06-12-09

Niet zomaar een crèche in Italië....

Niet iedereen blijkt zich te kunnen of te willen inleven in de wereld van een kind:

 

18:44 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opvoeding, empathie |  Facebook |

04-12-09

Referenda , verkiezingen en hun beperkingen.....

referendum_g300505Referenda en verkiezingen lijken allebei, tenminste op het eerste gezicht, schitterende instrumenten om een democratie te laten functioneren. Maar ze hebben jammer genoeg hun beperkingen. De mens zelf namelijk. Die is jammer genoeg vaak zelf minder democratisch van zodra hij voorzien is van de sociale voorzieningen die hij voor zichzelf verlangt ....Dan is hij niet langer echt democratisch maar wordt een 'pseudo' in functie van het beoogde doel.

Dat verklaart waarom republikeins Amerika zo tekeer gaat van zodra aan de privatisering wordt getornd en waarom daar socialisme een scheldwoord is.

 

Enkele voorbeeldjes zijn vlug gevonden:

  • Vele Amerikanen wensen slechts de nieuwe ziektehervorming als ze er zelf onmiddellijk voordeel van inzien. Hebben ze al een ziekteverzekering van hun werk en staat hun baan niet op de helling is een ziekteverzekering voor allen geen na te streven doel....

  • Als men een referendum rond minaretten zou houden niet alleen in Zwitserland maar in heel het Westen valt het te betwijfelen of er niet veel meer landen hetzelfde stemgedrag als Zwitserland zouden vertonen. De mens kiest vaak irrationeel, vanuit zijn angsten en dromen.

  •  

Uiteindelijk zijn we allen hetzelfde, alle gevoelens zitten in elk van ons en het is goed dat in te zien. Vanuit dat inzicht lijkt het me verstandig het collectieve belang niet afhankelijk te maken van verkozenen. Immers die zijn afhankelijk van ons kiesgedrag, willen ons bevallen, zij moeten immers door ons worden herverkozen.

Maatregelen die het collectieve belang dienen maar sommige groepen minder bevallen worden best genomen door mensen die buiten de belanghebbenden staan. Zo lijkt het me bvb goed dat we een groep Europese politici krijgen die niet het eigen belang verdedigen maar dat van de groep. En dan nog liefst inclusief denkend. Die kunnen dat slechts waarmaken als ze daarvoor niet afgestraft worden, niet afhankelijk zijn van verkiezingen.

 

Klimaatmaatregelen kunnen makkelijk worden doorgevoerd zolang ze niemand pijn doen, geen geld kosten. Heel wat moeilijker is het als er belangen op het spel staan, of als er geen nieuwe commerciële mogelijkheden in zitten.. De mens zou zo verstandig moeten zijn dat hij inziet dat het hyper-individualisme en het ultra-liberalisme zoals het in de VS werd nagestreefd geen onbeperkte toekomst meer heeft. Evenmin het collectivisme dat geen rekening houdt met de enkeling. Beide zijn eigenlijk vormen van fundamentalisme die niet werken met de realiteit as such.

De wereld mag zich gelukkig prijzen dat het oude China uiteindelijk nog niet uiteengevallen is in ettelijke honderden staatjes maar dat China (wieweet) langzaam tot een synthese komt. China heeft intussen een deels geprivatiseerde economie maar daarboven staat nog steeds die eenheidspartij die het collectieve belang nog kan opleggen. Dat is noodzakelijk voor afdwingbare klimaatmaatregelen en wereldproblemen.

 

Hopelijk ziet de mens ook in Europa in dat verdeeldheid, extreem nationalisme of fundamentalistische ideologieën hem in de 21ste eeuw niet verder kan helpen. Dat zijn de valkuilen uit het verleden waar we makkelijk terug kunnen invallen. Deze tijd dwingt de mens tot een een sociaal, ecologisch internationalisme. De grootste moeilijkheid ligt in de menselijke psyche, deze tijd aanvoelen en er juist op reageren. De media hebben wat dat betreft een enorme opdracht.

16:52 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inclusief denken |  Facebook |

23-11-09

Autochtoon – allochtoon, een racistisch onderscheid ???

 

In Knack stond tijdens de zomermaanden een interessant interview met Willem Schinkel waarin deze twee termen duidt met een racistisch geurtje: het onderscheid allochtoon- autochtoon.

