22-10-07

Chomsky pleit: “Congres, licht deze overeenkomst uit de rails…”

“Derailing a deal”

Licht die overeenkomst uit de rails….

door Noam Chomsky

10/08/07 "
Khaleej Times"-- --Nucleair bewapende staten  zijn misdadige staten.. Zij hebben een wettelijke verplichting, zoals bevestigd door het wereldtribunaal, te leven volgens Artikel 6 van  het nucleaire non-proliferatie verdrag , dat hen oproept om vertrouwelijke  onderhandelingen aan te gaan ten einde zo de nucleaire bewapening volledig uit te schakelen. Geen van de nucleaire staten heeft aan deze voorwaarden voldaan.

De Verenigde Staten  zijn leider wat betreft overtredingen daarop, voornamelijk de regering Bush, die  zelfs verklaard heeft dat ze niet onderworpen is aan Artikel 6.

Op 27 juli ging Washington een overeenkomst met  Indië aan dat het centrale deel van het non-proliferatieverdrag  leeghaalt, hoewel er  wezenlijke oppositie in beide landen blijft. Indië, zoals Israël en Pakistan (en daarin verschillend van Iran), is geen ondertekenaar van het NPT (niet-proliferatieverdrag) en heeft nucleaire wapens buiten het verdrag ontwikkeld. Met deze nieuwe overeenkomst vergemakkelijkt en keurt de regering Bush dit misdadige gedrag nadrukkelijk goed. De overeenkomst schendt de VS-wetgeving en gaat voorbij aan de Nucleaire Leveranciers Groep, de 45 naties die strikte regels hebben vastgelegd  om het gevaar van de verspreiding van nucleaire wapens te verminderen.

Daryl Kimball, directeur van de Arms Control Association merkt op dat de overeenkomst verdere Indiase nucleaire proeven  niet uitsluit, en  "niet te geloven ... verbindt Washington New Delhi te helpen door brandstoftoevoer te verzekeren van andere landen  zelfs wanneer Indië proefnemingen hervat". Het staat ook  Indië toe "om zijn beperkte binnenlandse voorzieningen vrij te maken  voor bom productie". Alle deze stappen zijn duidelijk in  overtreding met het  internationale niet-proliferatie verdrag.

De Indo-VS  overeenkomst zal waarschijnlijk  anderen aansporen deze regels ook te breken. Van Pakistan is gerapporteerd dat ze een plutoniumproductiereactor voor nucleaire wapens aan het  bouwen is,  blijkbaar vat ze daarmee een meer gevorderde fase van wapen-design aan. Israël, de regionale nucleaire grootmacht, heeft gelobbyd in het Congres voor voorrechten gelijkaardig aan die van  Indië en heeft de Nucleaire Leveranciers Groep benaderd met het verzoek tot  vrijstelling van zijn regels. Nu zijn Frankrijk, Rusland en Australië overgegaan tot het verderzetten van nucleaire overeenkomsten met Indië, zoals China er een heeft met Pakistan  — amper een verrassing, eens de globale supermacht de deur heeft opengezet.

De Indo-VS overeenkomst vermengt militaire en commerciële motieven. Nucleaire wapens specialist Gary Milhollin merkte op bij  het getuigenis voor het Congres van staatssecretaris Condoleezza Rice dat de overeenkomst "was ontworpen met  de privé-sector in de geest " in het bijzonder het  vliegwezen en reactors en Milhollin benadrukt dat het hier militaire vliegtuigen betreft.

Door de de barrières opgeworpen tegen een nucleaire oorlog te ondermijnen ,voegt hij eraan toe, laat de overeenkomst  niet alleen regionale spanningen toenemen maar ook kan dat misschien  de dag bespoedigen " dat een nucleaire explosie een Amerikaanse stad vernietigt". Washington’s  signaal is dat voor de VS "exportcontroles minder belangrijk zijn dan geld" — dat wil zeggen winst voor Amerikaanse ondernemingen — wat dan ook de potentiële bedreiging moge zijn. Kimball wijst erop dat de Verenigde Staten aan Indië "voorwaarden voor nucleaire handel gunt die gunstiger zijn dan die aan staten die  alle verplichtingen en verantwoordelijkheden opgenomen  hebben" van het non-proliferatie verdrag ( NPT). In het grootste deel van de wereld slagen weinigen erin het cynisme daarvan niet in te zien. Washington beloont bondgenoten en klanten die de non-proliferatie regels volledig negeren, terwijl datzelfde Washington  dreigt met een oorlog tegen Iran, waarvan niet  geweten is het non- proliferatieverdrag te hebben geschonden, ondanks extreme provocatie.De Verenigde Staten  hebben twee  buren van Iran bezet en zochten openlijk het Iraanse regime omver te werpen sedert het zich bevrijdde van VS –controle in 1979.

