07-08-08

Even ernstig praten voor de spelen beginnen …

Even ernstig, gewoon feiten, de Verenigde Staten bij monde van de president werpt zich op als de woordvoerder voor de mensenrechten en de persoonlijke vrijheid maar in de praktijk is zijn  handelswijze absoluut niet vredesgericht.   In de VN schaarden zich achter de resoluties voor een kernwapenvrije wereld   een grote groep  van  170 landen, 3 niet: de VS, Indië en N. Korea..... drie landen die aan een kernprogramma beginnen of eraan verder werken. Indië wordt een kernmogendheid met steun van de VS…  Iran mag dat dan weer niet worden van de VS, en beweert dat ook niet te wensen. Iran heeft de resolutie voor een kernwapenvrije wereld onderschreven en onderschreef eveneens een nucleair wapenvrij Midden Oosten.

Het grote struikelblok is, sorry maar het is zo, Israël dat kernwapens heeft (al geven ze dat nooit officiëel toe). Hoe kan je verlangen dat Iran geen kernwapens mag bouwen (wat ze nog altijd niet doen) als de kernwapens van Israël door de VS nooit in vraag worden gesteld? Israël mag die hele regio bedreigen en krijgt een atomaire paraplu van uncle Sam erbovenop. Waarom mag het ene land wel wat het andere niet mag? Meer nog, Iran wordt door de VS het recht ontzegd uranium te verrijken. Gaat Iran door met haar nucleair programma, dat dus geen aanmaak van een nuclaire bom inhoudt, dan dreigt de VS met een aanval. Met welk recht doen ze dat? Dit hele tweeslachtige gedoe van de VS, tweeslachtig omdat Israël mag wat Iran niet mag, verziekt de politiek, versterkt extremisme, is de schitterende kweekbodem voor terroristen. Bovendien stelt de VS  het eigen  bezit van kernwapens nooit in vraag, de kernwapens van de VS zijn een garantie voor de democratie …. Kan je dat wel nog stellen  in een tijd waarin steeds minder democratisch geregeerd wordt?  De Amerikanen werden de afgelopen 8 jaar geregeerd door een president wiens politiek steunde op leugens….(of zachter gezegd: een president die zich door leugens laat leiden) .

 

Het sprookje van de VS als de goede vader die elders de zaakjes eerlijk regelt gelooft alleen nog degene die zich dagelijks verblindt aan nietszeggend televisiewater en de officiële statements van de president voor waarheid wil slikken, dat in weerwil van de talrijke feiten die het tegendeel bewijzen.

De wapenindustrie in de VS heeft een machtige lobby binnen het Witte Huis  en wil dat zo houden. De versie die in de VS nog altijd wordt opgehouden dat dankzij de Hiroshimabom  de VS kon zorgen voor een einde aan wereldoorlog II,  ook die versie is een leugen of zeg mythe: zie  Mythes slopen: Het droppen van de atoombom op Hiroshima beëindigde Wereldoorlog II niet

De burgemeester van Hiroshima deed op zes augustus 2008 nogmaals een oproep ‘ hiroshima 1945-2008 and beyond  voor een nucleair wapenvrije wereld.  Hij wees met de vinger naar de drie landen die tegen Japan’s resolutie hadden gestemd.

 

Resolutie van Japan in de VN voor de afschaffing van alle kernwapens: http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2007/10/1175800_836.html

 

Redevoering van de burgemeester van Hiroshima:

http://www.opendemocracy.net/article/hiroshima-1945-2008-and-beyond

 

Zie ook : http://blogbedenkingen.skynetblogs.be/post/2537322/hiroshima-6-augustus-1945-en-nog-altijd

Gesprek met Paul Tibbets de man die de bom op Hiroshima dropte.

 

 

 

21:35 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: atoombom, hiroshima, vs, vn |  Facebook |

25-06-08

Chomsky over Iran. Is Iran een volgend doelwit?.

Next military stop: Iran?  Ligt een aanval op Iran in het verschiet? Is de hetze tegen Iran wel gerechtvaardigd ?,

Interview met Chomsky rond Iran, Afghanistan en het Westen ….

