20-01-12

Iran gevaarlijk...? Wie maakt die regio explosief ?

Vaak wordt vanuit het Westen naar Iran gewezen als de baarlijke boosdoener maar te vaak wordt alleen vanuit het eigen standpunt gedacht en niet vanuit het Iraans bvb.

Israël is feitelijk een kernmacht ( niet officieel want 'officieel' heeft het geen kernwapens) en heeft bovendien het non-proliferatieverdrag nooit ondertekend. Iran wel. Israël voelt zich bedreigd door de mogelijke kernwapens van Iran zeggen ze, wapens die daar nog niet zijn maar de mogelijkheid ze te produceren komt steeds naderbij...

Israël zou ook het voorstel van Iran kunnen bekijken: een kernwapenvrij Midden-Oosten.

Intussen woedt een stille oorlog tegen Iran, een land dat de afgelopen 200 jaar nooit een oorlog tegen een ander land is begonnen, er zijn er anderen...

Interessante reportage in TerZake:

Wie dit weet kan Iran niet langer als de grote boosdoener zien, de dreiging blijft omdat het kernwapenvrij Midden-Oosten voor Israël's huidige regering  blijkbaar geen te overwegen optie is:

http://www.deredactie.be/permalink/1.1200422

Iran voelt zich bedreigd door Israël's kernwapens en die van de VS , Israël door Iran's mogelijke toekomstige kernwapens. Waarom wordt een kernwapenvrij Midden-Oosten dan niet overwogen als eerste stap naar verdere kernontwapening.. ... De wereld is niet bevolkt door goeden en slechten, wel door angst privileges of macht te verliezen. Kernwapenvrij Midden-Oosten is het enige redelijke alternatief voor een minder explosieve regio. 

Of wenst men dit opnieuw: http://youtu.be/-gb0mxcpPOU14:20 Gepost door doeterniettoe | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-12-11

Nu het nog kan...

12:29 Gepost door doeterniettoe | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-10-11

Samen aanpakken en niet elk voor zich, de enige oplossing...

alleen hoe krijg je die juiste logica verkocht aan een publiek dat nog zo nationalistisch denkt...

Kijk naar volgende duidelijke uitleg van econoom Koen Schoors:

http://www.deredactie.be/permalink/1.1140791

 Waarom wordt Europa aangevallen en niet de VS: OMDAT JE EUROPA UIT ELKAAR KAN SPELEN....

en dat kan door de nationalistische refelexen die in elk land leven en die een gemeenschappelijke koers belemmeren....

18:42 Gepost door doeterniettoe in Actualiteit, Economie, Maatschappij, Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie |  Facebook |

06-08-11

Vlamingen verdeeld door N-VA: wie arm is, wordt armer; wie rijk is, rijker

Waaarom denkt NVA alleen maar aan eigen electoraal gewin?  Is ze zo oppositie-geil?
Wil ze kost wat kost de oppositie in ? Om daarna des te sterker te kunnen terugkeren?
Wouter Van Besien toonde aan in De Standaard dat de NVA met haar 'non' absoluut niet sociaal is:

 

Vlamingen verdeeld door N-VA: wie arm is, wordt armer; wie rijk is, rijker

De staatshervorming is zeker een grote bekommernis van N-VA-voorzitter Bart De Wever in zijn harde afwijzing van de nota Di Rupo. Een aantal voorstellen zijn voor hem stevig taboe: federale kieskring, samenvallende verkiezingen, de autonome rol voor Brussel,… Wat mij veel meer opvalt in de kritiek, is de agressieve aanval op de herverdeling en de asociale visie op belastingen en rechtvaardigheid.

De reactie van de N-VA daarop, is zeer verhelderend en ligt volledig in de lijn van het keiharde interview dat Bart DeWever onlangs gaf in Trends (30 juni).

