11-12-09

Frans is niet overal gewoon Frans....over talen en taalkennis

In Antwerpen, een stad waar voornamelijk Nederlands gesproken wordt is er nog steeds een kaste (al sterft ze meer en meer uit wegens steeds minder vers bloed) die zich wil bedienen van het Frans (tot zover geen bezwaar) maar dat doet om zich af te zetten tegen andere groepen die zij 'minder' achten. Zij misbruiken het Frans en maken er een standingtaal van. Een vorm van bewust willen segregeren. Dat gebeurt vooral in van oorsprong Vlaamse families die zich schaamden om hun Vlaamse roots of hun roots minachten en in het Frans een middel zagen om zich hiervan los te maken.... Zij liggen aan de basis van de diepe afschuw die er bij sommige Vlamingen is gegroeid voor het Frans. Een aantal Vlamingen verfransten uit onderscheidingsdrift. Zij verloochenden hun Vlaamse roots en dat wordt door de andere Vlamingen kwalijk genomen tenminste als ze dat zo blijven doen.

 

Potsierlijk wordt het evenwel als die fobie voor zulke mensen zich vertaald anno 2009 in een taalstrijd. België is niet meer hetzelfde België uitde jaren '50, het is een smeltkroes van talen geworden en we kunnen allen daar ook ons voordeel mee doen. Het multiculturele hoeft niet te leiden tot een niets meer betekenend internationalisme. Men kan elkaar ontmoeten zonder de eigen etnie te moeten opgeven, Een zekere etnocentrisme is een rijkdom, stelde ook de onlangs overleden antropoloog-filosoof Claude Lévi-Strauss.

Het kennen van meerdere talen is een winstpunt en zelfs ook Brusselaars als Walen beginnen dat meer en meer te beseffen. Vlamingen moeten evenwel zien dat zij hun historische voorsprong in het kennen van de andere landstalen niet kwijtspelen. Romanisten klagen steen en been over de belabberde kwaliteit van het Frans bij vele van hun leerlingen. Je kan het die leerlingen zelf niet ten volle verwijten, het klimaat in de media is er ook lang niet naar geweest. Een andere landstaal leek haast taboe op de tv-zenders. Nationaal kon je deze zenders haast niet noemen vermits ze de andere landstalen haast schuwen.

Te gek is het dat in dit land met drie talen er geen enkel taalcursus via tv gegeven wordt. Bovendien wordt geen keuze gegeven het programma-aanbod van een gemeenschapszender in de taal van een andere gemeenschap te ontvangen.(is nochtans best mogelijk via teletekst bvb TV5 geeft vele programma's ook in andere talen dan het Frans)

Het beste middel om talen te leren is er veel mee in contact te komen. Waarom wordt dat ons in de media ontzegd?

Er zijn nog andere talen en culturen dan de engelstalige....

 

Over het belang van Brussel als kosmopolisch centrum:

Thank God we have Brussels

 

08:15 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.