 

 

http://nl.youtube.com/watch?v=jr6wrTz4fMY

 

Hier de transcriptie van bovenstaand interview:

http://www.realglobalnews.com/afshinrattansi/chomsky.html

 

Hier de Nederlandse vertaling van het grootste deel van het interview nl. het deel waarin zij het hebben over Iran en Afghanistan (de eerste drie minuten van het filmpje waar ze het hebben over Irak zijn niet vertaald hieronder)

Afshin Rattansi: Professor Chomsky, uiteraard, een land dat verwijten krijgt door Washington is Iran en vele geesten in het Midden Oosten horen de oorlogsdrum al als het ware. Denkt u dat de Verenigde Staten een militaire actie wensen en zal er sprake zijn van een militaire actie tegen Iran? En hoe karakteriseert u het nucleaire onderhandelingsproces van de IAEA?

Chomsky: Het is interessant, te zien  hoe voor alles de schuld aan  Iran verweten wordt. En dat is nogal een opvallende weerspiegeling van hoe diepgeworteld de keizerlijke mentaliteit is in het Westen,  bijvoorbeeld als de pers aan staatssecretaris  Condoleezza Rice vraagt: is er een oplossing voor het probleem in Irak, en zij  ja zegt een eenvoudige oplossing - buitenlandse troepen moeten worden teruggetrokken en buitenlandse wapens moeten worden teruggetrokken, ze verwijst uiteraard naar Iran – dat mensen dan niet lachen en neerstorten  van de lachkramp..

Ik bedoel, natuurlijk zijn er buitenlandse troepen en buitenlandse wapens in Irak, maar geen Iraanse. Dat zijn Amerikaanse, maar die worden niet als buitenlandse troepen beschouwd volgens de opvatting van het Westen.

Volgens Westerse begrippen, de VS en, inderdaad, veel van het Westen, zijn als onze krachten ergens zijn dan zijn ze inheems. Het zijn geen vreemde, want in wezen is er een stilzwijgende veronderstelling dat wij de wereld bezitten, zodat onze krachten niet vreemd zijn- zij zijn autochtoon.

We spreken over Iraanse inmenging: dat is zoals spreken over geallieerde inmenging in het door nazis bezet Vichy-Frankrijk, het is compleet onredelijk, maar de mentaliteit maakt dat men het  aanvaardt.

Nu wat betreft de IAEA, de Verenigde Staten droeg een verzameling van documenten over aan de internationale organisatie en het bureau zegt dat ze daarover geen  adequate uitleg hebben gekregen van  Iran.  OK, dat is waar de huidige stand van zaken staan.

Ik heb mijn eigen mening over wat moet worden gedaan en, in feite, het is hetzelfde  als de mening van de overgrote meerderheid van de Amerikanen en ook de overgrote meerderheid van de Iraniërs, volgens  opiniepeilingen in de twee landen zou de juiste oplossing voor dit probleem zijn van  de hele regio een kernwapenvrije zone te maken waarin begrepen Iran, Israël en de Amerikaanse troepen aldaar en zo verder. Ongeveer drie kwart van de Amerikanen zijn daarvoor en ik meen  dat het de juiste idee is

Afshin Rattansi: Professor Chomsky, dat gaat duidelijk  niet gebeuren ...

Chomsky: Wie zegt dat? Het zal niet gebeuren vanuit  de veronderstelling dat de Verenigde Staten  een volledig  ondemocratisch land is waar de publieke opinie kan geen invloed op het beleid kan uitoefenen  Ik denk niet dat dat een noodzakelijke veronderstelling is.

Afshin Rattansi: We horen dingen uit Israël. Er waren enkele opmerkingen  rond een 'Iran Command' dat opgericht werd. En  we hadden Seymour Hersh in de Verenigde Staten die sprak van een komende aanval op Iran,  ...

Chomsky: Dan zal het gebeuren bedoel je. Niemand weet of dit zal gebeuren. Ik bedoel het is denkbaar. Ik bedoel de hele wereld is ontzet over de mogelijkheid. Een vooraanstaande Britse militaire historicus, Corelli Barnett, zei dat dat wereld oorlog III zou betekenen. Het zal zeer ernstige gevolgen hebben, zonder twijfel, om niet te spreken van wat er dan zou gebeuren met Iran, maar het is denkbaar dat zij bereid zou zijn om een soort van een wilde gok te doen en te zien  wat er gebeurt.

