20-01-08

Met Geert Mak reizen in tijd en ruimte: bestemming Europa

GeertMakGeert Mak trok een jaar Europa door en kwam terug met een boeiend reisboek dat tegelijk de geschiedenis van de laatste 100 jaar bevat.  Ook ging  een cameraman mee en trok mak zich  terug in archieven waardoor er naast het boek (binnenkort voor 15€ bij Knack in promotie)  ook een boeiende tv-serie ontstond die al een tijdje op de vpro loopt en op canvas onlangs startte.

                                                                                    

Het internet laat je toe  de ganse reeks ‘on demand’ op te roepen.

Goede - zeg maar verplichte - kost voor eenieder die de geschiedenis van de laatste 100 jaar nog niet goed kent. Boeiend ook voor de anderen dankzij mooie archiefbeelden.

 

Interessant bvb is uitzending rond Berlijn 1929: Dansen op een vulkaan.

http://www.ineuropa.nl/programmas/36788896/uitzendingen/

 

Boeiende rijke site: http://www.ineuropa.nl/

 

Mak toont duidelijk aan dat Europa zich langzaam aan oorlogen ontworstelde door zich meer te verenigen, door grenzen te slechten. Er valt nog een weg (een lange?) te gaan.

Degelijke bespreking bij Erik de Smedt: http://users.skynet.be/lit/mak.htm

 

10:00 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, geert mak, berlijn |  Facebook |

08-12-07

Chavez

Volgende reportage is hoegenaamd  niet pro-Chavez, toont eerder de zwakke kanten van de Bolivaarse revolutie zoals Chavez ze wil. Alleen kan je je vragen stellen bij de waarde van de conclusies die de reporter trekt. Hij poogt objectief te zijn maar is zo ironisch omtrent de verwezenlijkingen dat ie die eigenlijk ten onrechte minimaliseert. Zo lang is Chavez nog niet aan de macht en toch zijn er al grote verwezenlijkingen wat betreft voeding, onderwijs en geneeskunde. Dat er weinig computers zijn op school lijkt me hier dan ook spijkers op laag water zoeken. Hetzelfde geldt de bedenking rond de stalvloeren dat die schoner zijn in kapitalistisch gerunde farms… Uiteindelijk komt Chavez nog goed uit deze reportage  in weerwil van een reporter die absoluut niet pro-Chavez wil zijn.

Onderaan (slaag er niet hem hier te zetten, met mijn  excuses) de link naar de betreffende reportage,  toch wel vertrokken vanuit een zekere ironie. Die ironie stelt de 'journalist' veilig voor welke kijker dan ook, maar is dit dan nog journalistiek?  

Chavez heeft intussen de jongste verkiezing verloren. Dat bewijst zijn eerlijkheid wat verkiezingen betreft. Vanzelfsprekend is het dat je bedenkingen hebt rond zijn voorstel hem zeer grote bevoegdheden te geven… Al  kan je het ook wel begrijpen dat alom (ook in Venezuela zelf) massa’s kapitaal-lustigen wachtten op zijn val om de mogelijke staatsbezittingen alom te privatiseren. Zijn voorstel hem grotere macht te geven was waarschijnlijk ook ingegeven door zijn vrees wat er met zijn veranderingen zou gebeuren als ie president af is.  Privatiseren gebeurt nu eenmaal gretig binnen het kapitalisme, kijk maar in dit eigenste land hoe men ook hier begrotingen in evenwicht houdt...

Als een  anti-Chavez film  bedoeld lijkt het, al komt ie er nog behoorlijk uit. De armen zijn zonder twijfel beter af dan voor Chavez . De vroegere farmer die nu nagelverkoper is denkt anders over Chavez en blijkt nog geen vergoeding te hebben gekregen. De mensen in de barrio’s lijken tevreden ook al wordt er nog vaak geschoten.

Je verandert nu eenmaal een land niet in een paar jaar. Het lijkt alsof de reporter zulks wel verwachtte.

