07-11-07

Het niets bestaat niet, bestond niet….

 eg-1610-13262

Het gekke is dat dit logisch lijkt, nogal wiedes, en dat velen er in hun brein totaal anders mee omspringen. 'Niets' is een concept dat soms handig is om te gebruiken in een uiteenzetting maar juist daardoor een eigen leven gaat leiden in je brein alsof het een werkelijkheid is.

Het is goed mogelijk dat wij mensen moeilijk anders dan vanuit de tegenstelling niets-iets kunnen denken omdat we vergankelijk zijn: dit ikje was er plots op een gegeven datum (de tijd begon te tikken…) en je leven eindigt ooit. Maar dat is zeer efemeer gedacht, dat is iets dat op de rand gebeurt, iets dat vanuit het zijn ‘as such’ bekeken, geen betekenis heeft. De kosmos zal onverschillig voortrazen alsof er niets gebeurd is, de dag dat  je sterft, als de mensheid uitsterft evengoed…

 

‘Niets’ heeft waarschijnlijk nooit bestaan, het zijn was er altijd. Je kan juist moeilijk inzien dat er ooit ‘niets’ geweest is. Het is al gewoon op zich vanuit het zijn gezien,en evengoed semantisch, vanuit de taal gezien dus, een absurde uitspraak. Het niets is.... Dat niets is gewoon een concept dat in de religie een eigen leven is gaan leiden juist omdat we als mens wel een begin en einde kennen en we zien vanuit een ik : toen was ik er niet, nu ben ik er wel, later weer niet… Dat is antropocentrisch denken als men dat doet met het hele kosmische gebeuren.

 

Creëren vanuit het niets hoeft dus niet om dit alles hier en nu te verklaren, er is gewoon altijd iets geweest  er is de evolutie die het zijn en vergaan verklaart,  alles verandert constant. De godsbeelden die vertrekken vanuit een God die plots de kosmos uit het niets haalt is een soort goochelaar van een soort die we op aarde niet kennen, maar die we wel  kunnen fantaseren. Of die er in werkelijkheid is - een ‘scheppende God vanuit het niets’ - is een kwestie van geloof. Goochelaars hier werken steeds binnen de wetmatigheden die de natuur hen oplegt.  

 

Belangrijk is dus  je concepten steeds opnieuw te toetsen aan de werkelijkheid. De werkelijkheid ‘an sich’ kunnen we nooit kennen, het steeds opnieuw scherpstellen van je begrippen is daarom het enige wat we kunnen doen.  

 

Er is alleen het zijn.

Sommigen noemen dat God anderen noemen dat de afwezigheid van God, dat is afhankelijk van de conditionering die je ontving. Daarom is het belangrijk die conditionering  te doorzien, je te deconditioneren in zoverre dat mogelijk is. Te gek dat we mekaar omwille van verschillende concepten blijven doodslaan nu nog in de 21ste eeuw.

Er is het zijn daarover kan eenieder het eens zijn,waarom daar dan niet in de eerste plaats het beste van maken. Onbelangrijk of je er een maker voor plaatst of niet, mensen hun meningen verdelen, samenwerken kan samenbrengen.

Let's make love, not war

Een oude slogan maar blijvend geldig. 

11:12 Gepost door doeterniettoe in Filosofie | Permalink | Commentaren (1) | Tags: de schepping, god, concepten |  Facebook |

Commentaren

Niets Waarde Doeterniettoe,

Dit is wellicht een van de belangrijkste redeneringen/vaststellingen in het filosofisch denken.
Al was het maar omdat massa's 'iets'-gelovenden hiermee in de knoop geraken.
De godsbewijzen van Thomas Van Aquino steunden zich grotendeels (in navolging van de Grieken) op dergelijke semantische onzuiverheden. Het woord niets is zoals alle woorden een conventie waarbij in dit geval de afwezigheid van een stof (of stoffen) wordt aangeduid en gemakkelijkheidshalve niet wordt vermeldt wat er daar wel allemaal kan aanwezig zijn. Dit glas is leeg. Er zit enkel lucht in dit glas...
Zo verloor ook de 'leer van de eerste beweger' van Aquino zijn 'kracht van wet' wanneer de mens doorgedrongen is tot de essentie van de materie. Aangezien de materie, de atomen allen altijd in beweging zijn, kan men stellen dat de woordcombinatie 'niet bewegen' in kosmische/absolute zin zinledig/nog nooit vastgesteld/onbestaande is. Wat al beweegt, hoeft geen eerste beweger. Wat al(tijd) is, hoeft geen schepper. Of die schepper/beweger er is of niet, is daarmee niet definitief ontkracht, maar de waarschijnlijkheidsgraad daalt daarmee weer exponentieel.

Gepost door: Sicko | 08-11-07

De commentaren zijn gesloten.