24-03-08

Mythes slopen…: Het droppen van de atoombom op Hiroshima beëindigde niet Wereldoorlog II….


 

Mythen zijn vaak verzinsels met een bepaald doel : ze helpen een gemeenschap zich te vormen en klaar te komen met haar obsessies en frustraties. Mythes staan dan ook bol van  gedroomde eigenschappen. Het eigen volk, de eigen stam bulkt van moed, zelfbeheersing, opofferingsgeest voor de eigen groep, strijdlust e.d.m. Al het positieve dicht men de eigen groep toe, de anderen (de buitengroep) krijgt de resterende moreel mindere eigenschappen toegedicht.

 

Mythes verdwenen niet met de oertijd ze zijn ‘alive and kickin’ ,springlevend  dus, en elke natie heeft er nog wel een aantal en houdt graag verborgen dat het mythes betreft. Het is dan ook belangrijk dat  mythes herkend worden en ze zo benoemd worden; het betreft tenslotte leugens in functie van een of andere politiek. Vroeger, eeuwen her, toen boekdrukkunst of zelfs schrift niet bestond was het normaal dat verhalen aangedikt werden en mythische allures kregen, men besefte niet dat het gebeurde.  Als dat nu gebeurt zit daar vaak een strategische bedoeling achter en kan je het gerust misdadig noemen, een democratie onwaardig. Als de president van de VS de laatste jaren zich zo vaak van leugens bediend heeft om zijn bevolking tot een oorlog te bewegen dan toont dat aan dat Bush niet in de democratie gelooft maar de democratie naar zijn hand zet om eigen doelen te verwezenlijken.…(Intussen heeft een website rond een impeachment procedure voor Bush haast een miljoen stemmen…)

 

Dyson toont in volgende (vertaalde) tekst aan dat het droppen van de bom op Hiroshima en Nagasaki niet het einde van Wereldoorlog II betekende ook al staat dat in alle westerse geschiedenisboeken. Het is een mythe die wij hebben gecreëerd om de eigen weinig fraaie daad te verantwoorden en ze om te vormen tot een weldaad: de VS kon dankzij de bom  Wereldoorlog II beëindigen… Dat het de verdienste was van Rusland dat werd niet verteld omdat Japan noch de VS voordeel zagen in zulk juist relaas van de feiten….

 

Hier de tekst van Freeman Dyson die hij inbracht in de reeks “Ben je ooit van mening veranderd?”

The edge   http://www.edge.org/q2008/q08_2.html#dysonf

 

Wanneer feiten  je geest veranderen , dan is niet altijd  door de wetenschap. Het kan door de  historische kennis gebeuren. Ik veranderde mijn gedachten over een belangrijke historische vraag: brachten  de nucleaire bombardementen op Hiroshima en Nagasaki, de Tweede Wereldoorlog tot een einde? Tot dit jaar zei ik  misschien. Nu, als gevolg van nieuwe feiten, zeg ik nee.. Deze vraag is belangrijk, omdat de mythe van de nucleaire bommen die de oorlog tot een einde bracht alom wordt geloofd..  Deze mythe slopen  kan een nuttige eerste stap zijn in de richting van  het verlossen van de wereld van kernwapens.

Tot een  paar jaar  terug was  de beste samenvatting van het bewijsmateriaal met betrekking tot deze vraag  een boek, "Japan’s besluit tot Overgave" (“Japan’s Decision to Surrender”), door Robert Butow, gepubliceerd in 1954. Butow ïnterviewde de overlevende Japanse leiders die rechtstreeks  bij het besluit betrokken waren.  Hij vroeg hen of Japan zich  zou hebben overgegeven  indien de  kernbommen niet waren gevallen. Zijn conclusie: "De Japanse leiders weten zelf  niet het antwoord op deze vraag, en als ze geen antwoord kunnen  geven, hoe zou ik het dan kunnen". Tot voor kort geloofde ik wat de Japanse leiders zeiden tegen  Butow, en ik concludeerde dat het antwoord op de vraag  niet kenbaar was.

