26-03-09

Middelpuntvliedend of zoekend, centrifugaal of centripetaal ? België, Quo Vadis?

De opdeling van de politieke partijen in België in Vlaamse en Franstalige partijen ( die alleen opkomen in het eigen taalgebied) hebben het middelpuntvliedende karakter van onze samenleving gewoon versterkt.

De versnippering van het electoraal landschap, de opkomst van vele kleine partijen maken het politieke spel en regeringsvormingen in Belgiê zeker niet makkelijk. De kiesdrempel van 5% poogt daaraan iets te verhelpen, en toch lukt het niet....

Een van die kleine partijen draait al lang electoraal mee: de PvdA en Knack had in Februari met de partijvoorzitter Peter Mertens een interview. Knack draait de afgelopen weken en ook de volgende een rondje partijvoorzitters, duidelijk n.a.v. de komende verkiezingen.

Knack vroeg Peter Mertens, partijvoorzitter, hoe het kwam dat zijn partij (de PVDA) nog niet gesplitst was.

Peter Mertens: Dat vind ik een bizarre vraag. Hoe komt het dat al die andere partijen wél gesplitst zijn? Is het niet eigenaardig dat alle partijen in ons parlement maar aan één kant van de taalgrens aan de verkiezingen deelnemen? Zou een federale kieskring niet de logica zelve zijn? Zoals het nu werkt, kan een Vlaams politicus ongestraft de Franstaligen schofferen, zonder dat hij daar electoraal wordt afgestraft. Zo worden alleen de middelpuntvliedende krachten versterkt. Wij willen nog een kracht zijn die de eenheid in stand wil houden. Al zijn we niet voor het koningshuis, maar voor de republiek België- al is ook dat geen prioriteit.

Wat vindt u dan van de transfers van Vlaanderen naar Wallonië ?

Peter Mertens: Als we het over regionale transfers hebben, dan zijn die van Waals Brabant naar Limburg vandaag het grootst. (grijnst) Dus als een partij zich geroepen voelt dat aan te klagen, kan ze met een bestelwagentje vol met geld naar Limburg rijden om het daar in bodemloze putten te kappen. Transfers van rijke naar arme regio's bestaan overal ter wereld. In Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk zijn die zelfs veel groter dan in België. Wij willen het systeem van de solidariteit behouden. De transfers waar wij ons zorgen over maken zijn die van arbeid naar kapitaal, van arm naar rijk. Daar willen wij iets aan doen.  (uit Knack nr7, 11 februari 2009: Homo Politicus Peter Mertens over zijn ideologie )

Bovenstaand fragment uit het interview met de voorzitter van de PVDA benadrukt een niet te ontkennen realiteit: juist door partijen met de taalgrens te laten samenvallen (Vlaams- franstalig) werkt uitsluitend de middelpuntvliedende kracht en juist daardoor hoor je in dit land amper nog (via partijen) nationale standpunten omdat dat geen standpunten zijn die een partij electoraal nationaal kan verzilveren. Electoraal lijkt het bijna of we allen in de eerste plaats nederlandstalig of franstalig zijn en elke andere identiteit of onderscheid (arbeider - werkgever, rechts -links, of wat ons verbindt e.d.m) mag de kast op! Sommige partijen scoren uitsluitend via het opkloppen van taalperikelen of via intolerante standpunten, het benadrukken van de Vlaamse en autochtone identiteit bvb. Hun ideologie lijkt dan voor de kiezer geen rol meer te spelen. Men kanaliseert alle frustraties naar taalproblemen waardoor Vlaamse arbeiders hun solidariteit met andere arbeiders (Waalse en andere) vergeten!

Het krasse is dat de extreemste rechtse partij bij de SPA veel stemmen heeft weggesnoept, terwijl de arbeider juist bij die extreem rechtse partij niks te winnen heeft. Socialisme neemt het op voor alle verdrukten,waar dan ook, kan nooit zeggen wij wel, zij niet. Kan nooit zeggen alleen wij zijn belangrijk, alleen het eigen belang!

11:01 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pvda, peter mertens |  Facebook |

Commentaren

De moeder van alle transfers

2,5 euro per dag betaalt elke Vlaming per dag aan de waal zo blokletterden de Vlaamse media onlangs.
2,5 euro per dag dat is 912.5 euro per jaar, toegegeven daar koop je al wat moois mee voor jezelf. Maar die 2,5 euro die worden natuurlijk niet zomaar in baar geld afgegeven aan die verderfelijke walen. De in totaal 5,6 miljard euro transfers van Vlaanderen naar Wallonië gaan hoofdzakelijk via de sociale zekerheid, die worden dus gebruikt om de buitengewone bijkomende kosten te dekken van zieke mensen, oude mensen, kinderen, werklozensteun, pensioenen etc….

Wie dus voorstelt om die 2,5 euro niet langer beschikbaar te stellen moet beseffen wat de gevolgen daarvan zouden zijn voor de betrokken landgenoten en op termijn voor zichzelf als al die dompelaars dan nadien door de omstandigheden gedwongen bereid zullen zijn om aan inferieure voorwaarden aan de slag te gaan.

Maar het blijft natuurlijk ieders recht om de interpersoonlijke solidariteit abnormaal te vinden alhoewel dit solidariteitsprincipe het fundament is van de onze welvaart en het de cement vertegenwoordigd van het Europese beschavingsniveau.

Maar wat dan te denken van een rapport van de Europese centrale bank dat stelt dat de Belgische overheden dezelfde output zouden kunnen leveren met 66% van de middelen die ze nu gebruiken (ten bedrage van 149 miljard euro - recentste studie met volledige cijfers over 2004).
De besparingswinst die we aldus zouden kunnen realiseren bedraagt volgens dit rapport niet minder dan 50 (vijftig) miljard euro !
50 miljard euro, dat is wat we teveel afdragen voor een bestuur dat er steeds minder één is maar ons door zijn expansie bij iedere staatshervorming wel telkens opnieuw duurder kost.

50 miljard euro, dat is een overtollige transfer van de burger naar de politiek die bijna tien maal zo veel kost als de zogenaamde transfer van de Vlaming naar de Waal.

Hou er dan ook rekening mee dat vele bekleders van politieke mandaten eigenlijk meerdere politieke mandaten bekleden en dus almaar met een groter deel van de koek weglopen.
Het geld van deze transfers dient in tegenstelling tot de 2,5 euro van daarstraks niet voor allerhande uitkeringen van hulpbehoevenden maar voor de instandhouding van een politiek profitariaat dat zijn gelijke niet kent.

Al wie bijgevolg een transfer van 5,6 miljard teveel vindt voor een gerechtvaardigd doel moet wel helemaal sprakeloos worden van een totaal overbodige en nutteloze transfer van 50 miljard euro (2017 miljard oude Belgische franken) die enkel gebruikt wordt voor de handhaving en zelfs uitbreiding van een almaar groter wordend korps van sluwe zelfbedieners die gedurig meer maar allerminst beter bestuur voorstaan.

Als de loonlasten in België zo hoog zijn dan ligt dit zeker niet aan (normale) transfers in de sociale zekerheid maar des te meer aan de (abnormale) en afschuwelijk hoge transfer van de burger naar de politiek.

Gemiddeld heeft België een werklozenpercentage dat min of meer vergelijkbaar is met de buurlanden/regio’s, dus moet de reden voor de hoge loonlast ergens elders liggen.
De Europese centrale bank heeft met zijn rapport de vinger op de (open) wonde gelegd.
Een open wonde waar voortdurend nieuwe roofdieren op af komen om hun deel van de prooi op te eisen.

Gepost door: Yarbo | 29-03-09

De commentaren zijn gesloten.