02-08-14

Bekijk dit en trek zelf je conclusie....


19:28 Gepost door doeterniettoe in Actualiteit, Conflicten, Media, Politiek | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

30-01-12

Is Iran wel de echte vijand??? Is het niet de verrotte situatie in het ganse Midden-Oosten?

Het is steeds makkelijk de werkelijkheid op te delen in goeden en slechten ( de vroegere cowboys en indianen) en ook het nieuws ontsnapt er niet aan.

Zo horen we haast dagelijks dat Iran vermoedelijk aan een atoomwapen werkt en dat er sancties moeten genomen worden, zelfs een oorlog met Iran dreigt ( al jaren overigens)

Wat niet gezegd wordt is dat Iran het non-proliferatieverdrag heeft ondertekend en daardoor controle op zijn grondgebied moet toelaten (Israël heeft dat verdrag nooit ondertekend en heeft dus geen vreemde pottenkijkers ), en ook zegt men niet dat Iran pleit voor een kernwapenvrij Midden-Oosten, dus voor Iran moeten dan ook de 200 kernwapens van Israël weg . Israël is jaren terug, in het grootste geheim, kernwapens beginnen produceren (heeft er intussen al wel 200)  en heeft  geen controleurs (want zij ondertekenden het non-roliferatieverdrag nooit. Is het niet normaal dat Iran zich bedreigd voelt en meer nog nu het Westen meer en meer Iran als de boeman wil zien...

Waarom maakt men het Midden Oosten niet kernwapenvrij? Omdat de Israëlische lobby in de VS dat geen bespreekbare optie vindt....

In het journaal van 29/1/2012 zegt men het volgende over Iran:http://www.deredactie.be/permalink/1.1207923

 Geen woord over het feit dat Israel, een buurland en Iranvijandig, wél kernwapens bezit...

Iran heeft in 200 jaar nooit een buurland aangevallen...

 

Zeer relevant is daarom ook volgend filmpje ( hier met Nederlands ondertiteling als je de cc aanklikt):

 

 

26-10-11

Samen aanpakken en niet elk voor zich, de enige oplossing...

alleen hoe krijg je die juiste logica verkocht aan een publiek dat nog zo nationalistisch denkt...

Kijk naar volgende duidelijke uitleg van econoom Koen Schoors:

http://www.deredactie.be/permalink/1.1140791

 Waarom wordt Europa aangevallen en niet de VS: OMDAT JE EUROPA UIT ELKAAR KAN SPELEN....

en dat kan door de nationalistische refelexen die in elk land leven en die een gemeenschappelijke koers belemmeren....

18:42 Gepost door doeterniettoe in Actualiteit, Economie, Maatschappij, Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie |  Facebook |

06-08-11

Vlamingen verdeeld door N-VA: wie arm is, wordt armer; wie rijk is, rijker

Waaarom denkt NVA alleen maar aan eigen electoraal gewin?  Is ze zo oppositie-geil?
Wil ze kost wat kost de oppositie in ? Om daarna des te sterker te kunnen terugkeren?
Wouter Van Besien toonde aan in De Standaard dat de NVA met haar 'non' absoluut niet sociaal is:

 

Vlamingen verdeeld door N-VA: wie arm is, wordt armer; wie rijk is, rijker

De staatshervorming is zeker een grote bekommernis van N-VA-voorzitter Bart De Wever in zijn harde afwijzing van de nota Di Rupo. Een aantal voorstellen zijn voor hem stevig taboe: federale kieskring, samenvallende verkiezingen, de autonome rol voor Brussel,… Wat mij veel meer opvalt in de kritiek, is de agressieve aanval op de herverdeling en de asociale visie op belastingen en rechtvaardigheid.

De reactie van de N-VA daarop, is zeer verhelderend en ligt volledig in de lijn van het keiharde interview dat Bart DeWever onlangs gaf in Trends (30 juni).

De N-VA streeft onomwonden naar belastingsverlagingen voor de hogere middenklasse en de nog rijkeren en wil dat de aankomende besparingsronde door het minder begoede deel van de burgers wordt gedragen. Want laat ons er geen doekjes om winden: als er 22 miljard moet bespaard worden, dan zal dat altijd ten koste van iemand zijn.

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten

“Di Rupo doet rijke Belg pijn,” kopte deze krant op 5 juli. Een terechte analyse: de belastingsverhogingen die de nota Di Rupo voorziet, richten zich in hoofdzaak op de rijkere Belg: een extra (tijdelijke) belasting voor wie, naast zijn eigen woning, een vermogen van minstens 1,25 miljoen euro bezit; een forse belasting op wie aandelen koopt en verkoopt binnen het jaar (speculatie dus want voor wie een aandeel langer dan 1 jaar houdt, is de belasting maar half zo groot); optrekken van de taks op beursverrichtingen; verhoging van de lasten op de grootste en meest vervuilende bedrijfswagens. Fenomenen die ik allemaal niet meteen associeer met ‘de werkende middenklasse’

Di Rupo wil ook de banken zelf rechtvaardiger doen bijdragen. Terecht, de begrotingscrisis van de overheden in Europa, ook in België, is een uitloper van een economische crisis die de financiële wereld zelf heeft veroorzaakt.

