28-07-07

Artsen als terrorist…

De onlangs (mislukte) aanslagen in Groot Brittannië waren grotendeels het werk van allochtone artsen … Artsen als terrorist, schokkend  op het eerste gezicht, alhoewel…

 

De  eed van Hippocrates  zegt wel dat je alles moet doen ter bevordering van het leven maar geldt dat alleen op fysisch vlak? Zagen deze artsen hun opdracht gewoon niet verder, maatschappelijk breder en pogen zij (‘in hun ogen’) door hun actie niet de sociale samenleving (zoals zij die ‘als ideaal’ zien) te verbeteren? ’n Dwaze methode al is de beweegreden, de motivatie niet dwaas.

Mens sana in corpero sano in societas sana.( Een gezonde geest in een gezond lichaam in een gezonde samenleving.) Het eerste deel van die bekende uitspraak is van de dichter Juvenalis . Het laatste deel komt er in de 20ste en  21ste eeuw bij, een tijd van uiterst individualistisch gedrag die tot algehele ondergang kan voeren, juist daarom is deze toevoeging essentieel geworden.  Een gezonde maatschappij is nu meer dan ooit noodzakelijk om gezond te kunnen blijven. Alleen al ecologisch is dat waar.

Is de opsplitsing van de mens in functies, in beroepen dus, niet hoogst artificieel en ontmenselijkend? Een arts die niet uitsluitend het materiële lichaam heelt wordt in deze opdelende  materialistische functiegerichte maatschappij niet ernstig genomen, zou het niet juist omgekeerd moeten? Nu lijkt het meer op eerstelijnshulp waarna de genezen mens terug voor de leeuwen (m.a.w. een ‘ziekmakende’ levenssituatie) wordt geworpen. Zulke zienswijze verklaart ook waarom de PvdA dokters bvb een politieke dimensie aan hun praktijk willen toevoegen.

 

De opgepakte artsen-terroristen uit G.B. hadden alle gelegenheid hier in het Westen een mooie carrière op te bouwen en torpedeerden dat dus door hun opstandige terroristische daad , weigerden aldus zulk perspectief. Dat westers model is duidelijk niet het hunne. Het is juist door de gewelddadige inmenging van dat Amerikaans westers model in het Nabije  Oosten (Irak, Libanon, Palestina)  dat zij zich hier geroepen voelen en zich het recht toeëigenen hier te ageren…Lijkt me de verkeerde methode al is de beweegreden te begrijpen. Wij hadden maar geen leiders moeten kiezen die het ginds voor het zeggen willen hebben.

 

Belangrijk is terug te komen tot een totale visie op een maatschappij. Weg van een maatschappij zonder morele normen en waarden. Uitsluitend economische waarden stelt niet tevreden. De voorbije morele normen en waarden kan je vanzelfsprekend niet terughalen. Die zijn versleten, uitgehold en ontberen een inhoud die gedragen kan worden  door de gehele groep  in casu de gehele mensheid. (Nu met de toegenomen beweeglijkheid van volkeren- cfr toename vliegverkeer- zijn wij volledig op mekaar aangewezen)  Wat met nieuwe waarden? Die moeten niet ver gezocht worden, ze liggen a.h.w. voor de deur.  De waarde van respect voor mekaars eigenheid bvb? Respect voor de aarde  (ecologisch), wat inhoudt de aarde niet uitputten zodat ze zich niet meer kan herstellen en het werk van miljoenen jaren evolutie teniet gaat, maar de aarde te leren respecteren als je moeder. We kunnen iets leren van de Indianen wat dat betreft. Tenslotte spreken we toch allen terecht over Moeder Aarde.

 

Dus terug naar de grondwaarden: niet de nationalistische van de heilige eigen grond ( die alom doordrenkt is van eeuwen bloedvergieten )  of van de eigen taal die je dan verheft boven alle andere. Dwaas en dom gezwets dat scheidt in plaats van verbindt. Onzin van het eigen ikje dat ons definitief de das kan omdoen, zal omdoen. 

 

Terug  naar waarden die intussen levensbelangrijk voor ons allen zijn, waarden waardoor de andere groep niet uitgebuit wordt maar waarden die helpen de mogelijkheden van elkeen te ontwikkelen.

 

Nelson Mandela stichtte deze maand  een raad van wijzen bestaande uit een raad van ‘ouderen’: de Global Elders. Zij moeten  de wereldleiders kunnen bijstaan  al is het door hun morele integriteit. Ouderen zijn daarom niet wijzer maar misschien laten zij zich niet meer leiden door het grote geld (dat hebben ze niet meer zo nodig) of door persoonlijke ambitie (die hebben ze in de loop van hun carrière op de een of andere manier al waar kunnen maken, die behoefte zal bij hen dan ook kleiner zijn, hopelijk toch). Zij kunnen het zich veroorloven minder ik-gericht te gaan denken, een denkwijze die in een geglobaliseerde wereld noodzakelijk is om als groep te kunnen overleven en door eenieder zou moeten worden toegepast.  

 

Deze terroristische artsen handelden vanuit een gespleten, verwarde geest. Zo ga je geen volkeren overtuigen.  Lenin zag ook al in dat bommen geen nieuwe betere maatschappij bracht. Hij werkte vanuit zijn overredingskracht naar een andere maatschappij toe. Een die ontzettend is tegengewerkt in de 20ste eeuw zowel van binnenuit (het kleingeestige ego-denken binnen Rusland zelf ) als van buitenuit (vanuit kapitalistische hoek).  We moeten verder evolueren naar een open verdraagzame maatschappij. Dat kan in samenwerking met alle krachten die niet gelijk willen halen maar die via dialectische weg verder willen evolueren. Een enkele groep heeft de waarheid nooit in pacht. Waarheid groeit vanuit beter inzicht in jezelf (waardoor je ook beter inzicht in de andere krijgt). Inzicht groeit via het zich openstellen voor de andere. Een blijvende uitdaging. Een blijvend bijstellen. Elkeen in z’n dagelijks leven. Want telkens is er de drang zich te nestelen bij mekaar en mekaar te bevestigen…Dan verdwijnt de uitdaging al vlug en vindt men zichzelf of het eigen groepje geweldig. Ons kent ons…

 

Zo lang mensen uitgebuit worden kan men zich niet neerleggen bij een politiek die het eigen belang behartigt. Dat is  een kortzichtige politiek gericht op eigen welzijn, die niet meer haalbaar is vermits zulk gevoel de andere uitsluit  die  in deze eeuw van communicatie aan je drempel staat. Eenieder moet kansen krijgen en  politiek moet die mogelijkheden bewerkstelligen..

 

Het belang van allen, dát is het echte eigenbelang, dát maakt het mogelijk dat dit ras overleeft, dat dit ras zijn ego-gerichtheid sublimeert.

 

Samen dit aanpakken, in een “élan vital”, in verbondenheid. We zijn het de toekomstige generaties verschuldigd.

 

18:24 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: terrorisme, inclusief denken, geneeskunde |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.