 De feiten waardoor ik mijn mening veranderde  werden door  Ward Wilson onder mijn aandacht gebracht.. Wilson vatte de feiten samen in een artikel: "De zege in de wapenindustrie?  Kernwapens herdenken, in het licht van Hiroshima " (The Winning Weapon? Rethinking Nuclear Weapons in the Light of Hiroshima") , in  de uitgave van het voorjaar  2007 van het magazine, "International Security". a. Hij  verwijst naar oorspronkelijke bronnen en analyses gepubliceerd door andere historici, in het bijzonder door Robert Pape en Tsuyoshi Hasegawa. De feiten zijn als volgt:

1... De leden van de Hoge Raad, die gewoonlijk een ontmoeting met de keizer  hadden  om  belangrijke besluiten te trekken, vernamen het nieuws  van het nucleaire bombardement op Hiroshima op de ochtend van 6 augustus 1945.  Hoewel de minister van Buitenlandse Zaken  Togo  een vergadering vroeg, werd de drie volgende dagen geen vergadering daarrond gehouden.

2. Een nog bestaand dagboek geeft een conversatie weer van de minister van de marine Yonai, die lid was van de Hoge Raad, met zijn plaatsvervanger op 8 augustus. De bombardementen op Hiroshima worden slechts terloops vermeld.  Meer aandacht gaat naar  het feit dat de rijstrantsoenen  in Tokio moeten  worden verminderd met tien procent.

3. Op de ochtend van 9 augustus drongen de Sovjettroepen  Mantsjoerije binnen. Zes uur nadat dit nieuws bekend werd was de Hoge Raad  in vergadering. Nieuws van de bombardementen op Nagasaki, die dezelfde ochtend  plaats hadden,  bereikten  de Raad slechts nadat  de zitting reeds was gestart.

4. De zitting van  9 augustus van de Hoge Raad heeft geleid tot het besluit zich over te geven.

5. De keizer maakt in zijn verslag waarin hij  de militaire troepen beveelt zich over te geven,  geen melding van de kernbommen, maar legt de nadruk op de historische analogie tussen de situatie in 1945 en de situatie op het einde van de Chinees-Japanse oorlog in 1895. In 1895 versloeg Japan  China, maar aanvaardde een vernederende vrede toen Europese mogendheden onder leiding van Rusland  Mantsjoerije  binnentrokken en de Russen  Port Arthur bezetten. Door het toenmalig vredesverdrag had  keizer Meiji  de Russen uit Japan gehouden.  Keizer Hirohito had deze analogie in zijn achterhoofd toen hij tot  overgave beval.

6. De Japanse leiders hadden twee goede redenen om te liegen toen zij met Robert Butow spraken. De eerste reden werd later uiteengezet door Lord Privy Seal Kido, een ander lid van de Hoge Raad: "Als militaire leiders zichzelf kunnen overtuigen dat ze werden verslagen door de macht van de wetenschap, maar niet door een gebrek aan geestelijke kracht  of door strategische fouten, dan  besparen ze zich  tot op zekere hoogte  gezichtsverlies". De tweede reden was dat ze de Amerikanen vertelden wat de Amerikanen wilden horen, en de Amerikanen  wilden niet horen dat de Sovjet-invasie in Mantsjoerije  een einde aan de oorlog maakte.

 In aanvulling op de mythe van twee kernbommen die de oorlog beëindigden, zijn er andere mythen die moeten worden gesloopt. Er is de mythe dat als Hitler  kernwapens had  voor wij er hadden, hij daarvan  gebruik had gemaakt om de wereld te veroveren. Er is de mythe dat de uitvinding van de waterstofbom  de aard van de nucleaire oorlogvoering veranderde. Er is de mythe dat  internationale overeenkomsten om  kern wapens af te schaffen zonder perfecte controle waardeloos zijn.. Al deze mythen zijn fout. Eens ze zijn gesloopt, zijn  wezenlijke stappen naar een wereld zonder kernwapens mogelijk.   

(vertaling  van het artikel van Freeman-Dyson, zijn antwoord in the Edge op de vraag van het jaar 2008. Oorspronkelijk artikel: http://www.edge.org/q2008/q08_2.html#dysonf  )

 

Zie ook: http://www.rethinkingnuclearweapons.org/

09:30 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (1) | Tags: atoombom, mythen, hiroshima |  Facebook |

Commentaren

Myths I really like what you said about myths. I've been spending time thinking about how to combat this notion that bombing Hiroshima won WWII. Now I think I should read and think a little about myths in general, and about what this myth in particular is supposed to do - what it's purpose is.

Interesting. Thank you.

Ward Wilson

Gepost door: Ward | 17-05-08

De commentaren zijn gesloten.