27-03-10

Teksten die je aan het denken zetten...

 

Volgende tekst is maatschappelijk belangrijk in Vlaanderen zeker nu er zoveel rond identiteit wordt gesproken en extreme partijen er stemmen mee hopen te ronselen. De tekst vind je online op de site van Sampol: Bekentenis van een Volksverrader

Evenwel is de tekst daar zó klein gedrukt dat je hem hieronder nog eens krijgt als een scribd pdf document dat je fullscreen kan lezen en tevens downloaden.

Thomas Van Linter demythologiseert de hele cult van het Vlaming zijn. We hebben allen meerdere identiteiten. Deugddoende tekst die ons ook eraan herinnert waartoe de hele Blut und Boden vroeger diende en waarnaar hij heeft geleid..

We leven nu in een wereld die alleen al door zijn mobiliteit naar mekaar moet toegroeien (en ja dat geeft groeipijnen), een wereld  waar nationalisme  voorbijgestreefd is (al hebben we nog allen zulke  trekjes in onszelf).   België ligt op een kruispunt van volkeren wat onze positie bijzonder maakt. We zouden daar ook een rijkdom van kunnen maken. 

Het is van de gekke dat men extremistische partijen naloopt die een reactionair 'nationalistisch' programma hebben  terwijl er nood is aan grotere gehelen om de actuele problematiek aan te pakken (klimaat, economie financiën)...

 

Een Volksverrader

Zo besluit Van Linter dit essay:

Hoog tijd dat het volksverraad volgens separatistische lezing groeit en de burgers zich bevrijden van de Vlaams-nationale volksnationalistische ideologische dictatuur. Voor mij vormt het stigma volksverrader, of de typische Vlaams-nationale variant - belgicist - in deze context alvast een geuzennaam. De binnenlandse oorlog die deze groepen voeren tegen hun eigen medeburgers kan niet langer getolereerd worden. Niet in het België van de 21ste eeuw, niet in het Europa van de 21ste eeuw. Daarvoor is de menselijke rijkdom van onze meertalige democratie te groot. Daarvoor waren de lessen van de voorbije eeuwen in Europa te hard.

09:00 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgie, vlaanderen |  Facebook |

24-03-10

VB, de enige die de Vlaming verdedigt?? Of moet je zeggen bedreigt?

thumb_act_20100323campagnewaaromvlaamsbelang

 

 

 

 

 

Affichecampagne VB: VB start met affichecampagne

 

Vele Vlamingen willen niet gezien worden als anti-Belgisch, islamofoob en anti-globalist en voelen zich zeker niet aangesproken als FdW zegt dat het VB zich opwerpt als de enige die hen verdedigt.

FdW en zijn omgeving maken juist dat Vlaanderen in het buitenland een extreem rechts en een vreemdelingvijandig beeld oproept. Er is nog een ander Vlaanderen.

Daarom Mr De Winter, hou op te spreken namens de Vlamingen in het algemeen.

U vertegenwoordigt hen niet, verdedigt zelfs niet hun belangen, wij moeten het hebben van logistiek en communicatie. U verdedigt hooguit uw eigen belang en dat van uw partijgenoten.

Nee, bedankt.

 

De Standaard : Vlaams belang neemt nu ook Chinezen in het vizier.

 

 

11:27 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-03-10

De Israël lobby in de VS, stevig aan het werk, meer dan ooit.

Tegenlicht bracht een tweetal jaar terug een aflevering rond hun invloed:

 

 

Aipac (American_Israel_Public_Affairs_Committee) is weer bezig met lobbyen en ook al zette Israël Obama's vice-president Biden nog maar pas voor schut door op het ogenblik van zijn bezoek de bouw van 1600 nieuwe woningen aan te kondigen in Oost -jeruzalem, Nethanyahu herhaalde dat onbeschaamd nogmaals gisteren in de VS zelf en werd zelfs met de nodige 'égards' ontvangen door Hilary Clinton. Niks lijkt te wijzen dat de Israëli- Amerikaanse vriendschap door die illegale bouw (volgens de  oorlogswetgeving)is vertroebeld.

 

Nethanyahu : Jeruzalem is geen kolonie maar onze hoofdstad.

In het vrt-journaal (23/03/10 van 13u): Nethanyahu verdedigt bouwplannen.

 

Hier de volledige toespraak van Nethanyahu van vandaag voor Aipac in de VS:

Nethanyahu begint met een moderne 'captatio benevolentiae' , kwestie van de toehoorders goed te stemmen... Israel en de VS 'have the same ideals and ideas' stelt hij, het lijkt dat hij een eigen politiek vanuit de VS wil bezweren.