Vergeet niet dat alles wat de regering-Bush heeft gedaan, bijna zonder uitzondering, een ramp werd voor de belangen die   zij vertegenwoordigen. En is het mogelijk dat zij kunnen besluiten om er op uit te trekken gewoon vanuit een zekere zucht naar glorie, gewoon om te zien wat er gebeurt. Sla op het systeem met een slaghamer  en zie wat er gebeurt. Echt, ik betwijfel het . Ik denk dat inzoverre  iemand het kan zeggen, dat het Amerikaanse leger er zich tegen verzet, de Amerikaanse intelligentie lijkt ertegen te zijn en zeker is de wereld er tegen. Op de vraag of ze akkoord zullen gaan met deze druk of niet, kan je  niet zeggen. Mensen zoals Dick Cheney zijn onvoorspelbaar.

Afshin Rattansi: Professor Chomsky, als de mensen in uw eigen land tegen de oorlog in Irak zijn, Afghanistan lijkt een soort van goede oorlog. Er werd onlangs een donorconferentie in Parijs gehouden. Hoe ziet u de situatie in Afghanistan evolueren nu meer geld uit multinationale ondernemingen komt, meer zogenaamde donoren en toch lijkt de veiligheid er te verslechteren.

Chomsky: Nou, dit is een lang onderwerp, en ik denk dat we er moeten  over te praten, een andere keer, maar heel kort  in dit geval draait het om het advies van de Afghanen. En hoewel we geen  heel goede bewijzen daarrond hebben we hebben iets. Zo is er  bijvoorbeeld een recente studie, een zeer interessante studie, een Canadese studie van de Taliban-strijders ... U weet, het lijkt erop dat  wat ze willen is is buitenlandse troepen uit het land,  in dat geval kunnen zij rekening houden met de rest.

De algemene opinie in Afghanistan lijkt enigszins vergelijkbaar. Ze willen zich vestigen met de Taliban, geen oorlog, en de meerderheid denkt dat het mogelijk is. Als buitenlandse betrokkenheid de wederopbouw was, dan zou dat worden aanvaard, zonder twijfel, en dat zou naar mijn mening moeten, geen steun  maar herstelbetalingen.

Rusland, de Verenigde Staten, Pakistan en Saudi-Arabië hebben dit land in flarden  gescheurd en ze zijn herstelbetalingen verschuldigd voor wat er gebeurd is, en dan kunnen de volkeren daar het misschien klaren. Daar moet  de diplomatie naartoe werken.

 

 

 

15:00 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: iran, afghanistan, noam chomsky |  Facebook |

17-06-08

Stel….

Stel dat je land een buurland heeft met ‘geheime’ atoomwapens en jij er gewoon geen hebt. Dan wil jij ook je ‘energieprogramma’ nucleair bijstellen zodat jij je veiliger kan voelen.

Stel nu dat men je dat kost wat kost wil beletten, men er zelfs een oorlog voor over heeft…

 

Jouw voorstel om je eigen land en dat van je buur nucleairvrij te maken, beter nog de hele regio is zoveel makkelijker, goedkoper en veiliger, alleen die optie wordt door je buur en zijn vrienden niet in overweging genomen….

 

Waarom niet?

 

 

 

Volgende logs rond deze problematiek:

Chomsky over Iran

Het ene land (Indië) mag(van de VS) meer dan het andere.(Iran):

 Licht die overeenkomst uit de sporen' (Chomsky)

Over de nucleaire wapens van Israël: http://www.fas.org/nuke/guide/israel/nuke/

Wikipedia over Vanunu die meewerkte aan de Israëlische bom: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vanunu

 
De optie een nucleairvrij Midden Oosten lijkt de enige redelijke optie die het hele gebied kan ontmijnen.

Alleen is de mens redelijk van zodra hij belangen ziet en heeft? Ziet hij dan nog de redelijke oplossingen voor het geheel? Of gaat hij voor het eigen gelijk?
 