 

Schinkel (Knack nr 28, van 8 juli 2009):

Het onderscheid autochtoon- allochtoon komt voort uit het chtonisch denken. Mensen zijn 'van de grond' of ze zijn het niet. Het bestond bij Plato al. Zo waren er chtonische Atheners en niet-chtonische Atheners. Maar die term gaat niet meer op voor wat men de tweede of derde generatie noemt want die mensen zijn hier geboren, en dus zijn ze evenveel van de grond als u en ik. Alleen in Nederland en Vlaanderen en een aantal Afrikaanse landen, wordt die terminologie gebruikt. Dat zou tot nadenken moeten stemmen. Het is een veel te simpele voorstelling van een complexe realiteit. Je kunt al die verschillende nationaliteiten toch niet zomaar op één hoop gooien? Ik vind het vreemd dat over de beurs en de economie wel in complexe termen mag worden nagedacht, maar dat er over samenleven, wat minstens even moeilijk is, alleen maar in simpele gemeenplaatsen wordt gedacht.”

 

Je zou kunnen stellen dat over allochtoon spreken voor iemand uit de tweede of derde generatie een racistische bijklank heeft, niet van 'ons', niet van onze grond. Ruikt haast naar een nieuwe 'Blut und Boden'...

We gaan naar een veel hybrider model van samenleving, willen of niet.

Je maakt het beste van de samenleving waarin je leeft, je maakt er geen vanuit vastgeroeste ideeën uit het verleden.

 

Schinkel: “ Eigenlijk leven we vandaag al in een [een hybride samenleving (bb)], maar zo wil men er niet over praten. We moeten vooral af van het illusoire idee dat we naar een samenleving kunnen evolueren zonder sociale problemen. We gaan nog altijd te gemakkelijk uit van de maakbaarheid van de samenleving. Je kunt de samenleving natuurlijk beïnvloeden door een beleid te voeren. En natuurlijk moet je zo veel mogelijk ingrijpen op de socio-economische achterstellingen. Maar de problemen zullen niet in een handomdraai opgelost zijn. Het is als varen met een olietanker. En voor de rest zullen we het allemaal moeten uitzitten.

Willem Schinkel over het begrip allochtoon in Zomergasten:

Met dit thema verbonden: Prinses Maxima's ophefmakende (maar intelligente) toespraak waarin ze het over 'dé Nederlandse identiteit' heeft en waarin ze stelt dat die niet bestaat: het is een cliché, de realiteit is breder en gelukkig maar.

Zie: http://cgi.nos.nl/cgi/player/?mpurl=http://download.omroe...

Hier de volledige toespraak van prinses Maxima rond identificatie.

Op deze uiteenzetting van Maxima volgde de dagen daarop luid protest in nationalistische kringen, waarop een persiflage volgde in Koefnoen. Humor is nog het meest doeltreffende middel om de realiteit te benaderen. En Maxima had iets juists gezegd maar had tegelijk een gevoelige snaar geraakt. Ze had iets gezegd wat vastgeroeste Nederlanders eerst niet wilden horen.

07:45 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: allochtoon, autochtoon |  Facebook |

17-11-09

Beeld dat best beklijft.....

 

 

Dit filmpje geeft een duidelijk beeld van een wereldprobleem dat niet kan worden genegeerd.

Wordt dit niet opgelost door een rechtvaardigere economische wereldpolitiek dan laat je het over aan de vrije markt en daar winnen steeds de multinationals die uitsluitend eigen gewin beogen. De aandelers vragen dat, jij of ik dus wieweet... Wordt dit probleem niet aangepakt terplekke met hulp van de rijke landen dan komt het probleem wel aan je deur kloppen, steeds vaker en heftiger... Be sure.

 

Een jongetje op een wagondak onderweg.... Hij droomt de VS te kunnen bereiken. Hij heeft de luxe ginds gezien, op TV in zijn dorp.... Daarin verschilt de laatste 40 jaar met vroeger. The 'have nots ' en 'have less' zien de schrijnende ongelijkheid, dagelijks op hun TV-scherm. De algemene verspreiding van de westerse cultuur via ettelijke series, Holywood-producten geeft de illusie van een vrije wereld ginds, waar eenieder het goed heeft. Dat dit niet de Amerikaanse werkelijkheid is voor eenieder ginds, daar moet je bij een kereltje zoals dat in het filmpje ,niet mee afkomen.

 

Filmfragment genomen uit  'Which Way Home'' Documentaire over Mexicaanse kinderen die de VS pogen te bereiken.

17:16 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mexico, illegalen |  Facebook |

15-11-09

Hippe gevangenis.

