21-03-09

Sensatie en 'action news' wint steeds meer op analyse in nieuwsuitzendingen.

In een van de jongste Phara uitzendingen stelde Paul Goossens dat het provinciale nieuws meer en meer ruimte kreeg in de journaals en het wereldnieuws op de tweede plaats verschoof. Dat werd door Siegfried Bracke (uiteraard!) met een (meewarig) neeknikken ontkend.

Alleen kan de kijker het dagdagelijks controleren op de eigenste nationale zender.

 

Alleszins dit: instortende gebouwen, slecht weer, moorden, rechtszaken krijgen volle aandacht, zijn hot news, liefst met een reporter ter plaatse die nog eens hetzelfde herhaalt van de reporter in de studio... en het 'moeilijkere' politieke nieuws dat veel aandacht en analyse vraagt schuift hoe langer hoe meer op het tweede plan of wordt weggelaten: het is minder sexy, geeft minder boeiende beelden, is minder ogenblikkelijk te begrijpen.  Nu het wielerseizoen aanbreekt hoe vaak zal dat het eerste onderwerp worden van wat toch nog het nieuws heet ?

 

Een voorbeeld om dit tekstje op te 'fleuren' en gegarandeerd krijgt  dit logje hierdoor meer aandacht al blijft de vraag of het door dit filmpje een meerwaarde krijgt en of niet  juist door dit filmpje de eigenlijke boodschap, de eigenlijke mededeling van dit logje verloren gaat....:

 

 

In een artikel in Knack nr 12 (18 maart 2008) waarin het fenomeen van de massamoorden doo jongeren geanalyseerd wordt stelt men ook de vraag of de aandacht ervoor in de media het hele gebeuren niet aanzwengelt.

Jan Vanden Bulck, professor communicatiewetenschappen aan de K.U.L. zegt in het betreffende artikel het volgende: 'In elk geval is het zo dat de media er nu zeer veel aandacht aan besteden. Dat past volledig binnen de algemene tendens. Media zijn steeds meer gericht op spektakel en ik verwacht niet dat die evolutie snel zal keren. Amerikaanse journaals openen meer en meer met een achtervolging op een autoweg. De reden daarvoor is simpel: ze beschikken over een helikopter en het levert spannende televisie op. Maar de nieuwswaarde ervan is nul. De strikte definities van nieuwswaarde zoals oude rotten op redacties ze zeker nog zullen kennen, zijn helemaal vervaagd. Twintig jaar geleden was een auto-ongeluk, een moord of een steekpartij een fait divers. Een politicus die een belangrijke beslissing nam, dat was voorpaginanieuws.

Van den Bulck denkt niet dat de maatschappij vroeger minder gewelddadig was. Wie het in onze contreien aandurfde om iets te beginnen met een meisje uit het dorp verderop, mocht op de volgende dorpskermis een paar op wraak beluste kerels verwachten. Mijn grootvader vond het de normaalste zaak van de wereld dat wie uitging een mes bij zich had. Maar het nieuws dat iemand vermoord was bij een steekpartij, raakte vroeger amper het dorp uit. Laat staan dat er sprake geweest zou zijn van een stille mars met tienduizenden betogers.

(fragment uit Knack nr12 van 18/3/09 p. 94': “Iedereen kijkt naar de media” door Hannes Cattebeke. Vetgedrukte tekst hier bijgevoegd door 'doeterniettoe' )

 

Dit gebeurde (toevallig?) dit eigenste week-end:

http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/binnenland/090322...

16:41 Gepost door doeterniettoe in Media | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

1) ik heb er mij allang bij neergelegd dat het niveau van de Vlaamse media bedroevend laag geworden is. Ik maak mij daar niet meer druk over, maar zap zo vlug mogelijk weg 2) het gebruik van filmpjes in blogs kan je communicatie versterken,als je er maar context, duiding en interpretatie aan toevoegt. Volg een tweesporenbeleid: een tekst- en een beeldspoor. Iedereen haalt er dan uit wat aan met zijn begripsniveau overeenkomt 3)ik denk ook niet dat het geweld in de maatschappij is toegenomen. Nu wordt het echter breed in de media uitgesmeerd. Hoeweel huiselijk geweld tegen vrouwen en kinderen was er vroeger niet, dat nooit naar buiten kwam? Dat er nu meer geweld op de media getoond wordt, toont misschien dat we gevoeliger voor geweld zijn geworden, dat onze tolerantiedrempel voor geweld lager is geworden, en dat dit een goede zaak is

Gepost door: Johnsatyricon | 22-03-09

De commentaren zijn gesloten.