 

The trillion dollar Revolutionary, een tendentieuze en boeiende reportage van een land in de kering: 

Nacht van 8 naar 9 december in TerZake (Rudi Vranckx) , canvas-vrt2  daar mét Nederlandse onderschriften.

 

http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-649101800...

 

 

http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-649101800...

23:20 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chavez, venezuela |  Facebook |

25-10-07

Socialisme

socialism_poster“Socialisme zal een vuist zijn of zal niet zijn”  met die titel opende Knack vorige week zijn nummer rond het socialisme. Socialisme kan niet zomaar opportunistisch meehuilen met de tendensen die op dat ogenblik modieus zijn. Socialisme eist in de eerste plaats een besef , zeg maar plicht van ‘inclusief denken’:  mijn geluk is maar verzekerd  als dat van de andere ook wordt mogelijk gemaakt. In die zin heeft Marx of Trotski groot gelijk dat de revolutie niet beperkt wordt tot de belangen van het kleine ik. Een echte socialist kan daardoor nooit een Vlaams Belanger zijn die uitsluitend de eigen belangen wil behartigd zien. Een socialist komt op voor eenieders belang, maar zal ook de belangen van de eigen groep verdedigen als de anderen daar misbruik van maken. Het is dansen op een koord, pogen mekaar samen te brengen, voor mekaars belangen op te komen.  Als zovelen van de SP naar het Vlaams Belang ooit overliepen kan dat slechts twee dingen betekenen: het socialisme is niet duidelijk geweest in haar boodschap en heeft mensen aangetrokken die socialist waren omdat ze zelf daar voordeel bij hadden. Dan is hun keuze niet ideologisch maar opportunistisch. Waarheen leidt dat uiteindelijk tot steeds nieuwe conflicten.  Socialisme is een ideologie die gelooft dat de mens gedeeltelijk maakbaar is en hij het beste van zichzelf kan (zal?) geven als die mogelijkheden hem geboden worden.  Daardoor is het ook hoopvol kijken naar China. Daar is op dit ogenblik een revolutie aan de gang; zal het mogelijk zijn een maatschappij te bouwen waarin het individueel initiatief en het collectief belang samengaan? Het wordt een evenwichtsoefening maar daar zijn Chinezen goed in. Het blijft gespannen kijken.

 

Het liberalisme maakt het zich veel makkelijker; het stelt dat de mens bepaalde driften  heeft en je die gewoon commercieel moet richten. Daar zou niets op tegen zijn  als die niet uiteindelijk tot een algehele destructie leiden. The struggle for life leidt tot de dictatuur van de sterkste, sowieso….geen prettig resultaat, vandaar dat ook liberale partijen maatschappelijke correcties nastreven en daardoor acceptabel zijn voor de goedgemeente. Het zal een goede synthese tussen beide, socialisme en liberalisme, zijn die moet worden bereikt.

 

Onlangs werden  een aantal nieuwe Chinese leiders in het presidium opgenomen en die  gaven  µhun maiden speech voor de plaatselijke Chinese (ook belangrijk want 1 miljard inwoners! ) en internationale pers…  Het prettige is dat je dat allemaal via satelliet kon volgen (cctv-9 ) en dan nog in het Engels… Het is hoopwekkend dat  verscheidene landen en gebieden hun standpunt uiteenzetten ( China via CCTV9, Iran via presstv ,  Aljazeera International wil  de tegenhanger zijn van CNN , De VS-westerse politiek spreekt via CNN , Venezuela via Telesurtv (niet in het Engels),  Cuba via Cubavision, de BBC via BBC World, Frankrijk via  France24 ) Niet-Westerse media worden vaak propaganda genoemd in de VS (door  de machtbebbers)     alsof zij het monopolie van berichtgeving hebben, alsof zij geen propaganda maken niet alleen via hun nieuwsuitzendingen maar ook via muziek en de tonnen series en films die the American Way of Life propageren. En we weten sedert Irak zeer duidelijk dat langs officiële weg de waarheid niet gepropageerd werd maar de leugen als middel om tot actie over te gaan.

