24-01-08

Media bepalen mee de zuurtegraad…

Hoe objectief ook de pogingen de nieuwskeuze is op zich al een subjectieve keuze, wat haalt het nieuws? Wat valt weg m.a.w. welke feiten laat mensen wegzappen, alsof dat een norm mag zijn in de nieuwsverspreiding!

 Ook het keurslijf van het tijdstip en de duur van het  nieuws is een subjectieve keuze die gevolgen heeft. Je kan dus nooit spreken van volledig objectief nieuws in de zin dat het volledig vrij is van subjectieve keuzen.

 

De verzuring die de laatste jaren plaats vindt  kan worden tegengegaan vanuit de pers.  

Dat werd vandaag duidelijk aangetoond in een fragment uit het middagjournaal van Arte (24/01/08) waar een kleine lokale zender in een Keniaans vluchtelingengebied nader wordt belicht. Die zender (met een bereik van amper 5 km genoeg om toch  200.000 mensen te kunnen bereiken) verenigt vluchtelingen die elders mekaar naar het leven staan. Zij spreken daar niet meer over Kikuyu en  Luo.. “No problem, ik ben Kikyu en dat is mijn beste vriendin, zeggen de twee vriendinnen van verschillende ethnische afkomst, wij zijn Kenianen…”

Opdelen in ethnieën, in volkeren, in nationalismen is een vorm van agressie zolang het een afzetten tegen de andere is… Kijken naar wat mensen bindt, mensen verenigen is de dringende  taak van communicatiemedia, alom.

 

 

Koch-FM mooi voorbeeld  en richtingaanwijzer hoe het kan en eigenlijk moet.

Radio mille collines en Koch FM zijn duidelijk mekaars tegengestelden!!

 

Hier de bewuste nieuwsuitzending (13 minuten) met tegen het einde aan het betreffende fragment: http://plus7.arte.tv/fr/detailPage/1697660,Grid=1636934.h...

 

Hier Koch-Fm toen het opstartte vorig jaar:

 

Wikipedia over Kenia:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kenia#Etnische_groepen

 Kenia is een meertalig land. De officiële talen zijn het Engels, geïntroduceerd tijdens de Britse koloniale overheersing tussen 1890 en 1964, en het Swahili, dat als lingua franca fungeert tussen de verschillende volken sinds enkele eeuwen voor de koloniale overheersing. Volgens Ethnologue worden er in Kenia totaal 61 talen gesproken [5]. Vrijwel allemaal zijn dit talen die hun oorsprong hebben op het Afrikaanse continent en deze talen kunnen worden onderverdeeld in drie taalfamilies; Bantoetalen, die vooral in het midden en zuidoosten van het land worden gesproken, Nilotische talen in het westen en Koesjitische talen in het noordoosten.

 Ook volgende clip uit Kenia levert positief werk, poogt te verbinden:

16:59 Gepost door doeterniettoe in Media | Permalink | Commentaren (1) | Tags: koch fm, maatschappij, media, kenia |  Facebook |

Commentaren

Uiteraard Het is niet meer dan logisch dat de media een selectie maken uit het nieuwsaanbod. Anders kom je met 24uren continue redactionele input nog niet ver in termen van welomkleed objectief nieuws. Er is een content overload en journalisten moeten nu eenmaal selecteren. Dit gebeurt uiteraard aan de hand van commerciële overwegingen die vertrekken vanuit de 'public interest', voor elk wat wils niet waar.

Desalniettemin ben ik het er over eens dat de media meer hun best dienen te doen in termen van een minder westers getint nieuwsaanbod. Het huidig buitenlands nieuws wordt gedomineerd door wat de westerse wereldnieuwsagentschappen aan informatie doorspelen. Ik ben daarom een voorstander van de independent agencies!

De media hebben een plicht tot kwaliteit, diversiteit en pluralisme, maar het is inderdaad duidelijk dat binnen de huidige westerse samenleving deze begrippen steeds meer tegen een plafond stuiten!

Gepost door: Yann Verhellen | 24-01-08

De commentaren zijn gesloten.