29-05-09

BBC verhindert verspreiding van een van haar eigen uitzendingen.....

Nieuws mag- zelfs bij de BBC - niet te veel aandacht krijgen, zeker niet als het belangen zou kunnen schaden.... En de BBC wordt daar zo gevoelig voor dat haar imago van onkreukbaar, van steeds te zeggen waarop het staat, gevaar loopt.

Begin dit jaar was de BBC nog zeer voorzichtig wat de Britse hulpactie voor Gaza betreft. Zij deden niet mee met die grote mediahulpactie: het kon haar imago, haar  belangen in Israël schaden, BBC news heeft daar een groot kijkbereik....

De BBC heeft nu zelfs “podiumangst” voor haar ooit uitgezonden programma's die ze toch op You Tube heeft gezet.

Embedden mag je van hen niet, tot daaraantoe. Al Jazeera laat zulks wel toe. Gisteren vermeldden we hier op dit 'onschuldige' blogje een interessant kort verslag van hen rond Israël's attitude tegenover illegale nederzettingen op de West Bank.

Tot mijn verbijstering krijg je vandaag bij het aanklikken te zien dat het betreffende filmpje plots een prive video is geworden!!!

Check het zelf nog even beste bloglezer: http://www.youtube.com/watch?v=Ytbovbko0Cs Het blijkt plots prive te zijn...

Kijk even naar hun hoofdbladzijde ook daar lukt het oproepen niet meer:

“Israel destroys West Bank settlements” een filmpje van nog geen twee minuten, wie het wil aanklikken krijgt voortaan de mededeling: deze video is prive. Zie maar hier hier

Daarom hier gewoon de vertaalde transcriptie van het filmpje voor jullie lieve bloglezers, gelardeerd met enkele stills uit het filmpje dat ik waarschijnlijk best even niet op het web plaats.....

Zo komt de informatie tenslotte nog door:

In het betreffende filmpje wordt het spel van de Israëlische overheid met de illegale nederzettingen op de West Bank in twee minuten duidelijk uiteengezet. Een hot item dus, dat plots een privefilmpje werd van de BBC, een publieke omroep notabene....

 

Israël vernietigt West-Bank nederzettingen

(de onderschriften op de beelden zijn van jullie 'nederige dienaar'...)

SnapShot(0)

Dit is alles wat overblijft van de woningen van 5 joodse families in deze illegale buitenpost

Je ziet allerlei details uit hun leven: de hoge kinderstoel, keukengerei, boeken

en wat overblijft van de keuken.

Als je spreekt met de families, ze zijn hier nog ze zeggen dat alles dooreengehaald is.

 

SnapShot(1)

 

ooo

SnapShot(2)

Rond ons beginnen ze de nederzetting weer op te bouwen.  Ze zeggen dat de Israeli's hier voordien al 5 keer waren het afgelopen anderhalf jaar.
Telkens brachten ze de caravans terug.
Ze zeggen dat ze alle recht hebben hier te zijn en daarom vertrekken ze niet
Hun huizen worden weer eens heropgebouwd.

SnapShot(3)

 

Israël's rechtse regering staat onder enorme druk  van zijn dichtste bondgenoot de VS om alle illegale buitenposten te ontmantelen in de West Bank
Er zijn er meer dan 100.  Eerste minister Benjamin Netanyahu kwam juist terug van de VS en dit is wat vandaag gebeurde...
Maar is iets werkelijk veranderd?

SnapShot(4)

 

 

Als je de buitenposten hier op de West Bank bekijkt... dit is een van de kleinste, 5 families leefden hier In anderen heb je twee  tot driehonderd mensen wonen. Tot dusver heeft niemand zulke buitenposten aangedurfd.

SnapShot(5)

 

Wat dit land betreft, de meeste Palestijnen zeggen dat de hele West Bank van hen moet zijn als deel van de toekomstige Palestijnse staat
Zelfs onder de Israëlische wetgeving wordt dit land beschouwd als privé Palestijnse grond Maar zelfs nu na de vernielingen hebben de Palestijnen niet de toelating van de Israëli's  deze grond te bewerken.
Als je 't Palestijnen die hier leven vraagt zeggen ze: het hoort allemaal bij een spel
Israël vernielt caravans in sommige Israëlische buitenposten en dan komen de 'nederzetters' terug en bouwen alles terug op

 

SnapShot(6)

Met dit spelletje zeggen de Palestijnen zijn zij de blijvende verliezers.
Ze menen dat wat vandaag geschiedt niet  wijst op een veranderde attitude van de Israëlische overheid.

