30-03-08

Fitna….

Met veel omhaal werd maandenlang de film aangekondigd en afgelopen week konden we vaststellen dat Wilders nu voldoende belangstelling had om hem via Liveleak.com openbaar te maken. Intussen is hij daar weggehaald maar vind je hem op You Tube.

Fitna op You Tube; 

Fitna the movie (deel 1): http://nl.youtube.com/watch?v=wxW0cSKUXQE

 Fitna the movie (deel 2) : http://nl.youtube.com/watch?v=o0Vy09wHheM

 
Wat de inhoud betreft is de film een aaneenschakeling van extremistische moslim-uitspraken, die ten dienste staan van Wilders’ doel: bewijzen dat de Islam een verwerpelijke godsdienst is (ergens trekt hij een parallel met het nazisme….). Wilders geeft een zeer gekleurd en ongenuanceerd beeld van de islam en plaatst de koranteksten nooit in een context. Vermits hij de islam als geheel viseert is het niet fair de standpunten van de meer gemodereerde vormen van islam gewoon niet te vermelden. Geen woord over het  soefisme bvb. Uiteindelijk lijkt deze film vooral bedoeld  als een reklamespot voor Wilders  om voldoende aandacht te krijgen…

Een politicus moet een beleid voor zijn burgers mee proberen uit te zoeken, en geen haatgevoelens opwekken.  Beleidsvoorstellen vind je niet in deze film, het blijft bij een collage van wrede beelden. Uitsluitend dat tonen  geeft als reactie bij de argeloze kijker:  laat het uit die willen we niet…  Dat is duidelijk ook de beoogde reactie op de film. “Stop de islamisering” . Men vergeet dan echter dat deze film zo  een kaakslag toedient aan de tienduizenden moslims die dagelijks mee onze maatschappij helpen vormen, een pluriforme maatschappij die elke vorm van extremisme verwerpt. Wilder’s film kan je schikken bij die soort propagandistische films die een ongenuanceerd beeld van de werkelijkheid willen verspreiden waardoor juist extremisme, intolerantie en verzuring toenemen.  Wilders bewijst juist zijn intolerantie in zijn ongenuanceerdheid. Een film die in het verlengde ligt van "Der ewige Jud", die propagandafilm uit de nazitijd...

Waarom geen gelijkaardige film rond de slachtingen die zijn verricht in naam van het Christendom van de middeleeuwen tot nu? En dan "Stop de  christianisering" ?? Dit lijkt een ridicule redenering, nochtans zo doet Wilders hier maar dan met de Islam.

 

Zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn er een aantal politici die stemmen winnen via het opwekken van haatgevoelens tegenover de ‘andere’. Ze stigmatiseren. Dat levert stemmen op, jammer genoeg, en daar is het hen om te doen. Een ongenuanceerd makkelijk beeld dat angst opwekt doet rangen sluiten en wieweet  (hoogstwaarschijnlijk) schaar je je dan wel rond de boodschapper  en stem je voor hem ….

 

Nederland en Vlaanderen of waar ook, wees a.u.b. verstandig én genuanceerd. Zeker in het stemhokje.  Geen extremisme van welke kant ook. Polarisering verzuurt en wie leeft graag in een verzuurde omgeving ?

 

 

Wikipedia over Fitna: http://nl.wikipedia.org/wiki/Fitna_%28film%29

 

 


 

 

11:39 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (5) | Tags: islam, fitna, wilders |  Facebook |

Commentaren

En durf je ook over dit zo uitgebreid berichten, of is het enkel één klok die je wil laten horen Komt van een forumblog die wel objectief is !

Even lezen en daarna in je haar krabben ! Komt van verantwoordelijke regio Gent Lijst DeDecker, en NIET van het Vlaams Belang !

Het verhaal gaat over de familie Bouziane en haar integratie in de Belgische gemeenschap.

Deze gebaarde heer, Imam te Brussel is, na te hebben verklaard dat men zijn eigen vrouw mag slaan, voorlopig door België uitgewezen.

De stad heeft nochtans als sociale en islam-tolerante instelling de polygame gezinssituatie van Mijnheer Bouziane goedschiks aanvaard.

De stad accepteert zelfs dat zijn tweede vrouw hem vervoegt in België zonder haar een verblijfsvergunning uit te reiken.

Beter nog: aangezien al zijn kinderen in België geboren werden zijn zij echte Belgen en kunnen zij, zelfs zonder papieren, niet uitgewezen worden.

Het verhaal wordt beter:

Imam Bouziane heeft met ieder van zijn vrouwen 8 kinderen, dus 16 in totaal.

Zijn tweede vrouw is echter geen echte echtgenote, zij wordt door België als "een alleenstaande ouder" beschouwd.

Zij geniet dus van een uitkering A.P.I. (allocation parent isolé) die 707,19 euro voor een ouder met 1 kind bedraagt, te vermeerderen met 176,80 euro per aanvullend kind = (+) 7 x 176,80 Eur.

Dus een totaal van 1944.79 euro.

Voor haar 8 kinderen geniet zij ook elke maand 978,08 euro kinderbijslag.

2 van de kinderen zijn minder dan drie jaar dus geniet zij ook nog "A.P.J.E"

(allocation pour jeune enfant). Zijnde 161,66 euro x 2 = 323,32 euro.

Als alleenstaande ouder geniet zij ook nog van een woontoelage (Allocation d'aide au logement) van 300 euro.

Het verhaal wordt nóg beter:

Met 8 kinderen heeft mevrouw Bouziane-2 absoluut geen tijd om te gaan werken, te meer daar Imam-lief niet kan dulden dat zijn moslimvrouw in de nabijheid zou komen van andere verderfelijke westerse mannen.

