03-10-07

Ahmadinedja in de VS….

Ahmadinejad moest wel een visum krijgen van de VS, hij moest zich gaan verantwoorden voor de VN en hij maakte dat zijn bezoek voldoende weerklank zou krijgen in de pers.

Herhaaldelijk heeft hij al gepoogd begrip te krijgen binnen de VS voor zijn standpunt (o.a met een lange brief naar Bush waarop geen antwoord kwam) en ook via presstv,  een Iraanse tv-zender in het Engels die het Iraanse standpunt tracht te verspreiden in het Westen. Presstv behoort tot het opbod aan nieuwszenders van de laatste jaren. Meer en meer landen beseffen het belang van het verspreiden van de eigen standpunten. Elke berichtgeving, van waar ook afkomstig, is enigszinsideologisch gekleurd, bewust of onbewust (gewoon al door het eigen register aan opgebouwde vooroordelen, in je jeugd en dglm ook dat speelt mee bij de berichtgeving van de journalist/hoofdredacteur. Alleen de keuze al van welke  nieuwsfeiten men brengt, hoe men ze plaatst binnen het journaal, beïnvloedt en kan manipulatief zijn...)

 

A was in de VS dus en werd gevraagd als spreker aan de Columbia universiteit. Zijn ontvangst aldaar ging niet onopgemerkt voorbij …De omkadering waarin hij spreekrecht kreeg was enorm manipulatief, kwestie van de toonaard al onmiddellijk duidelijk te zetten in de hoop dat de studenten wel zullen volgen. Kijk hoe Bollinger, de decaan, zijn uitgenodigde gast verwelkomt ”Meneer de president u vertoont alle tekenen van een bekrompen en wrede dictator…” Kijk naar  de volledige inleiding van Bollinger op Msn:

http://video.msn.com/v/us/msnbc.htm?g=66834e8b-de4c-41f7-...

 
Al Jazeera synthetiseert het hele gebeuren degelijk (dat getuigt trouwens dat Al Jazeera International genuanceerder is dan men in de VS wil laten doorschijnen. AJI  wil het Westen ook overtuigen van hun degelijk journalistiek werk en wie kan daar bezwaar tegen hebben als als ze degelijk werk leveren.

Hier hun verslag rond het hele gebeuren:

 

 

 

Al Jazeera International over de speech in Columbia University:

The University held its ground – sort of- the session went ahead, but the school’s president used his introduction which he knew would be beamed around the world to attack his invited guest:  “Mr President you exhibit all the signs of a petty and cruel dictator and so I ask you…”The president of Columbia University, a wise, expressing the importance of freedom of expression as they believe in it in his university or in N.Y. practically in my opinion abused the very freedom of expression by disrespecting his guest and actally scolding him publically and internationally, just in order to score more points in the media.

Perhaps the professor should have just  waited for his students’ questions. President Ahmadinejad was confronted for repeatedly casting down over whether the world war II

Holocaust over jews ever happened. He failed to answer the question.  Ahmadinejad: “Right now there are a number of European academics who have been sent to prison because they attempted to write about the holocaust or researched it  from a different perspective  questioning certain aspects of it. My question is why isn’t it open to all forms of research?”His response to a question about the execution of homosexuals in Iran drew a derisive reponse. Ahmadinejad: “In Iran we don’t have homosexuals like in your country.” The student were laughing at him not with him, but back home Iranians were told a different story.

 

(vertaling: De  universiteit hield voet bij stuk –zo wat – de zitting ging door maar de decaan gebruikte zijn inleiding waarvan hij wist dat ze over de hele wereld zou gestraald worden, om zijn uitgenodigde gastspreker aan te vallen: ‘Mr de President u vertoont alle tekenen van een bekrompen en wrede dictator en daarom vraag ik u…’

