10-12-08

Waarom je niet eens engageren?

 

Wie de global Zero petitie ondertekent (zie logje van gisteren) krijgt een Engelstalig briefje terug waarin gevraagd wordt je vrienden er ook toe aan te zetten. Dat briefje ziet eruit als volgt:

 

 

Hi,

I just joined an extraordinary global campaign for the elimination of nuclear weapons, and I thought you'd want to help out too. The only way to stop the spread of nuclear weapons and make sure they are never used is to get rid of them.  To join the thousands of citizens – and to support the political leaders – committed to this effort, please click below:

http://www.globalzero.org/sign-declaration


2009 could be a pivotal year! A growing group of leaders around the world is calling for the elimination of nuclear weapons – and a majority of the global public agrees.  This is an historic window of opportunity.  We must choose between two very different futures.  In one, nuclear weapons continue to spread, increasing the chances that a country or terrorists use them, with catastrophic consequences.  In the other, all nuclear weapons are eliminated according to a comprehensive global agreement for phased and verified reductions.

A growing group of political and military leaders agree that Zero is not only desirable, it is also achievable — with political will.   With momentum already building in favor of Zero, a major show of support from people around the world could tip the balance.

When it comes to nuclear weapons, one is one too many.  Join us today by clicking below:

http://www.globalzero.org/sign-declaration

The vision of a world free of nuclear weapons can come to be, but we must get involved to make it happen. So please, sign below and ask your friends to do so as well. Make your voice count.

Thanks!Omdat er geen Nederlandstalige versie op de site van Global Zero staat vind je hier een tekst die je je Nederlandstalige vrienden kan toesturen. Een globale actie is mogelijk vooral nu in deze tijd van communicatie. Hier de Nederlandstalige versie. Ik stel voor dat je het copieert en plakt in een brief naar je bekenden

Hello

Ik voegde me pas bij de globale campagne voor de uitbanning van nucleaire wapens en ik dacht dat jij die ook wel weg wou. De enige manier om de verspreiding van nucleaire wapens tegen te gaan en zeker te zijn dat ze niet worden gebruikt is ze uit de wereld te bannen. Om de duizenden burgers te vervoegen en de politieke leiders te steunen die zich hiervoor inzetten klik op volgende link:

http://www.globalzero.org/sign-declaration

2009 kan een keerpunt zijn! Een groeiende groep leiders vanop de hele aarde roept op om nucleaire wapens uit te bannen en een meerderheid van het wereldbevolking stemt daarmee in. Dit is een historische venster, een gelegenheid het erdoor te krijgen! We moeten kiezen tussen twee zeer verschillende toekomsten. In de ene verspreiden de nucleaire wapens zich meer en meer met de kans dat een land of terroristen ze zouden gebruiken met catastrofale gevolgen. In de ander worden alle nucleaire wapens verbannen volgens een globale overeenkomst in fasen en controleerbare reducties.

Een groeiende groep politieke en militaire leiders gaan ermee akkoord dat Zero niet alleen wenselijk is maar ook bereikbaar mits de politieke wil. Met dit ogenblik, dit momentum reeds in het voordeel van Zero zou een massale steun vanuit de wereldbevolking de balans wel eens kunnen doen overslaan.

Wat nucleaire wapens betreft is één er een teveel. Vervoeg ons door volgende link aan te klikken:

http://www.globalzero.org/sign-declaration

De visie van een nucleairwapenvrije wereld kan er komen maar we moeten positie kiezen om het te kunnen laten gebeuren. Teken ajb en laat ook je vrienden tekenen. Je stem telt!

12:17 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: global zero |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.