens hen wijsheid toe, realiteitszin, ver van propaganda.

Dat ze in liefde voor de mensen die in dit land leven, wijs kunnen beslissen.

10:28 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgie, imvu |  Facebook |

14-06-10

uitslag verkiezingen: sprakeloos

sprakeloos

Is Vlaanderen zó rechts?

Bart De Wever vraagt, eist excuses van Phara. Hij kwam eens wat minder positief in beeld....  Rechts blijft intussen  klagen van een linkse vrt.  Ook al is het voor een stuk dankzij overloper Bracke en 'De slimste Mens', vrt programma's, dat men deze score haalt. Vrees dat dat een grote rol heeft gespeeld.

Lees De Standaard 14/06/10: De Wever wil excuses van Phara

Voor de betreffende uitzending van Phara, waar NVA eens niet scoorde, en waarin een argumentatie werd uiteengezet zie het  logje van 8/6/10.

Lijkt me een faire uitzending waar 'specialist' NVA toch zijn woordje mocht doen..VRT gaat nu toch niet nóg vlaamser worden?

19:33 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgie, vlaanderen, nva |  Facebook |

12-06-10

Nationalisme doodt.

Evolutief wordt de gemeenschap meer en meer gemengd. Dat is koren op de molen van nationalistische partijen want dat geeft tijdelijk problemen: Een honderdtal jaren... Jammer accepteert de eendagsbloem die de mens is, zulke tijdsspanne niet. Hij protesteert, is ongeduldig.

Nationalisme, van welke slag ook, is contraproductief in deze eeuw van massavervoer en massa-communicatie maar het gevaar bestaat dat het weer zijn kop opsteekt.

 

Mensen besef.

 

 

18:22 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (4) | Tags: nationalisme, belgie |  Facebook |