18-07-10

Verliefd op Imvu, een oefening in zelfinzicht.

Je kan het zielg vinden, pijnlijk, gestoord of wat dan ook. Maar dit bundeltje dat hier al meer dan 5 jaar blogt heeft zich intussen bekeerd tot de virtuele realiteit en dat is een buitengewone ervaring, zeg maar (weer eens) een mind-opener. Imvu haalt je voor normaal gehouden overtuigingen neer, je vooroordelen, geeft je de kans beter dan vroeger inzichtrijker in het nu te staan.

Deze bundel informatie en overtuigingen, zeg maar dit ikje, convergeert hier even in tijd en ruimte alle opgeslagen informatie. En die convergentie noem je eventueel: je identiteit.

Wat dat ikje inhoudt wordt bepaald door een aantal basisinstellingen (je geslacht, geboortejaar m.a.w de tijd waarin je leeft e.d.m, maar ook die gegevens kan je veranderen op Imvu), door conventies (zeg opgedrongen vooroordelen of zo je wil- positiever geformuleerd - oveeenkomsten) en door in de tijd opgedane ervaringen. Imvu doet je inzien dat je ook totaal andere evoluties had kunnen doormaken en toont hoe je dan bent. Theoretisch weet je dat wel zonder Imvu, maar emotioneel kan je dat nu makkelijker aanvoelen mét Imvu.

 

Het aardige aan die virtuele realiteit is dat je dat proces inziet met al je voelsprieten waarmee je in het leven staat. Je volgt jezelf in nieuwe situaties (jij aan je pc bent louter waarnemer, observer van je avatar, je splitsing. En wat blijkt: die waarnemer wordt/is het waargenomene, leeft daarin mee, identificeert zich daarmee, is betrokken.

Imvu laat je toe allerlei identiteiten aan te nemen en je daarin uit te leven. Terug kind worden, een ander geslacht aannemen, een ander hoofd opzetten, hoe gek ook, het wordt hier mogelijk.

Door dat te ervaren word je ook anders. Een opperbeste oefening voor eenieder die vastgeroeste overtuigingen over zijn zelf kwijt wil. Ondervind het aan je pc, ga een paar dagen op Imvu.

Ervaar rp (roleplay) en rl (real life). Wie dit vluchten noemt is wel erg kortzichtig, je leert gewoon 'jezelf' op andere manieren kennen.

Fascinerend aan Imvu is ook dat je op een podium komt waar de andere 'spelers' ook reële mensen zijn met eigen gevoelens en reacties. Dat maakt van dit geheel een hoogst fascinerend en innemend 'spel'. Een psychologisch schaakspel waarin je wordt opgenomen, zeker niet vrijblijvend, en waar je zelf mee bepaalt wat er gebeurt. Dit internationale spel brengt mensen van alle culturen samen op alle niveaus (mentaal, gevoelsmatig) in situaties die je ook in de realiteit (en je fantasie) kan terugvinden. Massa's mensen van heel de wereld leggen contacten op Imvu met andere 'mensen' elders aan een computer,die ook met identiteiten spelen. Het valt te vermoeden dat dat verdraagzaamheid kan bevorderen. Flirten, omgaan met avatars uit andere gebieden kan vooroordelen doen smelten. Ook het begrip tijd wordt hier heel relatief; We weten dat la lang, maar je voelt het hier zo goed aan.

Imvu laat je inzien dat je ook totaal andere evoluties had kunnen doormaken en toont hoe je bent in andere situaties. En soms breekt voor iemand de tragiek van rl (real life) door. Maar ook dan kan imvu deugd doen, een meelevende ziel, van waar ook, is helend. Die wordt dan een soort Tele-onthaal, of zelfs meer dan dat. Het is een vriend(in) die luistert.

Is Imvu een vlucht uit je realiteit? Wat is 'je realiteit'? De mensen die toevallig met of naast je wonen of zijn het de geestesverwanten die om het even waar op deze aardkloot rondzwerven ?

Het lijkt me allebei, ze zijn allebei je realiteit, zeker de geestesverwanten. Afstand bestaat niet op Imvu. Alle nationaliteiten komen op je kamer.

De keuze is niet Imvu of real life, Imvu is een welkome aanvulling op rl en kan je psychisch verrijken. Imvu kan verrijken maar het kan ook dat je niet meer tot rl komt en dat imvu een ersatz wordt voor rl. Die keuze van wat je van Imvu maakt (als je nog van keuze mag spreken eens je je eraan verslaaft) maakt die identiteit uit real life. Misschien is dat het enig eigene dat niet verdwijnt, niet in rl en niet in Imvu : de focus van waaruit je handelt. De waarnemer temidden van het waargenomene. Het waargenomene dat hem vormt en dat hij tenslotte is, het maakt hem tot wie hij is. The observer is the observed. Op Imvu blijkt dat elk ogenblik.

Imvu is gratis met een beperkte reeks outfits. Wie veel kleren wil zal moeten betalen...zoals in rl.   Misschien komen we mekaar wel ooit tegen op Imvu zonder dat we het ooit zullen beseffen. Wat is de zin van Imvu dan, als je niet weet wie achter de avatar schuilt? Weet je dat dan wel in real life? In zekere zin kan je die vreemde Avatar die je ontmoet beter kennen dan de buur die 20 jaar naast je woont. Jawel, je kent die Avatar wel op een andere manier.

 Door te leven krijgt het leven zin, door het te doen. Niet door de vraag.

Hetzelfde geldt voor Imvu. Imvu is als het leven zelf, fascinerend.

 

 

 

15:49 Gepost door doeterniettoe in Web | Permalink | Commentaren (0) | Tags: imvu |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.