 

09:45 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: iran, midden oosten, israel |  Facebook |

23-05-08

Nationalisme verdeelt.


Een voorbeeld ver van huis:

 

Zuid-Afrika : Migranten daar vrezen voor hun leven: ook zij kunnen van de regering sociale woningen krijgen en alleen al daarom worden zij door hun autochtone medeburgers vervolgd. Tienduizenden emigreren...

 

Minder algemeen gesteld voelt dit nog schrijnender aan. Neem het concrete voorbeeld in volgende filmpje: Een tachtigjarige inwijkeling die al lang in Zuid-Afrika legaal woont werd onlangs uit zijn huis gelicht ‘door mensen in een zwarte auto’. Huis en bezittingen plots kwijt. Zijn schamele kleren vond men daarna terug in de ‘bush’… De nieuwe bewoners van het huis durven zich nog niet tijdens klaarlichte dag vertonen maar hebben wel al een satellietsschotel geplaatst. Mooi  voorbeeld van sectair denken, dit keer niet wit-zwart maar inlander- inwijkeling, autochtoon-allochtoon.  

 

Hoe het zou moeten toont de Dalai Lama die zich duidelijk niet anti-chinees opstelt, hij vraagt in het begin van zijn toespraak aandacht en solidariteit voor de talrijke slachtoffers bij de aardbeving in China, een land dat hij ook de Olympische spelen gunt en hoegenaamd niet wil boycotten. Hij verlangt dat de Tibetanen minstens voor een aantal dagen hun acties onderbreken als teken van solidariteit met hun Chinese broers en zusters . 

Wat de Tibetaanse zaak  betreft zeg ik (=Daila Lama) steeds opnieuw dat het hier om een rechtvaardige zaak een morele zaak handelt en daarom ervaar ik dat zij die de Tibetaanse zaak steunen niet  pro-Tibetaans anti-Chinees ingesteld zijn maar staan voor rechtvaardigheid  en morele principes. Deze grote samenkomst getuigt van uw betrokkenheid met de Tibetaans leed,  alstublief breidt uw betrokkenheid uit naar elk leed, mensen die lijden onder inbreuken tegen mensenrechten, mensen in Darfur, het enorme lijden daar al twee jaar en ook in Birma nu door de cycloon. 

Dat zegt de Dalai Lama in het eerste You Tube filmpje rond die toespraak.

Hier de link van het eerste deel: http://nl.youtube.com/watch?v=3PJj_2i49fA

 
Hij gelooft dat men in de eenentwintigste eeuw zijn toevlucht moet nemen tot dialoog, empathie in de anderen en niet tot bruut geweld en bloedvergieten.

 

 


 

Hij gelooft dat onze betrokkenheid niet moet beperkt blijven tot een bepaald volk maar dat we ons moeten inleven, empatisch moeten zijn met alle leed overal.

En dan nog een ander punt stelt hij:

“The 20th century was the century of bloodshed. I say the 21st century should be one of dialogue"Deep in our minds should be the interest of others. That is very, very important. In that way we can genuinely build a peaceful world."

 

De twintigste eeuw was een eeuw van bloedvergieten. Ik zzeg dat de eenentwintigste er een zou moeten zijn van dialoog. Elk probleem oplossen via dialoog, niet door geweld te gebruiken.  Dat is zeer belangrijk. Verschillen in mening, andere opinies zijn er altijd. Dus zulke verschillen moet je oplossen door dialoog door gesprek en ook zeer belangrijk daarin is de belangen van de andere mee in de geest te houden. Daardoor kunnen we een oprechte vredevolle wereld opbouwen. Dat is zeer belangrijk. 

 

Dan nog iets: veel mensen raken geïnteresseerd in de Tibetaanse zaak omdat wij strikte geweldloosheid toepassen. Omdat je daar in geïnteresseerd bent zou je in je dagdagelijkse leven geweldloosheid moeten toepassen. Als je een onenigheid hebt thuis of in uw gemeenschap denk eraan: geweldloosheid. De idee van geweldloosheid zou moeten behoren tot je dagelijkse leven zodat als je de tibetaanse zaak verdedigt en je dat ook toepast in je dagelijks leven dan ziet dat er juist uit, niet?