Intellectueel oneerlijk

Het beeld dat de nota Di Rupo de rijkeren aanpakt eerder dan de middenklasse, past echter niet in het kraam van N-VA, die zich dubbel plooit om te ‘bewijzen’ dat de nota Di Rupo vooral de middenklasse treft. De berekening die N-VA daarvoor gebruikt in haar nota van 7 juli is intellectueel oneerlijk.

Niet alleen bevat die tabel bedragen die uit de lucht gegrepen zijn, omdat de nota Di Rupo te vaag is om precieze berekeningen toe te laten. Bovendien stelt N-VA het voor alsof het ‘gemiddeld gezin’ volop getroffen wordt door de belasting op vermogens boven 1,25 miljoen euro, door de extra belasting van de grootste bedrijfswagens, door de speculantentaks, enzovoort. Zij leven blijkbaar in een ander Vlaanderen dan ik.

Tegelijk doet de nota Di Rupo enkele aanzetten om de lage lonen en laagste uitkeringen iets omhoog te trekken: optrekken van de belastingsvrije som voor lage en middenlonen levert deze werknemers 250 euro extra per jaar op en het optrekken van de minimumpensioen tot 1150 euro. Voor Groen! vallen deze voorstellen te mager uit. Voor N-VA daarentegen zijn ze no-passaran, zoals blijkt uit het Trends interview. De Wever verzet zich onomwonden tegen het welvaartsvast maken van uitkeringen.

Welke alternatieven?

Zijn de alternatieve oplossingen die N-VA voorstelt dan zoveel beter voor ‘de werkende middenklasse’?

Oplossing 1 van N-VA: de automatische index afschaffen. Slachtoffer: de werknemer (ook die uit de middenklasse).

Oplossing 2: 15 miljard besparen in de sociale zekerheid (dixit De Wever in Trends). Slachtoffer: gezien het immense volume zeker niet alleen de laagste uitkeringen, maar ook de gemiddelde gepensioneerde.

Oplossing 3: nog veel forser dan Di Rupo wil De Wever snijden in de gezondheidszorg: 0 procent groei in plaats van de 2 procent van de formateur. Ook hier zal, gezien het volume van de besparing, de (gemiddelde) patiënt betalen.

N-VA zégt dus de werkende middenklasse te willen ontzien, maar verzet zich met hand en tand tegen een nota die vooral de rijkere burgers extra belast en doet zelf alternatieve voorstellen die de middenklasse frontaal treffen. Conclusie: eigenlijk wil N-VA niet zozeer de werkende middenklasse ontzien, maar vooral het rijkste deel van de Vlamingen.

Frauderen mag

Komt daar nog bovenop: de aanpak van fraude. In de tabellen van N-VA worden extra opbrengsten uit fraudebestrijding beschouwd als extra belastingen, en dus te vermijden. Daar kan je maar één ding uit besluiten: N-VA vindt dat frauderen rustig moet kunnen. Ik ben het daar zeer grondig mee oneens.

Strijd tegen fraude is een zuiver onderdeel van de rechtvaardigheidsagenda. Het is oneerlijk dat de ene Vlaming zijn belastingen wel betaalt en de andere niet. Iedereen gelijk voor de wet.

Verdeeld Vlaanderen

Ik voel me niet geroepen om de nota Di Rupo te verdedigen, want ook Groen! heeft forse kritiek, onder meer op de hoofdstukken Pensioenen, Werk en Gezondheidszorg. Maar de nota Di Rupo gaat wel uit van een streven naar herverdeling, iedereen kansen geven op een succesvol leven en doet een poging de harde besparingsoefening billijk te verdelen.

De Wever stelt daar een verhaal vol kromme waarheden tegenover om de Vlaming bang te maken en de budgettaire inspanning af te wentelen op de midden- en lagere klassen. Met zijn communautair programma verdeelt De Wever de Vlamingen en de Franstaligen. Met zijn sociaaleconomisch programma verdeelt hij de Vlamingen.

Wouter Van Besien

Wouter Van Besien is voorzitter van Groen!

 

17:01 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij, Politiek | Permalink | Commentaren (3) | Tags: belgië, nva, groen, wouter van besien |  Facebook |

05-04-11

Geen reden tot paniek, bevrijdend lachen samen met Bart???....

Geen enkele reden tot paniek..lach bevrijdend met de NVA mee

In Japan loost men nu radioactief water in zee omdat de containers moeten worden gevuld met nog veel zwaarder vervuild water... Intussen sust de overheid de bevolking... Wat kan men anders doen??

