12-10-08

Chomsky mét Nederlandse onderschriften.

 

Noam Chomsky wordt terecht erkend als een van de briljantste geesten van deze tijd, al zijn een groot aantal rechts radicalen het vaak niet eens met zijn gefundeerde standpunten. Want gefundeerd zijn Chomsky's stellingen altijd geweest, hij doet geen uitspraken zomaar omdat ze in de markt liggen. Lang terug, wel 30 jaar, bracht Fons Elders een spraakmakend gesprek tot stand tussen Michel Foucault en Chomsky. Dat werd een historisch gesprek. Foucault stief in 1984 aan aids. Fons Elders zoekt nu 2008 Chomsky terug op in zijn kamer in het M.I.T. Weer een verhelderende uiteenzetting die je dankzij You Tube hieronder kan vinden.

Chomsky 1/6

 

Transcriptie van het eerste You Tube filmpje:

Fons Elders hoopt dat dit interview een inzicht zal geven in hoe hij, Chomsky, de wereld ziet, dat het zijn basiswaarden zal verduidelijken en ook het waarom van die basiswaarden, waarom hij er nog in gelooft hoewel de politieke en economische realiteit een ander verhaal vertelt.Chomsky gelooft in het rationele vermogen van elk menselijk wezens meer dan welke filosoof of intellectueel ook. Chomsky geeft een stem aan de miljoenen die lijden. Chomsky analyseert hoe machtsystemen werken.

Fons Elders tegen Chomsky: “Iedere lezer die uw werk leest moet wel een gevoel van afkeer krijgen zo niet van het systeem dan wel van zichzelf. Of niet van zichzelf, maar van u. Omdat U het effect van zoveel misdaden durft te beschrijven die zogenaamd uit naam van de democratie worden begaan.”

Elders citeert de Financial Times: 'Als je ziet hoe democratie werkt tegenwoordig zouden wij ons moeten generen om die aan anderen aan te bevelen.'

Vandaar Elders' eerste vraag: In hoeverre vallen uw waarden samen met de waarden in de Constitutie en de Bill of Rights?

Chomsky: “Haast niemand onderschrijft alles wat er in de Constitutie staat. Zo staat erin dat zwarten maar 3/5de menselijk zijn. Dat stond erin zodat de slavenhoudende staten zouden tekenen .De Bill of Rights werd eraan toegevoegd omdat het volk zich verzette tegen de Constitutie.(...) De Constitutie zelf was niet bedoeld als een democratisch document. James Madison zei wat de Constitutie moest zijn: haar eerste taak was de rijke minderheid te beschermen tegen de meerderheid. Tegen 'het gevaar van de tirannie van de meerderheid' oftewel de democratie. (...) Interessant is dat Madison dezelfde problematiek zag als Aristoteles maar tot een andere conclusie kwam. Beide verkozen democratie maar zagen een probleem: Als binnen een democratie een grote ongelijkheid bestaat dan zal de meerderheid z'n stemrecht gebruiken om het bezit van de rijken af te pakken. Ze hadden elk een tegengestelde oplossing: Aristoteles wilde de ongelijkheid verminderen via maatregelen die je nu verzorgingsstaat-maatregelen zou noemen. Voor Madison was de oplossing minder democratie. (Fons Elders: 'over vooruitgang gesproken....' ) Macht moet in handen zijn van de welgestelden die positief staan tegenover bezit en de rechten daarop. Het meer democratische deel, het Huis van Afgevaardigden kreeg de minste macht. De Senaat, van de welgestelden, kreeg meer macht. Het stelsel is zo ontworpen om de bevolking te verdelen zodat de welgestelden in staat waren te domineren.

 

Fons Elders: Hoe sta je tegenover de kritiek van sommige Arabische intellectuelen: “ Al dat gepraat over universele waarden is een westers bedenksel.”

N.Chomsky: Ik denk van niet. Neem de Universele verklaring van de rechten van de mens dat is de beste poging om universele waarden te scheppen. Dat was geen westers bedenksel. De hele wereld onderschrijft die Universele Verklaring, ook veel derdewereldlanden.(...) Droomden de landen van de wereld er maar van om er naar te leven. Neem nu de VS. De Universele Verklaring bevat drie elementen: 1) burgerlijke en politieke rechten 2) sociale en economische rechten. 3) culturele rechten. Culturele rechten worden meestal genegeerd. De VS heeft punt twee, de sociale en economische rechten officieel ongeldig verklaard. (...) Marc Abrahams de ambassadeur bij de VN-Comissie voor mensenrechtende noemde het 'belachelijk', 'een gevaarlijke veronderstelling' Paul Dobriansky, nu in de regering ook al onder Reagan, noemde het een 'mythe' dat sociale en economische rechten zouden bestaan. Die bestaan niet. In de Verklaring hebben ze dezelfde status als andere rechten. Maar het belangrijkste land ter wereld, de 'leider van de Vrije Wereld' verklaart ze simpelweg ongeldig.

 

Fons Elders: We raken hier een interessant punt de gouden regel stelt dat je de anderen moet behandelen zoals je zelf behandeld wil worden behandeld. Nu ontstaat de paradox dat de mens een wolf is voor een ander mens en dat hij empirisch en historisch gezien meer gelijk heeft dan jij (verkeerd vertaald in de onderschriften) wat betreft de gewone gang van zaken.

Chomsky: Vanuit empirisch standpunt als je naar de geschiedenis kijkt zijn vrouwen geen mensen maar een soort lijfeigenen. De geschiedenis heeft matriarchale samenlevingen gekend maar generaliserend kun je zeggen dat vrouwen geen rechten mogen hebben. Ze zouden dienaressen en slavinnen moeten zijn van de mannen in de patriarchale samenlevingen. Maar daaruit blijkt alleen dat de mensheid zich verkeerd heeft ontwikkeld en dat we dat dus moeten verbeteren. Daarom moeten we strijden voor de rechten van vrouwen. Pas in onze levenstijd is er in dat opzicht echt iets verbeterd. Dat komt omdat wij vanuit onze inneerlijke natuur er voortdurend naar streven om gewoonten te overwinnen die vroeger normaal waren maar die we nu tot op zekere hoogte onacceptabel vinden. Het is interessant om de discussies over dit onderwerp te volgen

 

Chomsky 2/6: http://nl.youtube.com/watch?v=agNG6izRFRo

Chomsky 3/6: http://nl.youtube.com/watch?v=7DiMj0ODMUo

Chomsky 4/6: http://nl.youtube.com/watch?v=4-gRGzz_h84

Chomsky 5/6: http://nl.youtube.com/watch?v=OsYTERXjPWw

Chomsky 6/6: http://nl.youtube.com/watch?v=FavAz1UCYCI

 

14:33 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chomsky |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.