De voorbije jaren hebben Indië en Pakistan stappen gezet om de spanningen tussen de twee landen te verminderen. Contacten van volk-naar-volk zijn toegenomen en de regeringen zijn in bespreking rond vele onopgeloste kwesties die de twee staten  verdelen. Deze veelbelovende ontwikkelingen kunnen worden omgekeerd door de Indo-VS nucleaire overeenkomst. Een van de middelen om vertrouwen op te bouwen  was de creatie van  een aardgas pijpleiding van Iran doorheen  Pakistan naar Indië. De "vredespijpleiding" zou het gebied hebben samengeknoopt en  opende de mogelijkheden tot een  verdere vreedzame integratie.

De pijpleiding en de hoop die ervan uitgaat zou misschien het  slachtoffer kunnen worden van  de Indo-VS overeenkomst, die Washington ziet als een maatregel  om zijn Iraanse vijand te isoleren door het aanbieden aan Indië van nucleaire macht in ruil voor Iraans gas — al zou  Indië enkel een fractie winnen van dat waarin Iran zou kunnen voorzien.

De Indo-VS overeenkomst is een verderzetten van het patroon van Washington tot het nemen van elke maatregel die Iran isoleert. In 2006 kwam de Hyde Act door het Amerikaanse congres dat bepaald eiste dat de V.S.-regering " zich verzekerde van de volledige en actieve deelname van Indië  aan de inspanningen van  de Verenigde Staten tot  het ontraden, isoleren en zo nodig sanctioneren van Iran voor zijn pogingen tot het  verwerven van  massavernietigingswapens".

Het is merkenswaardig dat de geweldige meerderheid van  Amerikanen — en Iraniërs —  een  volledige nucleairwapenvrije zone inclusief Iran en Israël , het volledige gebied dus, bepleiten. Men herinnere zich de resolutie 68 van 7 april 1991  van  de VN-veiligheidsraad , waar Washington regelmatig zich op beriep om zijn invasie van Irak te rechtvaardigen, deze resolutie roept op om "in het Middenoosten een vrijzone te creëren, vrij van massavernietigingswapens en alle raketten om ze te vervoeren".

Het is duidelijk: wegen om de  huidige crisis te verzachten ontbreken niet.

Deze Indo-VS  overeenkomst verdient van de rails te worden gezet. De dreiging van een  nucleaire oorlog is bijzonder ernstig en neemt toe deels omdat  de nucleaire landen  —geleid door de Verenigde Staten — gewoonweg weigeren aan hun verplichtingen te voldoen of ze eenvoudig schenden, deze laatste inspanning zijnde een verdere stap naar een ramp.

Het V.S. Congres krijgt een kans om op deze overeenkomst te wegen nadat het Internationaal Atoomenergieagentschap en de Nuclear Suppliers  Group het onderzocht. Misschien kan het Congres, die de burger weerspiegelt die genoeg heeft van nucleaire speltactieken, de overeenkomst afkeuren. Een betere weg tot vooruitgang is de nood de globale nucleaire ontwapening verder te zetten, te erkennen dat het  overleven van de soort  op het spel staat.

 

 


Nuclear Suppliers Group: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Suppliers_Group

 

 

Daryl Kimball, executive director of the Arms Control Association over het Amerikaans- Indisch akkoord:  http://www.armscontrol.org/act/2007_09/focus.asp

http://www.armscontrol.org/pressroom/2007/20070803_IndiaU...

 

Het non-proliferatieverdrag: http://www.armscontrol.org/documents/npt.asp

 

 

16:32 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: iran, vs, indie, chomsky |  Facebook |

Noam Chomsky over Iran en de VS

De politiek van de VS lijkt zich steeds meer te focussen op Iran als nieuw gebied dat om een ingreep vraagt. Op Iran valt veel aan te merken maar evengoed op Israël dat over atoomwapens al beschikt (hoewel niet officiëel) en nooit het non-proliferatieverdrag heeft ondertekend, iets wat Iran wel heeft gedaan.

