15-04-08

Van God los….

Stijn Meuris zingt in ‘Van God los’ :

van god los
laat nu toch die god los
er is niemand in de kosmos
't is zonde van de tijd
van god los
laat die god los
er is niets of niemand in de kosmos
't is zonde van de tijd, de tijd...

Gisteren nog zei ie in “Weerwolf” (Canvas,vrt) dat hij synthese betracht, alle losse daden, liedjes, daden van hem graag  in een geheel wou zien. Geen onbegrijpelijk verlangen, integendeel er valt goed in te komen. Een richting, een zin moet je vinden ook al geloof je niet in een god.  Alleen , wie in een bepaalde God gelooft heeft dat als vanzelfsprekendheid  (ook al is dat een illusie) en iemand willen losrukken uit dat geloof is niet noodzakelijk een verrijking voor die persoon, noch voor de wereld. Hij of zij blijft misschien hopeloos achter, niet in staat die (in casu zo je wil  illusoire) synthese weer te vinden. 

Het heeft geen zin iemand te bekeren noch tot een godsdienst, noch tot het atheïsme.

Belangrijk is de mechanismen te doorgronden waarmee religies, levensbeschouwingen vaak  werken: het steeds afzetten tegen de andere. Een vorm van ik-zucht, egogerichtheid is vele overtuigingen niet vreemd: ik weet het best….weeral.

 

Belangrijk is dat kosmisch gevoel, die samenhang, die verbondenheid tussen alle levende wezens, ook al zien ze die werkelijkheid vanuit andere toekomstperspectieven.

Als jij in een ‘materiële’ hemel gelooft met rijstpaplepels om het even karikaturaal te maken, wil dat toch niet zeggen dat je wat deze wereld betreft niet goed  kan samenwerken met eenieder die dat niet gelooft.  Er valt veel gemeenschappelijks te verwezenlijken. Het moet, de planeet moet zachter aangepakt worden zoniet maken we er met ons 7 miljard nog een erger zootje van.  

 Er zijn er grote variaties binnen geloofsbelevingen, zelfs binnen dezelfde godsdienst en ook binnen het atheïsme. Tja dat hoeft geen hinderpaal te zijn tot een gemeenschappelijke kosmische verbondenheid. Wie er een god achterziet die de kosmos maakte, hij doet maar. We kunnen allen samern gefascineerd naar dit alles toekijken, god of niet.

 

Wil je verder komen dan dat steeds afzetten en  van je overtuiging als de  enige ware overtuiging te propageren moeten we af van dat welles – nietes spel. Zien wat we gemeenschappelijk hebben, wat ons bindt, dat bouwt op. Het is de hoogste tijd!

 

Religie komt oorspronkelijk van religere wat etimologisch kan betekenen: “ met zorg gekozen” terug lezen, de kosmos terug bekijken met bewuste ogen.  Men heeft ooit beweerd dat er ook een verband is met religare, bijenvoegen, verbanden leggen (nog terug te vinden in het franse relier), verbinden, een relatie hebben. .

Religie in de oorspronkelijke betekenis toont je een verband tussen de dingen. Daarvoor moet je niet in een God gaan geloven. Als Stijn Meuris de hemel inkijkt en gefascineerd is door de ontelbare zonnen en melkwegen die hij verder weet dan zijn gezichtsveld dan deel ik dat gevoel volledig mee met hem. Je wordt daar high van en nog wel zonder drugs!!! Daar heb je geen geloof voor nodig, noem het een kosmisch gevoel, een gevoel dat je kleine (zeer tijdelijke) ik overstijgt. 

 
 

De mensheid moet komen tot een gezamelijke band een gezamelijke opdracht, een ‘menselijk’verbond, om even in oudbijbelse taal te spreken, ook zonder dat je er een god aan te pas moet brengen maar evengoed hoef je hem niet  uit te sluiten… 

 

Niemand kan ontkennen dat wij het bewustzijn van de kosmos zijn.  Door ons heeft de kosmos een zeker bewustzijn ontwikkeld, dat bewustzijn is het resultaat van een ontzettend lange evolutie. (Dat laatste, die evolutie, daar hoef je zelfs niet in te geloven om te kunnen samenwerken aan het voor ons leefbaar houden van deze planeet). Dat bewustzijn moet zich verder kunnen ontwikkelen, de oorspronkelijke destructieve overlevingsdriften moeten worden gesublimeerd, overstegen, willen we als soort overleven; Dat vraagt een gezamelijke aanpak, en die moet dagdagelijks gebeuren via communicatie, samenwerking.

 

Akkoord?

19:17 Gepost door doeterniettoe in Levensbeschouwing | Permalink | Commentaren (0) | Tags: godsdienst, atheisme, stijn meuris, filosofie |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.