09-11-09

Hopelijk niet in dovemansoren: Gorbatsjov's toespraak tot de wereld

Michail Gorbatsjov spreekt de wereld toe vandaag, exact 20 jaar na de val van de muur.

Een opmerkelijk betoog rond muren slopen en weer raak. Raak voor mensen van vandaag. Een absolute aanrader!

Overgenomen uit Time Online maar hier in Nederlandse vertaling (van jullie dienaar):

Haal neer deze muur! En red de planeet.

Er zijn dringende parallellen tussen de val van het communisme en de strijd om de klimaatverandering te stoppen

Mikhail Gorbachev

Het Duitse volk, en de hele wereld met hen, vieren vandaag een mijlpaal in de geschiedenis: de 20ste verjaardag van de val van de Berlijnse Muur.

Niet veel gebeurtenissen kunnen hun plaats opeisen in het collectieve geheugen als een keerpunt dat twee verschillende periodes verdeelt. De ontmanteling van de Berlijnse Muur - dat onbuigzame betonnen symbool van een wereld verdeeld in vijandige kampen - is zulke gebeurtenis. Het bracht ongelooflijke hoop en kansen voor mensen overal, en gaf de jaren 80 een echt juichende finale. Dat is iets om over na te denken, net zoals het einde van dit decennium nadert en de kans voor de mensheid om een andere gewichtige sprong voorwaarts te nemen lijkt te weg te glijden.

De weg naar het einde van de Koude Oorlog was zeker niet gemakkelijk, en werd niet universeel verwelkomd op dat ogenblik, maar het is juist om deze reden dat zijn lessen relevant blijven. In de jaren 80 was de wereld op een historisch kruispunt. De wapenwedloop had een explosieve situatie geschapen. Nucleaire afschrikmiddelen hadden elk ogenblik kunnen falen. We waren op weg naar een ramp, gaven miljarden uit aan een wapenwedloop, in plaats van te investeren in creativiteit en mensen.

Vandaag is er een andere planetaire bedreiging. De klimaatcrisis is de nieuwe muur die ons scheidt van onze toekomst, en de leiders van vandaag onderschatten enorm zijn hoogdringendheid, en de potentieel katastrofische schaal van dit noodgeval.

Mensen grapjassen dat we zullen strijden voor de vrede tot er niks overblijft op de planeet, de dreiging van de klimaatverandering maakt deze profetie letterlijker dan ooit tevoren. Vergelijkingen met de periode onmiddellijk vóór de Berlijnse Muur zijn opvallend.

Net als 20 jaar geleden, staan we voor een bedreiging voor de mondiale veiligheid en ons toekomstig bestaan dat geen enkele natie alleen kan aanpakken. En, weerom zijn het de mensen die pleiten voor verandering. Net als het Duitse volk dat verklaarde omwille van hun eenheid, eisen wereldburgers vandaag dat er actie wordt ondernomen om de klimaatverandering aan te pakken samen met het grote onrecht dat ermee samengaat. Twintig jaar geleden hebben de belangrijkste wereldleiders beslissendheid in weerwil van oppositie en enorme druk, en de Muur kwam neer. Het valt nog te bezien of de leiders van vandaag hetzelfde zullen doen.

De aanpak van de klimaatverandering vraagt om een paradigma verschuiving op een schaal vergelijkbaar met dat voor de beëindiging van de Koude Oorlog. Maar we hebben een "stroom-onderbreker" nodig om te ontsnappen aan het 'business-as-usual' wat momenteel de politieke agenda domineert. Het was de verandering verwezenlijkt door de perestrojka en glasnost die de sprong naar de vrijheid voor de Sovjet-Unie en Oost-Europa voorzag en die de weg opende voor de democratische revolutie die de geschiedenis redde. Klimaatverandering is complex en nauw vervlochten met een scala aan andere uitdagingen, maar een vergelijkbare doorbraak in onze waarden en prioriteiten is nodig.

Er valt niet slechts een muur omver te werpen, maar vele. Er is de muur tussen de staten die reeds geïndustrialiseerd zijn, en die van de ontwikkelingslanden die niet willen worden afgeremd. Er is de muur tussen hen die leiden tot klimaatverandering, en degenen die lijden onder de gevolgen. Er is de muur tussen degenen die acht slaan op de wetenschappelijke gegevens, en degenen die toegeven aan gevestigde belangen. En er is de muur tussen burgers die hun eigen gedrag veranderen en een sterke mondiale actie willen, en leiders die tot nu toe hen in de steek laten.

In 1989 werden ongelooflijke veranderingen doorgevoerd, een paar jaar eerder nog voor onmogelijk gehouden. Maar dit was geen toeval. De veranderingen waren de weerklank van de hoop van de tijd en de leiders reageerden daarop. Wij haalden de muur neer in de overtuiging dat toekomstige generaties in staat zouden zijn de uitdagingen samen op te lossen. Vandaag kijkend naar de gigantische kloof tussen arm en rijk, de onverantwoordelijkheid die de wereldwijde financiële crisis veroorzaakt, en de zwakke en verdeelde reacties op klimaatverandering, voel ik me bitter. De mogelijkheid om te bouwen aan een veiligere, rechtvaardigere en meer verenigde wereld is grotendeels verspild.

Om de eis van mijn overleden vriend en sparring-partner president Reagan te herhalen: Mijnheer Obama, Mr Hu, Mr Singh, Mr Brown en, terug in Berlijn, mevrouw Merkel en haar Europese collega's: " Haal neer deze muur!"

Want dit is jullie muur, jullie bepalend moment. Je kunt de oproep van geschiedenis niet ontwijken . Ik doe een beroep op de staatshoofden en regeringsleiders om persoonlijk naar de klimaatconferentie in Kopenhagen in december te komenn en de muur te ontmantelen. De mensen van de wereld verwachten dat u hen verlost, laat hen niet in de steek.

Tear down this wall and save the planet (Times Online 9/11/09)

 

18:56 Gepost door doeterniettoe in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gorbatsjov, milieu, klimaat, berlijn, muur |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.