 

 

 

de 3 overige deeltje van Netanyahu's toespraak:

http://www.youtube.com/watch?v=ABz281gfneY

http://www.youtube.com/watch?v=sc6x7cBGu7E

http://www.youtube.com/watch?v=ON4Q8nDdwos

Democracy Now wijst erop dat Israël de regering omzeilt en zich rechtstreeks richt naar de vertegenwoordigers in het congres.

 

Aipac zelf is hoogst tevreden met hun aanpak, die resultaten oplevert.

Op de website van Aipac koppen ze vandaag(23/11/10), de dag van hun grootste samenkomst ooit: Members of Congress Speak Out for Strong US- Israel relationship.

In hetzelfde artikel een lijst van uitspraken van congresleden:

Congressional Statements Reaffirming the US- Israeli Relationship .pdf

Ook voegt men er een brief aan President Obama bij waarin een aantal congresleden sterk de houding van President Obama tegenover Israel de afgelopen week afkeuren:

Ze schrijven daarin o.a. : “It is therefore unrealistic for you to request that Israel continue to make significant confidence building gestures while putting no real pressure upon the instigators of armed violence.

Instead of continuing to make unrealistic demands of Israel, we encourage you and your Administration to address the real issues threatening stability in the region. We respectfully request that you publically express the United States’ unwavering support for Israel, acknowledge its status as a willing partner in the peace process, and reiterate its sovereign right to defend itself against attacks from those who seek its destruction.

(getekend door een aantal congresleden)

Het is overduidelijk Israël's lobby in de VS werkt op volle toeren en ziet resultaat....

 

 

 

20:52 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aipac, israel, vs |  Facebook |

VB, de enige die de Vlaming verdedigt?? Zeg eerder : bedreigt.

 

Affichecampagne VB: VB start met affichecampagne

 

Vele Vlamingen willen niet gezien worden als anti-Belgisch, islamofoob en anti-globalist en voelen zich zeker niet aangesproken als FdW zegt dat het VB zich opwerpt als de enige die hen verdedigt.

FdW en zijn omgeving maken juist dat Vlaanderen in het buitenland een extreem rechts en een vreemdelingvijandig beeld oproept. Er is nog een ander Vlaanderen.

Daarom Mr De Winter, hou op te spreken namens de Vlamingen.

U vertegenwoordigt hen niet,verdedigt zelfs niet hun echte belangen, hooguit uw eigen belang en dat van uw partijgenoten.

Nee, bedankt.

 

De Standaard : Vlaams belang neemt nu ook Chinezen in het vizier.

 

14:32 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Eindelijk geslaagd...maar wordt het electoraal een valkuil ?

Obama's hervorming van de ziekteverzekering is er (na 100 jaar!) eindelijk doorgesluisd en dat is voor hem duidelijk op dit ogenblik een overwinning.

De vrt gaf zowel in haar tv-journaal als in Terzake een degelijk verslag en duiding.

Obama wint historische stemming

Greet Dekeyser over sterke emoties over hervorming ziekteverzekering.

Volgend videofragment toont de verdeeldheid van de Amerikanen rond dit onderwerp:

republikeins verzet tegen de ziektewethervorming.

Hier Terzake over Hoe revolutionair is deze wet?

Hier aanklikken voor het verschil met de Belgische ziekteverzekering.

 

Opmerkelijk dat het zo'n nipte stemming werd. Het kost in een democratie als de Amerikaanse veel moeite om een wet er door te sluizen die toch nuttig zal zijn voor eenieder die zonder werk valt of wiens privéverzekering wordt opgezegd. En dat kan eenieder gebeuren. Een samenleving moet zich zo organiseren dat niet alleen de machtigsten het voor het zeggen hebben maar dat eenieder kansen krijgt. Betalen voor sociale zekerheid en gezondheidszorg is een plicht voor elke humane samenleving. Wat houdt een samenleving in als ze gewoon ieder zijn gang laat gaan, dan heerst de wet van de jungle en is er geen sprake van samen leven.

Als Amerikanen 'Freedom' schreeuwen tot de heesheid volgt, dan beseffen ze niet dat ze misbruikt worden door privéverzekeringen en hun lobby's die een georganiseerde goedwerkende publieke ziekteverzekering vrezen.

De Republikeinen stellen het hele gebeuren voor als een eerste socialistische machtsgreep tegen de 'vrijheid' en hopen stemmen te winnen bij de volgende tussentijdse verkiezingen (november 2010)...

Charles Groenhuyzen's ziet moeilijke tijden opdoemen voor Obama en zijn democraten:

'Republikeinen doen misschien een goede zaak'

 

Politek heeft Obama hier een moedige daad gesteld, en ook al wordt hij misschien voor zijn politiek afgestraft in november, je kan Obama nu meerekenen onder de presidenten die Amerika leefbaarder wil maken ook voor de zwakkeren....

 

11:44 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-03-10

Hoofddoek blijft in de kijker: geen hoofddoekenverbod als regel!

