28-02-08

Vrijheid, blijheid…? Over vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

 

Paaien

Luister je naar politici dan roepen die alom dat ze ten dienste staan van de kiezer en dat die kiezer altijd gelijk heeft…Politici zijn van de goodwill van de kiezer afhankelijk en zullen hem dus zelden tegen de haren instrijken, ook al weet eenieder dat de modale kiezer alom een  ego-beest is dat uitsluitend het  kortzichtige eigen voordeel beoogt. Luister je naar de reklame dan krijg je het gevoel dat je een koning bent die het voor het zeggen heeft zolang hij consumeert. Geen sprake van verplichtingen of verantwoordelijkheden.  Hielen likken van de consument-kiezer door politici. Dat heeft (jammer genoeg) zijn effect op het programma en het beleid van de politicus.  Plannen op langere afstand zit er niet bij. Voor  problemen  die een lang vooruitplannen vereisen  (klimaat en opvangen van de vergrijzing bvb.)  is er onvoldoende aandacht vermits je die oplossingen  niet kan verzilveren in een voor jou gunstig  stemgedrag bij een volgende verkiezing. Zulke problemen oplossen  kost inspanning, moed  en geeft ogenschijnlijk geen beloning, Al moet dat steeds vooruitschuiven later zwaar opbreken.  De wereld sputtert intussen gewoon verder zonder sterke (d.w.z. bindende)  supra-nationale instellingen wat betreft milieu bvb.  En ondertussen leven erop al haast 7 miljard vervuilertjes.

 

Vrijheid tot consumeren

Vrijheid wordt hier in het Westen gepropageerd als het hoogste goed al is dat hier wel een vrijheid die je wil ‘binden’ aan een consumptiedrift, steeds meer consumeren zodat er meer geproduceerd kan worden en meer winst kan worden gemaakt.  Deze vrijheid tot steeds meer consumeren  is gebaseerd op de oerdriften (altijd meer bekomen voor het eigen ik-je!) en is  daardoor geen echte vrijheid. Tenslotte  bij deze soort vrijheid regeert het recht van de sterkste.  

 

Delhaize’s reclameslogan getuigt van dezelfde mentaliteit: “Leef zoals je wil “ roept men in de Delhaize steeds om. Je krijgt het beeld  alsof het westen  een grote verwendoos is en je zelf geen verplichtingen hebt. In de wereld van de reclame draait alles rond dat ikje dat geïndoctrineerd wordt dat ikje beter is als het nog een volgend object koopt. Als de consumptiecijfers niet hoog genoeg zijn protesteert UNIZO dat de media de consument beangstigen en dat juist die angstpsychose het koopgedrag verzwakt, wat uiteindelijk kan leiden naar een recessie…

De vraag of steeds meer consumeren binnen een groep die al leidt aan overconsumptie wel psychisch en ecologisch gezond is wordt gewoon niet gesteld omdat die niet in hun doelstellingen past ! Die vraag past niet in een kapitalistisch leefpatroon.

 

Ego en groep

Het hokjesdenken , het niet-inclusief denken, leidt juist tot doomsday scenario’s. Het globalere denken heeft economische welvaart gebracht (het wegvallen van de binnengrenzen bvb) in het westen en heeft het gespaard van nieuwe wereldoorlogen.

Juist dat globalere denken moet verder worden uitgebouwd, niet alleen economisch (wat makkelijkst  te doen was omdat daar een zichtbaar voordeel mee verbonden was) maar ook ecologisch en moreel.  Een wereldregering rond klimaat is nog veraf het blijft bij vergaderingen met landen die zich vrijwillig binden een aantal afspraken na te komen.

Mezelf, mijn vrijheid vrijwillig ‘laten’ beperken, teken van intelligentie?

 

De modale Chinees beseft dat naast vrijheid ook stabiliteit een belangrijke levenskwaliteit is. Een  imperium van 1,3 miljard mensen hou je niet samen als er niet een machtige regering boven staat die de individuele vrijheid beperkt (in de mate dat die de stabiliteit in het gedrang zou kunnen  brengen) zodat samenleven met zijn 1,3 miljard mogelijk wordt.

Of de Chinese regering in staat zal zijn 1,3 miljard mensen samen te houden zal moeten blijken in elk geval als het haar lukt het ingeslagen pad (vrijheid en stabiliteit pogen te verenigen) verder te bewandelen staat ze verder dan Europa waar het zeer moeilijk blijft het lappendeken Europa verder aan mekaar te naaien.

Horrorvideospelletjes zijn vanaf nu verboden in China, dat lijkt niet zulk gemis, eerder een gezonde maatregel van de regering om een bevolking ‘gezond’ te houden. Het individu kan nu eenmaal niet weerstaan aan vele verleidingen. Vrijheid vereist ook verantwoordelijkheid. Niks is moeilijker dan aan een verleiding te weerstaan. De consumptiemaatschappij hier in de westerse landen zit nu in zulke fase dat velen zich willen verrijken via verleidingen die ethisch gevoelig liggen. Denk bvb aan groepen of zangers die zich hebben kunnen profileren (en dus hun succes te danken hebben) aan het extreem verheerlijken van geweld.  Hetzelfde geldt wat betreft sommige videogames.

Is het naïef te denken dat ook dat zijn invloed heeft en mee aan de oorzaak kan liggen  van bvb. de vijf (!) schietpartijen in Amerikaanse scholen de afgelopen week?

 

Het gaat te ver als we aandeelhouder worden van firma’s die juist mooie winsten kunnen maken door corruptie. Corruptie die ongestraft kan blijven als we het hoofd van die firma’s staatshoofd maken bvb. Is het niet veelzeggend dat de aandelen van de firma’s van Berlusconi stegen in waarde  nadat bekend werd dat er nieuwe verkiezingen komen in Italië en Berlusconi een kans maakt te winnen… Waarom stijgen die firma’s in waarde? Verenigd in de corruptie?

 

Vrijheid impliceert verantwoordelijkheid. Het individu ongebreidelde vrijheid geven is een geschenk voor de sterksten.  De moordpartijen in Amerikaanse scholen zijn het mooiste bewijs dat het argument je moet de vrijheid en het recht krijgen  je te verdedigen een keerzijde heeft:  je kinderen krijgen zo de mogelijkheid te worden neergeschoten nog vooraleer ze de school verlaten hebben.

Verkeerde redenering? Waar ligt de fout?  

  


Ma Liberte
Uploaded by btayeb

10:12 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verantwoordelijkheid, vrijheid |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.