 

Het valt niet genoeg te benadrukken pluriformiteit is de rijkdom van onze soort, ook de rijkdom van Europa. Niet mekaar pogen gelijk te maken, wel mekaar in zijn diversiteit pogen te begrijpen en pogen te accepteren.  Dat is écht mekaar leren kennen.(ook binnen een relatie ben je best verschillend toch wil je goed met mekaar opschieten) Alleen al via de diverse nieuwuitzendingen zie je een veel genuanceerder beeld en ontsnap je aan de tunnelvisie die je vaak krijgt als je berichtgeving slechts vanuit één kant bekijkt.

 

Je kan thuis de hele wereld binnen krijgen, je mening vormen en die op jouw beurt verspreiden. De bedoeling is niet dat jouw standpunt  het haalt, kan niet, de wereld  is geen egotrip, de bedoeling is uiteindelijk dat het net dat collectieve bewustzijn versterkt en dat de redelijkheid, de slimste keuze (een compromis- onvermijdelijk, wil het blijvend zijn) het haalt.

Ook het net  helpt  daartoe, ook hier denken rond ons samenleven, een mening vormen….

Jij en ik: wij allen, leren samenleven met z’n zes miljard….

Zullen we erin slagen?

 

11:15 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (1) | Tags: maatschappij, socialisme |  Facebook |

17-10-07

Slogananalyse : Volk word staat ! (Vlaams Belang)

Volk word staat! “ is de zoveelste slogan van het Vlaams Belang, het vroegere Blok, waarmee deze partij  wil scoren… Vermits felle slogans het goed doen bij Jan Publiek, hoopt het Belang ook met deze slogan nieuwe kiezers te strikken. De zoveelste stap in hun strategie gericht op separatisme, want dat beogen ze toch, dat is hun uiteindelijk doel.

 

Deze slogan vertrekt vanuit de (nog 19de eeuwse) veronderstelling dat volkeren staten vormen en dat juist dát wenselijk is. Maar is dat wel zo anno 2007?  De  wereldoorlogen zijn tenslotte nog vertrokken vanuit deze idee: volksminderheden in nabijgelegen staten moeten  bij het eigen land worden gevoegd.. Het kostte veel bloedvergieten en ellende. Joden hoorden niet bij de eigen staat. De sfeer was geschapen met het noodlottige gevolg achteraf: 6 miljoen concentratiekampslachtoffers, Joden, zigeuners, internationalisten (communisten) e.d.m.

 

De slogan ‘Volk word staat!’ (als gebiedende wijs, niet als bevestigende zin want dan staat hier een grove dt-fout) vertrekt vanuit de verkeerde veronderstelling dat er zoiets is als een Vlaams volk. Alsof dat ooit bestaan heeft ! Alsof zoiets in deze eeuw (van extreme commmunicatiemogelijkheden! ) nog wenselijk is en meer zou kunnen betekenen dan een achterhoedegevecht uit de Romantiek! Conscience heeft wel dat heterogeen gebied  zelfrespect gegeven in de verre 19de eeuw via zijn roman ‘De Leeuw van Vlaanderen’ maar een Vlaams volk als entiteit heeft nooit bestaan: je was Limburger, Vlaming of Brabander. Of enger nog: Bruggeling, Antwerpenaar, Gentenaar… Een homogeen Vlaams territorium is er nooit geweest, wel een aantal graafschappen die behoorden tot een groter pluriform en vaak  zelfs meertalig gebied. Vlaamse staat  is dus evengoed een abstractie, een samenraapsel van verscheidene gebieden die sedert het bestaan van België zijn samengebleven en vanuit dit samengaan een zekere samenhang hebben opgebouwd. Om dan nu in de 21ste eeuw te gaan scheiden en zich in nog kleinere staten te gaan opdelen ??? Heeft de bewoner uit het Noordelijk deel van dit land daar nog belang bij? Sommige politici uiteraard wel….zij zien er brood in, mogelijkheid in voor eigen carrière. Anderen juist niet, maar hoe dan ook: dat is geen  denken vanuit een groter geheel maar een denken uit eigen belang. Op dat punt heeft deze partij een eerlijke naam: deze mensen vechten voor interessante posten binnen een eigen ministaat.

