06-11-09

Meer doen met minder...

Meer doen met minder volk... Daar kunnen we ons bij neerleggen, zolang wij zelf niet worden afgedankt. Wij leggen ons dan neer bij een doorgedreven automatisering...

Meer doen met minder volk o.k. Zolang wij niet langer moeten werken of minder verdienen. Dat kan (zegt de werkgever) door een ver doorgedreven automatisering.... Daar leggen we ons dan bij neer. Erg voor de werklozen, maar wij hebben werk....

Die trend houdt niet op. Werknemers worden bij bosjes afgedankt en komen of zijn al in de uitkering, gaan dan wat bijklussen (in het zwart).

De staat zijn wij allen, werkgevers en werknemers. Op de enorme economische crisis en bankencrisis moet ooit een werknemerscrisis volgen. Daarmee wordt hier bedoeld een overgrote groep (vaak ongeschoolde) mensen die door de doorgedreven automatisering niet meer aan de bak kan komen. Wat we gemeenschappelijk hebben wordt te vaak leeggemolken voor privébelangen. Die zien winst in automatisering en meer doen met minder. Juist in de meest winstgevende sectoren moet de publieke sector de meeste inspraak krijgen; zodat de gemeenschap inkomsten heeft die niet uit belastingen moet komen.

Betaald personeel wordt nog altijd in privébedrijven meer en meer vervangen door machines en automatisering. Gevolg: ettelijke werklozen meer, vaak ongeschoolden. Op straat gezet met weinig of geen toekomstmogelijkheden.

Onze staatshuishouding krijgt het dictaat van multinationals. Die multinationals volgen geen menselijke koers maar hun beurskoers. Hun belang is hun stand op de beurs.

Het gekke is dat de mens te weinig de kracht van de groep inziet en telkens weer het eigen belang laat voorgaan terwijl juist het groepsbelang een win win situatie voor je kan opleveren. Het privébelang is te erg de hemel ingeprezen, wie voor het collectieve patrimonium opkomt wordt afgeschreven als iemand die in de wolken leeft.

Mensen aan het werk zetten en houden betekent onrechtstreeks minder criminaliteit, minder gevangenissen, meer sociaal weefsel, minder psychische problemen. Want draai het of keer het iemand die op straat gezet is omdat het bedrijf hem niet nodig heeft voelt zich soms minderwaardig, zit (ten onrechte ) met een inferioriteitscomplex...

Even een voorbeeld: Tramontvanger

Elke tram had lang terug minimum 2 personeelsleden: een trambestuurder en een of twee ontvangers. Automatisering heeft de trambestuurder gehouden en twee mensen de werkloosheid ingeduwd. Is dit vooruitgang? Twee extra mensen in de werkloosheid,weg hun sociale controle, veel zwartrijders, vandalisme, camera's. e.d.m. Efficiëntie?

De Lijn moet een winstgevend bedrijf zijn... Hoort het liberalisme wel thuis in de sociale sector? En is de lijn niet deels een sociale sector?

Hetzelfde geldt voor trein: vroeger werkte veel meer volk in een station en was er dus ook meer sociale controle. Is dat niet beter dan een heerschappij van camera's?

Is het niet beter dat iedereen een job nog kan hebben, een sociale functie in het reusachtige netwerk?

 

 

 

De gelegenheid maakt de dief geldt nog altijd. Wie zich meer betrokken voelt bij de gemeenschap gaat niet zo vlug overgaan tot vandalisme of criminaliteit. Het probleem ligt niet in de verscheidenheid van geloofsovertuigingen, integendeel die hebben hun sociaal nut, brengen mensen samen, zijn niet noodzakelijk tegen een andere groep.

Het grote probleem is veeleer: hoe kom je nog tot een gemeenschap die aandacht geeft aan andere waarden dan geld, die minder geldbelust en consumptief is .

We hebben de samenleving die wij ervan maakten. Steeds minder belastingen ondermijnt het ganse sociale patrimonium. Gronden die de gemeenschap behoren en die worden verkocht brengen slechts eenmaal geld op en is kortzichtige politiek waar vooral de privé achteraf garen mee spint.

En het uitdunnen van werknemers in privébedrijven gaat steeds door, vaak verpakt in zgn. vooruitgang. Enkele voorbeelden voor binnenkort?

-PNB Paribas: het volledig afschaffen van loketten om geld af te halen, je moet het doen met de geldbiljettenverdeler.

-De supermarkten gaan overgaan tot het scannen via poorten: die maken dat al je gekochte goederen in je gerecycleerd plastieken karretje (zie boeiend artikel hierover: Elke klant zijn karretje (DS 9/11/09) ) collectief gescand worden. Met hoeveel kassa's en kassiersters minder kan men het dan niet doen?

- Het havenbedrijf kan werken met een minimum aantal werknemers en daarmee bergen werk verzetten dankzij de haast volledige automatisering. De vooruitgang van de haven moet die met tonnenmaten gemeten worden of met de hoeveelheid werk die er gegeven wordt?

Vanzelfsprekend is automatisering goed alleen mag ze niet gaan ten koste van. Een bedrijf toont alleen zijn mooie kant, toont zijn beurskoers. Toont niet alle mensen die het ontslaat en dan gefrustreerd achterlaat....Een bedrijf moet ook worden afgerekend daarop. Dat kan via een dwingende sociale wetgeving, niet via een afbraak van de sociale zekerheid.

De wereld is te belangrijk en te mooi om hem te laten verknoeien door een doorgedreven privatisering.

 

Hier een paar beurslinks van vandaag ter illustratie:

Delhaize verhoogt jaarprognose.

BNP Paribas boekt 45% hogere kwartaalwinst

Hoeveel mensen gaan beide firma's méér in dienst nemen? Een onbetamelijke vraag? Werkloosheidsuitkeringen horen niet tot hun zorgen?

07:30 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.