02-04-09

Wat de G-20 nu al kan besluiten ... of komt het (nog) later?

Hieronder het verslag van de G-20 bijeenkomst van volgend jaar, zoals ze verscheen in de nep-Zeit uitgave van 8 juli 2010 (door attac uitgegeven, en door jullie dienaar hier vertaald).

oorspronkelijke Duitse tekst:

http://www.die-zeit.net/s1-g20.php


Mooi (ook als denkoefening) is onderstaand artikel te vergelijken met wat de G20 vandaag bereikte...

teaser-g20
Tijd van rekenschap.

G20-landen akkoord met heffing op vermogens en een globale minimumheffing.

Harald Schumann | Brasilia Harald Schumann | Brasilia

Gezien de toenemende schuldenlast van hun nationale begrotingen hebben de ministers van Financiën van de G20-landen in hun jongste onderhandelingsronde in de Braziliaanse hoofdstad, verregaande afspraken gemaakt over de belasting op grote privevermogens en internationale ondernemingen. Tegelijkertijd bereikten de regeringen eensgezindheid over radicale maatregelen ter bestrijding van belastingfraude in de resterende belastingparadijzen in het Caribisch gebied alsook in Singapore en Hong Kong.

Gezien de dramatische toename van het aantal werklozen in bijna alle regio's van de wereldeconomie en de daarmee gepaard gaande hoge sociale uitgaven is het onafwendbaar geworden dat "de winnaars van de boom" uit de tijd van vóór de wereldwijde bancaire crash "voor de financiering van de sociale lasten worden aangetrokken", zo verantwoordde de Braziliaanse minister van Financiën en huidige voorzitter van de G20 'Finance Committee', Guido Mantega, de genomen besluiten. Deze bepalen onder meer dat alle deelnemende regeringen op privevermogens van meer dan een miljoen dollar een eenmalige heffing van vijf procent heffen. Daar bovenop kwamen de ministers overeen een minimale belasting op bedrijfswinsten en vermogenswinsten gelijk aan 25 procent te heffen.

 

Om te voorkomen dat eigenaren en bedrijven naar lage -belastingjurisdicties in het Caribisch gebied en Oost-Azië uitwijken, hebben de ministers ook besloten dat alle staten die nog verder vasthouden aan de faciliteiten voor belastingontduikers, en het bankgeheim handhaven, dat hen de toegang tot internationale kapitaalmarkten vergrendeld wordt.

 

In geval van conflict, zo verklaarde EU- financiecommissaris Peer Steinbrück dienen Banken die nog langer handelsbetrekkingen met de zgn. offshore-centra onderhouden hun licentie om te handelen binnen de euro en dollarzone worden ingetrokken.

Zonder een rekening bij de Europese Centrale Bank of de U. S. Federal Reserve Federal Reserve kan geen internationale bank bestaan. Daarom was hij overtuigd dat de maatregelen effect zullen hebben, zei Steinbrück.Met de besluiten zal worden geïmplementeerd, "waarop critici van de zuivere markt gestuurde globalisering al jarenlang hebben aangedrongen ", zei een woordvoerder van het onlangs gevormde Europa-sekretariaat van Attac in Brussel. Uiteindelijk zijn de fiscale paradijzen " altijd niets meer geweest dan extraterritoriale gebieden op de harde schijf van de banken in New York, Londen en Hong Kong." Dit geldt zeker sinds Zwitserland als meest belangrijke staat om belastingen te ontduiken is weggevallen. De regering in Bern had reeds bij de jaarwisseling officieel tot het einde van het bankgeheim voor buitenlandse rekeninghouders en de volledige samenwerking met de fiscale autoriteiten besloten. Daarop hadden de EU-regeringen gestaan, nadat de Zwitserse bank UBS alleen nog dankzij de hulp van kredieten van de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds de instorting kon vermijden.

Gelijklopend daarmee heeft de nieuwe conservatieve regering in Londen onder druk van de aanhoudende sociale protesten van de lokale overheden van de eilanden Guernsey, Jersey en Isle of Man, de invoering van de Britse fiscale wetgeving doorgedrukt . Ook de fiscale vrijstelling voor de in Londen gevestigde buitenlandse superrijken is ingetrokken. De daaruit voortvloeiende massale kapitaalverhuis naar Singapore, Hong Kong en Bermuda wordt verhinderd door de ingevoerde besluiten. Van het einde van de georganiseerde belastingfraude verwachten de G20-landen een meerinkomst ten bedrage van ten minste 300 miljard US dollar per jaar.

Meer dan drie keer zo veel hopen de regeringen te innen door de eenmalige vermogensbelasting. Daartegen had zich vooral de Bondsregering gekeerd. Pas nadat de Chinese premier Wen Jiabao en VS-president Barack Obama tussenkwamen gaf de Duitse zijde toe. Achtergrond van deze ongewone alliantie is de dramatische situatie van de Amerikaanse staatsfinancie. Met een begrotingstekort van meer dan drie miljard dollar het afgelopen en lopende boekjaar wordt het voor de Amerikaanse regering zienderogen moeilijker de benodigde middelen op de kapitaalmarkten op te nemen.

Daarmee gepaard gaat de vrees voor een inflatie van de dollar. Zou het tot een vlucht uit de dollar komen dan kwam vroeg of laat het wereldwijde betalingssysteem en dus de hele wereld tot stilstand. Tegelijkertijd zouden China en vele andere opkomende landen een groot deel van hun buitenlandse reserves verliezen. Zo leert het dreigende staatsbankroet de overheid, "wat eigenlijk al lang duidelijk was" was het commentaar van Nobelprijswinnaar econoom Joseph Stiglitz op de besluiten van Brasilia. De zeer ongelijke verdeling van rijkdom en inkomen - een procent van de bevolking bezit bijna de helft van de wereldwijde activa - is zelf een van de belangrijkste oorzaken van de opzwelling van de financiële sector geweest. Nu is ook voor de winnaars van de verkeerde mondialisering "de dag van de afrekening" gekomen."

 

 

 

 

 

 

 

18:34 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: g-20, attac |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.