30-10-09

Samenwerking tussen cultuurgemeenschappen ?

samenwerken

 

 

 

 

 

Samenwerking tussen cultuurgemeenschappen? Graag. Een goede gelegenheid voor cultuurgemeenschappen om te tonen dat ze niet bekrompen zijn en uit zijn op een win-win situatie.  Arte toont al jaren dat het kan tussen Duitsland en Frankrijk. Een aantal cultuurhuizen in het Brusselse doen het ook, waarom dat dan niet verwelkomen en uitbouwen?

Fadila Lanaan (P.S, franstalige minister van media en cultuur) reikt de hand naar Joke Schauvliege (CD&V, minister van cultuur van de Vlaamse Gemeenschap) en dat valt alleen maar toe te juichen.

De Standaard schreef daarrond volgend artikel: 'In de praktijk werkte Bert Anciaux helemaal niet mee'

Het foyer (Molenbeek) lijkt het initiatief alvast toe te juichen: Fadila Lanaan, Franstalig minister van cultuur, is gewoon betrouwbaar in haar voorstel om met de minister van Vlaamse cultuur samen te werken.

Interessant is het commentaa rvan het artikel dat de reacties (in de Standaard bvb.) op Fadila's uitgestoken hand goed weergeeft

uiteraard volgen op zo’n verklaring van Lanaan de stilaan gebruikelijke hatelijke en ontstellend bekrompen commentaren van sommige Vlamingen die men op de blogs van een aantal kranten kan terug vinden. Wij kunnen van onze kant enkel zeggen dat onze ervaring met minister Lanaan, die Foyer gekend heeft toen ze nog klein meisje was in onze jeugdwerking, gewoon positief is. En dat men ons niet zegge dat ze het product is van het PS-apparaat of van een familiedynastie. Haar ouders waren gewone immigranten uit Molenbeek, maar die geïnvesteerd hebben in de studies van hun kinderen, dochters inbegrepen. In de mate dat politici eerlijk en authentiek zijn, behoort ze ons inziens inderdaad tot die soort. En veel Vlaamse partijen kunnen daar vandaag echt een voorbeeld aan nemen, en dan zwijgen we nog over de familiedynastieën e.d. Er is dus zeker genoeg grond om een ernstige samenwerking te beogen vanuit Vlaanderen. Tenzij Vlaanderen de E.B.E. (Eigen Bekrompenheid Eerst) verkiest. “

 

Ik kan niet anders dan dit commentaar van Johan Leman volmondig bijtreden.

Een vraagje van hieruit : waarom geen gemeenschappelijk platform inrichten om gemeenschappelijke projecten uit te bouwen?

Trouwens het zou mooi zijn als de samenwerking niet tot die twee vrouwelijke ministers beperkt bleef. In Vlaanderen scheidt men ministrieel cultuur (Schauvliege) van media (I. Lieten) Het zou mooi zijn als deze laatste hier ook bij betrokken wordt; cultuur en media liggen in mekaars verlengde en kunnen mekaar bestuiven. En wieweet kunnen deze drie vrouwen zorgen dat er meer culturele kruisbestuiving gebeurt.

Volgend voorstel, dat hier al vaak vermeld is, lijkt toch het overwegen waard: Rtbf en Vrt zouden elk kunnen zorgen voor een inbreng in een op te richten digitale zender. Die zender zou programma's van Vrt en rtbf vertaald (met onderschriften via teletekst) weergeven, vertaald in de andere twee landstalen. Dat zou de talenkennis van onze landgenoten enorm vergroten en ook, mogelijks, begrip voor mekaars standpunt.

Vermits dit makkelijk kan in dit digitale tv-tijdperk en nog wel  zonder enorme meerkost, men kan werken vanuit  bestaande zenders, lijkt dit voorstel het overwegen waard.

Cultureel zou het enorm verrijkend zijn voor de drie taalgebieden.

Wie gelooft dat cultuuruitwisseling verrijkt, moet, lijkt me, achter dit voorstel staan.

Ja? Tegelijk is het een mooie stap naar Europa toe....

00:46 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgie, media, rtbf, vrt, cultuurbeleid |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.