27-09-07

Over solidariteit en nationalisme….

Elke vorm van extreem nationalisme is een vorm van zelfverheerlijking en egoïsme, misplaatste zelfbevrediging en zelfzucht dus  en juist daarom kan je nog beter Belg blijven dan uitsluitend Vlaming vermits Belg al een surrealistische superconstructie is uit 1830 en dus al iets verder staat dan het nog vroegere provincialisme of stadschauvinisme. Belg, een situatie in het klein van wat Europa  ooit moet worden eens dat 19de eeuwse nationalisme uitgevochten is.

 

Nationalisme en zeker elke vorm van verheerlijking daarvan ten koste van andere ‘naties’  ruikt naar liters bloed en tranen, tevergeefs vergoten - nog steeds - voor een of andere vlag die toch ooit een museumstuk moet worden  in een wereld waar eenieder steeds  meer en meer met mekaar verbonden wordt, economisch en cultureel.  Die komedie van nationalismen, die volksverlakkerij duurt voort. Die mars van oude leuzen…Een Fransman een Engelsman zijn misplaatst trots op hun nationaliteit… welke verdienste is daar nu in godsnaam aan? Zij moeten nog een langere weg gaan, moeten nog die vooroordelen rond zichzelf overboord werpen. Uiteraard zijn zij niet beter dan een andere nationaliteit. Nationaliteiten kan je afbreken, maar goed ook. Je eigenheid moet je uiteraard kunnen bewaren.

Nog onlangs kwam een prettige reactie uit onverwachte hoek  nl van prinses Maxima: 'Nederlandse identiteit bestaat niet. Verscheidenheid en vermenging geven Nederland kracht.’ Volgens de prinses denken de Nederlanders nog te veel in scheidslijnen. ‘Ook nieuwkomers doen dat. Soort bij soort. Maar Nederland is geen Artis.’ Dé Nederlandse identiteit bestaat niet. De Nederlander bestaat niet maar volgens haar bestaat ook de Argentijn niet. Er is wel eeen Nederland-gevoel, maar dat is moeilijk te vatten. Nederland is te veelzijdig om in één cliché te vatten. (citaat uit de wereldkrant van de rnw ) Hetzelfde geldt gelukkig ook voor België. Alles in de weegschaal gooien omwille van de carrièrezucht van politici is te dom zij spelen graag in op frustraties eigen aan een meer en meer pluriforme maatschappij met als enig doel het eigen en het collectief eigen gewin, al staat dat laatste veel minder vast.

 

Niet vanuit welke vorm van nationalisme ook, maar wel vanuit het afwijzen van centenegoïsme  en uit solidariteit wordt hier een lans gebroken voor volgende petitie (online sedert 27/9/07 11 uur): Red de solidariteit. De toekomst ligt in het respect voor elkeens cultuur, niet in het terugplooien op jezelf. Zeker niet in streken die steeds doorkruist werden door ettelijke nationaliteiten die hier hun sporen nalieten. De geografische ligging van dit land haar miniformaat vereist pluriformiteit. Wie heeft hier geen vreemd bloed in de aders? Je ziet het al aan onze haarkleur die duidelijk verschilt van die der Nederlanders.  Dat multiculturele en ook die veeltaligheid werd uiteindelijk ons sterk punt, daarom is hier ook de hoofdstad van Europa. Laten we dat sterke punt niet los, veeltaligheid moet onze kracht blijven. Wij moeten het daarvan hebben , België is een kruispunt van culturen, daarin ligt onze kracht, dat moeten we verder uitbouwen, daar ligt onze natuurlijke rijkdom. Kiezen voor Europa als weg naar wereldburgerschap en niet ons terugplooien op provincialisme. Terug naar Vlaanderen hoeft toch niet te gebeuren alleen om enkele nieuwe machtsgeilen  een mooie job te bezorgen? Wat heeft dat voor zin binnen de wereldgeschiedenis?   Slechts als alle verdrukking en structurele armoe verbannen is kan je vrede nemen met de dan bestaande situatie. En je begint daarmee binnen het eigen bestaande  land. Je splitst dat nog niet verder op, maar lost problemen samen op. Los van historische vooroordelen. Solidariteit is een blijvende noodzaak om een leefbare samenleving te kunnen behouden. Uiteindelijk wordt ons land de wereld. België is al klein genoeg om van daaruit verder te gaan…

http://www.reddesolidariteit.be/

http://www.knack.be/dossiers/11/1414/175-jaar-belgie-dossiers.html

De splitsing van België ligt niet ter discussie op tafel, solidariteit evenmin, dat blijkt uit de krantencommentaren. De solidariteitslijst is opgestart, je kan ze beschouwen  als een teken van goodwill naar de andere gemeenschappen toe:

De Standaard: Politieke hysterie

GVA: Verlatingsangst kunstmatig opgefokt

 

Update 28/9:

 In DS van 28/9,  het bijzondere Luc Tuymans-nummer, zegt deze  op p.3: “Ik vrees dat een splitsing van België op sociaal vlak nefaste gevolgen zou hebben. Ik begrijp de historisch gegroeide frustraties van de nationalisten, maar in het huidige verenigde Europa lijkt me een scheiding tussen Vlamingen en Walen een anachronisme. (…) Wat me vooral ongerust maakt, is de mogelijkheid dat de Vlamingen Brussel verliezen op een moment dat die stad het centrale knooppunt van Europa zal zijn. Over twee jaar vertrek je vanuit Brussel met de hogesnelheidstrein naar alle grote Europese steden. Dat biedt fantastische mogelijkheden. We moeten aan de lange termijn denken. Ook de economische problemen van Wallonië zullen niet blijven duren”  

Verder in dit nummer staat een foto van twee studenten (met het bekende studentenpetje Nsv nb ) die een Belgische vlag verscheuren. Let op de verschillende reacties van de studenten bij dit gebeuren….De foto is jammer genoeg niet op het web terug te vinden wel een reklamefilmpje van de nsv zelf, onderlijnd met heldhaftige (manipulatieve) muziek.  Ze moeten hun actie wel héél wat vinden en het slot verraadt hun doel : meer leden ‘strikken’. Zien ze zich al op een ministerpost in een ultra rechts Vlaanderen?

 

Nsv actie in Gent bij de voordracht van koninklijk verkenner Van Rompuy :  http://www.youtube.com/watch?v=qlZmhjYDOgw

Makkelijk protest maar voor hen erg lonend dankzij de aanwezigheid van camera’s.

Agressie gezien? En hoe moet het dan verder? Naar een  ultra-rechts, racistisch xenofoob Vlaanderen ?

 

11:15 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgie |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.