22-10-07

Chomsky pleit: “Congres, licht deze overeenkomst uit de rails…”

“Derailing a deal”

Licht die overeenkomst uit de rails….

door Noam Chomsky

10/08/07 "
Khaleej Times"-- --Nucleair bewapende staten  zijn misdadige staten.. Zij hebben een wettelijke verplichting, zoals bevestigd door het wereldtribunaal, te leven volgens Artikel 6 van  het nucleaire non-proliferatie verdrag , dat hen oproept om vertrouwelijke  onderhandelingen aan te gaan ten einde zo de nucleaire bewapening volledig uit te schakelen. Geen van de nucleaire staten heeft aan deze voorwaarden voldaan.

De Verenigde Staten  zijn leider wat betreft overtredingen daarop, voornamelijk de regering Bush, die  zelfs verklaard heeft dat ze niet onderworpen is aan Artikel 6.

Op 27 juli ging Washington een overeenkomst met  Indië aan dat het centrale deel van het non-proliferatieverdrag  leeghaalt, hoewel er  wezenlijke oppositie in beide landen blijft. Indië, zoals Israël en Pakistan (en daarin verschillend van Iran), is geen ondertekenaar van het NPT (niet-proliferatieverdrag) en heeft nucleaire wapens buiten het verdrag ontwikkeld. Met deze nieuwe overeenkomst vergemakkelijkt en keurt de regering Bush dit misdadige gedrag nadrukkelijk goed. De overeenkomst schendt de VS-wetgeving en gaat voorbij aan de Nucleaire Leveranciers Groep, de 45 naties die strikte regels hebben vastgelegd  om het gevaar van de verspreiding van nucleaire wapens te verminderen.

Daryl Kimball, directeur van de Arms Control Association merkt op dat de overeenkomst verdere Indiase nucleaire proeven  niet uitsluit, en  "niet te geloven ... verbindt Washington New Delhi te helpen door brandstoftoevoer te verzekeren van andere landen  zelfs wanneer Indië proefnemingen hervat". Het staat ook  Indië toe "om zijn beperkte binnenlandse voorzieningen vrij te maken  voor bom productie". Alle deze stappen zijn duidelijk in  overtreding met het  internationale niet-proliferatie verdrag.

De Indo-VS  overeenkomst zal waarschijnlijk  anderen aansporen deze regels ook te breken. Van Pakistan is gerapporteerd dat ze een plutoniumproductiereactor voor nucleaire wapens aan het  bouwen is,  blijkbaar vat ze daarmee een meer gevorderde fase van wapen-design aan. Israël, de regionale nucleaire grootmacht, heeft gelobbyd in het Congres voor voorrechten gelijkaardig aan die van  Indië en heeft de Nucleaire Leveranciers Groep benaderd met het verzoek tot  vrijstelling van zijn regels. Nu zijn Frankrijk, Rusland en Australië overgegaan tot het verderzetten van nucleaire overeenkomsten met Indië, zoals China er een heeft met Pakistan  — amper een verrassing, eens de globale supermacht de deur heeft opengezet.

De Indo-VS overeenkomst vermengt militaire en commerciële motieven. Nucleaire wapens specialist Gary Milhollin merkte op bij  het getuigenis voor het Congres van staatssecretaris Condoleezza Rice dat de overeenkomst "was ontworpen met  de privé-sector in de geest " in het bijzonder het  vliegwezen en reactors en Milhollin benadrukt dat het hier militaire vliegtuigen betreft.

Door de de barrières opgeworpen tegen een nucleaire oorlog te ondermijnen ,voegt hij eraan toe, laat de overeenkomst  niet alleen regionale spanningen toenemen maar ook kan dat misschien  de dag bespoedigen " dat een nucleaire explosie een Amerikaanse stad vernietigt". Washington’s  signaal is dat voor de VS "exportcontroles minder belangrijk zijn dan geld" — dat wil zeggen winst voor Amerikaanse ondernemingen — wat dan ook de potentiële bedreiging moge zijn. Kimball wijst erop dat de Verenigde Staten aan Indië "voorwaarden voor nucleaire handel gunt die gunstiger zijn dan die aan staten die  alle verplichtingen en verantwoordelijkheden opgenomen  hebben" van het non-proliferatie verdrag ( NPT). In het grootste deel van de wereld slagen weinigen erin het cynisme daarvan niet in te zien. Washington beloont bondgenoten en klanten die de non-proliferatie regels volledig negeren, terwijl datzelfde Washington  dreigt met een oorlog tegen Iran, waarvan niet  geweten is het non- proliferatieverdrag te hebben geschonden, ondanks extreme provocatie.De Verenigde Staten  hebben twee  buren van Iran bezet en zochten openlijk het Iraanse regime omver te werpen sedert het zich bevrijdde van VS –controle in 1979.

