02-05-08

Jongste oproep van de Dalai Lama aan zijn Chinese broeders en zusters.

Volgende brief richtte de Dalai Lama vorige week aan alle Chinese spirtiuele broeders en zusters, een brief waarin nog eens blijkt dat hij geen onafhankelijkheid, los van China dus, nastreeft:

http://dalailama.com/news.244.htm

Hier de vertaling:

Een oproep aan alle Chinese spirituele broeders en zusters

 donderdag 24 april, 2008

 

Vandaag wil ik een persoonlijk oproep naar alle Chinese spirituele broeders en zusters, zowel binnen als buiten de Volksrepubliek China, en in het bijzonder aan de volgelingen van de Boeddha.Ik doe dit als een Boeddhistische monnik en een student van onze meest eerbiedwaardige  leraar, de Boeddha. Ik heb al een oproep gericht naar de grote Chinese gemeenschap. Hier doe ik een oproep tot u, mijn broers en spirituele zusters, rond een dringende humanitaire kwestie.  

Het Chinese en het Tibetaanse volk hebben gemeenschappelijke geestelijke erfgoed in het Mahayana boeddhisme. Wij aanbidden de Boeddha van het Mededogen - Guan Yin  in de Chinese traditie en Chenrezig in de Tibetaanse traditie – en koesteren  mededogen voor alle wezens die lijden als een van de hoogste geestelijke idealen. Voorts omdat  het boeddhisme bloeide in China voor het naar Tibet kwam vanuit India, heb ik altijd de Chinese boeddhisten bekeken  met de eerbied verschuldigd aan oudere geestelijke broeders en zusters.

Zoals de meesten van u weten, te beginnen op 10 maart van dit jaar, hebben een reeks van demonstraties  plaatsgevonden in Lhasa en in vele Tibetaanse gebieden. Deze worden veroorzaakt door Tibetaanse diepe wrok tegen het beleid van de Chinese regering. Ik ben  diep getroffen door het verlies van mensenlevens, zowel Chinezen en Tibetanen, en deed onmiddellijk een oproep zowel naar de Chinese autoriteiten als  de Tibetaanse tot terughoudendheid. Ik riep speciaal de Tibetanen op niet hun toevlucht te nemen tot geweld. Helaas hebben de Chinese autoriteiten hun toevlucht genomen tot gewelddadige methoden om met deze ontwikkelingen om te gaan  ondanks de oproep tot terughoudendheid van veel wereldleiders, NGO's en bekende  wereldburgers, in het bijzonder  veel Chinese geleerden. In het verloop van de gebeurtenissen  is er sprake van verlies van mensenlevens, verwondingen bij velen,, en het gevangen zetten van grote aantallen Tibetanen. . Het harde optreden blijft, voornamelijk gericht tegen  monastieke instellingen, die van oudsher  de oude boeddhistische kennis en traditie bewaren.  Veel van deze zijn afgesloten. We hebben rapporten dat veel van degenen die in hechtenis zijn genomen worden geslagen en hard behandeld. Deze repressieve maatregelen lijken een onderdeel te zijn van een  officieel  goedgekeurd systematisch beleid.

Met geen internationale waarnemers, journalisten of zelfs toeristen toegelaten in Tibet, ben ik  diep bezorgd over het lot van de Tibetanen. Veel van de gewonden van dit hardhandig optreden, met name in de afgelegen gebieden, zijn te bang om een arts te raadplegen voor behandeling uit angst voor arrestatie. Volgens sommige betrouwbare bronnen vluchten mensen naar de bergen waar ze geen toegang hebben tot voedsel en onderdak. Degenen die achterblijven  leven in een constante staat van angst de volgende te zijn om te worden gearresteerd.

Ik ben er diep getroffen door dit voortdurende lijden. Ik ben zeer bezorgd waartoe al deze tragische ontwikkelingen uiteindelijk kunnen leiden. Ik geloof niet dat de repressieve maatregelen kunnen leiden naar een duurzame oplossing.

De beste weg voorwaarts is  het oplossen van de kwesties tussen de Tibetanen en de Chinese leiders via dialoog, waarvoor ik al lang pleit. Ik heb herhaaldelijk de leiding van de Chinese volksrepubkiek verzekerd dat ik geen onafhankelijkheid nastreef. Waar ik op zoek naar ben is een zinvolle autonomie voor het Tibetaanse volk die zou zorgen voor het voortbestaan op  lange termijn van onze boeddhistische cultuur, onze taal en onze eigen identiteit als volk. De rijke Tibetaanse boeddhistische cultuur is een onderdeel van het grotere culturele erfgoed van de Volksrepubliek China en heeft het potentieel om onze Chinese broeders en zusters ten goede te komen.

In het licht van de huidige crisis, doe ik een beroep op u allen te helpen oproepen tot  een onmiddellijke stopzetting van de nog voortdurende gewelddadige repressie, tot het  vrijlaten van allen die gevangen zijn gezet en een oproep tot het verlenen van onmiddellijke medische zorg aan de gewonden.

 De Dalai Lama

 Hamilton, NY

09:00 Gepost door doeterniettoe in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dalai lama, china |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.