De N-VA streeft onomwonden naar belastingsverlagingen voor de hogere middenklasse en de nog rijkeren en wil dat de aankomende besparingsronde door het minder begoede deel van de burgers wordt gedragen. Want laat ons er geen doekjes om winden: als er 22 miljard moet bespaard worden, dan zal dat altijd ten koste van iemand zijn.

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten

“Di Rupo doet rijke Belg pijn,” kopte deze krant op 5 juli. Een terechte analyse: de belastingsverhogingen die de nota Di Rupo voorziet, richten zich in hoofdzaak op de rijkere Belg: een extra (tijdelijke) belasting voor wie, naast zijn eigen woning, een vermogen van minstens 1,25 miljoen euro bezit; een forse belasting op wie aandelen koopt en verkoopt binnen het jaar (speculatie dus want voor wie een aandeel langer dan 1 jaar houdt, is de belasting maar half zo groot); optrekken van de taks op beursverrichtingen; verhoging van de lasten op de grootste en meest vervuilende bedrijfswagens. Fenomenen die ik allemaal niet meteen associeer met ‘de werkende middenklasse’

Di Rupo wil ook de banken zelf rechtvaardiger doen bijdragen. Terecht, de begrotingscrisis van de overheden in Europa, ook in België, is een uitloper van een economische crisis die de financiële wereld zelf heeft veroorzaakt.

Intellectueel oneerlijk

Het beeld dat de nota Di Rupo de rijkeren aanpakt eerder dan de middenklasse, past echter niet in het kraam van N-VA, die zich dubbel plooit om te ‘bewijzen’ dat de nota Di Rupo vooral de middenklasse treft. De berekening die N-VA daarvoor gebruikt in haar nota van 7 juli is intellectueel oneerlijk.

Niet alleen bevat die tabel bedragen die uit de lucht gegrepen zijn, omdat de nota Di Rupo te vaag is om precieze berekeningen toe te laten. Bovendien stelt N-VA het voor alsof het ‘gemiddeld gezin’ volop getroffen wordt door de belasting op vermogens boven 1,25 miljoen euro, door de extra belasting van de grootste bedrijfswagens, door de speculantentaks, enzovoort. Zij leven blijkbaar in een ander Vlaanderen dan ik.

Tegelijk doet de nota Di Rupo enkele aanzetten om de lage lonen en laagste uitkeringen iets omhoog te trekken: optrekken van de belastingsvrije som voor lage en middenlonen levert deze werknemers 250 euro extra per jaar op en het optrekken van de minimumpensioen tot 1150 euro. Voor Groen! vallen deze voorstellen te mager uit. Voor N-VA daarentegen zijn ze no-passaran, zoals blijkt uit het Trends interview. De Wever verzet zich onomwonden tegen het welvaartsvast maken van uitkeringen.

Welke alternatieven?

Zijn de alternatieve oplossingen die N-VA voorstelt dan zoveel beter voor ‘de werkende middenklasse’?

Oplossing 1 van N-VA: de automatische index afschaffen. Slachtoffer: de werknemer (ook die uit de middenklasse).

Oplossing 2: 15 miljard besparen in de sociale zekerheid (dixit De Wever in Trends). Slachtoffer: gezien het immense volume zeker niet alleen de laagste uitkeringen, maar ook de gemiddelde gepensioneerde.

Oplossing 3: nog veel forser dan Di Rupo wil De Wever snijden in de gezondheidszorg: 0 procent groei in plaats van de 2 procent van de formateur. Ook hier zal, gezien het volume van de besparing, de (gemiddelde) patiënt betalen.

N-VA zégt dus de werkende middenklasse te willen ontzien, maar verzet zich met hand en tand tegen een nota die vooral de rijkere burgers extra belast en doet zelf alternatieve voorstellen die de middenklasse frontaal treffen. Conclusie: eigenlijk wil N-VA niet zozeer de werkende middenklasse ontzien, maar vooral het rijkste deel van de Vlamingen.