 

 Waarom verder opsplitsen en Brussel verliezen (ja toch als je Brussel laat kiezen volgens democratische principes…) in plaats van op te gaan in een groter geheel, de Europese gemeenschap? Confederalisme, elke deelstaat voldoende autonomie zijn redelijke eisen, zelfs voorwaarden om effectief een pluriform geheel te kunnen regeren. België heeft veel builen opgelopen de haast 200 jaar van zijn bestaan maar we doen het in dit landje al 180 jaar zonder interne oorlogen en in Europa intussen ook al 60 jaar, juist dankzij een reeds meer verenigd Europa.

 

‘Volk word staat !’ is een ultra-nationalistische slogan die anno 2007 ultra verouderd is, maar het als slogan wel nog doet. We leven hier  in een pluriform gebied waar vele volkeren samenstromen…Dé Nederlandse identiteit bestaat niet zei Maxima en schokte op het eerste gezicht veel nationalisten. Inderdaad niet, Nederland bestaat uit een veelheid van ethnieën die samen een aantal ideeën onderschrijven en zo willen samenleven. Hetzelfde geldt voor de Vlamingen. Veel Vlamingen willen zeker niet dat het Vlaams Belang als spreekbuis voor dé Vlaming spreekt. Ook Vlaanderen bestaat uit vele ethnieën die moeten leren samenleven, trouwens de beste garantie voor een toekomst waar solidariteit en verdraagzaamheid geen loze slogans zijn. De Vlaming moet zich niet voeden met de frustraties opgelopen in de vorige eeuwen, wel aan de rijkdom en welstand die hij in de loop van deze eeuwen heeft opgebouwd, ook dat was mogelijk binnen België. Dankzij of ondanks België, nationalismen moet wijken voor grotere gehelen. De Belgische vlag uithangen als nationalistische vlag is even dom als de Vlaamse vlag uithangen. Een vlag uithangen die echter grotere gehelen omspant en die niet wil afscheiden maar uitdrukt dat je in vrijheid wil samenleven en werken opent nieuwe mogelijkheden. Uiteindelijk is elke vlag die anderen uitsluit gedoemd ooit te worden verscheurd en vertrapt want zij wekt dan afgunst op, toekomstige ellende.

 

Je kan dromen van een gebied zonder nationalistische vlaggen. Het is juist in overleg, mekaars culturen beter leren kennen en ook respecteren daar ligt onze rijkdom en kracht. Je moet beseffen dat je als mens geboren wordt en dat Vlaming of Europeeër  slechts namen zijn, op je geplakt om samen te kunnen leven. Het is best zich niet te identificeren met makkelijke slogans van nationalisme. Solidariteit en samenwerken daar komt op aan, dat helpt je uiteindelijk vooruit.

11:45 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (1) | Tags: belgie, vlaams belang, separatisme |  Facebook |

03-10-07

Ahmadinedja in de VS….

Ahmadinejad moest wel een visum krijgen van de VS, hij moest zich gaan verantwoorden voor de VN en hij maakte dat zijn bezoek voldoende weerklank zou krijgen in de pers.

Herhaaldelijk heeft hij al gepoogd begrip te krijgen binnen de VS voor zijn standpunt (o.a met een lange brief naar Bush waarop geen antwoord kwam) en ook via presstv,  een Iraanse tv-zender in het Engels die het Iraanse standpunt tracht te verspreiden in het Westen. Presstv behoort tot het opbod aan nieuwszenders van de laatste jaren. Meer en meer landen beseffen het belang van het verspreiden van de eigen standpunten. Elke berichtgeving, van waar ook afkomstig, is enigszinsideologisch gekleurd, bewust of onbewust (gewoon al door het eigen register aan opgebouwde vooroordelen, in je jeugd en dglm ook dat speelt mee bij de berichtgeving van de journalist/hoofdredacteur. Alleen de keuze al van welke  nieuwsfeiten men brengt, hoe men ze plaatst binnen het journaal, beïnvloedt en kan manipulatief zijn...)