Veelzeggend is volgend fragment :http://www.deredactie.be/permalink/1.996799

 

Typisch Bart de Wever is zich niet uit te spreken rond problemen die hem stemmen kunnen kosten, zo verdedigt het rechtse NVA nog altijd kernenergie en blijft ze zich verzetten tegen het zo snel mogelijk sluiten van centrales... Bewijst de rampzalige situatie in Japan niet genoeg? Waar is de ratio ook binnen de NVA??. BdW behandelt Fukushima via de populaire Simpsons die van het Duitse scherm (Pro Sieben) moeten wijken vermits er nucleaire, verwijzingen in zitten (Homer is veiligheidscoördinator in een kerncentrale)en Bart De Wever besluit zijn column vandaag (5/4/11) in De Standaard met

Wellicht botsen The Simpsons en Fukushima voor de Duitse opinie, traditioneel erg gevoelig voor het thema van kernenergie, al te zeer op het snijpunt van de komedie met de tragedie. Het besef dat de Japanse centrale ongestraft gerund werd door lieden die meer gelijkenis vertonen met Homer Simpson en Monty Burns dan we voor mogelijk hielden, is te pijnlijk om onder de vorm van een komedie onder ogen te zien. Wat we nu willen zien, is de tragedie van de dappere Japanners die op een bovenmenselijke manier vechten tegen het noodlot dat hen via een aardbeving en een tsunami niet zozeer door de feilbare mens dan wel door de hand van God zelf lijkt te treffen. Als de angst regeert, moet de lach wijken. Tijdelijk is dat geen probleem. Zolang de ratio maar terugkeert, waardoor er op de juiste manier lering wordt getrokken uit het menselijk falen. En waardoor we om onze feilbare menselijkheid opnieuw ongegeneerd zullen lachen.”

Op de juiste manier lering trekken uit menselijk falen, de ratio laten terugkeren. Daarmee is iedereen het eens. Alleen zegt Bart De Wever daar niet dat dat wil zeggen zo vlug als mogelijk is kernenergie afbouwen en projecten uitbouwen zoals Desertec bvb ze voorstelt..

Nee dat zegt ie niet.. Hij woont ook binnen de 20 km van Doel... Waar is zijn rationaliteit? Of is die hier zoals zo vaak bij de Simpsons tanend zodra het zijn belang schaadt? Kernenergie is geen veilige energie, ook niet in Vlaamse handen.... Waar is die  ratio, of verdwijnt dir plots als de partijlijn opduikt ?

17:30 Gepost door doeterniettoe in Media, Milieu, Politiek | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

31-03-11

Partijen niet in functie van een land maar in functie van de volgende verkiezingen...

Partijen dienen om een land een regering te geven die dan kan regeren... Maar hier in België kan dat niet en wel omdat de partijen hier lijken te dienen om zichzelf in stand te houden en zich te willen versterken. Partijen hier  beseffen dat regeren moeilijker en electoraal minder lonend is dan aan de kant blijven staan en kritiek op het beleid te spuien.

NVA blijft  Calimero spelen (want electoraal lonend ).. Alle partijen willen NVA graag meetrekken in het regeerbad zodat zij niet gaan lopen met electorale winsten...  Zijn  er nog staatsmannen? En de ene^partij wil een federale kieskring en een andere niet, men kijkt steeds naar het mogelijke eigen gewin en niet naar hoe uit de impasse te raken.

Het wereldrecord regeringsvormen is gebroken en nog geen regering in zicht...

 

23:51 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgië |  Facebook |

12-08-10

België, augustus 2010: een stand van zaken

Vrt spreekt over de cruciale week voor de regeringsvorming

 

Ter herinnering volgend fragment uit een artikel van de PvdA: Biedt Di Rupo sociale zekerheid als zoenoffer aan De Wever?

 

 

Met een doorgedreven splitsing van de bevoegdheden wil de N-VA uitdrukkelijk een rechtser beleid voeren en tegemoetkomen aan de vragen van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. Ze brengt niets goeds voor de werkende mensen van het noorden van het land: verzwakte vakbonden, opgedreven verlenging van de loopbaan, beperking van werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ze verergert de situatie in Wallonië door het verlies van inkomsten van de sociale zekerheid, de loonsverlaging en de afbraak van de sociale rechten als gevolg van een verscherpte concurrentie met Vlaanderen.

Ze leidt tot onontwarbare kluwens in Brussel, waar het plan van N-VA om het Brussels Gewest te laten besturen door een medebeheer van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap tot een eindeloze reeks conflicten zal leiden. Want hoe kun je zonder zware conflicten een stad besturen als de kinderen, de zieken, de gepensioneerden er andere rechten hebben naargelang ze een ‘Vlaams’ dan wel een ‘Franstalig’ etiket dragenOeWzeze?

Het N-VA-project waar ook CD&V zich achter schaart, is nationalistisch en neoliberaal. Het kan alleen gestopt als de georganiseerde werkende bevolking één blijft. En als links over de taalgrens heen overlegt en zich niet meer laat meeslepen door de logica van een Vlaams front tegen een Franstalig front of vice versa. Het is nog niet te laat, maar wel… hoog tijd.

 

14:29 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgië, sociale zekerheid |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende