16-09-09

Men maakt er een potje van...

Dat ware niet erg was het niet dat het hier om mensen gaat en hun 'reputatie'. De uitspraak van de staatsveiligheid rond de Heer Taouil in Terzake gisteren is die wel gegrond? Minister van Justitie De Clerck denkt dat hij aan de mening van de staatsveiligheid niet moet twijfelen.... Hij denkt dat.

Kijk hier naar betreffende item uit Terzake van 16/9/09:

Taouil bij de lijn:

http://www.deredactie.be/permalink/1.598898

Video:

Minister Stefaan De Clerck over Taouil

 

Waarom moet dit allemaal publiek gebeuren als de staatsveiligheid bewijzen heeft van extremistisch gedrag dat hij dan bewijzen geeft. Kan het niet publiekelijk dan aan de betroffen man zelf. Nu lijken het verdachtmakingen die consequenties hebben op de man zijn leven en die van zijn familie en die eerder een wraakoefening lijken om zijn uitspraken in het hoofddoekendebat. Alsof dat al extreem is!

De beslissing van het GO van elke vorm van religieus symbool te weren is dat dan geen extremisme? Nee? Op welke grond?

 

Kind en gezin lijkt plots een 'ideologische'  wafelijzerpolitiek te hanteren waar de Belgische staat zo goed in was. Maar hier dan wat betreft buitenwippen. De “nazistische' onthaalmoeder werd uitgesloten, dan moet het maar ook met de echtgenote van imam Taouil.... Lijkt me absoluut ongegrond (de vrouw van !!) en dat zonder verder onderzoek naar de uitspraak van de staatsveiligheid, een uitspraak die zelf  van vaagheid overloopt. Het lijkt eerder een poging van bovenaf om de man die zich als woordvoerder van het atheneum hoofddoekendebat opwierp, te discrediteren.

Staatsveiligheid mag geen 'Dag Allemaal' worden ! Zo kan men elke burger gaan verdacht maken die even zijn nek uitsteekt....

 

Islam is een godsdienst evenwaardig aan het katholicisme of een andere levensbeschouwing en dient ook zo te worden behandeld.

De kennis van religies die niet al stevig geworteld zijn in Vlaanderen kan best wel wat verbeteren want de xenofobe houding waarmee men vreemde religies hier benadert bevordert geenszins wederzijds begrip. Het boekje dat men in Antwerpen bvb uitgaf rond levensbeschouwingen in Antwerpen bevat fouten gewoon al in de rubricering. Als de staatsveiligheid zulke rubricering dan gebruikt als informatiebron, tja....

 

In de jaren 60 gooiden de zwarten het roer om en Malcolm X propageerde 'proud to be black'. Men begon in de VS zich Afrikaans te kleden en de eigen cultuur en eigen typische kenmerken te benadrukken. Het was een middel om daar de eigen waarde te beklemtonen. Als moslims dat nu hier doen via hun kleding, wat is daar op tegen? Dat is toch niet tegen een andere groep gericht? Dat is gewoon een teken van culturele emancipatie, gelukkig niet van nivelering. De ene mens is niet beter dan de andere. Dat leer je best door mekaar te ontmoeten, mekaar te leren kennen.

Niks is boeiender voor de wereld dan veelkleurigheid.

Of wil jij uitsluitend jezelf tegenkomen?

 

Kifkif publiceerde volgende tekst in zijn jongste brief:

 

 

Het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel, is diep teleurgesteld over de beslissing van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs om een algemeen hoofddoekenverbod in te voeren.
Het Minderhedenforum herhaalt zijn argumenten:
* vrijheid van godsdienst en godsdienstbeleving is een mensenrecht en een grondrecht
* actief pluralisme houdt in dat elke leerling zijn identiteit kan beleven met respect voor de anderen, niet dat de identiteit van (bepaalde) minderheden wordt verboden
* een hoofddoekverbod zet een rem op de emancipatiekansen van deze meisjes en vrouwen, omdat het hun recht op onderwijs (en later op werk) beperkt
* het hoofddoekverbod lost de problemen die directies aanhalen inzake sociale druk geenszins op.
 
"Dit is een zwarte dag voor de democratie: de overheid zelf gaat hier mensen discrimineren op basis van hun godsdienst in een cruciale sector als onderwijs." zegt Naima Charkaoui, directeur van het Minderhedenforum. Het RAGO is zelf gezwicht voor sociale druk, namelijk de toenemende druk van de maatschappij om de islam 'aan banden te leggen' en meer specifiek hoofddoekdragende meisjes te viseren.
Het had van meer moed getuigd om een algemene regel uit te vaardigen die de hoofddoek toelaat in alle scholen. Dat was bovendien consistenter met het eigen pedagogisch project. Daarin is sprake van de nood aan een open geest, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening. Het Minderhedenforum noteert echter dat mensen van alle overtuigingen niet langer welkom zijn in het Gemeenschapsonderwijs zonder dat er aan hun eigenheid geraakt wordt. Als gelijkbegaafden gelijke ontwikkelingskansen moeten krijgen - een citaat uit het pedagogisch project van het GO! – moet men hier geen irrationele voorwaarde aan koppelen.
 
Het Minderhedenforum roept het Gemeenschapsonderwijs dan ook op het verbod op hoofddoeken alsnog te herzien.  Het wordt bovendien tijd dat politici een standpunt durven in te nemen voor verworven rechten als godsdienstvrijheid. Het Minderhedenforum vindt immers niet dat het verbod op hoofddoeken te rijmen valt met de ‘warme, respectvolle samenleving’ die het regeerakkoord voor ogen heeft.
Voor meer informatie: Naima Charkaoui, directeur Minderhedenforum, 0486 600 975

(Kifkif: Zwarte dag voor de democratie. )

 

 

In De Morgen staat een brief Schaf lessen levensbeschouwing ook maar af waarin men bepleit elke levensbeschouwing op school te laten wegvallen.Ik vermoed dat men dat pleidooi houdt om aan te tonen waartoe de genomen maatregel leiden kan.

 

 

 

 

22:44 Gepost door doeterniettoe in Levensbeschouwing | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.