 

Volgend fragment toont aan dat de Dalai Lama zich niet wil afscheiden van China (‘we respect and support the five star red flag’ ) en je de Tibetaanse vlag niet mag zien als een separatistisch teken als anti-Chinees (Here you  see many Tibetan flags here. I want to make clear that is not to be considered something against China. This is not a separatist movement ):
http://nl.youtube.com/watch?v=NpaSR0f7_HE

 

 En dan de reactie vanuit China op de Dalai Lama in Berlijn:

Qin Gang, de zegsman van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken (vermeld door  ‘China’s Daily’ ):

“Duitsland  zou niet mogen toelaten dat Dalai secessionistische activiteiten leidt op haar grondgebied en geen verkeerd signaal zenden naar de Dalai-bende, omwille van de gezonde groei Chinees-Duitse relaties.   

 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2008-05/20/content_669...

Je weet hoe je hierop best reageert, de  Dalai Lama zei het nog in zijn toespraak in Berlijn: geweldloos, via dialoog. De Dalai Lama zit daar juist: reageer met begrip, empathie, tracht  in te komen waarom iemand zo spreekt,  Zelf zegt hij duidelijk niet separatisch te willen zijn, zich niet van China te willen afscheiden... Vijandbeelden brengen mensen nooit naar mekaar, wel overleg, inleving,  empathie. De reden waarom het Westen De Dalai Lama zo uitgebreid ontvangt is misschien niet altijd zuiver op de graat, al laat De Dalai Lama zich niet achter een Westerse kar spannen. Het Boeddhisme poogt de realiteit te vatten en niet te handelen vanuit een vastliggende idee, dat integenstelling tot vele politici die hun ikje willen bevestigd zien.

11:00 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (1) | Tags: zuid_afrika, tibet, china, nationalisme |  Facebook |

22-02-08

Steeds weer nationalisme…

 

Steeds herhaalt zich hetzelfde. Groepen eisen zelfstandigheid  tegenover andere groepen op  en claimen een bepaald stuk land als het hunne. Onafhankelijk verklaren ze zichzelf dat dan vlug internationaal bevestigd wordt door ‘bevriende’ naties zodat men de onafhankelijkheid als een voldongen feit vlug wil afhandelen… Telkens weer gebeurt dit, telkens met nefaste gevolgen. Gisteren, een paar dagen na de onafhankelijkheidsverklaring, protestmeetings  in Kosovo door de Servische minderheid en in Servië zelf steekt men ambassades van Kosovaarse bevriende naties in brand.

 

Het gaat er in dit logje niet om wie gelijk heeft, dat doet er hier niet toe vermits je de werkelijkheid moet nemen zoals ze zich voordoet, zoals ze ervaren wordt door de betrokkenen.Wie gelijk heeft doet de feiten niet veranderen.  Feit is dat zolang er grote onenigheid blijft en naar het eigen belang (is er ‘mij’ niet tekort gedaan?) je geen definitieve oplossing hebt. 

Waarom was dat zo snelle goedkeuren van Kosovo door Belgiê  noodzakelijk? Willen we na onze meer eigen koers wat betreft Irak nu weer zoete broodjes bakken bij de VS door  hen vlug te volgen in het erkennen van de soevereiniteit van Kosovo? Maakt dat de zaak eenvoudiger? Of leg je  hier niet de kiem voor nieuwe conflicten die weer verder kunnen uitdeinen?  Wat als Noord Kosovo waar meer Serven zitten zich op zijn  beurt afscheidt in weer een kleiner staatje? Waarom dubbele agenda’s wel Kosovo en  niet Noord Cyprus bvb? Heeft het te maken met het feit dat Servië bij Rusland aanleunt en N-Cyprus bij Turkije?

 

Na de VN  zal een ‘Europese’ troepenmacht  moeten toezien dat het niet uitmondt in een nieuwe brandhaard. Nationalisme dat zich vastlegt op een bepaald stuk grond leidt steeds naar conflicten, slechts internationalisme kan het vreedzaam samenleven bevorderen. Dat die globale aanpak moet is ook overduidelijk in Kosovo zelf, het landje kan slechts blijven bestaan dankzij de VN en nu binnenkort dankzij een Europese troepenmacht.