De decaan van de universiteit van Columbia, een wijze, benadrukt de belangrijkheid van de vrijheid om zich uit te drukken, zoals ze eri geloven in zijn universiteit of in New York, heeft in de praktijk volgens mij de echte vrijheid van expressie misbruikt door zijn gast te onteren en hem in feite publiek en internationaal uit te schelden, dat juist om zelf meer punten te scoren in de media. Misschien had de professor beter gewacht naar de vragen van zijn studenten. President  Ahmadinejad werd geconfronteerd met zijn herhaaldelijk afwijzen van de Holocaust in WO II, of die  wel ooit had plaatsgevonden. Hij slaagde er niet in die vraag te beantwoorden.  Ahmadinejad: ‘Nu zijn er een aantal Europese academici die gevangen zijn gezet ompdat ze rond de holocaust schreven vanuit een ander gezichtspunt, sommige aspecten ervan in vraag stellend. Mijn vraag is waarom staat dat niet open voor alle vormen van onderzoek. Zijn antwoord op een vraag rond de terechtstelling van homoseksuelen in Iran ontlokte hoongelach. Ahmadinejad: In Iran hebben we geen homoseksuelen zoals in jullie land. Ze lachten om hem niet met hem mee, in Iran werd een ander verhaal verteld.    

 

Hier de volledige speech van Ahmadinejad en de geschreven transcriptie van het gebeuren: http://www.azstarnet.com/sn/hourlyupdate/202820.php

 

Scoren  wilden beide zijden met de speech aan de Columbia universiteit. Is Ahmadinejad de baarlijke duivel, het kwaad ? Zo kwam hij niet over, al scoorde hij niet in Columbia. In het thuisland kwam het echter over alsof hij wel scoorde. Bollinger en degenen die hem onhoffelijk behandelden scoorden evenmin. De duivel zag men niet. Als men hem totaal wil demoniseren is er nog werk aan de winkel want hij komt vrij mediageniek over… Scoren, een goede indruk maken dat poogde hij, dat juist tegengaan poogde de andere groep. Dat levert een interessant mediafenomeen op . De vele manipulatieve technieken van beide kanten worden daardoor zichtbaar. Zelf  gelijk willen halen. Goed dat men zich in dit tijdvak niet meer tot een bron noodgedwongen moet beperken.
Bollinger had in zijn inleiding gesteld dat wat Ahmadinejad in Columbia mocht doen in Iran waarschijnlijk niet omgekeerd zou kunnen. Prompt kwam ’s anderendaags volgend antwoord uit Teheran… een uitnodiging….

http://farsnews.com/english/newstext.php?nn=8606300370

 

Mooi zijn de eindzinnen van deze uitnodiging:

Finally, we would like to express our readiness to invite you and other scientific delegations to our country. A trip to Iran would allow you and your colleagues to speak directly with Iranians from all walks of life including intellectuals and university scholars. You could then assess the realities of Iranian society without media censorship before making judgments about the Iranian nation and government.

You can be assured that Iranians are very polite and hospitable toward their guests.

 (vertaling: “Tenslotte zouden wij onze bereidheid willen uitdrukken u en  andere wetenschappelijke delegaties te ontvangen. Een reis naar Iran zou u toelaten rechtstreeks met Iraniërs te spreken, mensen van verschillende levenswandel ook intellectuelen en universitair geschoolden. U kan dan de realiteit van de Iranese maatschappij meemaken zonder mediacensuur vooraleer u oordelen velt over de Iranese natie en zijn regering.

U mag er van verzekerd zijn Iraniërs zijn erg beleefd en gastvrij tegenover hun gasten.”

Of deze brief de realiteit beschrijft blijft in het midden, wel is het een mooie terechtwijzing zonder in schelden te verrvallen.

Op de uitnodiging  zal niet worden ingegaan, vanzelfsprekend hoort ook deze uitnodiging van universiteitsprofessoren uit Teheran tot de voorstelling maar geef toe mooi gedaan….

 
De Amerikaanse joodse lobby is sterk zionistisch maar het is belangrijk zionisme en judaïsme niet met mekaar te identificeren. Ook dat bleek duidelijk bij Ahmadinejad’s bezoek. Hij kreeg nl van een joodse niet-zionistische groep juist een zilveren schaal als welkomstgeschenk voor zijn mooi werk een onderscheid te maken tussen zionisme en judaïsme.

http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?...

 De werkelijkheid is geen strijd tussen goed en kwaad, vaak is er gewoon geen goodwill. Goodwill behoort vaak gewoon tot de strategie. Past die niet dan maar geen. 

09:15 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: iran, media |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.