SnapShot(7)

 

 

Tot daar het filmpje.

Waarom wordt zulk intelligent verslag dat doorzicht geeft, duiding,  nu weggemoffeld???  Is  het omdat deze reporter de situatie te duidelijk analyseert?

15:47 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israel, palestina, nederzettingen |  Facebook |

21-05-09

Nethanyahu – Obama: 1- 0 ?

VS geeft eindelijk ook wat weerwerk aan Israël.....

http://www.deredactie.be/permalink/1.531148

 

Je kan het volgende vaststellen: Obama antwoordt op Nethanyahu's bezwaar tegen Iran's mogelijke kernopbouw maar Nethanyahu zwijgt rond Obama's voorstel van twee staten....

 

Een bedenking hierbij: Hoe is het mogelijk dat we hier in het Westen al jaren Israël's klacht als gerechtvaardig accepteren dat ze niet met Hamas in vrede kunnen leven zolang die niet de Israëlische staat erkennen. Hoe kan Israël zoiets van Hamas verlangen terwijl ze zelf geen Palestijnse staat erkennen!

De VS lijkt met Obama een minder eenzijdige houding pro-Israël in te nemen, maar kunnen ze deze zienswijze wel waarmaken?

Wordt dit meer dan zich terug acceptabel maken voor de Islamitische bevolking?

Let's hope so...

 

 

Al Jazeera's commentaar:

 

 

 

Mooie analyse van de ontmoeting door The  Real News:

 

08:45 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kisrael, palestijnen |  Facebook |

10-03-09

Anders spreken dan handelen: over Israël's 'bouwwoede'en afbraakpolitiek in O-jeruzalem.

all_israel-2004BB weer even als doorgeefluik: twee artikels die erop wijzen dat Israël's politiek anders is dan hun officiëel lippenwerk. Absoluut geen bezwaar dat verschillende volkeren zich zouden vermengen maar hier gaat het om een 'verjaagpolitiek', de ene krijgt niet dezelfde mogelijkheden dan de andere. Een politiek erop gericht O-Jeruzalem te de-palestiniseren, zodat het plan van O-jeruzalem als hoofdstad van de Palestijnse staat niet zou door kunnen gaan.

 

Nederzettingen die er niet mogen zijn maar wel strategisch passen in een plan dat officieel niet erkend wordt en zelfs internationaal veroordeeld is door de VN maar het krijgt steeds meer vorm. Dat is een feit waar men rekening mee zal moeten houden, toch. Zal men die honderdduizenden 'settlers' ooit nog kunnen, nog willen verplaatsen?

 

 

 

Lees volgend artikel in de EU observer (in het Engels):

http://euobserver.com/24/27736

http://euobserver.com/9/27732

 

Of volgend artikel uit de nrc: “Bouw Israël ondermijnt akkoord”:

http://www.nrc.nl/buitenland/article2174872.ece/Bouw_Isra..._

 

een fragmentje hieruit vertaald:

Nederzettingen worden tegen hoog tempo in en rond Oost-Jeruzalem neergepoot, in tegenstelling tot Israël's verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht en de routekaart, die in Annapolis werden bevestigd. In 2008 is het aantal inschrijvingen in Oost-Jeruzalem is toegenomen met een factor van bijna 40 in vergelijking met 2007. Op een totaal van ongeveer 470.000 setllers in de bezette Palestijnse gebieden, zijn er momenteel ongeveer 190.000 Israëlische kolonisten (40%) die leven in Oost-Jeruzalem, in aanvulling op de ongeveer 96.000 in nederzettingen rond Jeruzalem, de meesten wonen in grote nederzettingblokken zoals Givat Ze'ev, de Etzion en bloc Ma'ale Adumim.