Feitelijk worden grenzen minder belangrijk.  Alleen vereist internationalisme sterke internationale instellingen en die komen niet makkelijk van de grond vermits naties zo ongraag delen van hun bevoegdheden afstaan als de eigen winst nog niet in het gezicht is.

Bedenk wel: Europa kent al meer dan 60 jaar geen wereldoorlog juist  dankzij de overlegorganen  dankzij de Europese unie. Die moet verder uitgebouwd worden zodat de nationale grenzen meer en meer verdampen!  Wat moeten we nog in deze eeuw van extreme mobiliteit met nationaliteiten die zich steeds meer opsplitsen? Waarom achterhoedegevechten die  terug naar af leiden? Waarom geen ongewone op het eerste gezicht onzelfzuchtige  sprong voorwaarts door  nationaliteiten meer en meer te laten verdampen? Latere generaties zullen juist dat een verstandige keuze vinden. Dat proces van ‘verdampen’ is feitelijk reeds sterk bezig door de globale economie! Uiteenvallen in kleinere staatjes, in steeds kleinere staatjes, is hoogst onpraktisch in een tijd waar je het moet hebben van uitwisseling en dialoog. Deze eeuw van extreme mobiliteit vereist globale communicatie!!!.

 

Ga je nog je bloed geven voor een natie?  Je kreeg de afgelopen eeuwen vaak een grafsteen als geschenk, of je naam op een monument. Is dat de vrijheid van het nationalisme?

Soms lijkt het dat de psyche van velen nog leeft in de 19de eeuw en niet in de 21ste .

 

Niks is moeilijker dan je eigen ik, je eigen soevereiniteit,  even opzij te schuiven. Deze moderne samenleving vereist gewoon een globale aanpak om de huidige uitdagingen (allen al  klimaat, economie en mobiliteit bvb.) aan te pakken. Europa moet zich verder ontwikkelen zodat nationalisme verdampt. Europa niet als een einddoel en een nieuwe vorm van nationalisme maar Europa als openheid en mogelijkheid anderen te ontmoeten.

 

 

Wikipedia over Kosovo: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kosovo

 

 

11:51 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kosovo, nationalisme |  Facebook |

09-11-07

Axelle Red : Parce que c’est toi

Axelle, Belgische kwaliteit,geef toe kwaliteit die we moeilijk zouden kunnen missen:geen taalpurisme, niet terug naar eng provincialisme maar internationalisme.

 
Het opslorpen van de vele culturen die hier aanmeren: dat is Belgisch. Daar ligt de toekomst.

Vlaming zijn is niet meer zoals vroeger je opsluiten binnen je dialect en elders je taal verloochenen maar is evenmin je taal verheerlijken als nationalistische relikwie en andere talen niet willen verkennen. De "alles is hier beter"-mentaliteit, de oogkleppen…

In een taal ontmoet je de andere, in meerdere talen ontmoet je de wereld.

Dat gebeurt hier, gelukkig gebeurt, kán dat hier gebeuren.Iets op tegen?

Brussel niet ontvluchten, juist het omgekeerde is bevruchtend. 

Niks is zo stupied dan die ‘andere’ als je vijand bekijken, of in oorlogstermen te gaan  spreken zoals de burgemeester van Wezenbeek Oppem… Oog voor oog, tand voor tand, waarom mekaar opjutten?  Waarom alleen maar lachen als de andere in het zand bijt? Wie was nu het best af met de stemming rond BHV? Toch niet de Walen hoop je, toch niet de Vlamingen hoopt de andere groep. Groepsdenken. Wie is begonnen? Hij juffrouw… Wij zijn toch geen gefrustreerden aan beide zijden van de taalgrens? Is het volgende jammer genoeg de enige realiteit: dat de mens psychisch nooit evolueert?