Dus geniet zij ook van een R.M.I. (leefloon) zijnde 417,88 euro plus 167,15 euro/kind - maakt in totaal 1755,08 euro. Een leuk inkomen voor iemand die nooit belastingen betaalt, zeker als je bedenkt dat het gemiddeld pensioen in Belgie 1000 EUR is...

Onder de 8 kinderen zijn er vier schoolgaand, dit geeft recht op een recent gestemde tegemoetkoming voor "aanvang schooljaar" van 257,61 euro X 41030,44 euro zijnde een maandelijks bedrag van 85,87 euro.

Zit je neer? In totaal ontvangt Mevrouw Bouziane-2 dus 5296,14 euro per maand. Netto. Hoeveel verdien jij?

En dit maakt het verhaal helemaal rond:

De heer en Mevrouw Bouziane-1: met hun 8 kinderen krijgen 978,08 euro gezinstoelagen iedere maand + 2 uitkeringen voor jonge kinderen 323,32 euro

+ uitkering huisvesting 300 euro + RMI voor gehuwd paar (626,82 euro) + 8

kinderen (1337,20 euro)! Zijnde 1964,02 euro + uitkering voor "aanvang schooljaar" 4 kinderen X 85,87 euro.

De Heer en Mevrouw Bouziane-1 ontvangen dus 3651,29 euro per maand

Zit je nog steeds neer?

HET POLYGAME MOSLIM-GEZIN BOUZIANE ONTVANGT DUS IN TOTAAL EEN BEDRAG VAN

8947,43 EURO PER MAAND!

Mediteer, revolteer, schreeuw het uit . . . . . . . . .

Maar blijft zeker hard werken en betaal trouw je sociale bijdragen, en vooral "WEES VERDRAAGZAAM" !

Stuur dit bericht door aan alle belastingsbetalers - zijn ze nu Belg, Italiaan, Turk of wat dan ook - in dit land!

Want Bouziane, hij betaalt geen eurocent belastingen ! ! !

En zeggen dat er later geen geld zal zijn om onze pensioenen te betalen.

Gepost door: Anne | 31-03-08

Haatmails : lezen is weten De mail Bouziane is al enige tijd in omloop, Vlaams Belanger Ortwin Depoortere stuurde hem in oktober 2006 naar zijn ruime kennissenkring.
Daarna bleef het even stil tot januari 2008, maar deze keer komt de mail uit de hoek van Lijst Dedecker (ondertussen kunnen we gewoon spreken van VB-bis ).
Nu blijkt de mail dus gewoon verder te circuleren.mail Bouziane:
http://yelloman1.blogspot.com/2008/01/lijst-dedecker-stuurt-racistische-mail.html

http://www.blokwatch.be/content/view/1051/1/lang,nl/

Gepost door: De welvaartwatcher | 31-03-08

Biggest thumb sucking gehalte, and de winner is.....de mail Bouziane
Hoe simpel moet je trouwens niet zijn om een mail zoals de mail Bouziane niet te doorzien, hij hangt immers met haken en ogen aan elkaar vol hele onwaarheden en halve leugens.

Gepost door: De welvaartwatcher | 31-03-08

Thumb sucking II
De mail Bouziane in Frankrijk:

http://www.hoaxbuster.com/hoaxteam/forum_contributions.php?idForum=3152&idMess=22214

http://www.hoaxbuster.com/hoaxteam/forum_contributions.php?idForum=3152&idMess=22575

En tenslotte kennen ze de mail Bouziane ook al in Canada:

http://www.hoaxbuster.com/hoaxteam/forum_contributions.php?idForum=3152&idMess=28812

Wie volgt.....


Gepost door: De welvaartwatcher | 31-03-08

Het betoog van Anne is wel geen reactie op deze log rond fitna,.al plaatst u het er wel. Uw eerste zinnetje suggereert al dat deze log rond fitna niet objectief is, waar dan niet, zeg dat dan. Of is niet objectief gelijk aan niet de mening van Anne. Er wordt gesteld in deze log dat genuanceerdheid rond de islam de aangewezen weg is, zoals dat ook moet voor het christendom en jodendom bvb. Opwekken van haatgevoelens tegen een bepaalde godsdienst doet velen die verdraagzaam die godsdienst belijden onrecht en leidt tot polarisering en onbegrip.
Een geval uitlichten om dan te doen of ze allen zo zijn, profiteurs, is een grove veralgemening die politiek makkelijk is, en de werkelijkheid geweld aandoet. Genuanceerd denken is minder spectaculair, leidt naar tolerantie wat de meerderheid van de islamieten toch ook zelf toepast hier in de Nederlanden. Of ben je blind voor die feiten? Het antagonistische denken (wij tegen de anderen, versta goeden tegen slechten) hoort hier niet, zo doe je groepen onrecht. Hen als profiteurs afschilderen is ook absoluut niet objectief. Velen doen hier zware arbeid. Dat er profiteurs tussen zitten, ongetwijfeld. Bij de Belgen of Vlamingen ook. In de vooroorlogse Nazitijd noemden de nazis de joden profiteurs en waartoe heeft dat geleid? Of ben ik door dat erbij ter voegen weer niet objectief volgens jou?
De reacties van welvaartwatcher tonen aan dat de mail die Anne doorstuurde er een is die al vaker door rechtse partijen is doorgestuurd. Mediawatcher stelt dat hij vol onwaarheden staat, jammer genoeg zegt hij niet waar de leugens zitten, wat de argumentatie nog sterker zou maken. Alleszins toont hij wel aan dat zulke mails als die van Bouziane een vruchtbaar druk leven op het internet hebben, kwestie van de vijandige sfeer erin te houden!

Gepost door: doeterniettoe | 01-04-08

De commentaren zijn gesloten.