25-11-07

Beknot de staat je vrijheid of maakt de staat door te reguleren juist vrijheid van handelen mogelijk?

Algehele vrijheid leidt tot willekeur, tot beknotting van de vrijheid. De wereld lijkt meer en meer een Leviathan, een helse machine die voorttolt, richtingloos en waaraan men ‘wanhopig‘ enigszins richting wil geven, kwestie van niet louter de 'struggle for life' ons aller leven te laten regeren. The survival of the fittest zou wel de ultieme nucleaire explosie as such kunnen zijn … en eens zover is er geen sprake meer van homo sapiens.

Is die poging tot reguleren een illusie? Volgt de wereld gewoon de wet van de sterkste? En is elke humane tegenzet noodzakelijk tot falen gedoemd?

Nu de massa, die macht van het getal dus, meer en meer op de wereld begint te wegen en men wel verplicht is hem een stem in het kapittel te geven, dat is men probeert zijn levensloop zo aangenaam mogelijk te maken zodat hij als individu geen enkele reden nog heeft om tegen de bestaande toestand in opstand te komen. Tenslotte zo werken onze huidige democratieën : de groep moet voldoende rechten hebben zodat een staat kan worden bijeengehouden, de consumentendemocratieën, staten niet meer gebouwd op een ideologie maar wel op de welvaart die zij kunnen genereren en laten consumeren…

Een globale bewustwording (noem het evt een inclusieve ideologie)  die wars is van antagonistische geloofsovertuigingen of ideologieën want die sluiten andere groepen uit (en intussen is bekend waartoe dat leidt),  maar een bewustwording die juist  zoekt  naar dat wat ons bindt, want juist dat kan warmte voortbrengen, een vorm van geborgenheid. Dat maakt de aarde weer bewoonbaar ..

 

Er wordt tegenwoordig een tegenstelling gecreëerd tussen de liberale rechtsstaat en de preventiestaat. Een tegenstelling tussen de naar vrijheid en zelfstandigheid georiënteerde logica van een liberale rechtsstaat en de naar zekerheid en efficiëntie georiënteerde logica van de aan de rechtstaat tegengestelde vorm: de preventiestaat.

De idyllische “pre-staat “en dus ook “pre-rechterlijke” vrijheid van de enkeling wordt gesteld tegenover de vrijheidsbedreigende staat die dan in de democratische wetgever wordt belichaamd.  Bestaat wel die idyllische vrijheid, een vrijheid waar elke rechterlijke macht en  staatsvorm afwezig is?  De 'algehele vrijheid'!!   Is dat niet gewoon een idee, (zoals het ‘niets’ uit een vorig logje) die mensen aanspreekt en uitsluitend manipulatief gebruikt kan worden , want niet realistisch, onverwezenlijkbaar in een wereld met 6 miljard mensen. Maar wel een schitterend propagandistisch middel om mensen te lijmen: Land of Freedom bvb we weten waar dat ligt.. Is dat geen manipulatie, soma voor goedgelovigen.

De idyllisch geconstrueerde vrijheid van de enkeling wordt gesteld tegenover de vrijheidsbeperkende wetgever die dan in de democratische wetgever wordt belichaamd: hij is te veel regelneef.

De persoonlijke vrijheid en bewegingsvrijheid zijn sterker door geweld van buitenaf bedreigd dan door geweld vanuit de rechtsstaat zelf. Wanneer je stelt dat camera’s op straat het gevoel van onvrijheid versterkt binnen de openbare ruimte geldt dat vooral voor diegene die een aanval plant. Wie is het meest onvrij? De burger die zich uit angst voor een criminele aanval niet meer buiten durft gaan op bepaalde tijdstippen of hij die bepaalde ruimtes juist vermijdt omwille van de camerabewaking?

Het automatisch inlezen van nummerplaten  zodat men onmiddellijk gestolen wagens kan herkennen, weegt zulke vrijheidsbeperking  op tegen het aantrekkelijker maken van autodiefstallen doordat ze niet opgespoord kunnen worden en dieven sanctieloos verder hun gang kunnen gaan?

Reguleren maakt juist vrijheid van handelen mogelijk. De beste camera het beste opsporingssysteem doet onder voor sociale controle die ooit verstikkend was maar in een moderne maatschappij niet hoeft te zijn. Solidariteit, prettig buurschap kan wonderen doen en nog beter functioneren dan het meest efficiënte camerasysteem. Een prettige buurt lijkt me er een waar eenieder zijn gang kan gaan, zonder moraalridders maar waar er nog voldoende solidariteit en medegevoel is. 

 
 

Degelijk artikel hierover: http://www.zeit.de/2007/47/Schaeuble-Rede

 

 

23:39 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijheid |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.