10-03-09

Anders spreken dan handelen: over Israël's 'bouwwoede'en afbraakpolitiek in O-jeruzalem.

all_israel-2004BB weer even als doorgeefluik: twee artikels die erop wijzen dat Israël's politiek anders is dan hun officiëel lippenwerk. Absoluut geen bezwaar dat verschillende volkeren zich zouden vermengen maar hier gaat het om een 'verjaagpolitiek', de ene krijgt niet dezelfde mogelijkheden dan de andere. Een politiek erop gericht O-Jeruzalem te de-palestiniseren, zodat het plan van O-jeruzalem als hoofdstad van de Palestijnse staat niet zou door kunnen gaan.

 

Nederzettingen die er niet mogen zijn maar wel strategisch passen in een plan dat officieel niet erkend wordt en zelfs internationaal veroordeeld is door de VN maar het krijgt steeds meer vorm. Dat is een feit waar men rekening mee zal moeten houden, toch. Zal men die honderdduizenden 'settlers' ooit nog kunnen, nog willen verplaatsen?

 

 

 

Lees volgend artikel in de EU observer (in het Engels):

http://euobserver.com/24/27736

http://euobserver.com/9/27732

 

Of volgend artikel uit de nrc: “Bouw Israël ondermijnt akkoord”:

http://www.nrc.nl/buitenland/article2174872.ece/Bouw_Isra..._

 

een fragmentje hieruit vertaald:

Nederzettingen worden tegen hoog tempo in en rond Oost-Jeruzalem neergepoot, in tegenstelling tot Israël's verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht en de routekaart, die in Annapolis werden bevestigd. In 2008 is het aantal inschrijvingen in Oost-Jeruzalem is toegenomen met een factor van bijna 40 in vergelijking met 2007. Op een totaal van ongeveer 470.000 setllers in de bezette Palestijnse gebieden, zijn er momenteel ongeveer 190.000 Israëlische kolonisten (40%) die leven in Oost-Jeruzalem, in aanvulling op de ongeveer 96.000 in nederzettingen rond Jeruzalem, de meesten wonen in grote nederzettingblokken zoals Givat Ze'ev, de Etzion en bloc Ma'ale Adumim.

 

 

Op een of ander vlak zullen beide volkeren noodgedwongen moeten leren samen te leven en dat kan alleen maar als de kaarten eerlijk verdeeld worden en elke groep zich aan akkoorden houdt. Dat Israël zoveel VN- resoluties, toch internationale akkoorden in de wind sloeg, brengt ongetwijfeld beide groepen niet dichterbij.

 

Te vaak kijkt men in de politiek niet verder dan de volgende verkiezingen, het eigen politiek gewin,terwijl juist een grotere bredere visie een duidelijker inzicht geeft van de te bevaren koers.

 

Butros Ghali voormalig secretaris-generaal van de VN én Egyptenaar schetste dat toekomstbeeld nog onlangs in Der Spiegel (en in Knack van 7 januari jl., dat het artikel eruit overnam). Hij zei o.a.:

 

Israël wil de naakte feiten niet onder ogen zien. De Gazastrook maakt amper 2 procent uit van de gezamenlijke oppervlakte van het geografische Palestina. In het raam van een echt vredesakkoord zal die oppervlakte hoe dan ook sterk uitgebreid moeten worden. Een ander feit dat de Israëliers kennelijk verdringen is dat bij de stichting van de staat Israël in 1948, 1,3 miljoen Arabische Palestijnen in hun dorpen en steden zijn blijven wonen: die maken vandaag al 20 procent van de Israëlische bevolking uit. In 2060 zullen de helft van de inwoners in Israël en de door Israël bezette gebieden Palestijnen zijn.


Der Spiegel (Knack): De droom van een eigen staat met een Joodse meerderheid van de bevolking zal dus door de demografische evolutie teniet worden gedaan?


Butros Ghali: De zionistische idee van een zuivere joodse staat gaat vandaag al niet meer op. De groeiende ongelijkheid in de getalsverhoudingen tussen Joden en Arabieren is de lont aan het kruitvat. Ook de emigratie uit Israël neemt toe, en niet alleen in crisissituaties. Steeds meer Israëlische huisvaders hebben geen vertrouwen meer in de toekomst, ze willen niet dat hun kinderen de rest van hun dagen in angst moeten leven. Maar de huidige Israëlische leiders lijken alleen aan de verkiezingen te denken.

(...)


Wat verwacht u van 2009?

Butros Ghali: Ik voorzie in het Midden-Oosten alleen maar een verslechtering van de situatie. In de Arabische landen zullen de religieuze extremisten meer aanhang krijgen- de helft van de bevolking bestaat er uit licht ontvlambare tieners- en ook in Israël winnen de extremisten die het gebruik van geweld propageren veld. Alles-of-niets politici zullen tot helden worden uitgeroepen , maar ook zij zullen geen einde kunnen maken aan de misère van de gewone mensen. Het is geen vrolijk toekomstbeeld, dat weet ik. Maar ik vrees dat ik de komst van een betere wereld niet meer zal mogen meemaken.

 

Jeruzalem is een belangrijke religieuze stad voor vele overtuigingen en moet een  internationaal, multi-cultureel karakter behouden:

 

Mensenrechtenactivist Mustafa Barghouti in Newsweek (overgenomen door Knack dd 18/2/09):
Knack: Ondanks de neergang van links blijven de meeste Israëli's de tweestatenoplossing steunen.
Barghouti: Dat zeggen ze, maar dat menen ze niet. De hele vraag is wat ze bedoelen met een staat. Bedoelen ze een staat waarin Israël de Bezette Gebieden verlaat en terugvalt op de grenzen van 1967? Als dat zo is, dan gaan we akkoord. Maar dat is niet wat ze bedoelen.

22:39 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israel, palestijnen |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.