05-10-07

Bush’s eigen klimaatconferentie en diens jongste redevoering..

Als zelfs Bush intussen al over de menselijke inbreng in de klimaatsverandering praat - Bush zowat het laatste bastion -  dan moet er wel  wat van aan zijn…Beschamend evenwel is zijn antwoord  op de opwarmingsproblematiek, zeker voor een president van de leidinggevende natie wat betreft energieverbruik en  CO2- emissie:

Hier transcriptie van zijn  volledige speech:

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/09/20070928-...

Audio daarvan: http://www.whAitehouse.gov/news/releases/2007/09/20070928...

 Video: van de eerste tien minuten van deze speech:

 

voor deel twee:  http://www.youtube.com/watch?v=fMdHUdOwajY

 

Is dit de historische  meeting  (‘ historical meeting’ ) waarop hij aanspraak maakt in het begin van zijn redevoering? Geenszins! Het_Kyoto-protocol  werd niet door hem ondertekend, het zou te bindend kunnen worden voor de VS en dan maar niet, vrijheid weet je wel...  De grootste verbruiker van energie pro capita hoopt op goodwill van de winstmakende bedrijven !! Verplichtingen kunnen de economie schaden, alsof het klimaat even op hun goodwill gaat wachten. Het is al vijf na 12!  Die “special measures” die men plots ‘in vrijheid’ gaat nemen ruiken naar nieuwe markten voor winstgevende bedrijven en zijn vaak maar op het eerste gezicht ecologisch…

The Guardian die de klimaatopwarming degelijk volgt op haar website publiceert volgend artikel over Bush’s redevoering:

http://www.guardian.co.uk/environment/2007/sep/29/usnews.climatechange  Uit dit artikel: “A senior European diplomat attending the conference, speaking on condition of anonymity, said the meeting confirmed European suspicions that it had been intended by Mr Bush as a spoiler for a major UN conference on climate change in Bali in December.

"It was a total charade and has been exposed as a charade," the diplomat said. "I have never heard a more humiliating speech by a major leader. He [Mr Bush] was trying to present himself as a leader while showing no sign of leadership. It was a total failure."

Vertaling: Een senior Europese diplomaat die de conferentie bijwoonde  wou spreken onder voorwaarde van anonimiteit stelde dat de bijeenkomst  de Europese vermoedens bevestigden dat dit gepland werd door Mr Bush als een verrottingstrategie voor de grote VN conferentie rond de klimaatsverandering die gepland is in Bali in december.

‘Het was een complete schertsvertoning en het werd ook zo voorgesteld’, zei de diplomaat, ‘ik heb nog nooit een meer vernederende redevoering gehoord door een wereldleider. Hij [Mr Bush] poogde zichzelf voor te stellen als een leider terwijl hij daar geen enkel teken van gaf. Het was een volledige mislukking.

 

Het artikel in Die Zeit  ‘Kein Brot für Öl’  http://www.zeit.de/2007/40/01-Biosprit  toont de zwakke punten in Bush’s uiteenzetting.

Een citaat hieruit: “Was aus europäischer Sicht wie ein Streit um ein technisches Detail wirkt, hat für die armen Länder eine existenzielle Dimension. Der Mais, der für die Herstellung einer einzigen Tankfüllung Bioäthanol benötigt wird, reicht aus, einen Erwachsenen ein ganzes Jahr lang satt zu machen. Aber deutsche Autofahrer zahlen besser als mexikanische Landarbeiter, weshalb der Preis für Mais binnen eines Jahres um 50 Prozent gestiegen ist und wachsende Getreidemengen nun im Straßenverkehr verbrannt werden. Brot zu Benzin, damit der Westen nicht auf Müsliautos angewiesen ist – eine brutale Weise, Prioritäten zu setzen.”

Kaum besser ist, was in Indonesien geschieht. Dort fällt der Regenwald dem Wachstum der Palmölplantagen zum Opfer, die den hiesigen Durst nach Ökosprit stillen sollen. Produktion und Export des Pflanzenöls schaden dem Klima weit mehr, als die Verbrennung einer entsprechenden Menge fossilen Treibstoffs es täte. Sollte es in der Klimapolitik nicht darum gehen, die Erderwärmung zu verlangsamen und ihre Folgen zu mildern? Fast scheint es stattdessen, als könne dem Westen die globale Umweltzerstörung nicht schnell genug gehen. Für das Ziel, die eigene Verschwendung als ökologischen Fortschritt zu tarnen, ist den reichen Ländern offenbar kein fremdes Opfer zu groß.

 Vertaling: De mais die voor een enkele volle tank Bio-ethanol nodig is  volstaat om een volwassene een vol jaar voedsel te geven. Maar de Duitse automobilisten  betalen beter dan de Mexikaanse boeren, waardoor de prijs voor mais in een jaar 50% gestegen is en de toenemende graanmassa’s nu op straat zullen worden verbrand. Brood voor benzine, zodat het Westen niet op muesli-auto’s aangewezen zou zijn – een brutale manier om prioriteiten te stellen.

Nauwelijks beter is wat in Indonesë geschiedt. Daar wordt het regenwoud omgehakt voor palmolieplantages, die de huidige dorst naar ekobrandstof moet lessen.  Produktie en export van plantenolie schaadt het klimaat veel meer als dat het verbranden van een daaraan beantwoordende hoeveelheid fossiele brandstof zou doen. Moet het  uiteindelijke doel van de  klimaatpolitiek niet  zijn de opwarming van de aarde te vertragen en de gevolgen van die opwarming te verminderen?

Bijna lijkt het alsof voor het Westen de algehele milieuvernieling niet snel genoeg kan gaan. Met als doel de eigen verspilzucht als ecologische vooruitgang te verhullen, lijkt voor de rijke landen blijkbaar geen vreemd offer te groot.

 
Opvallend in de redevoering van Bush is zijn beklemtonen van de economic growth, 50 jaar nadat men al van nulgroei begon te spreken als de beste manier tot verdere ontwikkeling.Het lijkt alsof alle stokpaardjes van uiterst rechts bewaard moeten blijven, zelfs al zou de wereld eraan ten onder gaan.  Een oplossing ligt voor elke burger zomaar voor het oprapen maar wie bepaalde belangen heeft blijft hiervoor doof: verbeter de slimme technieken maar dan niet om de eigen welvaart nog te doen groeien. Is die voor velen niet al groot genoeg, terwijl anderen nog niet mee aan tafel kunnen zitten?

In het artikel ‘Brot für Öl” merkt wat die nieuwe technieken betreft nog het volgende op:

Und da sind die Ökomobile vom Schlag eines Porsche Cayenne, der dank seines hypermodernen Hybridantriebs schon im Jahr 2009 imstande sein soll, sich auf hundert Kilometern mit nur noch neun Liter Benzin zu begnügen. Beobachter aus den ärmeren Teilen der Erde könnten sich darüber wundern, dass so wenig Energie in die Weiterentwicklung der 0,9-Liter-Autos fließt, die es ja längst gibt. Es dürfte ihnen schwerfallen, sich mit der Auskunft zu begnügen, westliche Autofahrer hegten gegen Sparmobile nun einmal eine unüberwindliche Abneigung.

Vertaling: Er zijn de ecowagens van het type Porsche Cayenne , die dankzij een hypermoderne hybrideaandrijving reeds in 2009 genoegen zullen nemen met 9 liter voor honderd kilometer. Waarnemers uit de armere delen van de aarde verwonderen zich over het feit dat zo weinig energie gestoken wordt in de verdere ontwikkeling van de 0,9-liter-auto* die er al lang is. Het zou hen zwaar mogen vallen dat  chauffeurs in het Westen tegen spaarautos nu eenmaal een onoverwinnelijke afkeer hebben.

  • Porsche verwacht de1-liter-auto over drie jaar. Wat  verbruik betreft beantwoordt hij haast aan de concept auto  van 0,9 liter waarover hoger sprake, alleen lijkt hij een volledig ander marktsegment te willen aanspreken. Hij lijkt niet bedoeld voor massaproductie wegens het prijskaartje. Verder in dit artikel vermeldt men dat er terug gewerkt wordt aan een auto van 5000€ ... Afwachten en hopen dat het verstand , de ecologie dus zegeviert boven hoge winstmarges.  Dat er ooit een radio kwam die het zonder batterijtjes overal deed (zeer geschikt voor Afrika) was dankzij de inzet van een aantal idealisten die niet aan gewin dachten maar aan noodzaak.  

Het maatschappelijk systeem, de algehele mentaliteit moet enigszins bijgestuurd worden om het klimaatprobleem globaal te kunnen aanpakken. Een blijvende groei wat energie en consumptiebetreft lijkt niet de aangewezen weg. De president van de VS gaf er de afgelopen week blijk van dat niet te (willen) beseffen.

 

09:30 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bush, klimaatopwarming |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.