13-08-09

Wat is de taak van de journalist?

Neem als voorbeeld de omstreden ziektehervorming in de VS.

 

Je kan louter informeren zonder diepgaande analyse, zonder eigen standpunt:

 

http://www.deredactie.be/permalink/1.578973

Wat hou je hier dan van over?

 

of je kan een positie innemen en samenhang aantonen.

Keith Olbermann bvb toont in volgende column voor Msnbc aan dat het verzet van vele congresleden tegen de ziektewethervorming in de VS geînspireerd is door het feit dat die congresleden niet zozeer hun staat vertegenwoordigen als wel de privé ziekteverzekeringen die hun kiescampagne steunden.

 

Hier Keith Olbermann, zéér de moeite:

 

 

 

transcriptie van de laatste minuten uit het bovenstaand filmpje:

I warn you all (zegt Olbermann tegen de congresleden):

You were not elected to create a democratic majority, you were elected to restore this country. You were not elected to serve the corporations and the trusts who the government has enabled these last 8 years. You were elected to serve the people and if you fail to pass or support this legislation the full raft of the progressive and the moderate movements of the country will come down on your heads. Explain yourself not to me but to them (i.e. All the people at home watching) they elected you and in the blink of an eye they will replace you if you behave as if you were republicans, as if you are the prostitutes of our system. You'll be judged as such, and you will not only lose our respect, you will lose your jobs Every poll, every analysis, every vote, every region of this country

support healthcarereform and the essential great leveling agent of a government funded alternative to the unchecked duopoly of profiteering private insurance corporations.

Cross us all at your peril,because congressman Ross you were not the representative from Blue Cross Blue Shield, and senator Baucus you were not the senator of Schering Plough Global Healthcare, even if they have already given to you 76 grand to your re-election, and mrs Lincoln you were not the senator from Davida Dialysis because Ladies and Gentlemen, President Lincoln did not promise that this nation shall have a new death of freedom and that government of the corporation by the corporation for the corporation shall not perish from this earth!Good Night and Good Luck

 

De slotformule ('Good Night and Good Luck' ) alludeert tegelijk naar de wantoestanden in de fifties toen ook een journalist bestaande gevestigde waarden aanviel (o.a. de communistenjacht van senator McCarthy) . Olbermann pakt hier ook machtige concerns aan die hun mannetjes in de politiek plaatsen om hun belangen veilig te stellen, niet de belangen van het volk....

 

In de voorlaatste zin alludeert Olbermann op Lincoln's Gettysburg Address die Lincoln besluit met

The world will little note, nor long remember, what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us, the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here, have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us, that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion; that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain; that this nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.

 

De wereld zal nauwelijks notie nemen, noch lang onthouden, van wat wij hier zeggen, maar ze mag nooit vergeten wat zij hier presteerden. Het is eerder aan ons, de levenden, om ons toe te wijden aan het onvoltooide werk dat zij, die hier vochten, al zo ver en zo nobel hebben volbracht. Het is eerder aan ons om ons toe te wijden aan de grootse taak die nog voor ons ligt, dat wij uit deze geëerde doden een versterkte devotie mogen putten aan dat grote doel voor dewelke zij hun laatste, ultieme toewijding hebben gegeven; dat wij hier plechtig besluiten dat deze doden niet tevergeefs zijn; dat deze natie, onder God, een nieuwe geboorte van vrijheid zal kennen en dat regering van het volk, door het volk en voor het volk, niet van de wereld zal verdwijnen.

 

 

Olbermann toont aan dat de droom van de VS: een regering van en voor en door het volk veranderd is in een regering van, voor en door de grote 'corporations', de trusts en multinationals.

 

Wanneer zal het volk inzien dat sociale voorzieningen belangrijk zijn voor elkeen en die juist niet geprivatiseerd mogen zijn in het belang van elkeen?

De machtige groepen binnen de privé-verzekeringen gebruiken alle middelen om een rationeel publiek debat rond de algemene ziekteverzekering te verhinderen. Zo worden publieke vergaderingen gestoord:

 

 

 

(met dank aan banny Banny die in zijn blog hiernaar verwees)

08:15 Gepost door doeterniettoe in Media | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olbermann |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.