 

 

Op een of ander vlak zullen beide volkeren noodgedwongen moeten leren samen te leven en dat kan alleen maar als de kaarten eerlijk verdeeld worden en elke groep zich aan akkoorden houdt. Dat Israël zoveel VN- resoluties, toch internationale akkoorden in de wind sloeg, brengt ongetwijfeld beide groepen niet dichterbij.

 

Te vaak kijkt men in de politiek niet verder dan de volgende verkiezingen, het eigen politiek gewin,terwijl juist een grotere bredere visie een duidelijker inzicht geeft van de te bevaren koers.

 

Butros Ghali voormalig secretaris-generaal van de VN én Egyptenaar schetste dat toekomstbeeld nog onlangs in Der Spiegel (en in Knack van 7 januari jl., dat het artikel eruit overnam). Hij zei o.a.:

 

Israël wil de naakte feiten niet onder ogen zien. De Gazastrook maakt amper 2 procent uit van de gezamenlijke oppervlakte van het geografische Palestina. In het raam van een echt vredesakkoord zal die oppervlakte hoe dan ook sterk uitgebreid moeten worden. Een ander feit dat de Israëliers kennelijk verdringen is dat bij de stichting van de staat Israël in 1948, 1,3 miljoen Arabische Palestijnen in hun dorpen en steden zijn blijven wonen: die maken vandaag al 20 procent van de Israëlische bevolking uit. In 2060 zullen de helft van de inwoners in Israël en de door Israël bezette gebieden Palestijnen zijn.


Der Spiegel (Knack): De droom van een eigen staat met een Joodse meerderheid van de bevolking zal dus door de demografische evolutie teniet worden gedaan?


Butros Ghali: De zionistische idee van een zuivere joodse staat gaat vandaag al niet meer op. De groeiende ongelijkheid in de getalsverhoudingen tussen Joden en Arabieren is de lont aan het kruitvat. Ook de emigratie uit Israël neemt toe, en niet alleen in crisissituaties. Steeds meer Israëlische huisvaders hebben geen vertrouwen meer in de toekomst, ze willen niet dat hun kinderen de rest van hun dagen in angst moeten leven. Maar de huidige Israëlische leiders lijken alleen aan de verkiezingen te denken.

(...)


Wat verwacht u van 2009?

Butros Ghali: Ik voorzie in het Midden-Oosten alleen maar een verslechtering van de situatie. In de Arabische landen zullen de religieuze extremisten meer aanhang krijgen- de helft van de bevolking bestaat er uit licht ontvlambare tieners- en ook in Israël winnen de extremisten die het gebruik van geweld propageren veld. Alles-of-niets politici zullen tot helden worden uitgeroepen , maar ook zij zullen geen einde kunnen maken aan de misère van de gewone mensen. Het is geen vrolijk toekomstbeeld, dat weet ik. Maar ik vrees dat ik de komst van een betere wereld niet meer zal mogen meemaken.

 

Jeruzalem is een belangrijke religieuze stad voor vele overtuigingen en moet een  internationaal, multi-cultureel karakter behouden:

 

Mensenrechtenactivist Mustafa Barghouti in Newsweek (overgenomen door Knack dd 18/2/09):
Knack: Ondanks de neergang van links blijven de meeste Israëli's de tweestatenoplossing steunen.
Barghouti: Dat zeggen ze, maar dat menen ze niet. De hele vraag is wat ze bedoelen met een staat. Bedoelen ze een staat waarin Israël de Bezette Gebieden verlaat en terugvalt op de grenzen van 1967? Als dat zo is, dan gaan we akkoord. Maar dat is niet wat ze bedoelen.

22:39 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israel, palestijnen |  Facebook |

05-03-09

Gaza en de beeldvorming

 

Het is zeer makkelijk Hamas als een louter terreurorganisatie af te doen en de Qassamraketten als een agressieve daad van een terreurorganisatie te bekijken maar besef Westerse lezer, dat dat de perceptie is die Israël de wereld wil meegeven: Israël als misbegrepen underdog die zich noodgedwongen moet verdedigen met muren, raketaanvallen (en zelfs met een kernarsenaal) tegen het moordlustige Hamas. Dat is een vertekening van de realiteit. Dat maakt Israëls houding aanvaardbaar als dat de realiteit zou zijn. Alleen is het een vertekening van feiten.