Tip uit de Phillipijnen én dan nog wel vanuit een gevangenis: Leer je gevangenen groepsdansen aan en plaats de filmpjes dan op You Tube, succes verzekerd. Tenminste als het kwaliteit is en dat is het hier.

Met Jackson's 'Thriller' scoorden ze vorig jaar, nu gaan ze met Queen ( met o.a. Break Free) dezelfde toer op.

Het grote succes maakt van hen zelfs een toeristische hit: elk laatste zaterdag van de maand twee shows voor buitenstaanders. Daarvoor geeft men gratis tickets weg aan niet-gevangenen, zelfs toeristen.Een mooi anti-dotum tegen maatschappelijke isolatie en geweld. Bovendien is niks zo therapeutisch als in groep dansen of zingen en er dan nog voor bewonderd worden. Ook therapeutisch voor niet-gevangenen: het verlost hen van hun vooroordelen.

Videoverslag van een toerist die een dansvoorstelling bezocht:

08:30 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gevangenen |  Facebook |

11-11-09

Grootste drijfveer bij de 'beschaafde' mens? Geld, niet inzicht.

bird feedingKan men dan wel spreken over een beschaving? Geld (liefst zéér veel) en macht is de drijfveer tot handelen. Individualisme, kapitalisme en vrijheid zijn populaire begrippen want samen geven ze de enkeling de illusie dat hij de mogelijkheid heeft rijk te worden (ook al is dat vaak ten koste van anderen, maar die had dan maar slimmer moeten zijn.).

 

Inzicht daarentegen voert niet tot effectief handelen als er geen geldelijk gewin aan vasthangt. Zonder geldelijk gewin zullen velen niet handelen, waardoor klimaatdoelstellingen niet kunnen worden bereikt. Dat zonnepanelen in België zulk succes zijn ligt grotendeels aan de fiscale voordelen, niet aan het inzicht. Zonder die fiscale voordelen komt men, ondanks het inzicht, niet zo vlug tot plaatsen.

Wie de klimaatverandering succesvol wil aanpakken moet hiermee rekening houden.

Een rigide wetgeving rond de CO² uitstoot is dus vereist wil men iets veranderen. Wie vervuilt moet vervuilingstaks betalen. Liefst voldoende dat het werkt als een incentive. Taks die dan gebruikt kan worden om schone energie te promoten en uit te bouwen.

 

Omwille van de mensheid - dit klinkt pathetisch maar zo is het - mag de ecologische aanpak niet mislukken. Dit is geen thema voor partijen en verkiezingen. Er is geen keuze, de aanpak moet gewoon willen we met ons 6, haast 7 miljard overleven. Het is zelfs geen thema voor aparte staten.

Het klimaatprobleem niet globaal aanpakken zadelt de jongeren van vandaag en hun kinderen op met niet langer in te schatten consequenties. Voor de globale problemen is vanzelfsprekend een globale aanpak nodig.

 

Een wereldregering voor de globale problemen. Kan die er komen? Die is hoognodig maar ondenkbaar als realiteit. Hoe onze kinderen beschermen als we niks van onze individuele vrijheid willen afgeven voor de goede zaak? 

Dit is geen theorie, het is realiteit. Alleen is het moeilijk dat in te zien.


 

08:15 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geld, milieu |  Facebook |

06-11-09

Meer doen met minder...

Meer doen met minder volk... Daar kunnen we ons bij neerleggen, zolang wij zelf niet worden afgedankt. Wij leggen ons dan neer bij een doorgedreven automatisering...

Meer doen met minder volk o.k. Zolang wij niet langer moeten werken of minder verdienen. Dat kan (zegt de werkgever) door een ver doorgedreven automatisering.... Daar leggen we ons dan bij neer. Erg voor de werklozen, maar wij hebben werk....

Die trend houdt niet op. Werknemers worden bij bosjes afgedankt en komen of zijn al in de uitkering, gaan dan wat bijklussen (in het zwart).

De staat zijn wij allen, werkgevers en werknemers. Op de enorme economische crisis en bankencrisis moet ooit een werknemerscrisis volgen. Daarmee wordt hier bedoeld een overgrote groep (vaak ongeschoolde) mensen die door de doorgedreven automatisering niet meer aan de bak kan komen. Wat we gemeenschappelijk hebben wordt te vaak leeggemolken voor privébelangen. Die zien winst in automatisering en meer doen met minder. Juist in de meest winstgevende sectoren moet de publieke sector de meeste inspraak krijgen; zodat de gemeenschap inkomsten heeft die niet uit belastingen moet komen.