 

Een volledige nucleairvrije zone lijkt het beste voor alle partijen, dat lijkt toch een kwestie van gezond verstand, maar noch de VS en zeker Israël niet pleiten daarvoor… Dat zou juist moeten worden benadrukt maar vermits Israël al atoombommen (clandestien ) heeft (dat wordt door niemand meer ontkend- dat is gewoon iets ‘waarover men niet praat’…) is dat zowel voor Israël als de VS geen optie. Nochtans is dat de beste optie om terug iets meer stabiliteit in de regio te brengen en een wereldbrand te vermijden.

 

Noam Chomsky schreef vorige week nog een artikel daarrond. De huidige politiek van de VS is juist gericht op een isolering van Iran en dus een doorbreken van mogelijke handelsrelaties van andere landen (in casu Indië) met Iran.

Indië plande pijpleidingen van Iran over Pakistan naar Indië, de VS probeert deze transactie tegen te gaan en doet beloften die volledig in strijd zijn met een politiek die het nucleaire gevaar probeert uit te schakelen.

 

Hier Chomsky’s oorspronkelijke tekst:  Derailing a Deal

In het volgende logje de vertaling van dit artikel van Chomsky. Chomsky hoopt erin dat het congres toch nog wat realiteitszin voor ogen houdt en niet gewin als hoogste goed stelt maar het voortbestaan van onze soort.

 

16:24 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: iran, chomsky, vs |  Facebook |

18-10-07

“My dear olive tree” zéér de moeite!!

Het  Palestijns-Israëlisch  conflict heeft de Israëli’s doen besluiten een muur op te trekken maar dan een volledig op Palestijns gebied en vaak daar diep het land in  (afhankelijk van de locaties van de Joodse nederzettingen). Zo ontstond er een ‘niemandsland’  maar waren vele Palestijnse  families hun land én broodwinning kwijt.

In volgende bijdrage uit de reeks ‘Witness’ van Al Jazeera International zie je hoe de broodwinning van een aantal Palestijnse families brutaal ontnomen wordt. Het is ook overduidelijk dat zulke acties gewoon tot een grotere radicalisering leiden. Belangrijk is te weten dat niet alle Joden solidair zijn met deze acties van de Israëlische overheid. In het interview achteraf zegt een olijfplanter dat bij hun protest ze ook steun kregen van een 200-tal Joden die niet akkoord gaan met deze politiek van Israël. Je leert mekaar maar beter kennen door in de huid van de andere te kruipen.

Sommigen nemen het kwalijk dat zulk incident vermeld wordt. Het lijkt me nogal duidelijk dat juist het niet vermelden de realiteit vertekenen is.

 


 


Lees evt ook dit….: http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2002...

23:49 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: palestijnen, israeli |  Facebook |

26-09-07

Over Iran’s nucleair programma en Israël

Het  politieke  klimaat van de 21ste eeuw is, moet het nog gezegd, er een van angst, angst voor het vreemde een gevoel dat ook sterk gevoed wordt door de machtigste militaire speler op het terrein: de VS. Haar hele politiek na september 11th is geïnspireerd op dat ene vreselijke feit dat als een schrikwekkend beeld op het Amerikaans netvlies moet blijven hangen, kwestie van toekomstige militaire stappen naar andere mogendheden (Iran bvb) voor de thuismarkt acceptabel te maken. Er bestaat een as van het kwaad, er is een duivel enz…

 

Iran is al een tijd bezig zich als een nucleaire macht te profileren, weliswaar (nog?) niet voor militaire doeleinden. Iran heeft wel al een lange nucleaire geschiedenis achter zich zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_program_of_Iran

http://nl.wikipedia.org/wiki/Atoomprogramma_van_Iran

 

Iran stelt mee te zullen werken met het IAEA, zijn nucleair programma  niet militair uit te bouwen. De VS staan sceptisch en sluiten een eigen mogelijke pre-emptive strike niet uit.

Volgende zinnen ( vertaald  uit de Engelse Wikipedia) maken het nogmaals duidelijk. Bedenk hoe een Iraniër zich bij volgende feiten moet voelen:

Iran werd herhaaldelijk bedreigd met een nucleaire aanval door de VS. “The US Nuclear Posture Review” maakte plannen  bekend in 2002 van mogelijk gebruik van nucleaire

Wapens om een eerste slag toe te brengen (first strike), zelfs tegen niet-nucleair bewapende landen.  Onderzoeksjournalist Symour Hersh heeft geraporteerd dat de Bush administratie het gebruik van nucleaire wapens plande tegen Iran. Toen President Bush daarover specifiek ondervraagd werd stelde die dat alle opties op tafel lagen. Volgens de “Bulletin of the Atomic Scientists bedreigde de president van de VS Iran rechtstreeks met een mogelijke ‘pre-emptive strike’ Het is moeilijk om zijn antwoord op een andere manier te ‘lezen’.

Niettemin benadrukken de Iraanse autoriteiten steevast dat ze geen nucleaire wapens beögen als afschrikkingsmiddel voor de VS, maar in plaats daarvan een kernvrije zone in het Midden Oosten.

 

(Oorspronkelijke tekst met verwijzingen:

Iran has been repeatedly threatened with nuclear first strikes by the United States. The US Nuclear Posture Review made public in 2002 specifically envisioned the use of nuclear weapons on a first strike basis, even against non-nuclear armed states[52]. Investigative reporter Symour Hersh has reported that the Bush administration has been planning the use of nuclear weapons against Iran[53] When specifically questioned about the potential use of nuclear weapons against Iran, President Bush claimed that "All options were on the table". According to the Bulletin of the Atomic Scientist, "the president of the United States directly threatened Iran with a preemptive nuclear strike. It is hard to read his reply in any other way." [54] Nevertheless, the Iranian authorities consistently insist that are not seeking nuclear weapons as a deterrent to the United States, and instead emphasize the creation of a nuclear-arms free zone in the Middle East.[55] )  )

 

Wat wil men dan? Kan men echt zich niet even in het brein van een ander in casu Iraniër zich stellen? Gelooft men echt dat heel de wereld het Amerikaanse samenlevingsmodel beoogt? Ziet de VS niet in dat Iran zich bedreigd voelt door de stoere taal uit Washington en uit Israël?

Niet moeilijk: de VS heeft een gigantisch kernarsenaal en nabije buur Israël heeft zich (heimelijk en met steun) een militaire nucleaire bewapening uitgebouwd, bezit atoombommen en heeft nooit het non proliferatieverdrag ondertekend. Geen enkel protest daartegen, waarom niet? Officieel is er geen vuiltje aan de lucht, bestaat die industrie niet…. Waarom steeds met twee maten wegen? (over Israël’s nucleair potentieel zie volgende BBC reportage   http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-234685330662058240&hl )

 

Best zou zijn de hele regio de facto (dus ook Israël) kernvrij te maken. Daar rept de VS geen woord over. Waarom  niet? Om dat men dan Israël tegen de haren instrijkt en Israël wil de mythe in stand houden dat Israël  bedreigd wordt de zee te worden ingedreven. Is dat wel zo? Drijft Israël nu niet de facto de Palestijnen in Gaza de zee in? Ahmadinejad keert zich tegen een zionistisch Israël, niet tegen de Joden stelde hij nog gisteren voor de VN.  

 

Men  moet ophouden steeds te redeneren vanuit het eigen kleine ikje, redeneren voor de eigen groep. Wij allen moeten uiteindelijk wereldburgers worden die het over enkele basisprincipes eens zijn zodat we kunnen samenleven. Maar die principes moeten niet bepaald worden door een manipulatieve sterkere die je zou wurgen als je het niet met hem eens bent.

 

Hoe kan Iran Israël erkennen als datzelfde Israël zijn eigen grenzen  niet vastlegt en een zionistische politiek uitvoert waar Palestijnen tweederangsburgers zullen blijven? Hoe valt te accepteren dat Israël zich in het Midden Oosten als imperialistische grootmacht opstelt?

 

12:29 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: iran, israel, nucleaire dreiging |  Facebook |

12-03-07

Hoe voel je je nadat je de eerste atoombom op een (weerloze) stad hebt gedropt?.

We spraken hier al ooit over de reacties van de piloten van de Enola Gay, het vliegtuig dat de bom op Hiroshima dropte . De mythe zegt dat een het klooster introk, een ander krankzinnig werd. De werkelijkheid is schokkender: ze leefden gewoon verder.  Hoe is een mens in staat zulke vernieling uit te voeren?  Eenvoudig zij zien dat als het uitvoeren van een opdracht. Eichmann zag dat ook zo. Befehl ist Befehl, zowel in Duitsland als de VS of elders. Verstand op nul, geweten evenzeer.  De mens als instrument, als machine a.h.w. De banaliteit van het kwade.

