12-03-08

Intussen hoogtijd deze tot nu toe in stand gehouden leugen te doorprikken

Wanneer feiten  je geest veranderen , dan is niet altijd  door de wetenschap. Het kan door de  historische kennis gebeuren. Ik veranderde mijn gedachten over een belangrijke historische vraag: brachten  de nucleaire bombardementen op Hiroshima en Nagasaki, de Tweede Wereldoorlog tot een einde? Tot dit jaar zei ik  misschien. Nu, als gevolg van nieuwe feiten, zeg ik nee.. Deze vraag is belangrijk, omdat de mythe van de nucleaire bommen die de oorlog tot een einde bracht alom wordt geloofd..  Deze mythe slopen  kan een nuttige eerste stap zijn in de richting van  het verlossen van de wereld van kernwapens.

Tot een  paar jaar  terug was  de beste samenvatting van het bewijsmateriaal met betrekking tot deze vraag  een boek, "Japan’s besluit tot Overgave" (“Japan’s Decision to Surrender”), door Robert Butow, gepubliceerd in 1954. Butow ïnterviewde de overlevende Japanse leiders die rechtstreeks  bij het besluit betrokken waren.  Hij vroeg hen of Japan zich  zou hebben overgegeven  indien de  kernbommen niet waren gevallen. Zijn conclusie: "De Japanse leiders weten zelf  niet het antwoord op deze vraag, en als ze geen antwoord kunnen  geven, hoe zou ik het dan kunnen". Tot voor kort geloofde ik wat de Japanse leiders zeiden tegen  Butow, en ik concludeerde dat het antwoord op de vraag  niet kenbaar was.

 De feiten waardoor ik mijn mening veranderde  werden door  Ward Wilson onder mijn aandacht gebracht.. Wilson vatte de feiten samen in een artikel: "De zege in de wapenindustrie?  Kernwapens herdenken, in het licht van Hiroshima " (The Winning Weapon? Rethinking Nuclear Weapons in the Light of Hiroshima") , in  de uitgave van het voorjaar  2007 van het magazine, "International Security". a. Hij  verwijst naar oorspronkelijke bronnen en analyses gepubliceerd door andere historici, in het bijzonder door Robert Pape en Tsuyoshi Hasegawa. De feiten zijn als volgt:

1... De leden van de Hoge Raad, die gewoonlijk een ontmoeting met de keizer  hadden  om  belangrijke besluiten te trekken, vernamen het nieuws  van het nucleaire bombardement op Hiroshima op de ochtend van 6 augustus 1945.  Hoewel de minister van Buitenlandse Zaken  Togo  een vergadering vroeg, werd de drie volgende dagen geen vergadering daarrond gehouden.

2. Een nog bestaand dagboek geeft een conversatie weer van de minister van de marine Yonai, die lid was van de Hoge Raad, met zijn plaatsvervanger op 8 augustus. De bombardementen op Hiroshima worden slechts terloops vermeld.  Meer aandacht gaat naar  het feit dat de rijstrantsoenen  in Tokio moeten  worden verminderd met tien procent.

3. Op de ochtend van 9 augustus drongen de Sovjettroepen  Mantsjoerije binnen. Zes uur nadat dit nieuws bekend werd was de Hoge Raad  in vergadering. Nieuws van de bombardementen op Nagasaki, die dezelfde ochtend  plaats hadden,  bereikten  de Raad slechts nadat  de zitting reeds was gestart.

4. De zitting van  9 augustus van de Hoge Raad heeft geleid tot het besluit zich over te geven.

5. De keizer maakt in zijn verslag waarin hij  de militaire troepen beveelt zich over te geven,  geen melding van de kernbommen, maar legt de nadruk op de historische analogie tussen de situatie in 1945 en de situatie op het einde van de Chinees-Japanse oorlog in 1895. In 1895 versloeg Japan  China, maar aanvaardde een vernederende vrede toen Europese mogendheden onder leiding van Rusland  Mantsjoerije  binnentrokken en de Russen  Port Arthur bezetten. Door het toenmalig vredesverdrag had  keizer Meiji  de Russen uit Japan gehouden.  Keizer Hirohito had deze analogie in zijn achterhoofd toen hij tot  overgave beval.

6. De Japanse leiders hadden twee goede redenen om te liegen toen zij met Robert Butow spraken. De eerste reden werd later uiteengezet door Lord Privy Seal Kido, een ander lid van de Hoge Raad: "Als militaire leiders zichzelf kunnen overtuigen dat ze werden verslagen door de macht van de wetenschap, maar niet door een gebrek aan geestelijke kracht  of door strategische fouten, dan  besparen ze zich  tot op zekere hoogte  gezichtsverlies". De tweede reden was dat ze de Amerikanen vertelden wat de Amerikanen wilden horen, en de Amerikanen  wilden niet horen dat de Sovjet-invasie in Mantsjoerije  een einde aan de oorlog maakte.

 In aanvulling op de mythe van twee kernbommen die de oorlog beëindigden, zijn er andere mythen die moeten worden gesloopt. Er is de mythe dat als Hitler  kernwapens had  voor wij er hadden, hij daarvan  gebruik had gemaakt om de wereld te veroveren. Er is de mythe dat de uitvinding van de waterstofbom  de aard van de nucleaire oorlogvoering veranderde. Er is de mythe dat  internationale overeenkomsten om  kern wapens af te schaffen zonder perfecte controle waardeloos zijn.. Al deze mythen zijn fout. Eens ze zijn gesloopt, zijn  wezenlijke stappen naar een wereld zonder kernwapens mogelijk.  

 

 

18:49 Gepost door doeterniettoe in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.