 

A was in de VS dus en werd gevraagd als spreker aan de Columbia universiteit. Zijn ontvangst aldaar ging niet onopgemerkt voorbij …De omkadering waarin hij spreekrecht kreeg was enorm manipulatief, kwestie van de toonaard al onmiddellijk duidelijk te zetten in de hoop dat de studenten wel zullen volgen. Kijk hoe Bollinger, de decaan, zijn uitgenodigde gast verwelkomt ”Meneer de president u vertoont alle tekenen van een bekrompen en wrede dictator…” Kijk naar  de volledige inleiding van Bollinger op Msn:

http://video.msn.com/v/us/msnbc.htm?g=66834e8b-de4c-41f7-...

 
Al Jazeera synthetiseert het hele gebeuren degelijk (dat getuigt trouwens dat Al Jazeera International genuanceerder is dan men in de VS wil laten doorschijnen. AJI  wil het Westen ook overtuigen van hun degelijk journalistiek werk en wie kan daar bezwaar tegen hebben als als ze degelijk werk leveren.

Hier hun verslag rond het hele gebeuren:

 

 

 

Al Jazeera International over de speech in Columbia University:

The University held its ground – sort of- the session went ahead, but the school’s president used his introduction which he knew would be beamed around the world to attack his invited guest:  “Mr President you exhibit all the signs of a petty and cruel dictator and so I ask you…”The president of Columbia University, a wise, expressing the importance of freedom of expression as they believe in it in his university or in N.Y. practically in my opinion abused the very freedom of expression by disrespecting his guest and actally scolding him publically and internationally, just in order to score more points in the media.

Perhaps the professor should have just  waited for his students’ questions. President Ahmadinejad was confronted for repeatedly casting down over whether the world war II

Holocaust over jews ever happened. He failed to answer the question.  Ahmadinejad: “Right now there are a number of European academics who have been sent to prison because they attempted to write about the holocaust or researched it  from a different perspective  questioning certain aspects of it. My question is why isn’t it open to all forms of research?”His response to a question about the execution of homosexuals in Iran drew a derisive reponse. Ahmadinejad: “In Iran we don’t have homosexuals like in your country.” The student were laughing at him not with him, but back home Iranians were told a different story.

 

(vertaling: De  universiteit hield voet bij stuk –zo wat – de zitting ging door maar de decaan gebruikte zijn inleiding waarvan hij wist dat ze over de hele wereld zou gestraald worden, om zijn uitgenodigde gastspreker aan te vallen: ‘Mr de President u vertoont alle tekenen van een bekrompen en wrede dictator en daarom vraag ik u…’

De decaan van de universiteit van Columbia, een wijze, benadrukt de belangrijkheid van de vrijheid om zich uit te drukken, zoals ze eri geloven in zijn universiteit of in New York, heeft in de praktijk volgens mij de echte vrijheid van expressie misbruikt door zijn gast te onteren en hem in feite publiek en internationaal uit te schelden, dat juist om zelf meer punten te scoren in de media. Misschien had de professor beter gewacht naar de vragen van zijn studenten. President  Ahmadinejad werd geconfronteerd met zijn herhaaldelijk afwijzen van de Holocaust in WO II, of die  wel ooit had plaatsgevonden. Hij slaagde er niet in die vraag te beantwoorden.  Ahmadinejad: ‘Nu zijn er een aantal Europese academici die gevangen zijn gezet ompdat ze rond de holocaust schreven vanuit een ander gezichtspunt, sommige aspecten ervan in vraag stellend. Mijn vraag is waarom staat dat niet open voor alle vormen van onderzoek. Zijn antwoord op een vraag rond de terechtstelling van homoseksuelen in Iran ontlokte hoongelach. Ahmadinejad: In Iran hebben we geen homoseksuelen zoals in jullie land. Ze lachten om hem niet met hem mee, in Iran werd een ander verhaal verteld.    