Hier een fragment uit Atomic Cafe waar men over deze gebeurtenis spreekt:

http://www.youtube.com/watch?v=EhZERU58RSI

 

transcriptie:

in het Engels

http://www.democracynow.org/article.pl?sid=05/08/05/1548248

Nederlandse vertaling van de transcriptie:

JUAN GONZALEZ: Op deze vooravond van  de 60ste verjaardag van het droppen van de twee atoombommen, wenden we ons naar de uitspraken van de mannen die Nagasaki en Hiroshima. bombardeerden  Dit is Paul Tibbets en Kapitein Kermit Beahan in de  film Atomic Cafe. Deze  film  uit 1982  verzamelde propagandafilms  van de regering films die als doel hadden de  Amerikanen gerust te stellen dat de atoombom geen bedreiging was voor hun veiligheid.

PAUL TIBBETS: Ik ben beschuldigd van krankzinnigheid, van een dronkaard te zijn, van alles wat je je kan voorstellen een hoopje ellende dus het zgn resultaat van een schuldig geweten door deze  daad en ik zeg, niemand komt ooit ter mijner verdediging op wat dat betreft. Ik bekijk het zo, mijn deel in dit alles zou iets kunnen zijn  waar de VS achteraf naar kan kijken met iets van een schuldcomplex. En het gevoel zou kunnen zijn dat hoe minder de VS regering daarover zegt hoe beter.

AMY GOODMAN:Paul Tibbets, een van de mannen die de bom op Hiroshima dropte en die   het vliegtuig naar zijn moeder, de Enola Gay noemde. Hij praat over hoe die vlucht was.

PAUL TIBBETS: De Trinitytest  was  uitgevoerd in New Mexico. De mensen van Trinity waren aangekomen in  Marianas en zij hadden  toen gekleurde foto’s bij van de Trinity ontploffing. We brachten  de groep samen en  toonden hen de foto’s. Wij hebben het woord "atoombom" niet gebruikt. Wij hebben dat niet gebruikt, maar wij zeiden, "Ok nu, dit is de bom. Dit is wat zal gebeuren  wanneer wij morgen onze vlucht maken en ze droppen  Dit is wat wij gaan zien". Zo met deze voorafgaande indoctrinatie, stapten we het vliegtuig in en vertrokken.

Zodra wij lucht in de lucht waren,  verliet ik de stoel van de piloot en ik kroop terug naar waar de voor deze taak aangeworven mannen zaten. We waren daar allen samen, wij goten wat koffie uit de thermosfles en ik vertelde hen wat wij gingen doen en wat wij meedroegen.  En vermits het weer helder was bij ons eerste doel, Hiroshima, moest er geen beslissing meer getroffen worden. Ik bedoel  wij waren op weg naar het doel. Bijgevolg dat deel was zuiver routine. Toen wij van ons vertrekpunt binnenkwamen op het punt waar we de bom gingen vrij laten was het opnieuw routine. Wij werden door geen enkel gevechtsvliegtuig gehinderd. Wij hebben niets gezien dat ons verontrustte  bijgevolg konden we ons zuiver op het bombardement concentreren.

De bom werd gelost. Wij voerden de bocht daarvandaan uit zoals ons bevolen was. De explosie raakte ons  in twee verschillende schokgolven, de eerste was de sterkste. Dit, zoals ik zeg, was een perfecte rustige  routineopdracht tot we de schade bekeken die aangebracht en die was moeilijk te beseffen. Het was onvoorstelbaar waar wij naar  keken. Wij gaven allen commentaar  in  het kleine vliegtuig. Wij namen foto’s en tegen dat we dat gedaan hadden besefte ik dat we beter ophielden met ‘sightseeing’ en daar wegkwamen en wij waren weg naar de kust in  ongeveer 20 minuten nadat de bom was gelost.

 

 

10:30 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (2) | Tags: enola gay, hiroshima, atoombom |  Facebook |

09-12-06

Irak, een ‘Vienam revisited’, maar wat nu?

 

Het rapport van de Irak studiegroep hier als pdf: iraq_study_group_report

 

Bush zal de aanbevelingen grondig bestuderen  zei hij…. en dan even later “ de studiegroep zal ook wel niet verwachten dat ik alle aanbevelingen zal volgen.”  Praten  met Syrië en Iran beveelt de werkgroep o.a. aan, met  schurkenstaten dus, zoals Bush ze noemde. Bush heeft de wereld voor de media simplistisch opgedeeld in goeden en slechten en zit op dit ogenblik gevangen in zijn eigen zwart-wit retoriek.