Oogkleppen, volksmenners  vind je aan beide zijden van de taalgrens, gelukkig ook velen die zich niet laten opjutten door die enkeling die zich  groot voelt door graffiti’s te spuiten op het Vlaams parlement (en daarmee wél de media haalt) of door die MR-burgemeester die de pedalen verliest nu hij niet benoemd kan worden en spreekt alsof ie in oorlogsgebied zit…

  


Si tu crois un jour qu'je t'laisserai tomber

Pour un détail pour une futilité
N'aie pas peur je saurais bien
Faire la différence

Si tu crains un jour qu'je t'laisserai fâner
La fin de l'été, un mauvais cap à passer
N'aie pas peur personne d'autre n'pourrait
Si facilement te remplacer

Oh non pas toi
Vraiment pas toi
Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire
Qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir

Parce que c'est toi
Rien que pour ça
Parce que j'avoue j'suis pas non plus tentée
D'rester seule dans un monde insensé

Si tu crois un jour q'tout est à refaire
Qu'il faut changer; on était si bien naguère
N'aie pas peur je n'veux pas tout compliquer
Pourquoi s'fatiguer

Et commence pas à te cacher pour moi
Oh non, je te connais trop bien pour ça
Je connais par coeur ton visage
Tes désirs, ces endroits de ton corps
Qui m'disent encore

Parce que nous c'est fort

Parce que c'est toi j'oserais tout affronter
Et c'est toi à qui j'pourrais pardonner
Parce que c'est toi
Rien que pour ça

Parce que c'est toi j'voudrais un jour un enfant
Et non pas parce que c'est le moment

Parce que c'est toi
Je veux te voir dedans

J'verrais dans ses yeux tous ces petits défauts
Parce que parfait n'est plus mon créneau
Parce que c'est toi
Parce que c'est toi le seul à qui j'peux dire
Qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir
Parce que c'est toi
Rien que pour ça
Parce que j'avoue j'suis pas non plus tentée
D'rester seule dans un monde insensé

 

 
 

00:56 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (2) | Tags: belgie |  Facebook |

29-10-07

Botsende beschavingen of gewoon ongenuanceerde Amerikaanse politiek?

Een botsing tussen de Westerse wereld en die van de Islam zoals Huntington die schetst, is die er wel? Zijn er botsende beschavingen? Iedereen gelooft erin en juist dat is het probleem of beter wordt het probleem… In deze aflevering  van het oerdegelijke “ Le dessous des cartes.”  toont  Jean Christophe Victor duidelijk aan dat het bestrijden van het terrorisme zoals de VS die aangaat sedert 9/11, (de Islam als nieuwe vijand, nu Rusland is weggevallen als vijandbeeld…) heeft geleid tot méér terrorisme en een onveiligere wereld. Of met andere woorden: Bush en de zijnen hebben die wereld gekregen die ze juist wilden tegengaan. Arabieren en Joden hebben eeuwen samengeleefd, het is juist de scheidingspolitiek en het bekijken van Arabieren binnen Israël als tweede rangsburgers (met concreet minder rechten) dat het samenleven moeilijk maakt.

 

Het tendentieus aanpakken door de VS van het Palestijns-Israëlische probleem heeft de hele situatie nog meer verzuurd en verziekt. De  Arabische bevolking in de eenpartijenlanden in N-Afrika en het Midden Oosten  zitten met leiders die de V.S. volgen (wegens het grote geld en commerciële-militaire belangen) en democratische verkiezingen met meerdere partijen  vrezen. In sommige landen (Algerije bvb)  zijn dan weer religieuze  partijen verboden.

Dat de Arabische bevolking van zijn leiders vervreemd is valt niet te ontkennen en zij wensen  geen Amerikaanse  (niet-Islamitische )inmenging. De bevolkingen in de diverse Arabische landen voelen zich wat de buitenlandse politiek betreft met mekaar verenigd, hun solidariteit ten opzichte van de Palestijnen overschrijdt de plaatselijke verschillen.  Juist het ongenuanceerd steunen vanwege de VS  van de Israëlisch-Zionistische politiek versterkt de tegenstand binnen de Arabische bevolking, versterkt de onderlinge solidariteit en creëert tegelijk de afkeer voor het Westen. Zo creëert men een geschikte kweekgrond voor nieuwe terroristen.

 

 

http://www.dailymotion.com/video/x36tsk_un-choc-des-civilisations_politics

17:19 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huntington, le dessous des cartes, islam, v s |  Facebook |