Betaald personeel wordt nog altijd in privébedrijven meer en meer vervangen door machines en automatisering. Gevolg: ettelijke werklozen meer, vaak ongeschoolden. Op straat gezet met weinig of geen toekomstmogelijkheden.

Onze staatshuishouding krijgt het dictaat van multinationals. Die multinationals volgen geen menselijke koers maar hun beurskoers. Hun belang is hun stand op de beurs.

Het gekke is dat de mens te weinig de kracht van de groep inziet en telkens weer het eigen belang laat voorgaan terwijl juist het groepsbelang een win win situatie voor je kan opleveren. Het privébelang is te erg de hemel ingeprezen, wie voor het collectieve patrimonium opkomt wordt afgeschreven als iemand die in de wolken leeft.

Mensen aan het werk zetten en houden betekent onrechtstreeks minder criminaliteit, minder gevangenissen, meer sociaal weefsel, minder psychische problemen. Want draai het of keer het iemand die op straat gezet is omdat het bedrijf hem niet nodig heeft voelt zich soms minderwaardig, zit (ten onrechte ) met een inferioriteitscomplex...

Even een voorbeeld: Tramontvanger

Elke tram had lang terug minimum 2 personeelsleden: een trambestuurder en een of twee ontvangers. Automatisering heeft de trambestuurder gehouden en twee mensen de werkloosheid ingeduwd. Is dit vooruitgang? Twee extra mensen in de werkloosheid,weg hun sociale controle, veel zwartrijders, vandalisme, camera's. e.d.m. Efficiëntie?

De Lijn moet een winstgevend bedrijf zijn... Hoort het liberalisme wel thuis in de sociale sector? En is de lijn niet deels een sociale sector?

Hetzelfde geldt voor trein: vroeger werkte veel meer volk in een station en was er dus ook meer sociale controle. Is dat niet beter dan een heerschappij van camera's?

Is het niet beter dat iedereen een job nog kan hebben, een sociale functie in het reusachtige netwerk?

 

 

 

De gelegenheid maakt de dief geldt nog altijd. Wie zich meer betrokken voelt bij de gemeenschap gaat niet zo vlug overgaan tot vandalisme of criminaliteit. Het probleem ligt niet in de verscheidenheid van geloofsovertuigingen, integendeel die hebben hun sociaal nut, brengen mensen samen, zijn niet noodzakelijk tegen een andere groep.

Het grote probleem is veeleer: hoe kom je nog tot een gemeenschap die aandacht geeft aan andere waarden dan geld, die minder geldbelust en consumptief is .

We hebben de samenleving die wij ervan maakten. Steeds minder belastingen ondermijnt het ganse sociale patrimonium. Gronden die de gemeenschap behoren en die worden verkocht brengen slechts eenmaal geld op en is kortzichtige politiek waar vooral de privé achteraf garen mee spint.

En het uitdunnen van werknemers in privébedrijven gaat steeds door, vaak verpakt in zgn. vooruitgang. Enkele voorbeelden voor binnenkort?

-PNB Paribas: het volledig afschaffen van loketten om geld af te halen, je moet het doen met de geldbiljettenverdeler.

-De supermarkten gaan overgaan tot het scannen via poorten: die maken dat al je gekochte goederen in je gerecycleerd plastieken karretje (zie boeiend artikel hierover: Elke klant zijn karretje (DS 9/11/09) ) collectief gescand worden. Met hoeveel kassa's en kassiersters minder kan men het dan niet doen?

- Het havenbedrijf kan werken met een minimum aantal werknemers en daarmee bergen werk verzetten dankzij de haast volledige automatisering. De vooruitgang van de haven moet die met tonnenmaten gemeten worden of met de hoeveelheid werk die er gegeven wordt?

Vanzelfsprekend is automatisering goed alleen mag ze niet gaan ten koste van. Een bedrijf toont alleen zijn mooie kant, toont zijn beurskoers. Toont niet alle mensen die het ontslaat en dan gefrustreerd achterlaat....Een bedrijf moet ook worden afgerekend daarop. Dat kan via een dwingende sociale wetgeving, niet via een afbraak van de sociale zekerheid.

De wereld is te belangrijk en te mooi om hem te laten verknoeien door een doorgedreven privatisering.

 

Hier een paar beurslinks van vandaag ter illustratie:

Delhaize verhoogt jaarprognose.

BNP Paribas boekt 45% hogere kwartaalwinst

Hoeveel mensen gaan beide firma's méér in dienst nemen? Een onbetamelijke vraag? Werkloosheidsuitkeringen horen niet tot hun zorgen?

07:30 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |