05-04-11

Geen reden tot paniek, bevrijdend lachen samen met Bart???....

Geen enkele reden tot paniek..lach bevrijdend met de NVA mee

In Japan loost men nu radioactief water in zee omdat de containers moeten worden gevuld met nog veel zwaarder vervuild water... Intussen sust de overheid de bevolking... Wat kan men anders doen??

Veelzeggend is volgend fragment :http://www.deredactie.be/permalink/1.996799

 

Typisch Bart de Wever is zich niet uit te spreken rond problemen die hem stemmen kunnen kosten, zo verdedigt het rechtse NVA nog altijd kernenergie en blijft ze zich verzetten tegen het zo snel mogelijk sluiten van centrales... Bewijst de rampzalige situatie in Japan niet genoeg? Waar is de ratio ook binnen de NVA??. BdW behandelt Fukushima via de populaire Simpsons die van het Duitse scherm (Pro Sieben) moeten wijken vermits er nucleaire, verwijzingen in zitten (Homer is veiligheidscoördinator in een kerncentrale)en Bart De Wever besluit zijn column vandaag (5/4/11) in De Standaard met

Wellicht botsen The Simpsons en Fukushima voor de Duitse opinie, traditioneel erg gevoelig voor het thema van kernenergie, al te zeer op het snijpunt van de komedie met de tragedie. Het besef dat de Japanse centrale ongestraft gerund werd door lieden die meer gelijkenis vertonen met Homer Simpson en Monty Burns dan we voor mogelijk hielden, is te pijnlijk om onder de vorm van een komedie onder ogen te zien. Wat we nu willen zien, is de tragedie van de dappere Japanners die op een bovenmenselijke manier vechten tegen het noodlot dat hen via een aardbeving en een tsunami niet zozeer door de feilbare mens dan wel door de hand van God zelf lijkt te treffen. Als de angst regeert, moet de lach wijken. Tijdelijk is dat geen probleem. Zolang de ratio maar terugkeert, waardoor er op de juiste manier lering wordt getrokken uit het menselijk falen. En waardoor we om onze feilbare menselijkheid opnieuw ongegeneerd zullen lachen.”

Op de juiste manier lering trekken uit menselijk falen, de ratio laten terugkeren. Daarmee is iedereen het eens. Alleen zegt Bart De Wever daar niet dat dat wil zeggen zo vlug als mogelijk is kernenergie afbouwen en projecten uitbouwen zoals Desertec bvb ze voorstelt..

Nee dat zegt ie niet.. Hij woont ook binnen de 20 km van Doel... Waar is zijn rationaliteit? Of is die hier zoals zo vaak bij de Simpsons tanend zodra het zijn belang schaadt? Kernenergie is geen veilige energie, ook niet in Vlaamse handen.... Waar is die  ratio, of verdwijnt dir plots als de partijlijn opduikt ?

17:30 Gepost door doeterniettoe in Media, Milieu, Politiek | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

blijkbaar is de schrijver van de blog nog altijd niet op de hoogte hoeveel mensen er sterven bij het opwekken van de andere energie soorten.
er sterven nog altijd VEEEEL minder mensen per GW opgewekte energie in kerncentrales dan enige andere centrale.

er is op dit moment ook geen goed alternatief voor kernenergie, nee windmolens en zonnepanelen voldoen zeker niet, deze kunnen het trouwens tijdens de piekuren laten afweten, en wat dan??

kernenergie blijft een van de veiligste manieren om energie op te wekken, al dit gezever van mensen die bang zijn.

er moeten wel sommige dingen veranderen in de kernenergie sector, zo zouden alle centrales door de staat moeten gecontroleerd worden, en zwaar beboet bij het niet navolgen van veiligheidsadvies.

een groot punt bij kerncentrales is dat als er doden vallen door een fout in een kerncentrale er veel mensen geraakt worden in een keer worden geraakt en er soms belangrijke mensen tussen zitten, niet zoals bij steenkoolcentrales waar regelmatig arme mijners sterven om allerlei redenen.

de enige deftige oplossing voor het kernenergie probleem is het geld storten in projecten zoals kernfusie, wat geen ongecontroleerde kettingreactie kan veroorzaken, en dus ook niet uit de hand kan lopen.

kernfusie weetjes:
kernfusie wordt 1000 maal efficiënter geschat als kernsplitsing
bij kernfusie wordt er 10 maal meer energie uit gehaald dan erin gestoken is
met 1 badkuip water kan men 1 gezin voor 30 jaar van stroom voorzien.

Gepost door: meself7 | 05-04-11

je kan vooroordelen hebben en ze houden (misschien om je eigen daden niet in vraag te moeten stellen), kernenergie goedkoop??? Als je alle kosten meerekent ook de afbraakkosten van kerncentrales, de opslagkosten van het afval, soms decennia en millenia lang,of de ongevallen.... dan komt men tot een peperdure energievorm.
Fukushima opruimen zal zich uitstrekken over verschillende generaties japanners...(vermeld door Marc Vandorpe, expert van Belgonucleaire..in De Standaard dd 19/3/2011) Volwaardige kansen geven aan propere duurzame alternatieven is niet een bedreiging maar een zaak van gezond verstand.
Als u beweert dat zonne-energie en andere duurzame energiebronnen niet kunnen volstaan is dat juist als u een ogenblikkelijke overgang bedoelt, maar een die een afbouw van kerncentrales impliceert en een aanmoedigen van duurzame alternatieven maakt die overgang erg mogelijk en bovendien zeer wenselijk tenminste als u uw nageslacht nog een leefbare aarde wil gunnen
Bewijst wat gebeurt in Fukushima niet overduidelijk dat kernenergie niet de energievorm van de toekomst is??

Gepost door: doeterniettoe | 07-04-11

Diverse andere kernongevallen hadden dat trouwens ook meer dan bewezen. ALLE geruststellingen vanuit de sector en de overheden zijn fout gebleken. Zelfs zonder één ongeval is kernenergie op termijn de duurste. Dit alles bewijst dat de feiten geen enkel effect hebben bij de besluitvorming, tenzij natuurlijk het feit dat een selecte kliek er fortuinen aan verdient.

Gepost door: Sicko | 09-04-11

Kernenergie? Weg ermee!Een vieze, gevaarlijke energiebron die z.s.m. moet verdwijnen. Kernongevallen zijn van alle tijden. Veilige kernenergie is een mythe.Bij de winning van uranium komen enorme hoeveelheden radioactief materiaal vrij die achter blijven in de wingebieden. Van elke 100 kilo die gewonnen wordt blijft 85 kilo achter; dat is 1 miljoen ton aan vloeibaar en 2 miljoen ton aan stofvormig radioactief materiaal per kerncentrale per jaar.Maar kernenergie is alles behalve 'schone energie'. Het grootste probleem is dat er geen oplossing is voor het nucleaire afval. Dit afval blijft +/- 240.000 jaar radioactief. Je zadelt dus niet alleen de komende paar generaties ermee op, maar vele duizenden generaties. De morele vraag hierbij is natuurlijk of wij die keuze kunnen, mogen en willen maken voor zoveel generaties na ons.Er is maar een oplossing voor het kernafvalprobleem: kerncentrales sluiten en overstappen op schone en veilige energie.Sinds het gebruik van kernenergie door de mens is het plutonium niveau in de oceanen gestegen. Elke ramp in de wereld zal bijdragen tot accumulatie van plutonium in de oceanen. Het zelfde geldt overigens voor de atmosfeer.De verspreiding van kernenergie en kerncentrales brengt bijna onvermijdelijk ook de verdere verspreiding van kernwapens mee. In een conflictrijke wereld is dit geen gelukkige evolutie.Vandaag is het precies 32 jaar geleden dat het mis ging in de Amerikaanse staat Pennsylvania bij de kerncentrale Three Mile Island. Daar vond een ramp plaats die in een aantal opzichten te vergelijken is met wat er tot nu toe bekend is over Fukushima. De impact van die ramp op de mensen uit de omgeving is vandaag de dag nog zeer merkbaar blijkt uit een bijdrage van de NOS.De nieuwste, moderne kerncentrales zijn veiliger dan die van de eerste generatie. Maar echt veilige centrales bestaan niet. Meer dan duizend ongevallen in Franse kerncentrales in 2010 /http://www.hln.be// of de ramp in Three Mile Island (Harrisburg) in 1979 .In Duitsland wordt op het moment een nachtmerrie waar: In een stilgelegde zoutmijn lekt al meer dan dertig jaar radioactief afval. In de jaren 60 en 70 werden 126 duizend vaten radioactief afval gedumpt in een stilgelegde zoutmijn. Twee jaar geleden brak het nieuws dat de mijn lekt en op instorten staat.Met het mogelijke gevolg dat radioactiviteit het grondwater vervuilt.Elke dosis radioactiviteit, hoe klein ook, houdt een risico in.Stralingssensoren over de hele wereld tonen aan dat de ramp met de Japanse Fukushima centrale nu bijna net zo erg is als die in Chernobyl in 1986.Fukushima kan Chernobyl nog makkelijk overstijgen in ernst, aangezien er in de Japanse centrale 1760 ton aan vers en gebruikt kernbrandstof is opgeslagen. In Chernobyl was dit slechts 180 ton. Mede hierdoor dreigt Fukushima de grootste kernramp in de geschiedenis van de mensheid te worden, en als uitgegaan wordt van het ergste scenario misschien zelfs wel de allergrootste ramp ooit.Als het in reactor 3 gebruikte plutonium vrijkomt dat zou in het slechtste geval de hele Japanse eilandengroep duizenden jaren lang onbewoonbaar worden.Ik vrees dat we binnen een jaar of 20 Japan het nieuwe/na Chernobyl
Atlantis gaat worden... Plutonium heeft een halfwaardetijd van 24.400 jaar.Plutonium behoort tot de gevaarlijkste en giftigste stoffen ter wereld. Ongeluk zit in een klein hoekje -remember Tsernobyl- en de gevolgen zijn dramatisch.Weg daarmee! Tijd om ermee te stoppen, zeker gezien het feit dat er voldoende alternatieven zijn. Windmolenparken op zee zijn goedkoper dan de constructie van nieuwe kerncentrales,EN VOORAL VEILIGER !Gelijk welke windmolen - van welke generatie ook - produceert als afvalprodukt louter en uitsluitend FRISSE LUCHT. Daarom alleen al valt deze technologie te verkiezen boven kernenergie.We moeten ervoor kiezen om geen kerncentrale te bouwen met haar gevaarlijke afval en gevoeligheid voor terreur.Het wordt tijd dat men in het energiedebat ook het woord VEILIGHEID in de mond neemt.Eind 2007 kwam er door een aaneenschakeling van fouten en technische problemen radioactief materiaal vrij uit de Spaanse kerncentrale in Ascó. Dit ongeluk werd in eerste instantie niet gemeld aan de nucleaire veiligheidsautoriteit. Vier maanden lang is de lekkage verzwegen totdat Greenpeace onderzoek in april van dit jaar aan het licht bracht dat de omgeving ernstig radioactief vervuild is. Schoolklassen hebben de centrale zelfs nog bezocht in de periode van de lekkage! Tot 60 kilometer buiten de centrale is radioactief materiaal gevonden. Dit ongeluk en het opzettelijk verzwijgen ervan toont aan de les van Tsjernobyl nog lang niet geleerd is. Maar mensen leren niet van hun fouten, kijk naar Amerika met hun olieramp. En nu weer Japan, beetje bij beetje breken we moeder Aarde af, totdat ze klaar is met ons. We moeten zo vlug mogelijk en volledig uitstappen uit kernenergie.Een alternatief tegenover dit duivels systeem is meer dan ooit dringend nodig.Het gebruiken van deze onbeheersbare techniek is katastrofaal voor elk leven op deze planeet.Het is alleen door kapitalistisch gewin dat deze centrales bestaan en leven zullen vernietigen. Geen mens met gezond verstand zal aan zulke bouwsels beginnen.Alles draait hier om geld,mensenlevens tellen niet.De mensheid is een virus dat zichzelf zal uitroeien om geld.Willen alle voorstanders van kernenergie nu opstaan en naar Japan gaan helpen de zooi op te ruimen. Als we geluk hebben, ruimen we hiermee de voorstanders van kernergie ook op....Wie in kernenergie gelooft behoort tot het soort megalomane maniakken dat desnoods de hele bevolking van een land gijzelt vanwege het geloof in het snel verdienen van geld, het ongegeneerd smijten met energie, het afbreken van de aarde en en het doodleuk doorschuiven van stralende ellende naar honderden toekomstige generaties.Geef idioten geen kans. http://www.43things.com/entries/view/1881061 http://nl.wikipedia.org/wiki/Kernramp_van_Tsjernobyl http://www.youtube.com/watch?v=yiCXb1Nhd1o http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/

Gepost door: Max | 13-04-11

De commentaren zijn gesloten.