 

Hier de volledige speech van Ahmadinejad en de geschreven transcriptie van het gebeuren: http://www.azstarnet.com/sn/hourlyupdate/202820.php

 

Scoren  wilden beide zijden met de speech aan de Columbia universiteit. Is Ahmadinejad de baarlijke duivel, het kwaad ? Zo kwam hij niet over, al scoorde hij niet in Columbia. In het thuisland kwam het echter over alsof hij wel scoorde. Bollinger en degenen die hem onhoffelijk behandelden scoorden evenmin. De duivel zag men niet. Als men hem totaal wil demoniseren is er nog werk aan de winkel want hij komt vrij mediageniek over… Scoren, een goede indruk maken dat poogde hij, dat juist tegengaan poogde de andere groep. Dat levert een interessant mediafenomeen op . De vele manipulatieve technieken van beide kanten worden daardoor zichtbaar. Zelf  gelijk willen halen. Goed dat men zich in dit tijdvak niet meer tot een bron noodgedwongen moet beperken.
Bollinger had in zijn inleiding gesteld dat wat Ahmadinejad in Columbia mocht doen in Iran waarschijnlijk niet omgekeerd zou kunnen. Prompt kwam ’s anderendaags volgend antwoord uit Teheran… een uitnodiging….

http://farsnews.com/english/newstext.php?nn=8606300370

 

Mooi zijn de eindzinnen van deze uitnodiging:

Finally, we would like to express our readiness to invite you and other scientific delegations to our country. A trip to Iran would allow you and your colleagues to speak directly with Iranians from all walks of life including intellectuals and university scholars. You could then assess the realities of Iranian society without media censorship before making judgments about the Iranian nation and government.

You can be assured that Iranians are very polite and hospitable toward their guests.

 (vertaling: “Tenslotte zouden wij onze bereidheid willen uitdrukken u en  andere wetenschappelijke delegaties te ontvangen. Een reis naar Iran zou u toelaten rechtstreeks met Iraniërs te spreken, mensen van verschillende levenswandel ook intellectuelen en universitair geschoolden. U kan dan de realiteit van de Iranese maatschappij meemaken zonder mediacensuur vooraleer u oordelen velt over de Iranese natie en zijn regering.

U mag er van verzekerd zijn Iraniërs zijn erg beleefd en gastvrij tegenover hun gasten.”

Of deze brief de realiteit beschrijft blijft in het midden, wel is het een mooie terechtwijzing zonder in schelden te verrvallen.

Op de uitnodiging  zal niet worden ingegaan, vanzelfsprekend hoort ook deze uitnodiging van universiteitsprofessoren uit Teheran tot de voorstelling maar geef toe mooi gedaan….

 
De Amerikaanse joodse lobby is sterk zionistisch maar het is belangrijk zionisme en judaïsme niet met mekaar te identificeren. Ook dat bleek duidelijk bij Ahmadinejad’s bezoek. Hij kreeg nl van een joodse niet-zionistische groep juist een zilveren schaal als welkomstgeschenk voor zijn mooi werk een onderscheid te maken tussen zionisme en judaïsme.

http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?...

 De werkelijkheid is geen strijd tussen goed en kwaad, vaak is er gewoon geen goodwill. Goodwill behoort vaak gewoon tot de strategie. Past die niet dan maar geen. 

09:15 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: iran, media |  Facebook |

27-09-07

Over solidariteit en nationalisme….

Elke vorm van extreem nationalisme is een vorm van zelfverheerlijking en egoïsme, misplaatste zelfbevrediging en zelfzucht dus  en juist daarom kan je nog beter Belg blijven dan uitsluitend Vlaming vermits Belg al een surrealistische superconstructie is uit 1830 en dus al iets verder staat dan het nog vroegere provincialisme of stadschauvinisme. Belg, een situatie in het klein van wat Europa  ooit moet worden eens dat 19de eeuwse nationalisme uitgevochten is.

