17-09-09

Men maakt er een potje van...

De hele heisa rond het hoofddoeken is in een stroomversnelling beland door overhaaste maatregelen die ondoordacht blijken. Daarbij komt dat allerlei mensen met dit debat hopen te scoren, elk binnen zijn segment...

Hier TerZake van 16/9/09 eerste item:: Taouil en zijn werkomgeving De Lijn. De daaropvolgende link geeft de reactie van minister van justitie Stefaan De Clerk rond de uitspraken over Taouil door de staatsveiligheid.

http://www.deredactie.be/permalink/1.598898

Minister Stefaan De Clerck over Taouil

Taouil en de staatsveiligheid

staatsveiligheidHeel deze heisa ware niet erg was het niet dat het hier om mensen gaat en hun 'reputatie'. De uitspraak van de staatsveiligheid rond de Heer Taouil in Terzake is die wel gegrond? Minister van Justitie De Clerck denkt dat hij aan de mening van de staatsveiligheid niet moet twijfelen.... Hij denkt dat.

Waarom moet dit allemaal publiek gebeuren als de staatsveiligheid bewijzen heeft van extremistisch gedrag dat hij dan bewijzen geeft. Kan het niet publiekelijk dan pakt men de betroffen man zelf aan via bewijzen. Nu lijken het verdachtmakingen die consequenties hebben op de man zijn leven en die van zijn familie en die eerder een wraakoefening lijken om zijn uitspraken in het hoofddoekendebat. Alsof dat al extreem is! Zijn uitspraken gingen in tegen de genomen maatregelen. Mag dat al niet meer in een democratie?(zie Het verschil tussen Taouil en Belliraj. (D.S.17/09/09)

 

Het GO en de hoofddoek

hoofddoek

De beslissing van het GO om elke vorm van religieus symbool te weren is dat dan geen extremisme? Nee? Op welke grond? Omdat de gevestigde meerderheid dat beslist? (zie 'Met kanon op mug' D.S. 17/09/9)

 

 

Kind en Gezin...

Kind en GezinKind en Gezin lijkt plots een ideologische wafelijzerpolitiek te hanteren, een techniek waar de Belgische staat zo goed in was. . De “nazistische' onthaalmoeder werd uitgesloten, dan moet het maar ook met de echtgenote van imam Taouil.... Lijkt me absoluut ongegrond op dit ogenblik en K&G doet dat zonder verder onderzoek naar de grond van de uitspraak van de staatsveiligheid, een uitspraak die van vaagheid overloopt. Broodroof is dat. Het lijkt eerder een poging van bovenaf om de woordvoerder van het atheneum hoofddoekendebat te discrediteren.

Staatsveiligheid mag geen 'Dag Allemaal' worden ! Dat is haar taak zeker niet. Zo kan men elke burger gaan verdacht maken die even zijn nek uitsteekt....

Islam en andere levensbeschouwingen

levensbeschouwingen-t9132Islam is een godsdienst evenwaardig aan het katholicisme of een andere levensbeschouwing en dient ook zo te worden behandeld.

De kennis van religies die niet al stevig geworteld zijn in Vlaanderen kan best wel wat verbeteren want de xenofobe houding waarmee men vreemde religies hier benadert bevordert geenszins wederzijds begrip. De brochure die men in Antwerpen bvb uitgaf rond levensbeschouwingen in Antwerpen bevat fouten gewoon al in de rubricering. Een groep resorteert daar onder Hindoeisme bvb die daar niks mee te maken heeft. Als de staatsveiligheid zulke rubricering overneemt en dan gebruikt als informatiebron, tja....

Culturele emancipatie, geen assimilatie

IslamIn de jaren 60 gooiden de zwarten het roer om en Malcolm X propageerde 'proud to be black'. Men begon in de VS zich Afrikaans te kleden en de eigen cultuur en eigen typische kenmerken te benadrukken. Het was een middel om daar de eigen waarde te beklemtonen. Als moslims dat nu hier doen via hun kleding, wat is daar op tegen? Dat is toch niet tegen een andere groep gericht? Dat is gewoon een teken van culturele emancipatie, gelukkig niet van nivelering. De ene mens is niet beter dan de andere. Dat leer je best door mekaar te ontmoeten, mekaar te leren kennen.

Niks is boeiender voor de wereld dan veelkleurigheid.

Of wil jij uitsluitend jezelf tegenkomen?

 

Kifkif publiceerde volgende tekst in zijn jongste brief:

 

Het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel, is diep teleurgesteld over de beslissing van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs om een algemeen hoofddoekenverbod in te voeren.
Het Minderhedenforum herhaalt zijn argumenten:
* vrijheid van godsdienst en godsdienstbeleving is een mensenrecht en een grondrecht
* actief pluralisme houdt in dat elke leerling zijn identiteit kan beleven met respect voor de anderen, niet dat de identiteit van (bepaalde) minderheden wordt verboden
* een hoofddoekverbod zet een rem op de emancipatiekansen van deze meisjes en vrouwen, omdat het hun recht op onderwijs (en later op werk) beperkt
* het hoofddoekverbod lost de problemen die directies aanhalen inzake sociale druk geenszins op.
 
"Dit is een zwarte dag voor de democratie: de overheid zelf gaat hier mensen discrimineren op basis van hun godsdienst in een cruciale sector als onderwijs." zegt Naima Charkaoui, directeur van het Minderhedenforum. Het RAGO is zelf gezwicht voor sociale druk, namelijk de toenemende druk van de maatschappij om de islam 'aan banden te leggen' en meer specifiek hoofddoekdragende meisjes te viseren.
Het had van meer moed getuigd om een algemene regel uit te vaardigen die de hoofddoek toelaat in alle scholen. Dat was bovendien consistenter met het eigen pedagogisch project. Daarin is sprake van de nood aan een open geest, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening. Het Minderhedenforum noteert echter dat mensen van alle overtuigingen niet langer welkom zijn in het Gemeenschapsonderwijs zonder dat er aan hun eigenheid geraakt wordt. Als gelijkbegaafden gelijke ontwikkelingskansen moeten krijgen - een citaat uit het pedagogisch project van het GO! – moet men hier geen irrationele voorwaarde aan koppelen.
 
Het Minderhedenforum roept het Gemeenschapsonderwijs dan ook op het verbod op hoofddoeken alsnog te herzien.  Het wordt bovendien tijd dat politici een standpunt durven in te nemen voor verworven rechten als godsdienstvrijheid. Het Minderhedenforum vindt immers niet dat het verbod op hoofddoeken te rijmen valt met de ‘warme, respectvolle samenleving’ die het regeerakkoord voor ogen heeft.
Voor meer informatie: Naima Charkaoui, directeur Minderhedenforum, 0486 600 975

(Kifkif: Zwarte dag voor de democratie. )

In De Morgen staat een brief Schaf lessen levensbeschouwing ook maar af waarin men bepleit elke levensbeschouwing op school te laten wegvallen.Ik vermoed dat men dat pleidooi houdt om aan te tonen waartoe de genomen maatregel leiden kan: tot ongelooflijke anomalieën

Het commentaar van De Standaard (17/09/09) is zeker lezenswaard: We raken de pedalen kwijt (Peter Vandermeersch)

Zie ook:

De Standaard - Hoofddoekenverbod op school: voor of tegen?

 

Tenslotte dit: Tijdens een door Groen! gehouden debat in Antwerpen gisteren hebben vertegenwoordigers van de vier onderwijsnetten gezegd dat ze met alle betrokkenen nog eens willen praten over het hoofddoekenverbod. Dat zou ver weg van de camera's moeten gebeuren.

Lijkt me verstandig.

 

09:55 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (3) | Tags: hoofddoek, taouil, staatsveiligheid |  Facebook |

Commentaren

discriminatie Het heeft 2 kanten. Je kan wel de hoofddoeken toestaan maar dan krijg je het feit dat jongeren die caps/pet dragen hem wel af moeten zetten. je moet het wel gelijk trekken, vind ik.
In sommige situaties vind ik het ook onpersoonlijk over komen die hoofddoeken. Ze kunnen toch ook pruik dragen ipv hoofddoeken...

Gepost door: Bianca | 17-09-09

In de jaren twintig lachte iedereen met Hitler en zijn radicale ideeën. Als men toen 'Mein Kampf' had gelezen, dan had men vroegtijdig kunnen ingrijpen. De radicale Islam is even gevaarlijk als het fascisme, lees maar bepaalde sites. Het salafisme en wahabisme van Saoudische origine is de gevaarlijke extremistische kweekvijver, waar ook Al Quaeda is uit voortgekomen. Als de staatsveiligheid nu naar buiten komt met die uitspraak, dan betekent dit dat er staatsbelangen in het geding zijn. Dat de aantijgingen tegen Nordin Taouil gegrond moeten zijn, bewijst dat hij daar tegen in beroep is gegaan, en er bevestigd is geworden dat er stront aan de knikker is, zodat hij geen deel kon uitmaken van de moslimexecutieve. Ik ben er gerust in, de staatsveiligheid heeft in he verleden zodanig geklungeld, dat ze nu wel alles driedubbel gecheckt hebben vooraleer naar buiten te komen. Taouil heeft zelf de radicalisering in de hand gewerkt: macht roep tegenmacht op en dat is tijd. Wij zijn zodanig verwekelijkt en verlinkst, dat we ons van binnenuit laten opvreten door extremisten. Het debat gaat helemaal niet meer over hoofddoeken, maar over het voorbestaan van ons maatschappelijk systeem. Om alle discussie te vermijden zou men uitingen van extreme islam, net zoals het fascisme en negationisme, bij wet moeten verbieden.

Gepost door: Marc | 17-09-09

Niemand geeft blijkbaar om de moslima die niet graag een hoofddoek dragen en vergeet hun rechten. De oorspronkelijke beslissing van de directrice van het atheneum om de hoofddoek te verbieden werd genomen in het belang van die meisjes. Zij worden nu totaal vergeten in het debat.

Gepost door: Dwarsdenker | 20-09-09

De commentaren zijn gesloten.