26-03-09

Kleine partij toont alternatief, nu zonder revolutie:

 

Knack sprak onlangs (Knack nr 7) met Peter Mertens, voorzitter van de laatste niet gesplitste Belgische partij, de PvdA. Die Partij van de Arbeid is intussen al lang niet meer de doctrinair- Maoistische van weleer, al plaatsen de andere partijen hen graag in dat (verdom)hoekje. De voorzitter van de PVDA is ook te vergelijken met andere partijvoorzitters, een voorbeeld: zijn loon (opleiding: lic. in de sociologie, univ. Gent) is 1600 € per maand! Een idealist is hier aan het woord weliswaar een die inziet dat je moet werken vanuit de bestaande toestand en van daaruit correcties moet aanbrengen, geen revolutionair.

Mertens: “In tegenstelling tot vroeger geloven wij niet meer in een blauwdruk van de ideale samenleving. De nieuwe maatschappij moet stap voor stap tot stand komen op basis van de maatschappij die we vandaag kennen. Wij geloven nog wel in de maakbaarheid ervan. In een socialistische samenleving zijn de belangrijkste diensten en industriële sectoren in handen van de overheid. Dus niet alleen De Post, bijvoorbeeld, maar ook de banken, de energiesector en de telecommunicatie. Dat is voor ons de samenleving waar wij naar streven, het is niet ons eisenprogramma van vandaag- dat verschil moet u goed voor ogen houden.

Knack: Wat staat er dan wel in uw programma ?

Mertens: Heel concreet dat er een overheidsbank moet komen, bijvoorbeeld. Vandaag met de crisis, probeert men de banken van de ondergang te redden. Wij zouden de redenering willen omdraaien, sectoren die zó belangrijk zijn dat de overheid ze van de ondergang moet redden, kun je beter ineens in de handen van de staat houden. Want nu zijn de winsten jarenlang geprivatiseerd en de verliezen uiteindelijk genationaliseerd. En men kan moeilijk zeggen dat ons voorstel onhaalbaar is, want in Nieuw-Zeeland worden heelwat van onze ideeën in de praktijk gebracht: behalve het kiwimodel in de gezondheidszorg hebben ze daar een kiwibank, de spoorwegmaatschappij kiwirail... Het is dus mogelijk. Wij pleiten ook voor hogere pensioenen en een vermogensbelasting.(...)

Welke inspraak zou u werknemers geven in een bedrijf?

Mertens: Laten we bijvoorbeeld eens discussiëren over een verbod op ontslag bij een bedrijf dat nog altijd winst maakt. Of over het schrappen van dividenden als bedrijven willen afdanken. Dat geld zou volstaan om een systeem van economische werkloosheid bij te passen tot een leefbaar inkomen. In Frankrijk en Duitsland hebben de vakbonden dat idee al op de agenda gezet. We moeten die almacht van de multinationals doorbreken. Want ze denken alleen aan de maximale winst voor de aandeelhouders en niet aan het algemeen belang. Wij hebben er geen probleem mee dat de economie geglobaliseerd is, in dat opzicht zijn wij niet voor een terugkeer naar kleinschaligheid -wat ons onderscheid van de groenen. Wij willen wel dat die planetaire productie wordt aangewend in het belang van de mensen. Als je weet dat we op dit moment voldoende produceren om het dubbele van de wereldbevolking duurzaam te voeden terwijl een miljard mensen chronisch ondervoed is, dan begrijp je dat het huidige systeem niet houdbaar is.

 

tot zover het interview in Knack nr7 (2009)

Wie een rechtvaardige spreiding van de welvaart nastreeft kan m.i. niks tegen  voorstellen als bovenstaande inbrengen. Niet realistisch? Toch wel. Alleen moet je tegen de haren durven instrijken van hen die de bestaande structurele ongelijheid willen behouden en die hebben gewoonlijk de touwtjes in handen..

10:39 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.