 

In het jongste nummer van Mo, het mondiale tijdschrift staat een boeiend interview met de arts en voormalig presidentskandidaat Mustafa Barghouti, een interview dat een heel wat genuanceerder beeld geeft.

Hier een aantal excerpten uit het interview:

 

Israël wil niet weten van Hamas omdat Hamas Israël niet erkent.

 

Mustafa Barghouti: Als Israël eerst een landkaart toont en de grenzen vastlegt, dan spreken we over erkenning. We weten tot op de dag van vandaag niet over welke grenzen Israël het heeft. Israël wil niet terug naar de grenzen van '67, wil Jeruzalem niet loslaten, wil de kolonies niet ontmantelen en wil de rechten van de vluchtelingen niet erkennnen. Israël wil erkenning zonder dat het bereidheid tnt m een einde te maken aan de bezetting. Israël heeft alleen de bevrijdingsrganisatie PLO erkend maar geen Palestijnse staat, en dat is vlgens mij een grote fout. Als Israël akkord gaat met de sloop van de muur en een onafhankelijke Palestijnse staat binnen de grenzen van '67, dan is alles mogelijk.Daar ben ik zeker van.

 

Barghouti over Hamas:

Hamas heeft het recht zich te verdedigen. Israël kan niet zeggen dat het het recht heeft om zich te verdedigen maar anderen niet. De oorzaak van het geweld is niet het verzet maar de bezetting.

 

Hoe staat u tegenover de komst van een buitenlandse macht tussen Israël en de Gazastrook?

 

Mustafa Barghouti: Het is de eerste keer in de geschiedenis dat zich twee fenomenen voordoen dat een bevolking en een autoriteit onder de bezetting gevraagd worden om de veiligheid van hun bezetter te garanderen, en dat de rest van de wereld wordt gevraagd om de bezetter te beschermen tegen de mensen die hij bezet. Dat is beschamend.

 

Mo publiceerde ook een zeer duidelijke verhelderende paper “Hoe zien wij Gaza? “ geschreven door Rudy Doom (van de RUG) met een journalistieke reflectie van Simone Korkus vanuit Israël. Een absolute must en gratis te downloaden op

http://www.mo.be/papers

Een tekst om uit te printen en door te geven!!!

 http://www.mo.be/fileadmin/pdf/MO-paperGaza_jan09.pdf

 

08:45 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gaza |  Facebook |

03-03-09

Gaza en de donaties.... een stabiele Palestijnse staat zonder Hamas, kan dat?

 

Nu grote stukken van Gaza vernietigd zijn komt er ondanks de crisis veel geld vrij op de donorconferentie in Sharm El Sheikh waarin zowel Oosterse als Westerse landen het berokkend leed financiëel proberen te verzachten. Dat kan alleen lukken als - zoals ook minister de Gucht zei - er grenzen worden opengezet zodat de hulp hen kan bereiken. “Het heeft voor de internationale gemeenschap weinig zin om hier weer veel geld in te pompen terwijl de Gazastrook kunstmatig belet wordt om economisch te functioneren.” Het embargo moet stoppen en dat kan alleen Israël opheffen... Laten zij wel een leefbaar Gaza toe?

 

Ander breekpunt voor de Westerse landen (die spagaat maken, ze willen 'agressor-verdediger' Israël niet bruskeren ) is dat ze geen hulp wil laten gaan naar Hamas, toch democratisch verkozen en de grote politieke en sociale peiler in Gaza.... De toon van het Westen is dus niet zodanig dat je al kan zeggen dat er een andere wind waait, dat Hamas mee aan de onderhandelingstafel mag zitten voor de heropbouw. Een Palestijnse staat opbouwen zonder de belangrijkste democratisch verkozen partij van Gaza aan tafel lijkt weinig plausibel. Ook is het onbegrijpelijk (al lijkt het in deze context doodnormaal want niemand roert er over dat Israël telkens weer alles kan platgooien wat de internationale gemeenschap dan terug opbouwt. Is er niet zoiets als oorlogschade die de dader moet vergoeden? In Libanon stierf onlangs nog een Belgische ontmijner door clusterbommen massaal in Z-Libanon nog gauw gelost door Israël de dag voor een bestand zou ingaan.

 

Zie :http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/mediatheek/1.4814...

Zie ook: http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/mediatheek/1.4812...

 

De interessante radio-interviews lijken niet te 'embedden' maar vind je op volgende bladzijde:

http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/buitenland/090302...

 

 

 

 

11:58 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gaza |  Facebook |

22-02-09

Gaza vanuit het puin...

Gaza :Out of the ruins....(Panorama, BBC)

Schitterende documentaire van de BBC (panorama) nu dankzij Vranckx ook in Ned. Versie.

Het is goed dat er wat Westers journalistiek werk gebeurt, ook nu noodgedwongen ná het gebeuren. Het is m.i. onvergeeflijk dat Israël geen pers toeliet tijdens zijn optreden. Israël wil toch doorgaan als een open democratie?

Hier de Nederlandse versie dankzij Vranckx (vrt) en You Tube:

 

deel 1:http://www.youtube.com/watch?v=81nVOgyNtKA

deel 2: http://www.youtube.com/watch?v=JZ3HBJZB-v8 

deel 3: http://www.youtube.com/watch?v=_PNjISaJGg4 

English Version:

deel 1: http://www.youtube.com/watch?v=skp4WwObBdM

deel 2: http://www.youtube.com/watch?v=gRJwkcP-MfM

deel 3: http://www.youtube.com/watch?v=KQQMApkjpFE

Ook het volgende is beschamende realiteit: pottenkijkers tijdens de oorlog (journalisten die binnen het oorlogsgebied Gaza reeds aanwezig waren werden zoveel mogelijk geweerd, desnoods met de kogel. Is dit gedrag een 'democratisch' land waardig? Of is dat ook al een gekleurde vraag? 

23:45 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: palestijnen, israel, gaza |  Facebook |

17-02-09

Wreedheden van Hamas, the good and the bad...

 

Volgende beschuldiging rond wreedheden van Hamas tegenover Fatah sympathisanten zijn van een neutrale bron: Amnesty International. Deze beweringen zijn dus hoogstwaarschijnlijk waar vermits A.I. zijn bronnen degelijk nacheckt, ook al ontkent Hamas deze beschuldigingen. Maar Hamas is een betrokken partij...

http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/mediatheek/1.4720...

Hier het bewuste AI rapport als pdf:  http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE21/006/2006/en...

Hamas is ongetwijfeld geen organisatie van 'doetjes', Fatah evenmin. Israël's gazapolitiek is eveneens één grote inbreuk op de mensenrechten... en dit rapport van A.I. doet Hamas geen deugd, maar pleit daarom Israël niet vrij van al hún wreedheden begaan in de jongste oorlog.

Het zou fout zijn een bepaalde groep met alle fouten te beladen en de andere als de goeden te bekijken. De goeden en de slechten.... De realiteit is nu eenmaal genuanceerd en bestaat niet uit goeden en slechten maar beide aspecten zitten in elk van ons. 

Ook wij West-Europeanen hebben deel aan de wantoestanden in Gaza en Israël. Na de holocaust hebben we de overlevende joden massaal verscheept naar een land Palestina, waar al mensen woonden...  Die werden vaak brutaal verdreven en de  W-Europeaan kon  gewoon toekijken hoe het ginds aan toe ging. Er zijn toen weinig pogingen gedaan het sluimerend anti-semitisme in elk van ons aan te pakken.  We lazen ontroerd  Exodus van Leon Uris... en geloofden die (eenzijdige want uitsluitend joodse) voorstelling  van zaken.

Het was makkelijker de joden die het wensten te 'exporteren' weg, uit W-Europa dan hier die ontzettende morele schade te herstellen....

Tenslotte is het joodse volk in de loop der eeuwen een van de  meest kosmopolitische geworden en juist die kruisbestuiving heeft hen zulke rijke cultuur en kennis bijgebracht.

 Gaan ze nu op hun beurt de nationalistische etnische tour op? Ligt daar de oplossing?

17:38 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hamas |  Facebook |