 

Nationalisme en zeker elke vorm van verheerlijking daarvan ten koste van andere ‘naties’  ruikt naar liters bloed en tranen, tevergeefs vergoten - nog steeds - voor een of andere vlag die toch ooit een museumstuk moet worden  in een wereld waar eenieder steeds  meer en meer met mekaar verbonden wordt, economisch en cultureel.  Die komedie van nationalismen, die volksverlakkerij duurt voort. Die mars van oude leuzen…Een Fransman een Engelsman zijn misplaatst trots op hun nationaliteit… welke verdienste is daar nu in godsnaam aan? Zij moeten nog een langere weg gaan, moeten nog die vooroordelen rond zichzelf overboord werpen. Uiteraard zijn zij niet beter dan een andere nationaliteit. Nationaliteiten kan je afbreken, maar goed ook. Je eigenheid moet je uiteraard kunnen bewaren.

Nog onlangs kwam een prettige reactie uit onverwachte hoek  nl van prinses Maxima: 'Nederlandse identiteit bestaat niet. Verscheidenheid en vermenging geven Nederland kracht.’ Volgens de prinses denken de Nederlanders nog te veel in scheidslijnen. ‘Ook nieuwkomers doen dat. Soort bij soort. Maar Nederland is geen Artis.’ Dé Nederlandse identiteit bestaat niet. De Nederlander bestaat niet maar volgens haar bestaat ook de Argentijn niet. Er is wel eeen Nederland-gevoel, maar dat is moeilijk te vatten. Nederland is te veelzijdig om in één cliché te vatten. (citaat uit de wereldkrant van de rnw ) Hetzelfde geldt gelukkig ook voor België. Alles in de weegschaal gooien omwille van de carrièrezucht van politici is te dom zij spelen graag in op frustraties eigen aan een meer en meer pluriforme maatschappij met als enig doel het eigen en het collectief eigen gewin, al staat dat laatste veel minder vast.

 

Niet vanuit welke vorm van nationalisme ook, maar wel vanuit het afwijzen van centenegoïsme  en uit solidariteit wordt hier een lans gebroken voor volgende petitie (online sedert 27/9/07 11 uur): Red de solidariteit. De toekomst ligt in het respect voor elkeens cultuur, niet in het terugplooien op jezelf. Zeker niet in streken die steeds doorkruist werden door ettelijke nationaliteiten die hier hun sporen nalieten. De geografische ligging van dit land haar miniformaat vereist pluriformiteit. Wie heeft hier geen vreemd bloed in de aders? Je ziet het al aan onze haarkleur die duidelijk verschilt van die der Nederlanders.  Dat multiculturele en ook die veeltaligheid werd uiteindelijk ons sterk punt, daarom is hier ook de hoofdstad van Europa. Laten we dat sterke punt niet los, veeltaligheid moet onze kracht blijven. Wij moeten het daarvan hebben , België is een kruispunt van culturen, daarin ligt onze kracht, dat moeten we verder uitbouwen, daar ligt onze natuurlijke rijkdom. Kiezen voor Europa als weg naar wereldburgerschap en niet ons terugplooien op provincialisme. Terug naar Vlaanderen hoeft toch niet te gebeuren alleen om enkele nieuwe machtsgeilen  een mooie job te bezorgen? Wat heeft dat voor zin binnen de wereldgeschiedenis?   Slechts als alle verdrukking en structurele armoe verbannen is kan je vrede nemen met de dan bestaande situatie. En je begint daarmee binnen het eigen bestaande  land. Je splitst dat nog niet verder op, maar lost problemen samen op. Los van historische vooroordelen. Solidariteit is een blijvende noodzaak om een leefbare samenleving te kunnen behouden. Uiteindelijk wordt ons land de wereld. België is al klein genoeg om van daaruit verder te gaan…

http://www.reddesolidariteit.be/

http://www.knack.be/dossiers/11/1414/175-jaar-belgie-dossiers.html

De splitsing van België ligt niet ter discussie op tafel, solidariteit evenmin, dat blijkt uit de krantencommentaren. De solidariteitslijst is opgestart, je kan ze beschouwen  als een teken van goodwill naar de andere gemeenschappen toe:

De Standaard: Politieke hysterie

GVA: Verlatingsangst kunstmatig opgefokt

 

Update 28/9:

 In DS van 28/9,  het bijzondere Luc Tuymans-nummer, zegt deze  op p.3: “Ik vrees dat een splitsing van België op sociaal vlak nefaste gevolgen zou hebben. Ik begrijp de historisch gegroeide frustraties van de nationalisten, maar in het huidige verenigde Europa lijkt me een scheiding tussen Vlamingen en Walen een anachronisme. (…) Wat me vooral ongerust maakt, is de mogelijkheid dat de Vlamingen Brussel verliezen op een moment dat die stad het centrale knooppunt van Europa zal zijn. Over twee jaar vertrek je vanuit Brussel met de hogesnelheidstrein naar alle grote Europese steden. Dat biedt fantastische mogelijkheden. We moeten aan de lange termijn denken. Ook de economische problemen van Wallonië zullen niet blijven duren”  

Verder in dit nummer staat een foto van twee studenten (met het bekende studentenpetje Nsv nb ) die een Belgische vlag verscheuren. Let op de verschillende reacties van de studenten bij dit gebeuren….De foto is jammer genoeg niet op het web terug te vinden wel een reklamefilmpje van de nsv zelf, onderlijnd met heldhaftige (manipulatieve) muziek.  Ze moeten hun actie wel héél wat vinden en het slot verraadt hun doel : meer leden ‘strikken’. Zien ze zich al op een ministerpost in een ultra rechts Vlaanderen?

 

Nsv actie in Gent bij de voordracht van koninklijk verkenner Van Rompuy :  http://www.youtube.com/watch?v=qlZmhjYDOgw

Makkelijk protest maar voor hen erg lonend dankzij de aanwezigheid van camera’s.

Agressie gezien? En hoe moet het dan verder? Naar een  ultra-rechts, racistisch xenofoob Vlaanderen ?

 

11:15 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgie |  Facebook |

07-09-07

“My dear olive tree” zéér de moeite!!

Het  Palestijns-Israëlisch  conflict heeft de Israëli’s doen besluiten een muur op te trekken maar dan een volledig op Palestijns gebied en vaak daar diep het land in  (afhankelijk van de locaties van de Joodse nederzettingen). Zo ontstond er een ‘niemandsland’  maar waren vele Palestijnse  families hun land én broodwinning kwijt.

In volgende bijdrage uit de reeks ‘Witness’ van Al Jazeera International zie je hoe de broodwinning van een aantal Palestijnse families brutaal ontnomen wordt. Het is ook overduidelijk dat zulke acties gewoon tot een grotere radicalisering leiden. Belangrijk is te weten dat niet alle Joden solidair zijn met deze acties van de Israëlische overheid. In het interview achteraf zegt een olijfplanter dat bij hun protest ze ook steun kregen van een 200-tal Joden die niet akkoord gaan met deze politiek van Israël. Je leert mekaar maar beter kennen door in de huid van de andere te kruipen.

Sommigen nemen het kwalijk dat zulk incident vermeld wordt. Het lijkt me nogal duidelijk dat juist het niet vermelden dat dat de realiteit vertekenen is.

 

http://stage6.divx.com/Arab-Israeli-Conflict/video/135306...

Update 22/8/08: Vorige link van Stage6 brengt de film niet meer, wel volgende 3 You Tube filmpjes (de film zoals Al Jazeera English hem bracht):

 Interview van een betrokkene bij de reportage:

 

 Lees evt ook dit: http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2002...

 

 

 

09:15 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israel, palestina, olijfbomen |  Facebook |