11-06-09

Obama wijst de richting ...

Wordt de regeringspolitiek van de VS terug richtinggevend, terug een voorbeeld voor Europa?

 

Nu bij de jongste Europese verkiezingen extreem rechts door een agressieve islamofobe campagne scoort is het deugddoend te zien dat Obama een duidelijk andere koers wil varen tegenover de Islam dan Wilders en de Winter... Ook verschillend van zijn voorganger Bush.

 

Elke godsdienst heeft uitwassen en de platitudes en veralgemeningen waar zowel Wilders als de Winter zich aan bezondigen zijn een smet op het blazoen van Europa. Het Europa van Wilders en De Winter is niet tolerant, sluit zijn grenzen,denkt alleen aan eigen gewin. Wilders wil scoren met extreme uitspraken (raakt ermee in het Europese parlement) en beseft maar al te goed dat hij daarmee ook ettelijke miljoenen moslims wereldwijd kwetst. Als hij maar scoort, de aandacht trekt. Wilders bazuint uit: ban de Koran, alsof Europa geen vrijheid van godsdienst kent. Turkije mag geen lid worden van de EU in nog geen duizend jaar.....

Alles behalve positieve boodschappen, boodschappen waarmee hij het ongenoegen kanaliseert naar zijn lijst toe, tegelijk drukt hij ook een nationalistisch en rechts programma door.

Het is de hoogste tijd dat tolerant Europa zich laat horen en weerwerk biedt tegen politici die het ongenoegen voeden door hun ongenuanceerde extremistische uitlatingen. Het enige wat ze doen is olie op het vuur gooien. In dat opzicht verschillen ze niet van Bin Laden....

Volgende toespraak van Obama is deugddoend, hier een excerpt eruit dat duidelijk blijk geeft van inclusief denken, ook Europa heeft er nood aan:

Laat er dus geen twijfel over bestaan: de islam is een deel van Amerika. Ik geloof dat Amerika in zich de waarheid draagt dat wij allen, ongeacht ras, godsdienst of levensfase, naar hetzelfde streven – een leven in vrede en veiligheid, goed onderwijs en waardig werk, liefde voor onze familie, onze gemeenschappen en onze god. Dat hebben wij gemeen. Dat is de hoop van de hele mensheid.

Uiteraard is de erkenning van onze gemeenschappelijke menselijkheid slechts het begin van onze taak. Woorden alleen kunnen niet tegemoetkomen aan de behoeften van ons volk. Aan die behoeften kan enkel worden tegemoetgekomen als we de komende jaren moedig optreden, en als we beseffen dat wij de uitdagingen delen waarvoor we staan en dat onze mislukking ons allen zal schaden.

Recente ervaringen hebben ons immers geleerd dat wanneer een financieel systeem in één land verzwakt, de welvaart daar overal nadeel van ondervindt. Wanneer een nieuwe griep één mens besmet, iedereen een risico loopt. Wanneer één natie een nucleair wapen nastreeft, het risico van een nucleaire aanslag voor alle naties toeneemt. Wanneer gewelddadige extremisten in één bergkam actief zijn, mensen aan de andere kant van een oceaan worden bedreigd. En wanneer onschuldige mensen in Bosnië en Darfoer worden afgeslacht, dat een smet op ons collectieve geweten is. Dat is wat leven in deze 21e eeuw inhoudt. Dat is de verantwoordelijkheid die wij als mensen tegenover elkaar hebben.

Toespraak met onderschriften in o.a. Engels en Frans. De Nederlandse vertaling ervan zie link hieronder:

 

http://www.youtube.com/watch?v=NaxZPiiKyMw

 

Originele Engelse tekst van de volledige toespraak

Nederlandse vertaling zoals door de Home Office verspreid

Die verbondenheid, openheid, dat inclusieve denken waar deze toespraak van getuigt  moet nu nog waar worden gemaakt, dat is geen taak voor Obama  alleen, wel een voor elkeen  in zijn omgeving, dagdagelijks.

 (Vanavond 11/6 op Canvas+ (vrt) 22.40 u: de complete redevoering in Caïro, met ned. onderschriften. )

 

 

 

 

 

08:45 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vs, obama, wilders, vlaams belang |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.