 

Het is een zootje in Irak, en dat  is dan nog een understatement. Wie de blogs volgt van ‘a girl in Bagdad’ in Bagdad Burning  bvb ziet dat niks verbeterde, het tegendeel is waar. En wie Rudi Vranckx en Jef Lambrecht ,toch  twee  degelijke journalisten die het terrein grondig hebben verkend, wie hen bezig hoort (in  een knappe ‘Morgen Beter’ van 7/12/06 hier trouwens online, jammer genoeg maar een week lang online)   is ervan overtuigd dat  Bush jr’s politiek  moet veranderen wil hij niet verder blunders blijven  opstapelen.. De situatie zoals ze  nu  is, was door Jef  L en Rudi V al voorspeld voor de invasie in Irak en nog door sommigen.  Je wist het misschien zelf ook al voor de inval en in de VS schijnen nu vele Amerikanen uit de lucht te vallen.  En dat in een land met persvrijheid … Men heeft demonen in Irak wakker geroepen, iets wat vader Bush  nog onderkende toen hij voor het invallen in Bagdad de eerste oorlog staakte. Hij liet een verzwakte Saddam achter, die zoontje Bush dan later met branietaal en duivelse retoriek  mores ging leren…  het land ligt in puin, dreigt te verscheuren in aparte staten die de regio nog  instabieler  dreigen te maken. Burgeroorlog dreigt, of zeg je niet beter  is er al…

 

Belangrijk is  een complete oplossing te vinden (en kan dat?), een oplossing  voor het Palestijns- Israelisch conflict inclusief. Zolang die toestand zo verziekt blijft, is er geen permanente oplossing mogelijk. Hieronder als addendum een schitterende “Le Dessous des Cartes” (Arte) over de veiligheidsmuur rond de Palestijnse gebieden waaruit blijkt dat Israël met die muur uitsluitend op Palestijns gebied heeft gebouwd en tegelijk nog een aantal procenten grondgebied feitelijk ingelijfd heeft. Deze scheefgetrokken toestand is een vastmetselen van iets wat het ganse midden Oosten nooit zal accepteren; het kan een bron zijn voor een groot aantal nieuwe conflicten. Men schreeuwt om een globale oplossing die niet paternalistisch door anderen opgelegd wordt.

 

 

Rudi Vranckx stelt  (wanhopig?) enkele van de vele  prangende vragen die om een oplossing schreeuwen:   Irak is geen federaal opgedeeld land, hoe ga je met de Koerden  omgaan? Gaat in Kirkuk bloed vloeien, gaan de Koerden die stad  terugwillen omdat er veel olie zit? Wat met de olierijkdom in het Koerdische gebied, de Koerden gaan niet hun milities ontbinden om Sjiieten ( Sjiisme )  of  Soennieten  toe te laten…Wat gaan de Turken zeggen, en dan zitten we al heel dichtbij, gaan die een Koerdische staat toelaten?

 

Een extra vonk in het Midden Oosten, een nieuwe stommiteit en  het spel kan heel serieus op  de wagen zitten….

 

Addendum : de veiligheidsmuur van Israël om (en in) Palestina:

 

http://www.dailymotion.com/video/xrc5s_dessous-des-cartes...

 

 

00:17 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, bush, israel, palestina, morgen beter |  Facebook |

13-11-06

Nog voor de bioscoop nu al bij je thuis…

Kigali18672119

Bij Arte vanavond 13/11 om 22.15u weer een avant-première. Nog voor de documentaire de cinemazalen haalt vanavond evt. bij je thuis. Een moeilijke documentaire over de slachting in Ruanda.

« Kigali, des images contre un massacre » documentaire van Jean Christophe Klotz

 

Hier de aankondigingstrailer :

http://www.allocine.fr/_video/generation.rpm?d=H&refp...

 

Arte over de film: http://www.arte.tv/fr/histoire-societe/rwanda-kigali/1372...

Arte’s interview met de maker: http://www.arte.tv/fr/histoire-societe/rwanda-kigali/Inte...

Arte over de straftribunalen:   http://www.arte.tv/fr/histoire-societe/rwanda-kigali/Inte...

Arte’s links rond de genocide: http://www.arte.tv/fr/histoire-societe/rwanda-kigali/Inte...

 

Verdere info over deze film:  http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=111379.html

 

 

Over die andere beklijvende film rond de genocide “Shake Hands with the Devil” zie blogbedenkingen 14/4/05   

 

 

21:16 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genocide, ruanda, vn |  Facebook |