De voorbije jaren hebben Indië en Pakistan stappen gezet om de spanningen tussen de twee landen te verminderen. Contacten van volk-naar-volk zijn toegenomen en de regeringen zijn in bespreking rond vele onopgeloste kwesties die de twee staten  verdelen. Deze veelbelovende ontwikkelingen kunnen worden omgekeerd door de Indo-VS nucleaire overeenkomst. Een van de middelen om vertrouwen op te bouwen  was de creatie van  een aardgas pijpleiding van Iran doorheen  Pakistan naar Indië. De "vredespijpleiding" zou het gebied hebben samengeknoopt en  opende de mogelijkheden tot een  verdere vreedzame integratie.

De pijpleiding en de hoop die ervan uitgaat zou misschien het  slachtoffer kunnen worden van  de Indo-VS overeenkomst, die Washington ziet als een maatregel  om zijn Iraanse vijand te isoleren door het aanbieden aan Indië van nucleaire macht in ruil voor Iraans gas — al zou  Indië enkel een fractie winnen van dat waarin Iran zou kunnen voorzien.

De Indo-VS overeenkomst is een verderzetten van het patroon van Washington tot het nemen van elke maatregel die Iran isoleert. In 2006 kwam de Hyde Act door het Amerikaanse congres dat bepaald eiste dat de V.S.-regering " zich verzekerde van de volledige en actieve deelname van Indië  aan de inspanningen van  de Verenigde Staten tot  het ontraden, isoleren en zo nodig sanctioneren van Iran voor zijn pogingen tot het  verwerven van  massavernietigingswapens".

Het is merkenswaardig dat de geweldige meerderheid van  Amerikanen — en Iraniërs —  een  volledige nucleairwapenvrije zone inclusief Iran en Israël , het volledige gebied dus, bepleiten. Men herinnere zich de resolutie 68 van 7 april 1991  van  de VN-veiligheidsraad , waar Washington regelmatig zich op beriep om zijn invasie van Irak te rechtvaardigen, deze resolutie roept op om "in het Middenoosten een vrijzone te creëren, vrij van massavernietigingswapens en alle raketten om ze te vervoeren".

Het is duidelijk: wegen om de  huidige crisis te verzachten ontbreken niet.

Deze Indo-VS  overeenkomst verdient van de rails te worden gezet. De dreiging van een  nucleaire oorlog is bijzonder ernstig en neemt toe deels omdat  de nucleaire landen  —geleid door de Verenigde Staten — gewoonweg weigeren aan hun verplichtingen te voldoen of ze eenvoudig schenden, deze laatste inspanning zijnde een verdere stap naar een ramp.

Het V.S. Congres krijgt een kans om op deze overeenkomst te wegen nadat het Internationaal Atoomenergieagentschap en de Nuclear Suppliers  Group het onderzocht. Misschien kan het Congres, die de burger weerspiegelt die genoeg heeft van nucleaire speltactieken, de overeenkomst afkeuren. Een betere weg tot vooruitgang is de nood de globale nucleaire ontwapening verder te zetten, te erkennen dat het  overleven van de soort  op het spel staat.

 

 


Nuclear Suppliers Group: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Suppliers_Group

 

 

Daryl Kimball, executive director of the Arms Control Association over het Amerikaans- Indisch akkoord:  http://www.armscontrol.org/act/2007_09/focus.asp

http://www.armscontrol.org/pressroom/2007/20070803_IndiaU...

 

Het non-proliferatieverdrag: http://www.armscontrol.org/documents/npt.asp

 

 

16:32 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: iran, vs, indie, chomsky |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.