Was ik een moslima ik droeg op dit ogenblik beslist een hoofddoek. De heisa die ontstond n.a.v. enkele wantoestanden is ontspoord in verboden die het doel voorbijschieten. De drager van een hoofddoek kan allerlei bedoelingen hebben met haar outfit (denk aan M-R Morel die er ook ooit een moest dragen om medische redenen), de voorbijganger op straat ziet er misschien andere bedoelingen in. So what? De meisjes in dit filmpje uit Phara ' Bewuste hoofddoekdraagsters' tonen dat ze volwaardig ingeburgerde moslima's zijn die tenvolle respect verdienen. Als vaker allochtonen in het nieuws en programma's zouden verschijnen bij hun gewone bezigheden (of in bezigheden die autochtonen ook niet vreemd zijn bvb shoppen) dan zou het stereotiepe beeld van de allochtoon vlug vallen.

 

Hoofddoeken krijgt in de politiek zoveel aandacht bij sommige extremistische partijen omdat men door een afwijzend standpunt in te nemen kiezers hoopt te winnen Zo is het bvb duidelijk dat Somers in zijn reactie bij Phara hier zich zeer op de vlakte houdt om zeker geen mogelijke kiezers te bruskeren.

Hier de betreffende uitzending daarrond: "Hoofddoeken voor modebewuste moslima's"

 

 

Het enige argument dat me valabel lijkt om het dragen van een hoofddoek in vraag te stellen is als de draagster tot het dragen verplicht is hier in deze Westerse cultuur, doet ze het uit eigen beweging als statement, ook als religieus statement, lijkt dat o.k. Elke culturele subgroep heeft eigen statements via kleding, gebaren, tekentjes e.d.m. Moet toch kunnen!!! Stel dat de politiek zich daar mee bemoeit!

 

Een aantal professoren hebben een zeer zinvol standpunt geformuleerd onlangs in De Standaard:Een hoofddoekenverbod als uitzondering, niet als regel.

Verbijsterend zijn vele reacties op hun standpunt, reacties die het standpunt van de professoren afwijzen maar niet via argumentatie maar via emotionele uitlatingen en schelden! Tja....

Wie wil samenleven moet elkaar leren accepteren, dat vereist goodwill van beide zijden.

Welkom hoofddoek, diversiteit kan een verrijking van een cultuur zijn.

 

10:14 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (1) | Tags: hoofddoek |  Facebook |

16-03-10

Organoponico, de groene revolutie...

Cuba wordt vaak meewarig bekeken maar biedt met zijn organoponico's, landbouwcoöperaties in stedelijk gebied, een bijdrage tot een duurzame oplossing voor het voedingsvraagstuk. Dankzij o.a. de organoponico's kan Cuba voorzien in 90 % van zijn eigen voedingsvoorziening. Doordat deze landbouwcoöperaties in stedelijk gebied liggen bieden ze bovendien aardig wat werkgelegenheid.

 

Mooie uiteenzetting op de Engelse Wikipedia-pagina: organoponicos

 

De organoponico's zijn in Cuba ontstaan van onderuit en zijn ook een succes dankzij de sociale controle die er in Cuba nog sterk is. Vraag blijft of organiponicos levenskansen zouden hebben in stedelijk gebied in meer liberale landen. Daar is de sociale controle vaak weinig of geheel afwezig, heerst een mentaliteit van ieder voor zich... Dat lost men niet op door meer camera's te plaatsen. Dat vereist een terug opbouwen van het sociale weefsel.

 

Het typeert onze samenleving dat wij hier ons amuseren met games of met spelletjes zoals Farmville

Geen bezwaar daartegen, verre van, alleen wel als het ons weghoudt van eigen daadkracht, weghoudt van de problemen die ons voortbestaan bedreigen.

Je kan dit spel als een soort organiponico bekijken met dat verschil dat je geen echte plantjes kweekt, maar virtuele en je dus geen bijdrage levert tot oplossen van het voedselprobleem.

Je computer heeft energie verslonden (Electrabel is tevreden bvb),en je echte voedsel komt intussen met vrachtwagens en vliegtuigen (energie!) uit alle werelddelen.... En je zag dat het goed was, je virtueel tuintje lag er vandaag weer mooi bij.

En ook Electrabel en de grote voedselbedrijven kijken tevreden terug: je (een 'je' die ook op deze blogger slaat) blijft de ideale consument. De machtsorde blijft 'zoals ze moet zijn'.

En over onze ecologische voetstap zwijgen we.

Wir haben es nicht gewusst ?

We hebben allen vuile handen, het is hoog tijd ons gedrag aan te pakken. Niet met een vingertje naar de anderen toe maar door naar onszelf te kijken en ons eigen gedrag bij te sturen.

Akkoord?

 

 

 

15:04 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmville, cuba, organoponico |  Facebook |