Frauderen mag

Komt daar nog bovenop: de aanpak van fraude. In de tabellen van N-VA worden extra opbrengsten uit fraudebestrijding beschouwd als extra belastingen, en dus te vermijden. Daar kan je maar één ding uit besluiten: N-VA vindt dat frauderen rustig moet kunnen. Ik ben het daar zeer grondig mee oneens.

Strijd tegen fraude is een zuiver onderdeel van de rechtvaardigheidsagenda. Het is oneerlijk dat de ene Vlaming zijn belastingen wel betaalt en de andere niet. Iedereen gelijk voor de wet.

Verdeeld Vlaanderen

Ik voel me niet geroepen om de nota Di Rupo te verdedigen, want ook Groen! heeft forse kritiek, onder meer op de hoofdstukken Pensioenen, Werk en Gezondheidszorg. Maar de nota Di Rupo gaat wel uit van een streven naar herverdeling, iedereen kansen geven op een succesvol leven en doet een poging de harde besparingsoefening billijk te verdelen.

De Wever stelt daar een verhaal vol kromme waarheden tegenover om de Vlaming bang te maken en de budgettaire inspanning af te wentelen op de midden- en lagere klassen. Met zijn communautair programma verdeelt De Wever de Vlamingen en de Franstaligen. Met zijn sociaaleconomisch programma verdeelt hij de Vlamingen.

Wouter Van Besien

Wouter Van Besien is voorzitter van Groen!

 

17:01 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij, Politiek | Permalink | Commentaren (3) | Tags: belgië, nva, groen, wouter van besien |  Facebook |

04-06-11

Eurocrisis stuiptrekking van een wereldorde...

“Eurocrisis is de laatste stuiptrekking van een wereldorde”

wie bovenstaande link aanklikt leest een interview met Freddy Van den Spiegel, topeconoom van BNP Parbibas.

Marx zei dat kapitalisme inherent zich moet opheffen, een voorstelling hoe het concreet ging zijn, kon hij niet hebben en hebben wij zelfs nu nog niet maar het kan niet anders het zit intern in het systeemmechanisme van dat kapitalisme: alles wordt ondergeschikt gemaakt aan mogelijke winst... Het marktsysteem creëert enkele winnaars en (vaak vele) verliezers tot de dood toe..

Het communisme zoals in Rusland of China had zijn zwakke kanten... Een nieuw systeem dat de verbondenheid juist benadrukt in die domeinen waar ons lot van afhangt ( milieu, klimaat, demografie ) is levensnoodzakelijk willen we een toekomst hebben. Op die domeinen moet het individuele belang kunnen wijken voor het belang van de soort..

De volgende honderd jaar zullen bepalend zijn of deze soort een toekomst heeft. Ziet de lezer wel in dat dit geen boutade is maar realiteit??

De crux:

Kan deze soort zichzelf in deze korte tijd overstijgen en ook leren inzien dat onze gemeenschappelijke belangen ook eigen belangen zijn?? 

18:28 Gepost door doeterniettoe | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-06-11

Een wereld die groter is dan het eigen graafschap, kan dat hier nog...?

Volledig akkoord met Reynebau's column in D.S. Van 1/6/11 'De wereld is groter'

Dat derde net, waar nu zoveel sprake van is, had men ook kunnen gebruiken om een gemeenschappelijke meertalige zender op te zetten, een samenwerking vrt , rtbf en brf... Dat zou een aardverschuiving zijn.!!

Niets tegen een bijkomende jongerenzender overigens,maar echt vernieuwend is dat niet binnen het huidige tv-aanbod.

 

Dat exclusieve Vlaams navelgestaar maakt een blogger zoals deze kotsmisselijk...

10:35 Gepost door doeterniettoe | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-04-11

Ken je Grooveshark ??? Wat een player!

alle mogelijke songs zo maar ter beschikking, kortom een droom! Wie deze musicplayer nog niet probeerde klik hier:  http://listen.grooveshark.com/#/popular

Uren plezier!!

09:37 Gepost door doeterniettoe | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |