20-10-06

Norman Finkelstein bij Rondas

Norman_FinkelsteinWie een joodse professor wil horen fulmineren met argumenten rond de houding van de joodse staat tegenover de Palestijnen  moet luisteren naar Rondas van zondag laatsleden (als ipod verkrijgbaar!

Rondas sprak met Norman Finkelstein vanuit het andere boek in het Zuiderpershuis, een  buitengewoon interessante uitzending uit z’n  reeks: “Wereld, wees op je hoede!”....

                                                                  

 

 

Finkelstein, is bijzonder onderlegd en niet autistisch m.a.w. hij kan tenminste ook in de argumenten van de Palestijnen inkomen. Hij is zelf van joodse origine maar wenst eigenlijk wereldburger te zijn  en meent dat de staat Israël zich al te gemakkelijk van de Palestijnen en hun rechten wil ontdoen. De joden die zich vestigden in het naoorlogse Palestina kwamen niet in een leeg land terecht waar ze zich konden vestigen en het alleenrecht konden opeisen.

Boeiend man en knap redenaar

 

Rondas als podcast:  http://www.klara.be/html/podcasting_info.html

http://www.digitaleradio.be/dab/hoeluisteren/pc/podcast_k...

 

Duidelijk en uitgebreid overzicht rond Finkelstein in Wikipedia:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Norman_Finkelstein_(politico...) ( Nederlands)

http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Holocaust-industrie  (Ned)

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Finkelstein  ( Eng)

 

Naast Rondas zeker ook de moeite op Google video:

Finkelstein at yale university  june  2006  (part3 Q&A )

http://video.google.nl/videoplay?docid=-281689160004158375&q=Norman+Finkelstein 

 

Het schitterende maar heftige debat van Finkelstein met Alan Dershowitz (zie Wikipedia daarrond en lees zo mogelijk zowel de Engelse als de Nederlandse versie ervan) dat debat vind je hier:

Deel1: (voor het debat doorspoelen tot 9min45sek)

http://video.google.nl/videoplay?docid=-18992675558709629...

Deel2:

http://video.google.nl/videoplay?docid=247803848714490692...

 

 

00:17 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: finkelstein, palestijnen, israel |  Facebook |

19-10-06

The girl from Bagdad roert zich weer….

Eindelijk na 2 maand stilte, blij haar terug te zien the girl from Irak, gisteren plots terug met een bericht op haar ‘Bagdad Burning’ haar blog die laat aanvoelen hoe het is in een stad te wonen ‘bevrijd’ door de VS maar waar je je nu continu bedreigd voelt.

Ze heeft het in haar jongste log over het aantal doden in Irak en het  getal dat de  Lancet lanceerde: 600.000.

 

 

Zo besluit ze  haar logje van gisteren (de vertaling hierna in cursief):  

Let's pretend the 600,000+ number is all wrong and that the minimum is the correct number: nearly 400,000. Is that better? Prior to the war, the Bush administration kept claiming that Saddam killed 300,000 Iraqis over 24 years. After this latest report published in The Lancet, 300,000 is looking quite modest and tame. Congratulations Bush et al.

Everyone knows the 'official numbers' about Iraqi deaths as a direct result of the war and occupation are far less than reality (yes- even you war hawks know this, in your minuscule heart of hearts). This latest report is probably closer to the truth than anything that's been published yet. And what about American military deaths? When will someone do a study on the actual number of those? If the Bush administration is lying so vehemently about the number of dead Iraqis, one can only imagine the extent of lying about dead Americans…

 

http://riverbendblog.blogspot.com/

 

Laten we doen alsof   600.000+ een verkeerd aantal is en dat het minimum het correcte aantal is: bijna 400.000. Is dat beter ? Voorafgaand aan de oorlog, bleef de Bush administratie beweren dat Saddam 300.000 Irakezen over meer dan 24 jaar doodde. Na dit meest recente rapport gepubliceerd in de Lancet is 300.000 vrij bescheiden en tam. Gefeliciteerd Bush en soorten.

Iedereen weet dat de „officiële aantallen“ over de Irakese doden als direct resultaat van de oorlog en de bezetting ver beneden de  werkelijkheid liggen  (ja , zelfs jullie oorlogshaviken weten dat, in uw piepklein hartje van harten).

Dit meest recente rapport ligt  waarschijnlijk dichter bij de waarheid dan om het even wat tot nog toe gepubliceerd werd. En wat over de gevallen Amerikaanse militairen? Wanneer maakt iemand een studie over het daadwerkelijke aantal van deze? Als het beleid van Bush zo heftig liegt  over het aantal dode Irakezen, kan men de omvang over het aantal dode Amerikaanse militairen slechts vermoeden… 

 

Vandaag gaf Bush voor het eerst toe dat er parallellen getrokken kunnen worden tussen Irak en Vietnam… (zie: http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_master/versie2/nieuws/... )

 

21:43 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak |  Facebook |

17-10-06

Iran en haar strategie:

De situatie van Iran wordt mooi weergegeven aan de hand van kaarten  in volgend programma uit ‘Le dessous des cartes’(Arte):

 

 

Het is overduidelijk als je de kaarten bekijkt dat Iran zich bedreigd voelt door de omcirkeling door de VS en dus vindt dat ze om haar bestaan te garanderen wel de nucleaire kaart moet trekken…Iran zou  eenzelfde reden als de VS aldus kunnen inroepen om haar nucleaire ontwikkeling te verantwoorden: voldoende afschrikkingspotentieel hebben om ernstig genomen te worden in een politiek gesprek, om niet overhoop gelopen te worden door conventioneel wapentuig van andere landen.

Natuurlijk kan je niet vechten met nucleaire wapens, uiteindelijk veroorzaakt dat de vernietiging van deze soort.  Alleen eerst moet je nucleaire wapens hebben om ernstig genomen te worden in het politiek werelddebat. Daardoor wordt wel het non-proliferatieverdrag doorbroken maar dat heeft Israel  tenslotte reeds jaren geleden ook al gedaan… Alleen heeft Ahmadinejad ooit gesteld dat hij het verdwijnen van de staat Israël beoogt. Diplomatieke onderhandelingen zijn dus meer dan wenselijk, zijn noodzakelijk de volgende maanden…  De nucleaire proliferatie kan alleen maar stoppen als de individuele landen hun nucleair potentieel opgeven (en daartoe zijn ze niet bereid, tenzij er garanties tegenover staan) en dat potentieel in handen geven van een wereldregering (die nog altijd niet bestaat anno 2006, wieweet nooit zal bestaan.)

 

 

Le Monde geeft deze week  dagelijks een verslag van de “Université de tous les savoirs”:

Deze geven nl. deze week een reeks lezingen w.o. vandaag   L’ Iran et sa strategie

http://abonnes.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3328,36-818...

 

Je kan deze boeiende lezing horen  (als streaming) vanaf di 17/10 ‘s avonds:

http://a1692.g.akamai.net/f/1692/2042/1h/medias.lemonde.fr/medias/divers_obj/utls_161006.ram

 

Of downloaden als mp3 (ook vanaf di 17/10 ’s avonds) :  http://download.sfrs.fr/media-1/lemonde/download/161006.zip

 

 

 

Ook de New York Review of Books wijdt deze maand daaraan een lang duidelijk artikel waarin weeral blijkt dat de politiek die Bush voert het omgekeerde resultaat heeft dan hij beoogt.

http://www.nybooks.com/articles/19512

 

lees ook:

De preventieve oorlog van Ahmadinedjad:  http://www.vrede.be/middenoosten_view.php?id=671

 

Ahmadinejad brief aan Merkel:  http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=8506060558

Ahmadinejad brief aan Bush: http://edition.cnn.com/interactive/world/0605/transcript....

Blog van Ahmadinejad:  http://www.ahmadinejad.ir/

 

 

00:15 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: atoombom, iran, ahmadinejad |  Facebook |

06-10-06

Een kwaliteitswebzine, zomaar een klik ver.….

Een zeer degelijk en goed gedocumenteerd Nederlandstalig Webzine waarop je je online (en dan nog wel gratis)  kan abonneren  (eigenlijk moet abonneren) is zonder twijfel: ‘Uitpers’.

                                        

Hier volgt een artikel uit hun laatste nummer waaruit de degelijkheid blijkt en waarin Wim de Neuter duidelijk aantoont dat in het Palestijnse vraagstuk het Israël is die al jarenlang duidelijk aan de langste touwtjes blijft trekken en een sterke poot heeft bij de machthebbers in de VS maar ook in Europa. Zolang men niet tot een redelijk vergelijk komt en met twee maten blijft meten wordt het niks… en is de wereld (sic) blijvend in gevaar.

 

 

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1443

 

 

Na de Davidster wappert de Europese sterrenvlag in Zuid-Libanon
door Wim de Neuter

Negentig jaar geleden - in 1916 halverwege de Eerste Wereldoorlog – juichten de Britten de opstand van de Arabieren tegen de Turken toe. Het Turkse rijk bezat op dat ogenblik een indrukwekkende reeks Arabische provincies in het Midden-Oosten. Ankara had de kant van de Duitsers gekozen en de Britten konden enige Arabische hulp gebruiken in de strijd tegen Duitsland en zijn bondgenoten. Sjarif Hussein, de leider van de Arabische opstand, kreeg van Londen de belofte dat de Arabieren na de overwinning volledig onafhankelijk zouden worden. In mei van hetzelfde jaar echter hadden de Britse topdiplomaat, Sir Mark Sykes, en zijn Franse collega, François Georges Picot, in opdracht van hun regeringen in het allergrootste geheim een akkoord gesloten. Na de overwinning zouden de Arabieren niet onafhankelijk worden. Ze zouden onderworpen worden aan het Britse of Franse koloniale bestuur.

In 1918 trokken de Franse troepen Beiroet binnen. Enkele maanden later, in 1919, deden de Britten hetzelfde in Bagdad. Irak en Palestina werden Britse ‘mandaatgebieden’. Syrië en Libanon werden Franse kolonies. In 2006 zijn de oude koloniale machten terug. Het Britse leger controleert Zuid-Irak. Een Franse generaal staat vandaag aan het hoofd van een internationale troepenmacht in het zuiden van Libanon. De grandeur van weleer is weliswaar weg. Londen en Parijs sturen niet langer zegevierende koloniale legers naar het Midden-Oosten, wel hulptroepen in dienst van het enige ‘empire’ van het begin van de eenentwintigste eeuw, de Verenigde Staten van Amerika.

Zondebokken

In Libanon krijgt de internationale troepenmacht stilaan vorm. Tienduizend militairen – het gros daarvan afkomstig uit de lidstaten van de Europese Unie – zullen er toezien op de uitvoering van de Amerikaans- Franse resolutie 1701, die op 14 augustus laatstleden door de VN-Veiligheidsraad werd goedgekeurd. De Amerikanen en Fransen hadden voor deze resolutie zeer nauw samengewerkt met Israël. En dat is aan de eindtekst duidelijk te merken.

De Libanese sjiïetische militie Hezbollah krijgt de hoofdverantwoordelijkheid voor de oorlog in de schoenen geschoven. Israël wordt niet eens veroordeeld om zijn manifeste oorlogsmisdaden en zijn immense vernielzucht. In Libanon zijn het niet alleen de aanhangers van Hezbollah die de pertinente vraag stellen waarom de internationale troepenmacht aan de Libanese en niet aan de Israëlische kant van de grens wordt gestationeerd. De Libanezen zijn niet minder dan vijf maal het slachtoffer geworden van grootscheepse militaire interventies van de joodse staat: in 1978, 1982, 1993, 1996 en 2006. Telkens gingen deze operaties gepaard met bloedige slachtpartijen, massale vluchtelingenstromen en even massale vernielingen. Telkens gebruikte de Israëlische regering hetzelfde doorzichtige voorwendsel: strijd tegen het terrorisme.

‘Amerikaans-Europees front’

De internationale troepenmacht die vandaag in Zuid-Libanon wordt ontplooid, opereert onder VN-vlag. Duidelijker zou zijn geweest als de 3.000 Italianen, 2400 Duitsers, 2000 Fransen, 1000 Spanjaarden, 500 Polen, 400 Belgen en 250 Finnen onder de blauwe Europese vlag met gele sterren in Libanon waren geland.

In een interview met De Morgen (28 augustus) had Willy Claes, de voormalige secretaris-generaal van de NAVO en Belgisch oud-minister van Buitenlandse Zaken, het "over een moeilijke opdracht voor het Amerikaans-Europese front in Libanon." Claes doet niet moeilijk over dit soort militaire operaties. Hij noemt de dingen tenminste bij hun echte naam. In het Midden-Oosten vormt Europa inderdaad front met de Verenigde Staten.

Nog niet zo lang geleden, in oktober 2003, gaf 59% van de burgers in de Europese Unie te kennen dat ze "Israël beschouwen als het land dat de vrede in de wereld het meest bedreigt" (1). Van die uiterst kritische houding van de Europese burgers ten opzichte van de staat Israël is echter geen spoor te bekennen in het beleid van de Europese Unie, de Europese Commissie of de regeringsleiders van de vijfentwintig Europese lidstaten.

Toen de Amerikaanse president George W. Bush na 11 september 2001 de ‘war on terror’ ontketende en twee jaar later Irak binnenviel, lagen de twee belangrijkste landen van de Europese Unie dwars: Frankrijk en Duitsland. Heel even kon dit bij publieke opinie in de Europese Unie de indruk wekken dat de Europeanen een ander beleid voorstonden in het Midden-Oosten. Groot-Brittannië en zijn Labourleider Tony Blair waren weliswaar met enthousiasme aan de zijde van Bush gaan staan en hadden vanaf de eerste dag van de invasie in Irak troepen op het terrein. Ook het Spanje van de rechtse christen-democraat, José Maria Aznar, en het katholieke Polen steunden de Amerikaanse ‘preventieve oorlog’ tegen Irak. Maar de Franse president Jacques Chirac en de Duitse kanselier Gerhard Schröder hadden kritiek op het militaristische optreden van Washington. En de Belgische regering van de liberale premier Guy Verhofstadt en zijn toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel (vandaag Europees Commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking) hing wat graag zijn wagonnetje aan de Frans-Duitse trein. Ook België had ‘reserves’ tegen de oorlog in Irak, wat geenszins belette dat de haven van Antwerpen door de Amerikanen kon worden gebruikt om oorlogsmaterieel naar het Iraakse front te verschepen.

‘Europese vuist’

Van de zachte kritiek en de gereserveerde houding van Parijs, Berlijn en Brussel is vandaag geen spoor meer te bekennen. Toen VN-secretaris-generaal Kofi Annan op 25 augustus in Brussel op werkbezoek was om de Europese Unie te polsen over haar bereidheid om troepen naar Libanon te sturen, vielen er vooral nietszeggende en uiterst hypocriete uitspraken te noteren. De Israëlische militaire operatie ‘Summer Rain’ (zomerregen) tegen de Gazastrook was die dag zijn derde maand ingegaan. In Libanon was een staakt-het-vuren bereikt, maar de Israëlische operatie ‘Just Reward’ (juiste beloning) had het land in één immense ruïne herschapen en het leven gekost aan om en bij de 1.500 Libanese burgers. Europa (ook België) had zich al die weken opvallend afzijdig opgesteld.

Het Europese stilzwijgen was oorverdovend. Maar tijdens het bezoek van Kofi Annan vielen plots de grote woorden. Premier Guy Verhofstadt, niet gehinderd door enig gevoel van schaamte, verklaarde voor de camera van de VRT: "iedereen die de schrijnende beelden heeft gezien van de verwoestingen in Zuid-Libanon, zal de mening delen dat de internationale gemeenschap de taak heeft om terug rust en vrede te brengen." En: "een grote Europese troepenmacht kan voor Europa een hefboom creëren om een grotere politieke rol te kunnen spelen in het vredesproces en een duurzame oplossing uit te werken voor het Midden-Oosten." Verhofstadt werd prompt bijgetreden door zijn partijgenoot en minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht: "dit is een belangrijk moment in het Europese veiligheidsbeleid. Het is eerder ongewoon dat Europa een vuist durft te maken."

Van Suez tot Venetië…

De voorbije vier decennia heeft Europa geen rol van betekenis gespeeld in het Midden-Oosten, laat staan een vuist gemaakt. Het laatste zelfstandige optreden van de Europeanen in deze regio dateert van 1956. In dat jaar vielen Britse, Franse en Israëlische troepen Egypte aan, waar de nationalistische president Gamal Abdul Nasser zo pas het Suezkanaal had genationaliseerd. In ruil voor hun deelname aan de agressieoorlog tegen Egypte, kregen de Israëlische leiders van Frankrijk een kernreactor, waardoor ze in ijltempo hun nucleair arsenaal konden uitbouwen. De Amerikaanse president Dwight Eisenhower floot de Fransen, Britten en Israëli’s echter terug. Hij maakte een einde aan de Suezoorlog en in Europa had men het krachtdadige Amerikaanse signaal begrepen: voortaan was er maar één grootmacht die in het petroleumrijke Midden-Oosten de agenda zou bepalen: de Verenigde Staten. En Europa heeft zich hierbij neergelegd.

De enige Europese leider die een eigen Midden-Oostenpolitiek wilde voeren, los van de Verenigde Staten, was de Franse president De Gaulle. Hij begreep dat het Israëlisch-Palestijnse conflict de sleutel was om tot een duurzame vrede te komen in het Midden-Oosten. Erg succesvol zijn De Gaulles pogingen niet geweest.

Europa wachtte af. Na twee nieuwe Israëlisch-Arabische oorlogen, de juni-oorlog van 1967 en Yom Kippoeroorlog van 1973, die tot de eerste ernstige oliecrisis leidde, en na het door de VS in Camp David gesponsorde aparte vredesverdrag tussen Israël en Egypte in 1978, begon de toen nog negen leden tellende Europese Economische Gemeenschap (EEG) schoorvoetend eigen initiatieven te nemen.

Op 13 juni 1980 publiceerde de EEG-top in Venetië een belangrijke verklaring over het Midden-Oosten. De Europese leiders stelden dat er "voor het Palestijnse vraagstuk, dat geen gewoon vluchtelingenprobleem is, eindelijk een rechtvaardige oplossing moet worden gevonden." "Het Palestijnse volk dat er zich van bewust is een eigen bestaan te hebben, moet in staat worden gesteld zijn zelfbeschikkingsrecht volledig uit te oefenen, via een passende procedure die in het kader van een algemene vredesregeling moet worden bepaald. Voor de uitvoering van deze doelstellingen moeten alle betrokken partijen hun medewerking verlenen aan de vredesregeling die de EEG tot stand wil brengen op basis van de beginselen die in deze verklaring zijn omschreven. Deze beginselen moeten worden nageleefd door alle betrokken partijen, dus ook door het Palestijnse volk en door de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), die bij de onderhandelingen moet worden betrokken."

Dode letter

Deze verklaring van Venetië zou echter dode letter blijven. En daarvoor zijn twee belangrijke redenen aan te stippen. In november 1980 werd de republikein Ronald Reagan verkozen tot de veertigste president van de Verenigde Staten. Onder Reagan zouden de VS een nooit eerder vertoonde pro-Israëlische koers gaan varen. De VS en Israël sloten voor het eerst een strategisch samenwerkingsakkoord. Washington steunde zowel de ‘vredesinspanningen’ als de openlijke agressieoorlogen van de staat Israël. De VS moedigde Israël aan om zo snel mogelijk aparte vredesverdragen af te sluiten met die Arabische regimes, die nog een echte militaire bedreiging konden vormen voor de joodse staat. En Reagan steunde in 1982 de militaire invasie van generaal Sharon in Libanon, die tot doel had de PLO en Yasser Arafat voor eens en altijd politiek en militair te liquideren. Sharons militaire operatie werd echter een fiasco.

De tweede verklaring voor het feit dat Europa zich nooit heeft ingespannen om de verklaring van Venetië ook in de praktijk om te zetten (met een eigen Europees initiatief om het Israëlisch-Palestijns conflict via globale onderhandelingen op te lossen), moet in Parijs worden gezocht. In mei 1981 werd daar de Franse socialistische leider François Mitterrand met een verpletterende meerderheid tot president verkozen. Mitterrand noemde zich graag "een vriend van Israël" en onderhield uitstekende banden met de kopstukken van de Israëlische Arbeiderspartij. Op 7 december 1981 stuurde Mitterrand zijn minister van Buitenlandse Zaken, Claude Cheysson (later van 1985 tot 1989 Europees Commissaris voor Noord-Zuidrelaties), naar Israël. In een gesprek met de Franse socialistische krant Le Matin (8 december 1981) verklaarde Cheysson onomwonden dat Europa geen enkel initiatief zal nemen in het Midden-Oosten, met andere woorden dat de Europeanen zich neerleggen bij de dominante rol van Washington. "Aangezien Frankrijk geen land is van deze regio," aldus Cheysson, "hebben wij plannen noch voorstellen. Er zal geen Frans plan, geen Frans initiatief komen. En zo lang wij regeren zal er geen Europees plan, geen Europees initiatief komen."

Een kwarteeuw immobilisme

Deze Europese houding is vijfentwintig jaar later ongewijzigd gebleven. Europa voert in het Midden-Oosten geen eigen beleid, het schikt zich - af en toe weliswaar onder zacht gemor – naar wat de Verenigde Staten en hun belangrijkste bondgenoot, Israël, er dicteren. In de jaren tachtig en negentig keken de Europese leiders toe hoe de VS en Israël hun eigen agenda afwerkten. De Europese Unie wist dat het vredesproces tussen de Arbeiderspartij van Yitzhak Rabin en Shimon Peres en de leiding van de PLO allesbehalve op het internationaal recht en de bestaande VN-resoluties was gebaseerd. Israël en Washington bepaalden hoe het Osloproces zou verlopen.

En uiteindelijk belandde dit proces op een dood spoor. De Europese Unie was echter wel bereid de kosten ervan te dragen. Na 1993 betaalden de Europeanen jaarlijks om en bij een half miljard euro aan de Palestijnse Autoriteit, die in de sinds 1967 door Israël bezette gebieden, een aantal enclaves bestuurde. De Europese leiders betaalden met andere woorden de voortdurende Israëlische bezetting en de versnelde expansie van de Israëlische kolonies in de bezette gebieden (2). Daartegenover stond niets. Europa had geen stem in het kapittel. Toen de Israëlische premier Ariel Sharon in 2002 de Palestijnse gebieden opnieuw volledig bezette, bombardeerden zijn troepen de hele door Europa betaalde Palestijnse infrastructuur aan flarden.

De Europese Unie bracht het nooit verder dan wat verbaal protest. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, noemt dat "een vuist maken". Zijn voorganger Louis Michel had het constant over "een beleid van equidistantie": Israëli’s en Palestijnen moesten volgens Michel op voet van gelijkheid en evenwaardigheid worden behandeld. In de praktijk kwam het er voornamelijk op neer dat Europa zo wat alles aanvaardde van de Israëlische regering.

En de ‘equidistantie’ waarvan Louis Michel zo hoog opgaf, bleek niet eens te bestaan. Op 14 februari 2003, in de aanloop naar de parlementsverkiezingen, was de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken te gast in de studio van de rabiate, zionistische zender ‘Radio Judaica’ in Brussel. Louis Michel zette de puntjes op de i. "Op bepaalde ogenblikken had ik veel duidelijker moeten zijn," aldus Michel. "Meer bepaald over het geweld dat door de Palestijnen wordt gebruikt. Ik had nog sterker de noodzaak moeten benadrukken van de Israëlische veiligheid. Ik heb dat allemaal wel gedaan, maar het bleef te vaak onopgemerkt. Heel mijn politieke en persoonlijke geschiedenis toont aan dat ik me steeds aan de kant van Israël heb opgesteld. Het is bekend dat ik me verwant voel met Israël. Als ik al blijk moet geven van een verwantschap, dan is het zeker met Israël en niet met een andere partij…"

Europa en het ‘kwartet’

Een Europese vuist? ‘Equidistantie? De Europese Unie heeft geen eigen Midden-Oostenbeleid. De Europeanen onderwerpen zich aan het Witte Huis. Sinds 2002 is de Europese Unie (samen met de VS, de VN en Rusland) lid van het zogenaamde kwartet. Meer dan een vijgenblad is dit nooit geweest. De Amerikaanse president Bush dwong het kwartet probleemloos zijn zogenaamde Road Map voor het Midden-Oosten te aanvaarden.

Dit Amerikaanse plan hield nog minder in dan de akkoorden van Oslo van 1993. Bovendien werd het vakkundig gekelderd door de Israëlische premier Sharon. Bush ging er namelijk nog steeds vanuit dat er over een Israëlisch-Palestijns akkoord onderhandeld diende te worden en dat het einddoel van de Road Map de oprichting van een Palestijnse staat zou zijn (ook al was het in de Gazastrook en in de enkele bantoestans, die er na de bouw van de apartheidsmuur rond de Westelijke Jordaanoever voor de Palestijnen nog zouden overblijven). Sharon, maar ook de leiders van de Israëlische Arbeiderspartij, hadden echter beslist dat er niet met de Palestijnen onderhandeld zou worden en dat er van een Palestijnse staat geen sprake kon zijn.

Israël koos voortaan voor eenzijdige stappen, zonder de Palestijnen, zonder inmenging van buitenaf en vooral zonder regels van het internationaal recht of bestaande VN-resoluties. Dat was uiteindelijk het doel van de ‘eenzijdige’ terugtrekking van de Israëlische troepen en kolonisten uit de Gazastrook in de zomer van 2005. Sharons politiek werd in het Witte Huis en in het Brusselse hoofdkwartier van de Europese Unie unaniem toegejuicht als een "moedige stap". De volgende stap werd afgelopen zomer gezet met massale militaire operaties tegen de Gazastrook en het buurland Libanon.

Lang voorbereid

Deze Israëlische militaire offensieven werden maandenlang in nauwe samenwerking met de Verenigde Staten voorbereid. Israël heeft echter geen enkel van zijn strategische doeleinden kunnen bereiken. In de Palestijnse gebieden is de invloed van de islamitische verzetsbeweging Hamas ongebroken. In Libanon is het Israëlische leger, ondanks zijn verpletterend overwicht en de massale vernietiging van de Libanese economische en maatschappelijke infrastructuur, er niet in geslaagd de verzetsbeweging Hezbollah de aangekondigde doodsteek toe te brengen. Integendeel in Libanon is het volksverzet tegen Israël en de Verenigde Staten nog nooit zo groot geweest dan vandaag. Hezbollah heeft er meer bondgenoten dan ooit tevoren.

Ook tijdens dit conflict liet de Europese Unie zich in de echte kaarten kijken. Tijdens de moorddadige bombardementen op Gaza en Libanon was het ijzingwekkend stil in Europa. Toen uiteindelijk bleek dat de troepen van de Israëlische premier Olmert en zijn minister van Defensie Peretz hun slag niet zouden thuishalen, werd het in Washington en Tel Aviv stilaan duidelijk dat er een staakt-het-vuren en een internationale troepenmacht moesten komen. Europa haalde de kastanjes uit het vuur. Frankrijk schreef samen met de Verenigde Staten VN-resolutie 1701. Het was een resolutie op maat van Israël. Europa levert het gros van de troepen, die een bijzonder onduidelijk mandaat hebben. Zij moeten de bevoorradingsroutes van de Hezbollahmilitie afsnijden. In de praktijk betekent dit dat de Europese militairen de Syrisch-Libanese grens zullen moeten gaan bewaken en dat de Duitse marine (met 2.400 mariniers en acht oorlogsbodems) de Israëlische zeeblokkade tegen Libanon overnemen. De uit Europese militairen bestaande VN-vredesmacht moet in Zuid-Libanon het Libanese leger bijstaan om de rust en de orde te herstellen en zou – althans volgens de VN-resoluties – ook Hezbollah moeten ontwapenen. Kortom de Europese Unie moet het werk van het Israëlische leger zien af te maken. Geen enkele waarnemer durft vandaag te voorspellen wanneer het tot de eerste schermutselingen komt tussen de Europeanen en het Libanese verzet.

Duikboten en lobby’s

De jongste episode van het Midden-Oostenconflict heeft alvast duidelijk gemaakt hoezeer het ‘eigengereide’ en ‘onafhankelijke’ Frankrijk van president Chirac een fenomenale bocht heeft gemaakt. In de Parijse politieke beau monde verheft niemand nog een stem tegen het eenzijdige, militaire optreden van George Bush in de Arabische wereld.

Dat was al gebleken in september 2004 toen Parijs samen met de toenmalige Libanese premier Rafik Hariri, in opdracht van het Witte Huis, de beruchte VN-resolutie 1559 schreef. In deze Franse resolutie werd het volledige Amerikaanse programma voor Libanon haarfijn geresumeerd: de terugtrekking van de 35.000 Syrische troepen uit het land, de ontwapening van Hezbollah om op die manier de reële invloed van Syrië en Iran in Libanon terug te dringen en het land rijp te maken voor een apart vredesverdrag met de staat Israël. Libanon maakte deel uit van het grootste plan voor een ‘nieuw en democratisch Midden-Oosten’, dat door de Amerikaanse neoconservatieven was ontworpen. Na de moordaanslag op Rafik Hariri op 14 februari 2005 kwam Libanon in een stroomversnelling terecht. Damascus moest in allerijl zijn troepen terugtrekken.

De pro-Amerikaanse krachten in Libanon leken de wind in de zeilen te hebben. Hun droom is de voorbije zomer door de Israëli’s aan stukken gebombardeerd. In Libanon zal de elite voortaan echt rekening moeten houden met Hezbollah, dat door zijn verzet tegen de Israëlische invasie een breed nationaal front rond zich heeft verzameld van sjiïeten, soennieten en zelfs grote delen van de christelijke minderheid. De Libanezen weten voortaan dat ze op Europa niet hoeven te rekenen en dat hun zogenaamde Franse bondgenoot (de oude koloniale mandaatmacht) netjes in het Amerikaanse gareel loopt.

De Europese onmacht is de voorbije zomer in de Gazastrook en Libanon helemaal aan het licht getreden. Op 26 augustus, een dag nadat VN-secretaris-generaal Kofi Annan in Brussel was komen onderhandelen met de Europese Unie over de omvang van het Europese contingent blauwhelmen voor Libanon, meldden de Duitse kranten dat er een nieuwe belangrijk wapendeal was afgerond tussen Berlijn en Tel Aviv. Duitsland levert de Israëli’s twee hypergesofisticeerde duikboten. Kostprijs: 1 miljard euro. Duitsland neemt 333 miljoen euro van deze factuur voor eigen rekening. Deze Duitse financiering was eerder al toegezegd door het vorige kabinet van socialisten en groenen.

Gerhard Schröder en zijn groene minister van Buitenlandse Zaken Joschka Fischer hadden deze Duitse financiering destijds uitgelegd als "een Duitse bijdrage tot de verdediging van het bestaansrecht van de staat Israël". De Duitse duikboten kunnen worden uitgerust met atoomraketten. In 1999 en 2000 had Duitsland al drie onderzeeërs van de Dolphinklasse aan Israël geleverd. Volgens Duitse veiligheidsexperts heeft Israël deze duikboten, die gebouwd werden voor conventionele oorlogsdoeleinden, nadien omgebouwd om er ook kernraketten mee te kunnen afvuren (3).

Vrienden van Israël in Brussel

En voor de Israëli’s is er is nog meer goed nieuws uit Europa. Op 13 september werd in Brussel een nieuwe, niet-joodse, zionistische lobbyorganisatie boven de doopvont gehouden: de ‘Europese Vrienden van Israël’. Het is een initiatief van het Zweedse christen-democratische Europarlementslid Gunnar Hökmar, dat de steun kreeg van twee Europese commissarissen, Benita Ferrero-Waldner (Europees Commissaris voor Buitenlandse Betrekkingen) en Franco Frattini (Binnenlandse Zaken). Tweehonderd leden van het Europese parlement en van de nationale parlementen van de vijfentwintig EU-lidstaten hebben zich al aangesloten bij deze lobby.

Gunnar Hökmar wordt als voorzitter geassisteerd door een vice-voorzitter, de Belgische, Franstalige liberaal Fréderique Ries (MR en voormalig Belgisch staatssecretaris voor Europese Zaken). De ‘Europese Vrienden van Israël’ tellen ook een aantal Vlaamse parlementariërs in hun rangen: de VLD-kamerleden Stef Goris en Claude Marinower en de VLD-senatoren Margriet Hermans en Paul Wille. Ook ex-VLD-senator en coalitiepartner van het extreem-rechtse Vlaams Belang in Antwerpen, Hugo Coveliers, is lid van deze nieuwe club. Doel van de nieuwe lobby: "meer begrip wekken voor Israël bij de Europese parlementsleden en de Europese publieke opinie" (4).

Wim de Neuter.

(1) Eurobaromètre 151, Brussel, november 2003.

(2) Onder druk van Washington was de Europese Unie dit jaar bereid de financiering van de Palestijnse gebieden drastisch te herzien. Europees Commissaris voor Buitenlandse Betrekkingen, de rechtse, Oostenrijkse christen-democratische politica Benita Ferrero-Waldner werkte hiervoor een nieuwe regeling uit. Na het verkiezingssucces van Hamas werd de rechtstreekse financiering via de Palestijnse autoriteit stopgezet. De financiering van een aantal humanitaire projecten gebeurt voortaan mondjesmaat vanuit een speciaal fonds van de Wereldbank en wordt via niet-gouvernementele organisaties verspreid (Zie hierover Uitpers, nr. 77, juli-augustus 2006, Wim de Neuter, ‘Europese Unie brengt Palestijnen tot de bedelstaf’).

(3) Deutsche Presse Agentur (DPA), 26 augustus 2006.

(4) De Standaard, 14 september 2006.

(Uitpers, nr.79, 8ste jg., oktober 2006)

Het hele nummer (en hun hele archief ) vind je op http://www.uitpers.be

 

 

16:29 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: libanon, israel, de eu |  Facebook |

02-10-06

Next stop: Iran?

Even een aantal zaken op een rijtje zetten. Iran komt steeds meer in het westerse nieuws als een nieuwe dreiging die mogelijk afgestraft moet worden voor ze te gevaarlijk wordt. Aan  de terechte vrees van Iran van een mogelijke westerse dreiging voor het bestaande regime ( via westerse atoommogendheden Israël en VS) wordt in de westerse media voorbijgegaan.  Je kan haast stellen dat het Westen in het Midden Oosten aan een autistische reflex lijdt; het Westen kan zich niet inleven in een niet-westerling en lijkt te veronderstellen dat zijn eigen denkwijze de enige juiste is. Wij westerlingen zijn geen gevaar voor anderen….Een Amerikaans  burger kan zich niet inbeelden dat hijzelf een bedreiging lijkt voor andere regimes, immers hij bedoelt het toch goed. Hij is toch voor vrede, wil alles ‘in pais en vree’ laten. Hij vergeet dat de bestaande wereldorde er geen is verkregen vanuit ‘pais en vree’ maar juist er een is opgelegd door de bestaande machtige rijke landen ten koste van de  minder machtige landen, ook al hebben die soms rijkdommen in de eigen grond, veel olie bvb…

                                      

Waarom haten de Iraniërs de VS ?

 

 Dat alles gaat terug tot het regime van de Sjah dat uiterst westersgezind was, het land weggaf aan Westerse oliemagnaten  en het land 40 jaar lang met ijzeren hand regeerde. 

Een duidelijk informatief filmpje (in het Engels)  vind je hier:

 

url: http://www.youtube.com/watch?v=MvPoYLdziJ4

 

***

 

Komt er een oorlog tegen Iran?

 

In volgend  recent  interview stelt luchtmachtkolonel  Sam Gardiner dat een aanval op Iran  binnen de 5 volgende maanden erg mogelijk wordt en legt hij uit waarom hij dat denkt. Hier vind je dat interview: http://informationclearinghouse.info/article15170.htm

Hopelijk vergist hij zich en doet hij aan  doemdenken….

 

Zulke aanval tegen Iran zal het terrorisme enkel doen toenemen én de agressie tegen de VS vanuit  het Midden Oosten. Gardiner verwacht een ‘speldeprik’ van de VS met inzet van WMD om de bestaande nucleaire faciliteiten te vernietigen. Geen inzet van grondtroepen maar een aanvalsoorlog van een vijftal dagen voldoende om de bestaande ‘nuclaire’ infrastructuur te vernietigen. Vanuit die ingreep hoopt men de oppositie binnen Iran te versterken en terug een Westers gezind regime aan de macht te brengen. (Men lijkt te vergeten dat vanuit Islamitisch standpunt gezien de VS daarmee weerom carte blanche lijkt te geven aan Israël dat (weliswaar alleen officieus) wél atoomwapens heeft.

Volgens Gardiner gelooft Bush in die ‘opdracht’ en meent hij dat hij de enige is die die ‘klus kan klaren’…

 

****

Of toch geen oorlog van de VS tegen Iran ?...(maar wat doet dan  Israël?)

 

Komt er toch een intelligentere optie vanuit de VS zoals  de Sunday Times gisteren suggereerde: “US may accept Iranian nuclear Bomb”…(De VS zal de Iraanse bom mogelijks accepteren)

http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2089-2383147.html

 

enkele  fragmentjes uit dit artikel in vertaling:

Het vroegere enthousiasme van het witte Huis voor een militaire ingreep zo alle andere mogelijkheden faalden, is gekoeld na de verwittiging van het Pentagon (…) Slechts 80 % van de doelen zijn in kaart gebracht en dan nog ruw weg. De weerslag van het bombardement op de bevolking (de zgn  ‘collaterale schade’ ) zou aanzienlijk zijn.

“Tenzij je 100% effectief kan zijn en het programma  20 jaar terug kan schroeven, is een actie maar een uitstel op korte termijn en het uiteindelijke resultaat zou niet beter zijn dan de huidige situatie. “(…)

De conclusie van de vergadering van intelligence analysten was dat de Vs zal moeten leven met het feit dat Iran uiteindelijk  de bom heeft, tenzij een mirakel gebeurt (een groot ongeval, een oranje revolutie…) maar dat lijkt onwaarschijnlijk.

 

De grootste afschrikking zou kunnen komen van de Israëli’s, niet van de Amerikanen. Israëli verdedigingsbronnen zijn er meer en meer van overtuigd dat zij een nucleair Iran zullen moeten beletten.  Volgens hen mag Iran niet komen tot het punt waar geen terugkeer meer mogelijk is naar een vroegere toestand (“point of no return”) nl al men de know-how heeft hoe een bom te bouwen.

 

The Israëli’s gaan vroeger een beslissing nemen dan wij, zei Clawson ( Iran expert aan de Washington Institute for Near East Policy ) dat is een echt probleem voor ons.

 

 

 

 

 

17:02 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: iran, israel, atoombom, vs |  Facebook |

24-08-06

Amnesty international.

Shame on you Israel:

 

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE180072006?open...

 

Hier zie je op een lijstje wat Israël bedoelt met precisie-oorlogsvoering. De beschuldigingen komen uit onverdachte bron: Amnesty International. 

 

 

00:34 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: libanon, amnesty international |  Facebook |

19-08-06

En nu? Na het bestand: de heropbouw… op wiens kosten?

Dit is een vraag met  nog geen antwoord of toch? … Als Israël beslist een land twinig jaar terug te bombarderen, weg alle infrastructuur, terug naar af… Wie vergoedt dan alle geleden schade, de volledige kapotgebombardeerde infrastructuur van een land (vroeger  ooit met veel moeite heropgebouwd dank zij internationale steun !) , wie vergoedt  het stukgeschoten toeristenseizoen in Libanon, de mensen die hun woning kwijt raakten, de vele slachtoffers.??.… Het zal wel weer de  internationale gemeenschap worden,  ten koste van andere hulp die elders daardoor op een lager pitje zal worden gezet.

En komt Israël hier zo maar ‘ongestraft’ uit? Uit deze door hen aangerichte ravage, deze allesbehalve  precisiebombardementen.  Zij namen toch het initiatief de Hezbollah drastisch aan te pakken waarom  de hele infrastructuur van een land platleggen?  Is  er  daarenboven een andere amper ‘hidden’ agenda?

 

Wat oogst  Israël bij deze actie ? Te vrezen valt:  de haat van een nieuwe generatie van de Libanese bevolking die wéér eens opnieuw moet beginnen.

 

En Hezbollah vergoedt intussen de slachtoffers van de Israëlische bombardementen. Dat feit wordt eerder als ‘dubieus’ voorgesteld in het radionieuws (radio1, vrt, 10u a.m.) Men vermeldt nl. dat men niet weet waar ze  het geld vandaan halen… 

 

rijkelijk gedocumenteerd dossier rond het Midden-Oosten conflict:

http://portal.omroep.nl/?nav=zwsjnGsHEnCwNtHjH

 

 

11:22 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: libanon, hezbollah |  Facebook |