05-12-08

Wat is er tegen een multicultureel België? Het kan ons alleen verrijken.

 

De oproep van de Nederlandstalige en Franstalige progressieven zoals verschenen o.a. In '

Red de Solidariteit' vermeldt in zijn 12de punt o.a. :

 

 

Wij vragen maatregelen om de verschillende gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen.
- Het onderwijs dient efficiënt tweetalige burgers op te leiden.
- De organisatie van het culturele leven moet veel sterker vertrekken vanuit een interculturele benadering. Er moeten veel meer middelen gaan naar een cultuurbeleid dat alle inwoners van ons land, ongeacht de taal die ze spreken, samenbrengt.(...)-
- Een andere maatregel zou de oprichting kunnen zijn van een Belgische tweetalige zender genre Arte. Arte werd opgericht om de Duitsers en de Fransen dichter bij elkaar te brengen. Zo’n Belgische Arte zou er kunnen toe bijdragen dat de inwoners van noord en zuid elkaar opnieuw leren kennen en de kloof kunnen helpen dichten die decennialang gegroeid is, o.a. door karikaturale mediacampagnes waarbij Vlamingen afgeschilderd worden als egoïsten en Walen als profiteurs.


De grote politieke partijen, de leidende economische kringen en sommige media blijven vastzitten in de logica van de communautaire blokken. Dat is de reden waarom de besprekingen over de staatshervorming in de impasse geraakten. Wij roepen iedereen op die actief is op het terrein, in het verenigingsleven, in de vakbonden en in de sociale organisaties om een nieuwe agenda uit te werken die uitgaat van de sociale, economische, culturele en politieke noden van de bevolking. Zo kunnen sociale accenten de boventoon voeren en kunnen we een nieuwe inhoud geven aan de solidariteit.

 

 

Een betere toegankelijkheid tot mekaars cultuur is een verrijking, geen gevaar voor de eigen cultuur. Het leidt tot beter begrip voor mekaar. Waarom geven zowel Rtbf als vrt geen taallessen zodat je thuis in alle comfort spelenderwijs de talen van het eigen land kan leren?  Dat is toch een eerste vereiste als teken van hoffelijkheid tegenover mekaar. Waarom geen collectieve zender waarin men uitzendingen van de eigen zender herhaalt maar dan ondertiteld in de andere landstaal? Je leert een taal ook door ze passief op te slorpen wat dan gebeurt. Hoe hebben velen hier in Vlaanderen bvb. Engels geleerd? Dankzij de vele Engelse series. Zelfs kleuters kennen al wat Engels...

 Kan hetzelfde niet voor de eigen landstalen? Waar blijft een eerste stap?

EXQI, geen kleine onderneming meer, plant een commerciële zender volgend najaar, Fehervari wil een zender voor beide landsdelen maken, cultuuroverbruggend.

 

.

 Vlaanderen moet officiëel beter leren communiceren met het buitenland, met anderstaligen:

 

13:18 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: phara, vlaanderen |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.